عمومیکسب و کار ایرانی

اجزای اصلی برج خنک کننده

برج خنک کننده یک مبدل حرارتی است که از آن برای کاهش دمای آب یا مایعات دیگر با استفاده از تبادل حرارت با هوا استفاده می شود. این کار با تبخیر بخشی از آب انجام می شود. گرمای مورد نیاز برای تبخیر این آب از آب باقیمانده گرفته می شود.

برج های خنک کننده در طیف گسترده ای از صنایع استفاده می شوند، از جمله:

 • تولید برق
 • نفت و گاز
 • پتروشیمی
 • صنایع غذایی
 • تصفیه آب

انواع مختلفی از برج های خنک کننده وجود دارد، اما همه آنها بر اساس یک اصل اساسی کار می کنند.

انواع برج خنک کننده | برج خنک کننده تر

اجزای اصلی برج خنک کننده عبارتند از:

 • کویل: کویل یک سری لوله است که آب از طریق آن جریان می یابد.
 • پمپ: پمپ آب را از طریق کویل به حرکت در می آورد.
 • توزیع کننده آب: توزیع کننده آب را به طور یکنواخت در سطح کویل پخش می کند.
 • فن: فن هوا را از طریق کویل می دمد.
 • دریچه هوا: دریچه هوا جریان هوا را از طریق کویل کنترل می کند.

عملکرد برج خنک کننده انتقال حرارت به شرح زیر است:

 1. آب گرم از طریق کویل جریان می یابد.
 2. فن هوا را از طریق کویل می دمد.
 3. هوای گرم با آب گرم تماس پیدا می کند.
 4. گرمای آب گرم به هوای گرم منتقل می شود.
 5. آب گرم خنک می شود.
 6. آب خنک شده از کویل خارج می شود.

در برج های خنک کننده، تبخیر بخشی از آب برای کاهش دمای آب باقیمانده استفاده می شود. میزان تبخیر آب توسط عوامل مختلفی از جمله دمای آب ورودی، دمای هوا، رطوبت هوا و سرعت هوا تعیین می شود. برج های خنک کننده می توانند کارآمد باشند، اما می توانند باعث آلودگی هوا نیز شوند. هوای خروجی از برج های خنک کننده حاوی بخار آب و ذرات معلق است. این آلودگی هوا می تواند مشکلاتی از جمله مه، مه دود و خوردگی ایجاد کند.

برج خنک کننده چیلر با استفاده از تکنیک هایی مانند فیلتراسیون و خنک کننده خشک می توانند کاهش آلودگی هوا را کاهش دهند. برج های خنک کننده یک فناوری مهم هستند که در طیف گسترده ای از صنایع استفاده می شوند. اینها می توانند به کاهش دمای آب و بهبود کارایی فرآیند کمک کنند. با این حال، مهم است که از پیامدهای زیست محیطی برج های خنک کننده آگاه باشید.

در برج های خنک کننده، تبخیر بخشی از آب برای کاهش دمای آب باقیمانده استفاده می شود. میزان تبخیر آب توسط عوامل مختلفی از جمله دمای آب ورودی، دمای هوا، رطوبت هوا و سرعت هوا تعیین می شود. برج های خنک کننده می توانند کارآمد باشند، اما می توانند باعث آلودگی هوا نیز شوند. هوای خروجی از برج های خنک کننده حاوی بخار آب و ذرات معلق است. این آلودگی هوا می تواند مشکلاتی از جمله مه، مه دود و خوردگی ایجاد کند.

برج های خنک کننده با استفاده از تکنیک هایی مانند فیلتراسیون و خنک کننده خشک می توانند کاهش آلودگی هوا را کاهش دهند. برج های خنک کننده یک فناوری مهم هستند که در طیف گسترده ای از صنایع استفاده می شوند. اینها می توانند به کاهش دمای آب و بهبود کارایی فرآیند کمک کنند. با این حال، مهم است که از پیامدهای زیست محیطی برج های خنک کننده آگاه باشید.

انواع برج های خنک کننده

برج های خنک کننده را می توان بر اساس نوع کویل، نوع جریان هوا و نوع خنک کننده تقسیم بندی کرد.

بر اساس نوع کویل:

 • کویل های پوستی و لوله: این نوع کویل ها رایج ترین نوع کویل های استفاده شده در برج های خنک کننده هستند.
 • کویل های اسپری: این نوع کویل ها در برج های خنک کننده با راندمان بالا استفاده می شوند.
 • کویل های اسپری تصادفی: این نوع کویل ها در برج های خنک کننده با جریان هوا بالا استفاده می شوند.

بر اساس نوع جریان هوا:

 • برج های خنک کننده جریان طبیعی: در این نوع برج ها، هوا به طور طبیعی از طریق برج جریان می یابد.
 • برج های خنک کننده جریان اجباری: در این نوع برج ها، هوا توسط فن ها به داخل برج دمیده می شود.

بر اساس نوع خنک کننده:

 • برج های خنک کننده مدار باز: در این نوع برج ها، آب با هوا در تماس مستقیم قرار می گیرد.
 • برج های خنک کننده مدار بسته: در این نوع برج ها، آب با هوا در تماس مستقیم قرار نمی گیرد.

مزایا و معایب برج های خنک کننده

مزایا:

 • هزینه اولیه نسبتاً کم
 • عملکرد ساده
 • قابلیت انعطاف پذیری بالا