کسب و کار ایرانیعمومی

شکایت حقوقی بعد از شکایت کیفری

،شکایت به معنا و مفهوم گله نمودن و یا گله گزاری، در متون قانون در دو گونه، اعم از حقوقی و کیفری قابلیت پیگیری خواهد داشت. یک فرد به هنگامی جهت شکایت کیفری اقدام می نماید که با استناد به موضوع پیش آمده بتواند اثبات بنماید، حقی از وی ضایع گردیده است که در قانون مجازات کیفری مشمول حال آن می گردد. علاوه بر این شرایطی وجود دارد که حقی از کسی زایل گردیده ولی دادگاه مجازاتی را برای شخص معین ننموده است. او تنها این مسئولیت را خواهد داشت که خسارات وارده را جبران بنماید. این گونه از تنظیم شکواییه  را شکایت حقوقی نام گذاری می کنند. ما در این نوشتار از خود برروی این مطلب متمرکز خواهیم شد که شکایت حقوقی بعد از چگونه است؟

اصلاً چرا شکایت می کنیم! آیا می دانید؟

مسئله بسیار حائز اهمیت پیش از تشکیل هر پرونده ای، معین نمودن موضوع آن خواهد بود. میبایست پیش از مراجعه به مراجع رسیدگی کننده از خود چنین بپرسید که چرا شکایت می کنم! دلیل من از شکایت کردن چه می باشد؟ و توصیه میشود قبل از اقدام به شکایت با یک وکیل در کرج مشورت کنید تا بتوانید بهتر تصمیم بگیرید.

شما با در نظر انگاشتن این پرسش می توانید بدین نتیجه دست پیدا کنید که آیا به جدّ حق شما ضایع گردیده است! یا تصمیم گرفته شده از طرف شما لحظه ای بوده است و می توان کم کم از آن گذر نمود! بعضی از دلایل بسیار مهم که امکان دارد به ما بیان دارند مدّت زمان بسیار مناسبی به جهت طرح شکایت است، از قرار ذیل می باشد؛

چنانچه که با طرف دیگری یک قرارداد امضاء شده ای را دارید، نیز آن ها از آنچه که شما توافق نموده اید، پیروی نمی نمایند، این حق با شما خواهد بود که معاهده را به اجراء رسانید. شکایت یک راهی می باشد برای اعمال فشار و واداشتن آن ها به رعایت این موارد.

شکایت حقوقی فروش مال به غیر

همانطور که گفته شد فروش مال غیر زمانی صورت می پذیرد که شخصی مال دیگری را بدون وکالت نامه قانونی و هیچ اجازه ای از صاحب مال به شخص حقیقی ثالث بفروشد، یا آن را به اجاره بگذارد. در این صورت مالک حقیقی و حقوقی میتواند ضمن شکایت کیفری، شکایت حقوقی خود را نیز در دادگاه مطرح کرده و به دنبال مطالبه حق خود از فرد مرتکب عمل گردد. فرد شکایت کننده ابتدا باید موضوع پرونده را با وکیل و مشاور حقوقی در میان بگذارد و پس از آن با نگارش یک شکایت نامه تحت عنوان دادخواست به دادگاه، مراتب پرونده خود را به ثبت رسانده و در موعد مقرر شده توسط دادگاه، آن را پیگیری کند.

شکایت حقوقی چک

مطابق ماده 310 قانون تجارت چک نوشته ای است که صادر کننده چک بر اساس آن، تمام و یا بخشی از پولی را که در بانک دارد به دیگری واگذار می کند. دارنده چک، می تواند برای پیگیری مبلغ چک بی محل به دادگاه مراجعه کرده و با نوشتن دادخواست، درخواست گرفتن وجه چک را در آن دادگاه به ثبت رساند

. افراد با توجه به مبلغ چک باید به یکی از دو مرجع قانونی ذی صلاح مراجعه نمایند و شکایت خود را تقدیم کنند. اگر وجه چک پایین تر از 20 میلیون تومان باشد مرجع ذی صلاح طرح شکایت، شورای حل اختلاف است. اما اگر در بخش مبلغ چک وجهی بیش از 20 میلیون تومان درج شده باشد، فرد شاکی باید مطالبه خود را از طریق دادگاه عمومی پیگیری و به انجام برساند.

طرح دعوا چیست؟

زمانی که شخصی علیه شخص دیگر، در دادسرای کیفری، شکایت کیفری می کند یا در دادگاه عمومی، اقدام به طرح شکایت حقوقی می کند، از منظر حقوقی، اقدام به طرح دعوا کرده است.

شکایت کیفری چیست؟

جرم عملی می باشد که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.به طور مثال، قانون برای انجام اعمالی همچون قتل، دزدی و … مجازات تعریف کرده است. این جازات می تواند اعدام، زندان یا … باشد. فردی که مرتکب جرم شد است، مجرم نامیده می شود. در صورتی که فردی مرتکب جرم شده باشد، طرف مقبال زیان دیده می تواند علیه مجرم، طرح شکایت کیفری کند و در صورت اثبات شکایت کیفری طرح شده، مجرم به مجازات محکوم می شود.

Legal complaint after criminal complaint

شکایت حقوقی چیست؟

شکایت حقوقی مربوط به اعمالی می باشد که در قانون ممنوع شده اند، ولی برای آن ها مجازات تعیین نشده است. در خصوص شکایت حقوقی، فردی مرتکب عملی خلاف قانون شده است، اما مرتکب جرم نشده است و نمی توان وی را به مجازات محکوم کرد. فرد زیان دیده می تواند طرح شکایت حقوقی کند و طرف مقابل را به جبران خسارات یا انجام عمل یا عدم انجام عملی وادار نمود. شکایت حقوقی مستقیماً در محاکم دادگستری طرح می شود.

ارتباط شکایت حقوقی و شکایت کیفری

پس از تعریف شکایت حقوقی و شکایت کیفری، قصد داریم به بیان ارتباط شکایت حقوقی و شکایت کیفری بپردازیم. برخی از موارد، هم قابلیت طرح شکایت حقوقی و هم طرح شکایت کیفری را دارند؛ به صورت کلی می توان گفت در مواردی که شما طرح شکایت کیفری می کنید، اگر موجب خسارت وارد شدن به شاکی شده باشد، می توان اقدام به طرح شکایت حقوقی نیز کرد اما خلاف این موضوع صادق نمی باشد. به بیانی دیگر، هر شکایت حقوقی طرح شده را نمی توان به شکل شکایت کیفری طرح نمود.

در طرح شکایت حقوقی یا طرح شکایت کیفری، مدعی کیست؟

به فردی که اقدام به طرح شکایت حقوقی یا طرح شکایت کیفری کرده است، مدعی گفته می شود. مدعی وظیفه دارد ادعاهایی را که در شکایت حقوقی یا شکایت کیفری خود طرح کرده است، نزد قاضی، به اثبات رساند؛ البته مدعی نمی تواند برای اثبات شکایت حقوقی یا شکایت کیفری خویش به هر دلیلی متوسل شود و وی برای اثبات شکایت حقوقی یا شکایت کیفری خویش، نیاز به دلایل و مدارک قانونی دارد.

روش و ادله ای که با استفاده از آن می توان به اثبات شکایت حقوقی یا شکایت کیفری پرداخت وابسته به نوع دعاوی کیفری یا حقوقی دارد و متفاوت می باشد. در مقابل، طرف دیگر دعوا نیز می تواند از دلایل مدعی شکایت داشته باشد و دلایل و مدارکی ارائه کند تا طرح شکایت حقوقی یا طرح شکایت کیفری مدعی را بی اثر کند.

به طور مثال، “الف” ادعا می کند که خانه ای که ب در آن ساکن است متعلق به وی است و علیه “ب”، طرح شکایت می کند. “الف” برای اثبات ادعایش و اثبات طرح شکایت خویش، به ادله و مدارکی قانونی نیازمند است. “ب” نیز می تواند با ارائه مدارک و اسناد و ادله، ادعای “الف” و طرح شکایت را بی اثر کند.

ادله اثبات حقانیت در طرح شکایت حقوقی

شکایت حقوقی در دادگاه عمومی مطرح می گردد و بیشتر مربوط به مسائل خسارت و جبران خسارات وارد شده می باشد. در واقع در شکایت حقوقی، به جرایم و مجازات رسیدگی نمی شود. قانون برای اثبات شکایت حقوقی طرح شده، 5 شیوه را در نظر گرفته است. در ادامه به بررسی ادله اثبات شکایت حقوقی طرح شده می پردازیم:

اقرار

اقرار می تواند به عنوان یکی از ادله اثبات شکایت حقوقی مورد استفاده قرار گیرد. اقرار به این معنا می باشد شخص اقرار کننده، موضوعی را بیان کند که به ضرر خودش و به نفع دیگری می باشد. در صورت اقرار شخص به زبان خودش، طرف مقابل دیگر نیازی به ارائه ادله ندارد و اقرار می تواند برای اثبات شکایت حقوقی، کافی باشد.

سند

سند، مهمترین دلیل برای اثبات بر حق بودن در شکایت حقوقی می باشد. سند می تواند به عنوان مهمترین دلیل برای اثبات حقانیت در شکایت حقوقی مورد استفاده قرار گیرد و شکایت حقوقی طرح شده را به پایان رساند. سند در ادله اثبات دعوا، هر گونه نوشته ای است که قابل استناد باشد و دادگاه آن را به عنوان دلیلی برای اثبات ادعا بپذیرد.

شهادت

شهادت راه دیگری برای اثبات حقانیت در طرح شکایت حقوقی می باشد. اگر به دو روش اقرار و ارائه سند، نتوان حقانیت خویش را در شکایت حقوقی طرح شده، اثبات نمود؛ می توان از شهادت دیگران برای اثبات حقانیت در خصوص شکایت حقوقی طرح شده استفاده نمود. شهادت در امور حقوقی به این معنی می باشد که از کسی که به صورت تصادفی یا غیر تصادفی، درباره موضوع دعوا چیزی شنیده یا دیده است، خواسته شود تا آنچه می داند را در دادگاه بیان کند.

بازدید محل و تحقیقات محلی

دادگاه می تواند با استفاده از تحقیقات محلی و بازدید از محل، اقدام به اثبات حقانیت طرفین شکایت حقوقی طرح شده نماید. در صورتی که طرفین شکایت حقوقی طرح شده، به اطلاعات افراد اهل محل استناد کند، دادگاه دستور بازدید محل و تحقیقات محلی را می دهد.

رجوع به کارشناس

می توان برای اثبات حقانیت در طرح شکایت حقوقی، از روش رجوع به کارشناس استفاده کرد. هر دو طرف شکایت حقوقی طرح شده یا یکی از آن ها می توانند از دادکاه بخواهند تا موضوع شکایت حقوقی طرح شده از طریق کارشناس، پیگیری گردد. در مواردی، خود قاضی بدون درخواست طرفین می تواند در خصوص شکایت حقوقی طرح شده، قرار ارجاع به کارشناس را صادر نماید.

قسم

قسم یا سوگند می تواند به عنوان یکی از ادله اثبات حقانیت در خصوص شکایت حقوقی طرح شده استفاده گردد. قسم کم کاربردترین دلیل برای اثبات حقانیت در طرح شکایت حقوقی می باشد. قسم بیشتر به عنوان راهی برای پایان دادن به اختلاف مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع در صورتی که مدعی، دلیل کافی برای اثبات حقانیت خویش در خصوص طرح شکایت حقوقی نداشته باشد و طرف مقابل هم ادعای مدعی را رد کند، مدعی می تواند ار طرف مقابل بخواهد برای اثبات حقانیت شکایت حقوقی طرح شده، قسم یاد کند که حقیقت را بیان کند.

طرح شکایت حقوقی

خواسته در شکایت حقوقی باید در برگه ای به نام دادخواست نوشته شود. شکایت حقوقی با تقدیم دادخواست شکایت حقوقی به دادگاه شروع می شود. خواسته در شکایت حقوقی طرح شده باید آشکار باشد. بر اساس نوع پرونده؛ اگر شکایت حقوقی طرح شده در صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد به شوراها ارجاع داده می شود، در غیر اینصورت به محاکم حقوقی ارجاع می شود و در محاکم حقوقی مورد رسیدگی واقع می شود. مدیر دفتر دادگاه، بعد از ثبت شکایت حقوقی طرح شده، پرونده را جهت تعیین وقت رسیدگی به دادگاه ابلاغ می کند.

دادخواست حقوقی چیست؟

دادخواست حقوقی شامل یک برگه یا ورقه ی مخصوصی است که فرد خواهان باید آن را از اوارق قضایی موجود در دادگستری ها و یا مجتمع قضایی سراسر کشور تهیه نماید، پر کردن این برگه ی دادخواست حقوقی اولین گامی است که فرد خواهان باید برای شکایت از متهم به دادگاه و یا دادگستری تسلیم نماید، تمام مشخصات و ستون های موجود در دادخواست حقوقی باید کامل شود چرا که سهل انگاری در پر کردن مشخصاتی که باید در دادخواست وارد شود موجب رد دادخواست می شود.

حساسیت تنظیم دادخواست حقوقی

حساسیت نگارش و تنظیم دادخواست حقوقی برای شکایت حقوقی به حدی بالاست که ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی بیان داشته است که هیچ دادگاهی نمی تواند به دادخواستی رسیدگی نماید مگر اشخاص حقیقی و یا نماینده قانونی فرد و یا وکیل او، چرا که اولین چیزی که برای تعریف وضعیت دعوی به دادگاه داده می شود برای شرح شکایت خواهان، همان دادخواست حقوقی است که فرد خواهان به دادگاه و یا مراجع قضایی مربوطه تقدیم می نماید.