عمومیکسب و کار ایرانی

آزمون تیزهوشان در پرتو رهاورد چگونه انجام می شود ؟

آزمون تیزهوشان چیست؟

آزمون تیزهوشان آزمونی برای سنجش هوش و استعداد تحصیلی دانش آموزان پایه های ششم و نهم است. این آزمون توسط سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) برگزار می شود و هدف از آن، شناسایی و هدایت دانش آموزان با استعداد به مدارس تیزهوشان است.

زمان برگزاری آزمون:

آزمون تیزهوشان معمولاً در اواخر بهار هر سال برگزار می شود.

محتوای آزمون:

آزمون تیزهوشان شامل دو بخش استعداد تحصیلی و استعداد تحلیلی است.

 • بخش استعداد تحصیلی: شامل سوالات درسی از پایه های پنجم و ششم برای پایه ششم و هشتم و نهم برای پایه نهم است.
 • بخش استعداد تحلیلی: شامل سوالات هوش و استعداد تحلیلی است.

نحوه نمره دهی:

هر سوال سه نمره مثبت دارد. به ازای هر پاسخ غلط یک نمره منفی از نمره کل کسر می شود. سوالات بدون پاسخ نمره ای ندارند.

منابع مفید:

 • سایت سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان: [نشانی وب نامعتبر برداشته شد]
 • کتاب های کمک درسی: کتاب های مختلفی برای تیزهوشان منتشر شده است که می توانید از آنها استفاده کنید.
 • آزمون های آنلاین: می توانید در آزمون های آنلاین تیزهوشان شرکت کنید و خودتان را محک بزنید.

نکات مهم:

 • زمان آزمون را به درستی مدیریت کنید.
 • در هنگام پاسخگویی به سوالات دقت و تمرکز خود را حفظ کنید.
 • به حدس و گمان اکتفا نکنید.
 • از تکنیک های تست زنی استفاده کنید.

قبولی در آزمون تیزهوشان به تلاش و پشتکار شما بستگی دارد. اگر برنامه ریزی دقیقی داشته باشید و به طور مستمر مطالعه کنید، می توانید در این آزمون موفق شوید.

موفق باشید!

علاوه بر این:

 • آزمون تیزهوشان در دو مرحله برگزار می شود: مرحله اول آزمون کتبی و مرحله دوم مصاحبه است.
 • برای شرکت در آزمون تیزهوشان، باید در سامانه سمپاد ثبت نام کنید.
 • هزینه ثبت نام در آزمون تیزهوشان هر ساله توسط سازمان سمپاد تعیین می شود.
 • کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان چند روز قبل از آزمون از طریق سامانه سمپاد قابل دریافت است.

امیدوارم این اطلاعات مفید بوده باشد.

آزمون تیزهوشان در پرتو رهاورد

آزمون تیزهوشان در پرتو رهاورد به دو صورت آزمون ورودی و آزمون سنجش برگزار می شود:

 1. آزمون ورودی:
 • هدف: این آزمون برای دانش آموزان پایه های ششم و نهم که قصد ورود به مدارس تیزهوشان پرتو رهاورد را دارند، برگزار می شود.
 • زمان برگزاری: معمولاً در اواخر بهار هر سال برگزار می شود.
 • محتوای آزمون: شامل دو بخش استعداد تحصیلی و استعداد تحلیلی است.
 • بخش استعداد تحصیلی: شامل سوالات درسی از پایه های پنجم و ششم برای پایه ششم و هشتم و نهم برای پایه نهم است.
 • بخش استعداد تحلیلی: شامل سوالات هوش و استعداد تحلیلی است.
 • نحوه نمره دهی: هر سوال سه نمره مثبت دارد. به ازای هر پاسخ غلط یک نمره منفی از نمره کل کسر می شود. سوالات بدون پاسخ نمره ای ندارند.
 • منابع مفید:
  • سایت پرتو رهاورد:
  • کتاب های کمک درسی: کتاب های مختلفی برای تیزهوشان منتشر شده است که می توانید از آنها استفاده کنید.
  • آزمون های آنلاین: می توانید در آزمون های آنلاین تیزهوشان شرکت کنید و خودتان را محک بزنید.
 1. آزمون سنجش:
 • هدف: این آزمون برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در طول سال تحصیلی برگزار می شود.
 • زمان برگزاری: معمولاً در دو نوبت در طول سال تحصیلی برگزار می شود.
 • محتوای آزمون: شامل سوالات درسی از محتوای آموزشی تدریس شده در طول سال تحصیلی است.
 • نحوه نمره دهی: مانند آزمون ورودی است.

نکات مهم:

 • برای قبولی در آزمون تیزهوشان پرتو رهاورد، باید تلاش و پشتکار داشته باشید و به طور مستمر مطالعه کنید.
 • برنامه ریزی دقیقی داشته باشید و از منابع مفید استفاده کنید.
 • در آزمون های آنلاین تیزهوشان شرکت کنید و خودتان را محک بزنید.
 • در روز آزمون، اعتماد به نفس داشته باشید و با آرامش به سوالات پاسخ دهید.

موفق باشید!