کامپاند PVC: راه حل های پایدار برای نیازهای نوآوری مدرن

کمیسیون اروپا مصمم است با یک استراتژی جامع و اهدافی که مدیریت زباله  های پلاستیکی اروپا را متحول کرده و به گذار به اقتصاد چرخشی کمک می کند، به چالش زباله  های پلاستیکی رسیدگی کند. رشد تصاعدی استفاده از پلاستیک یکی از نگرانی های زیست محیطی جهانی است. این موضوع  منجر به افزایش زباله  های پلاستیکی شده است که سیستم های مدیریت زباله کنونی ما برای مدیریت آن در تلاش هستند.

مدیریت موثر زباله  های پلاستیکی به عنوان یک چالش و فرصت مهم برای نوآوری پدیدار شده است که نیازمند رویکردی جامع و پایدار است. کمیسیون اروپا در مورد برنامه  های خود برای مدیریت و کاهش زباله  های پلاستیکی، چالش  های مرتبط و پیشرفت آن به سمت سیاست  ها و اهداف بلندپروازانه توضیحاتی ارائه کرد: کمیسیون اروپا در حال حاضر برای مدیریت زباله  های پلاستیکی چه می کند؟ سیاست  های کلیدی چیست و چگونه اجرا می شود؟

پلاستیک ها یک ماده مهم در اقتصاد و زندگی روزمره ما هستند. با این  حال، آنها می توانند اثرات منفی جدی بر محیط زیست و سلامت انسان داشته باشند. اتحادیه اروپا در حال انجام اقداماتی برای مقابله با آلودگی پلاستیک و زباله  های دریایی است تا انتقال به اقتصاد پلاستیک چرخشی و کارآمد از منابع را تسریع بخشد. PVC Formulations  عبارتند از ترکیب دقیق و محاسبه شده ای از مواد مختلف جهت بهبود خصوصیات  PVC . استراتژی پلاستیک اتحادیه اروپا در ژانویه 2018 برای تغییر روش طراحی، تولید، استفاده و بازیافت محصولات پلاستیکی در اتحادیه اروپا به تصویب رسید. ما می  خواهیم بازیافت زباله  های پلاستیکی را از طریق طراحی بهتر، محدود کردن زباله  ها و زباله  های پلاستیکی و سرمایه گذاری و نوآوری در زنجیره ارزش بهبود دهیم.

این کمیسیون دستورالعملی را در مورد پلاستیک های یکبار مصرف برای جلوگیری و کاهش تاثیر محصولات پلاستیکی یکبار مصرف بر محیط زیست تصویب کرد که دو سال پیش لازم الاجرا شد. ما دستورالعمل بسته  بندی و زباله  های بسته  بندی را مورد بازنگری قرار دادیم، که با الزامات روشنی برای بهبود خرابی  های بازار و اقداماتی در زمینه پیشگیری و استفاده مجدد از ضایعات همراه است تا با سلسله مراتب زباله و اصول اقتصاد چرخشی همسو شود. این امر موجب بهبود در استفاده مجدد و بازیافت است که منجر به همزیستی بهینه هر دو و به حداکثر رساندن عملکرد زیست محیطی و اقتصادی می شود.

ما همچنین چارچوب سیاستی را برای منبع  یابی، برچسب  گذاری و استفاده از پلاستیک های زیست  تخریب  پذیر و کمپوست پذیر اتخاذ کرده  ایم. در حالی که پلاستیک های زیست  تخریب  پذیر و کمپوست  پذیر می توانند بخشی از راه  حل باشند، چالش  های خاصی را نیز به همراه دارند. امسال نیز اقدامات بیشتری برای رسیدگی به حضور میکروپلاستیک ها در محیط زیست انجام دادیم. کمیسیون اقداماتی را برای محدود  کردن میکروپلاستیک هایی که عمدا به محصولات اضافه می  شوند اتخاذ  و پیشنهادی برای مقرراتی جهت جلوگیری از تلفات گلوله  های پلاستیکی برای کاهش آلودگی میکروپلاستیک ها ارائه کرد.

رویکرد اروپا به مدیریت زباله  های پلاستیکی چگونه تکامل یافته است؟

زباله  های پلاستیکی برای سلامت مردم و محیط زیست مضر هستند، اما آنها یک منبع نیز هستند. همان طور که ما در حال گذار به یک اقتصاد چرخشی هستیم، این منبع یک کالای گرانبها محسوب می شود. در سال های اخیر، ما اهداف بلندپروازانه  ای را برای محتوای بازیافتی تعیین کرده  ایم (مثلا 25 درصد محتوای بازیافتی در بطری  های PET تا سال 2025 تحت دستورالعمل پلاستیک های یک  بار مصرف)و تشویق به کاهش، استفاده مجدد و بازیافت برای حرکت به سمت اقتصاد پلاستیک چرخشی. اما ما در حال ایجاد مقادیر فزاینده  ای از زباله  های پلاستیکی هستیم. ما نمی توانیم آن را فقط به کشورهای دیگر ارسال کنیم، اگر این به آن معناست که در اقیانوس، یا یک زباله  دان غیرقانونی یا در هوای آزاد سوخته شود.

صادرات زباله  های پلاستیکی اتحادیه اروپا در دهه  های اخیر به طور قابل  توجهی افزایش یافته و به 3.1 میلیون تن در سال 2016 رسیده است. مقصد بیشتر صادرات به کشورهای غیر OECD بوده است. با تصمیمات سیاستی اخیر در چین و سایر کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا برای توقف یا محدود  کردن واردات زباله  های پلاستیکی و قوانین جدید تحت کنوانسیون بازل، حجم کلی صادرات زباله به خارج از اتحادیه اروپا کاهش یافته و صادرات به مقصد کشورهای جدیدی که قبلا بازیگران مهمی در تجارت آلودگی پلاستیکی نبودند، مانند ترکیه، تغییر مسیر داده است.

اروپا سالانه 78 میلیون تن پلاستیک تولید می کند که 40 درصد آن برای بسته  بندی، عمدتا برای مواد غذایی و نوشیدنی استفاده می شود. ارقام اخیر افزایش بی  سابقه  ای را در زباله  های بسته  بندی نشان می دهد. در سال 2021، هر اروپایی 188.7 کیلوگرم زباله بسته  بندی تولید کرد که 19 درصد از این زباله  ها پلاستیکی است. این مقدار عظیم 35.9 کیلوگرم زباله بسته  بندی پلاستیکی به ازای هر نفر، تنها در یک سال است. علاوه بر این، طی 10 سال گذشته، زباله  های بسته  بندی 24 درصد افزایش یافته اما بازیافت تنها 7 درصد رشد داشته است.

این روند جای نگرانی دارد. حجم بسته  بندی  های پلاستیکی تولید شده می تواند تا سال 2030 تا 46 درصد و تا سال 2040 به 86 درصد افزایش یابد. پیشنهاد اخیر کمیسیون در مورد بسته  بندی و ضایعات بسته  بندی در حال حاضر توسط پارلمان و شورای اروپا در حال بررسی است و اهدافی را تعیین می کند که تا سال 2030 تمام بسته  بندی  ها در اتحادیه اروپا قابل بازیافت و تا سال 2040 موجب کاهش 15 درصدی زباله  های بسته  بندی شود. هدف پیشنهاد ما ایجاد نوآوری در اتحادیه اروپاست. نحوه تحویل کالا به ما شامل سیستم های استفاده مجدد و پر  کردن مجدد است، جایی که راه  حل  های سبز و دیجیتال می توانند مشاغل محلی زیادی ایجاد کنند.

کمیسیون چگونه تلاش   جهانی را برای مقابله با آلودگی هدایت می کند؟

اتحادیه اروپا به شدت از ابتکارات چندجانبه برای مقابله با آلودگی پلاستیک حمایت می کند و با شرکای خود برای دستیابی به تصویب قوانین بین المللی در مورد تجارت جهانی زباله  های پلاستیکی در سال 2019 در کنوانسیون بازل همکاری نزدیک داشت. اتحادیه اروپا برای تصویب دستورالعمل  های فنی در مورد مدیریت زباله  های پلاستیکی، که در کنوانسیون بازل در ماه مه 2023 نیز مورد توافق قرار گرفت، فشار آورد. تحت نظارت سازمان ملل متحد مذاکره شد. نتیجه مثبت مذاکرات در مورد ابزار قانونی الزام  آور جدید در مورد آلودگی پلاستیکی همچنان اولویت بالایی برای اتحادیه اروپاست. ما می  خواهیم ابزاری را ببینیم که بتواند به طور موثر آلودگی پلاستیک را از طریق اقداماتی با هدف کاهش تولید، مصرف، استفاده و مدیریت زباله  های پلاستیکی سازگار با محیط زیست، کاهش دهد. چالش  های کلیدی که مانع از رویارویی با مدیریت موثر زباله  های پلاستیکی می شود چیست و چگونه می توان بر آن غلبه کرد؟

هر بخش و هر زنجیره ارزش چالش  های خاص خود را برای مدیریت زباله  های پلاستیکی ایجاد می کند. ما در حال حاضر روی پرداختن به مسائل مختلف محیطی و اجتماعی این زنجیره  های ارزش، از جمله پلاستیک، کار می  کنیم. مدیریت موثر زباله  های بسته  بندی پلاستیکی با چالش  های متعددی مواجه است که بسته به منطقه و زمینه متفاوت است. مناطق مختلف اتحادیه اروپا هنوز فاقد امکانات کارآمد برای جمع  آوری، دسته بندی و پردازش زباله  های بسته  بندی پلاستیکی هستند. بدون این امکانات، بازیافت مشکل می شود.

علاوه بر این، زباله  های بسته  بندی پلاستیکی اغلب با باقیمانده  های مواد غذایی، برچسب  ها و سایر مواد آلوده می  شوند و دسته  بندی و بازیافت کارآمد را دشوار می کنند. Polyvinyl chloride یا PVC یکی از پلیمرهای مهم و گسترده استفاده در صنعت های مختلف است . رواج بسته  بندی  های پلاستیکی یکبار مصرف نیز به طور قابل  توجهی به مشکل زباله  های پلاستیکی کمک می کند. چالش دیگر بازیافت طرح  های بسته  بندی خاص است، مانند بسته  بندی کامپوزیت انعطاف  پذیر چند لایه، که اگرچه سبک  تر است، اما از بازیافت جلوگیری می کند. ما باید کل زنجیره ارزش پلاستیک را در نظر بگیریم و طراحی چرخشی را افزایش دهیم.

عدم آگاهی و سردرگمی مصرف کننده در مورد دفع زباله نیز بر اثربخشی بازیافت بسته  بندی  های پلاستیکی تاثیر می  گذارد. ما باید نحوه تولید و مصرف خود را تغییر دهیم و محصولات پایدارتر و چرخشی بیشتری از نظر زیست محیطی به عنوان مثال، از طریق پیشنهاد ما برای مقررات جدید طراحی زیست محیطی برای محصولات پایدار، داشته باشیم. برای غلبه بر موانع و دستیابی به مدیریت موثر زباله  های بسته  بندی پلاستیکی، یک رویکرد جامع، از جمله توسعه زیرساخت  های بازیافت، به ویژه با سرمایه گذاری، مقررات، نوآوری  های تکنولوژیکی، و همکاری صنعت موردنیاز است.

پلی پروپیلن کربنات کلسیم چیست؟

محصولات پلی پروپیلن پر شده با کربنات کلسیم برای کاربرد های فنی طراحی شده اند که در شرایط حرارتی مختلف کار می کنند. این مواد از نظر ثبات ابعادی بالا و همچنین ویژگی های زیبا شناسی و مکانیکی متمایز می شوند. افزودن کربنات کلسیم به پلی پروپیلن با بالا بردن دمای انحراف از گرما، قدرت ضربه و سفتی، باعث بهبود عملکرد پلاستیک و قطعه نهایی می شود. همچنین می تواند به ساده سازی کاربرد های ترمو فرمینگ با اجازه دادن به پلاستیک برای گرم شدن و سرد شدن سریع تر کمک کند. هدایت حرارتی بهبود یافته، باعث صرفه جویی قابل توجه در انرژی از طریق بهبود بهره وری، خروجی های بالا تر و نرخ تبدیل سریع تر می شود.

همچنین تولید گاز های گلخانه ای را تا حدود 23 درصد کاهش می دهد. کربنات کلسیم یکی از محبوب ترین پر کننده های مواد معدنی در صنعت پلاستیک سازی به شمار می رود. این ماده در زمین به وفور یافت می شود، به راحتی آسیاب شده و به هر اندازه ای در می آید، با طیف وسیعی از PVC Compound سازگاری دارد و اقتصادی است. به علاوه، وقتی که اندازه ذرات به دقت کنترل می شود، کربنات کلسیم به افزایش مقاومت و استحکام خمشی (سفتی) کمک می کند.

کربنات کلسیم به دو دلیل عمده محبوبیت دارد: اول این که بسیار ارزان تر از رزین پایه است و هزینه نهایی را کاهش می دهد، و دوم این که می تواند خواص ویژه ای مانند افزایش استحکام خمشی و بهبود سختی را به محصول نهایی اضافه کند. این ماده همچنین باعث کاهش انرژی سطحی و ایجاد کدورت و براقیت سطح می شود و در نتیجه کیفیت سطح را بهبود می دهد. کربنات کلسیم را می توان با تعداد بی شماری از رزین های ترمو پلاستیک استفاده کرد. ترکیب های پلی پروپیلن اغلب با کربنات کلسیم پر می شوند تا مقاومت را افزایش دهند که یک نیاز مهم برای انجام فعالیت ها در دما های بالا است.

کاربرد پلی پروپیلن کربنات کلسیم چیست؟

استفاده از این ماده در تولید لایه های نازک و ورقه های ضخیم، باعث افزایش خواص شیمیایی و بهبود ظرفیت تولید می شود. کربنات کلسیم به صرفه جویی در هزینه ها، افزایش سختی و طول عمر محصول کمک می کند. فن آوری تولید این ورقه ها در ساخت طیف گسترده ای از محصولات پلاستیکی مقاوم به حرارت مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در این ورقه ها، تعرق لایه از طریق سوراخ های مینیاتوری (pinhole) بوده و ویژگی های خاصی مربوط به تمیز کنندگی محصول و کیفیت پوشش ظاهری ایجاد می کند. در تولید محصولات ریخته گری نیز استفاده از پلی پروپیلن کربنات کلسیم کاربرد زیادی دارد. زیرا سختی و طول عمر محصول را افزایش داده و در کاهش هزینه ها به میزان چشم گیری صرفه جویی می نماید.