سبک زندگی

فرم دادخواست ورد + راهنمای جامع

فرم های زیر را جهت استفاده در امور دادرسی، دریافت و چاپ نمایید. لازم به ذکر است جهت سهولت امر، هر فرم در پنج قالب مختلف آماده دریافت می باشد که از نظر محتوا یکسان و فقط از نظر نوع فایل متفاوت می باشند.
 
برای دریافت فرم مورد نظر، روی آیکون فرمت دلخواه کلیک کنید.

1

فرم دادخواست سازمان کار و امور اجتماعی

   
  word PDF XPS ZIP Page1
2

فرم دو برگی دادخواست (شکایت) دیوان عدالت اداری

   
  word PDF XPS ZIP Page1 Page2
3

فرم دو برگی دادخواست تجدید نظر

   
  word PDF XPS ZIP Page1 Page2
4

برگه اظهارنامه

     
  word PDF XPS ZIP Page1  
5

برگ پشت و رو دادخواست فرجام خواهی

   
  word PDF XPS ZIP Page1 Page2
6

فرم سه برگی دادخواست به دادگاه نخستین

 
  word PDF XPS ZIP Page1 Page2 Page3

 

  • فرمت word در نرم افزار word 2003 نوشته شده است.
  • فرمت PDF فرمت رایج وب بوده و با نرم افزارهای PDF Reader قابل خواندن است.
  • فرمت XPS فرمت رایج مایکروسافت در ویندوز هفت می باشد و مستقیماً قابل مشاهده است.
  • فرمت ZIP فشرده شده تصاویر صفحات فرم ها بوده و پس از دریافت بایستی باز شود.
  • فرمت JPG هر صفحه فرم در یک فایل جداگانه به صورت تصویری و قابل چاپ ذخیره شده است.
  • کلیه فرم ها با وضوح 150 DPI و حجم کم و کیفیت بالای مناسب چاپ می باشند.


 در این مقاله می توانید اقدام به دانلود برگ دادخواست به دادگاه عمومي را دریافت نمایید و فایل word آن را در رایانه خود ذخیره نمایید و برای انواع دادخواست مورد استفاده قرار دهید.

فرم دادخواست word در این بخش از سایت می توانید اقدام به دریافت و دانلود کنید.

نمونه برگ داد خواست به داد گاه عمومي نخستين

داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال پلاك ثبتي ملك

داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال  و مطالبه وجه التزام

داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال حقوق اعياني

داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال  و تسليم مبيع و بدوا صدور قرار دستور موقت

داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال  با كسر بهاي پاركينگ

داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي  5/1 دانگ مشاع از 6 دانگ

داد خواست الزام به حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي انتقال (از سوي وكيل

داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال (مواقعي كه در مبايعه نامه تعهد فروشنده به تنظيم سند رسمي درج نشده باشد

داد خواست الزام به فك رهن

داد خواست الزام به اجراي تعهد و بدوا صدور دستور موقت بر منع تصرف و استفاده

داد خواست الزام به ايفاي تعهد و اجراي مفاد قرارداد و بدوا صدور قرار تامين خواسته

دادخواست صدور قرار تامين خواسته و توقيف عين پلاك ثبتي

دادخواست الزام به پرداخت ميزان بدهي بانك مرتبط به مورد معامله و فك رهن

دادخواست الزام به اخذ پايان كار, تفكيك و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال

دادخواست الزام به تفكيك مورد معامله

دادخواست تسليم مورد معامله و الزام به حضور در دفترخانه و انتقال پلاك ثبتي و بدوا صدور قرار دستور موقت

دادخواست تحويل مورد معامله و بدوا صدور قرلر دستور موقت

دادخواست الزام به انجام تعهد و پرداخت بدهي ماليت مشاغل

دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال, اخذ پايان كار و تفكيك و تسليم مورد معامله و بدوا صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال (از سوي وكيل)

دادخواست توقيف عمليات اجرايي, ابطال مزايده, دستور موقت و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال

دادخواست صدور و اجراي قرار تامين دليل (در خصوص مبايعه نامه)

نمونه فرم مبايعه نامه پلاك ثبتي

  • دادخواست تسليم مورد معامله و صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال و جلوگيري از تخريب و احداث بنا

دادخواست صدور قرار تامين دليل و اجراي آن جهت ضبط حضور يا عدم حضور طرفين در دفترخانه