سبک زندگی

فرم دادخواست نخستین دادگاه + راهنمای جامع

نمونه دادخواست به دادگاه عمومی

نام

نام خانوادگی

نام پدر

محل اقامت

شهر – خیابان کوچه، شماره پلاک

خواهان

خوانده

وکیل یا نماینده قانونی

تعیین خواسته و بهای آن

دلایل و منضمات دادخواست

 

محل امضا – مهر – انگشت

نمونه دادخواست به دادگاه عمومی نخستین

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره

تاریخ

شعبه     دادگاه عمومی        رسیدگی فرمایید

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده

تاریخ

امضاء

چاپ روزنامه رسمی کشور

فرم شماره ۵۳/۲۱۰۱/۱۳۹۶ دفتر طرح و برنامه ریزی

در این نوشتار نمونه دادخواست به دادگاه عمومی نخستین ارائه شده است. اگر می خواهید پاسخ مناسبی برای سوالات حقوقی خود پیدا کنید، کافیست از مشاوره حقوقی آنلاین رایگان 24 ساعته استفاده کنید.  

نمونه دادخواست به دادگاه عمومی

نام

نام خانوادگی

نام پدر

محل اقامت

شهر – خیابان کوچه، شماره پلاک

خواهان

خوانده

وکیل یا نماینده قانونی

تعیین خواسته و بهای آن

واخواهی نسبت به دادنامه شماره       صادره از شعبه           دادگاه عمومی نام شهرستان

دلایل و منضمات دادخواست

ریاست محترم شعبه      دادگاه عمومی    “نام شهرستان محل صدور رأی مورد واخواهی

با سلام احتراما به استحضار می رساند

اینجانب نسبت به دادنامه شماره مورخ که از سوی آن دادگاه محترم در پرونده کلاسه    صادر گردیده است و در تاریخ    به اینجانب ابلاغ شده است، درخواست واخواهی دارم. لایحه واخواهی خود را در صفحه و هر کدام نسخه به پیوست تقدیم می دارم.ا در ظرف چند روز آتی تقدیم خواهم کرد

محل امضاء – مهر – انگشت

 

نمونه دادخواست به دادگاه عمومی نخستین ( واخواهی )

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره

تاریخ

شعبه     دادگاه عمومی        رسیدگی فرمایید

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده

تاریخ

امضاء

چاپ روزنامه رسمی کشور

فرم شماره ۵۳/۲۱۰۱/۱۳۹۶ دفتر طرح و برنامه ریزی

مطالب مرتبط


دادخواست اثبات واقعه نکاح


مشاوره حقوقی خانواده232 views


صدور تجویز انتقال رسمی ملک مور…


مشاوره حقوقی ملکی112 views


مطالبه بهای معامله و قرارداد ب…


مشاوره حقوقی ثبت احوال122 views


مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم …


مشاوره حقوقی کیفری4939 views


تشریفات رسیدگی به دعاوی ارث و …


پرسش و پاسخ حقوقی219 views


دادخواست طلاق به لحاظ سوء رفتا…


مشاوره حقوقی خانواده857 views


دادخواست صدور حکم سرپرستی


مشاوره حقوقی خانواده1047 views


اجراییه های صادره به استناد سا…


پرسش و پاسخ حقوقی295 views