سبک زندگی

فرم دادخواست عدم سازش + راهنمای جامع

نمونه دادخواست طلاق از طرف مرد

طلاق نشانه ای از شکست در ازدواج و عقد دائم است و متاسفانه امروزه در سطح جامعه رواج دارد. پایان قانونی ازدواج را طلاق می نامند که می تواند از جانب مرد یا زن  صورت بگیرد. اگر طلاق از جانب زن صورت بگیرد باید با استناد به مواد قانونی اعسار خود را اثبات کند تا بتواند حکم طلاق خود را دریافت کند. در غیر این صورت در طلاق توافقی و طلاق از جانب مرد نیاز به مستندات قانونی نیست. برای نمونه در دادخواست طلاق از طرف مرد نیاز به محرز شده شرایطی نیست . این نکته به این معناست که مرد هر وقت بخواهد می تواند همسر خود را طلاق دهد . البته دریافت حکم طلاق منوط به تعیین تکلیف در مورد برخی شرایط است که می توانید برای اطلاع از آن مقاله قوانین طلاق از جانب مرد را مطالعه فرمایید. در این مطلب ما به ارائه چندین نمونه دادخواست طلاق از طرف مرد اشاره می کنیم.

نمونه دادخواست طلاق از طرف مرد (1)

خواهان : زوج (مرد)

خوانده : زوجه (زن)

درخواست : صدور حکم طلاق

دلیل و منضمات : 1-سند ازدواج 2-شناسنامه 3-کارت ملی 4-رسید پرداخت مهریه

آدرس : تهران ، زعفرانیه ….

شرح درخواست :

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام .اینجانب …………… فرزند …………… متولد………….. مطابق سند عقد نامه به شماره …………. دفتر خانه……… واقع در اصفهان به علت عدم امکان به ادامه زندگی و عدم تفاهم اخلاقی و روحی با زوجه تقاضا صدور گواهی طلاق را دارم. مهریه زوجه به مبلغ………….. تماما پرداخته شده است. زوجه در طول مدت زناشویی نفقه خود را دریافت کرده است و اجرت المثل ایام زوجیت به مبلغ…………. تعیین شده توسط کارشناس هنگام اجرای صیغه به حساب زن واریز میشود. حضانت فرزند مشترک به نام……….. متولد………. با مادر می باشد. نفقه فرزند ماهانه به مبلغ …………… به حساب مادر واریز می شود و سالانه نیز قابلیت تعدیل دارد. ملاقات با فرزند هفته ای ……….. نیز با فرزند صورت می گیرد. اینجانبان شرایط دیگر و ادعای دیگری ندارد لذا از دادگاه محترم تقاضا صدور حکم طلاق را دارم.

 

امضا

برای مشاهده نمونه دادخواست طلاق از طرف مرد ادامه این مطلب را از دست ندهید.

نمونه دادخواست طلاق از طرف مرد (2)

خواهان : آقای ……….. فرزند…………… متولد………. شهر ……….. شغل……… محل اقامت……….

خوانده : خانم………….. فرزند…………. متولد…………. شهر……………. شغل………… محل اقامت………….

تعیین خواسته و بهای آن : صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست مرد

دلایل و منضمات دادخواست :

1- سند ازدواج شماره …. مورخ ………. دفتر رسمی ازدواج شماره … شیراز

2- شناسنامه

3- کارت ملی

4- گواهی عدم بارداری

5-فیش حقوقی

شرح نمونه دادخواست طلاق از طرف مرد :

ریاست محترم دادگاه خانواده تهران

با سلام

احتراماً مراتب دادخواهی ایجانب را به استحضار می رسانم :

به موجب سند نکاحیه…. مورخ…………. تنظیمی در محضرخانه ….. حوزه شیراز  ایجانب و زوجه به عقد دائم یکدیگر درامده ایم که حاصل این ازدواج دو فرزند مشترک دختر به اسم ………… متولد………… و ………… متولد لکن به سبب اختلافات اخلاقی و عدم سازش روحی که موجبات تنش در زندگی را ایجاد کرده است ادامه زندگی میسر نمی باشد. لذا صدور حکم طلاق جهت اجرای صیغه طلاق از محضر عالی مورد استدعاست.

1-اینجانب توانایی پرداخت مهریه را به طور یکجا ندارم و از جانب دادگاه تقاضا تقسیط مهریه دارم.

2- حضانت دختر….. ساله با اینجانب و دختر…….. ساله با مادر خواهد بود

3-مادر حق ملاقات فرزند را خواهد داشت و نفقه فرزند مشترک نیز ماهانه مبلغ…………. به حساب مادر واریز خواهد شد و سالیانه تجدید نظر خواهد شد.

4-نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت مبلغ ………… تعیین شده توسط کارشناس هنگام ثبت طلاق به حساب زوجه وارد می شود.

امضا

شما می توانید برای دانلود بیشتر نمونه دادخواست طلاق از طرف مرد به پایین صفحه مراجعه کنید.

نمونه دادخواست طلاق از طرف مرد (3)

خواهان : .زوج ( مرد)

خوانده زوجه  (زن)

درخواست : صدور گواهی عدم سازش

دلایل و منضمات : 1-سند نکاحیه 2-کارت ملی 3-شناسنامه 4-رسید پرداخت مهریه 5-فیش حقوقی 6-گواهی عدم بارداری

آدرس :……………..

شرح درخواست :

با سلام خدمت ریاست محترم دادگاه خانواده

اینجانب…………… فرزند………….. متولد………… در …………. به موجب سند نکاحیه به شماره ………… دفتر ثبت ازدواج شماره ……….. در تهران با زوجه به عقد دائم یکدیگر در آمدیم و دارای هیچ فرزند مشترکی نمی باشیم . با توجه به عدم تفاهمات اخلاقی و روحی و برهم خوردن آرامش زندگی مشترک تقاضا صدور گواهی عدم سازش را از طرف دادگاه داریم.  از کل مهریه به مبلغ ……….. سکه بهار آزادی مبلغ……….. پرداخت شده است و برای پرداخت ما بقی آن از دادگاه تقاضا تقسیط مهریه را دارم. نفقه در طول زندگی مشترک پرداخت شده است و زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت ادعایی ندارد. لذا تقاضا صدور حکم طلاق را دارم.

امضا

 

در این مقاله به شرح نمونه دادخواست طلاق از طرف مرد را ذکر کردیم . شما می توانید به مشاهده نمونه دادخواست طلاق توافقی نیز از طریق آوای وکیل بپردازید. همچنین شما می توانید برای مشاهده سایر نمونه های طلاق از جانب مرد از طریق لینک زیر اقدام کنید :