سبک زندگی

فرم درخواست صدور اجرائیه + راهنمای جامع

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۱۰ دقیقه

راهنمای پذیرش تقاضای صدور اجرائیه چک

ویژه همکاران دفاتر اسناد رسمی

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه چک

 1. مدارک احراز هویت و سمت متقاضی (شناسنامه، کارت ملّی هوشمند پشت و رو (یا کارت ملّی قدیم به همراه رسید درخواست کارت ملّی هوشند، وکالت نامه اعم از مدنی یا دادگستری (در صورت وجود) و… ) متقاضی (دارنده چک) همان شخصی است که گواهینامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است.
 2. اصل چک
 3. اصل گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک مُحال علیه
 4. تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه (دریافت فرم تقاضای صدور اجرائیه چک) (دریافت فرم رسید تقاضانامه صدور اجراییه از سامانه ثبت الکترونیک اسناد، منو راهنما ← فرم‌ها ← فرم‌های مربوط به تقاضانامه صدور اجراییه)
 5. استعلام وضعیت ثبت نام دارنده چک (و وکیل وی) در ثنا (از طریق سامانه https://adliran.ir/Home/CheckPersonRegister)

نکات مهم:

 • درخواست اجرای چک از دفاتر اسناد رسمی واقع در محل اقامت متقاضی (متعهدله) یا محل وقوع بانک محال علیه صورت می‌گیرد و در مورد چکهای صادره از شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور از دفاتر اسناد رسمی واقع در شهر تهران به عمل می‌آید.
 • تقاضای صدور اجرائیه صرفاً علیه صادرکننده چک و در صورت فوت، علیه وراث وی قابل پذیرش است و در مورد چکهای صادره از اشخاص حقوقی، متقاضی می‌تواند هم علیه صادرکننده و هم صاحب حساب متضامناً درخواست اجرا نماید.
 • در صورت تعدد صاحبان حساب، درخواست اجرای چک فقط نسبت به شخص یا اشخاصی که برابر گواهینامه عدم پرداخت، چک را امضاء نموده‌اند، قابل پذیرش می‌باشد.
 • دارنده چک که حق تقاضای پذیرش درخواست صدور اجرائیه را دارد اعم از کسی که چک در وجه او صادر شده باشد یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک در مورد چکهای در وجه حامل  دارنده چک (متقاضی) همان شخصی است که گواهینامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است.

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید:

 • شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا
 • آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 • قانون اصلاح قانون صدور چک

چکهای مورد تقاضا باید:

  1. صادره از شعب بانک‌های ایرانی یا شعب آن در خارج از کشور باشند (چکهای صادره از مؤسسات اعتباری مالی مجاز غیربانکی قابل پذیرش نیست)
  2. وعده دار نباشد.
  3. از حیث مبلغ و تاریخ و سایر مندرجات آن مخدوش نباشد.
  4. امضاء ذیل چک با نمونه امضاء موجود در بانک مطابقت نماید. در گواهینامه عدم پرداخت عبارت «مطابقت امضاء صادر کننده چک با نمونه امضاء موجود در بانک در حدود عرف بانکداری مطابقت دارد» تصریح شده باشد.
  5. چکهای صادره از اشخاص حقوقی دارای امضاء و مهر شخص حقوقی باشند.
  6. درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و… در متن چک، مانع از پذیرش نمی‌باشد. (به موجب رای شماره ۲۹۵۸ مورخ ۱۴‍۰‍۰/۱۱/۱۲ (تحت دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۵۸) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد)
 1. تجربه شخصی: مشخصات برگشت زننده (دارنده چک) باید به طور کامل پشت چک قید شده باشد.

گواهینامه عدم پرداخت چک باید حاوی شرایط زیر باشد:

 1. علت برگشت چک در گواهینامه عدم پرداخت قید شده باشد. ← فقط به علت «کسر موجودی» قابل پذیرش است. به علت «عدم مطابقت امضاء» قابل پذیرش نیست.
 2. گواهینامه عدم پرداخت دارای کد رهگیری (۹ رقمی) و مهر و امضای مسئول صندوق یا معاون بانک محال علیه باشد.
 3. مطابقت امضای چک با نمونه امضای موجود در سوابق بانکی گواهی شده باشد.   ← در گواهینامه عدم پرداخت عبارت ««مطابقت امضاء صادر کننده چک با نمونه امضاء موجود در بانک در حدود عرف بانکداری مطابقت دارد» تصریح شده باشد.
 4. گواهینامه معارض نباشد.
 5. تجربه شخصی: شماره داشته باشد (مستقل از کد رهگیری ۹ رقمی بانک مرکزی)
 6. تجربه شخصی: تاریخ صدور داشته باشد.
 7. تجربه شخصی: اگر در گواهینامه عدم پرداخت، صادرکننده چک فاقد آدرس بود، یا باید توسط بانک تکمیل و مهر و امضاء شود و یا اگر وی دارای نام کاربری ثنا باشد، عبارت «دارای حساب کاربری ثنا می‌باشد» در فیلد آدرس قید شود.
 8. تجربه شخصی: در هر قسمت که به صورت چاپ شده نباشد و با خودکار اضافه شده باشد، مهر و امضاء شعبه الزامی است.

تقاضای صدور اجرائیه

از منو «خدمات ثبتی» وارد قسمت «تقاضانامه صدور سایر انواع اجرائیه» شوید.

تقاضانامه صدور سایر انواع اجرائیه

در صفحه جدید، با ۳ گزینه مواجه خواهیم شد:

 1. جستجو یا ویرایش تقاضانامه‌های اجرائیه قبلی
 2. ایجاد تقاضانامه جدید
 3. رفع نقص تقاضانامه اجرائیه ارسال شده مطابق با هامش اداره اجرا

تقاضانامه صدور سایر انواع اجرائیه

گزینه «ایجاد تقاضانامه جدید» و در فیلد «نوع اجرائیه»، گزینه مورد نظر را انتخاب کرده و روی گزینه «ایجاد تقاضانامه» کلیک کنید.

وارد محیط اصلی خواهید شد:

در صفحه «اطلاعات اصلی»، باید «واحد ثبتی دریافت کننده تقاضانامه اجرائیه» را انتخاب و «علت تقاضای صدور اجرائیه» را وارد کنید.

واحدهای ثبتی قابل انتخاب، مطابق تصویر ذیل است که در خصوص چک بلامحل، برای تهران گزینه اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران صحیح است؛ ← در خصوص سایر شهرها، واحد اجرای شهر خود را انتخاب کنید:

 • اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران: تخلیه، شارژ آپارتمان، عوارض شهرداری، نیابت و…
 • اداره دوم اجرای اسناد رسمی تهران: قرارداد بانکی (قراردادهای عادی بانک‌ها)
 • اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران: اسناد رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی
 • اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران: چک بلامحل
 • اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران: مهریه

در فیلد «علت تقاضای صدور اجرائیه»، آنچه در گواهینامه عدم پرداخت قید شده را بنویسید. مثلاً: صدور گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه به دلیل کسر موجودی


در صفحه «اشخاص» با کلیک بر روی گزینه «+» اطلاعات را وارد کنید:

سمت اشخاص، حسب مورد، آیتم‌های ذیل است:

دارنده چک که حق تقاضای پذیرش درخواست صدور اجرائیه را دارد اعم از کسی که چک در وجه او صادر شده باشد یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل)← دارنده چک (متقاضی) همان شخصی است که گواهینامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است.

صادرکننده چک همان شخصی است که در گواهینامه عدم پرداخت نام وی ثبت شده است.

در مورد چکهای صادره از اشخاص حقوقی، متقاضی می‌تواند هم علیه صادرکننده و هم صاحب حساب متضامناً درخواست اجرا نماید. اما چون در حال حاضر گزینه صاحب حساب در دسترس نیست، هر دو را تحت سمت صادرکننده وارد کنید.

کدپستی و نشانی را بدون بازیابی نشانی از شرکت پست، مطابق آنچه در گواهینامه عدم پرداخت قید شده، وارد کنید.

 • توجه: اگر در گواهینامه عدم پرداخت، صادرکننده چک فاقد آدرس بود، یا باید توسط بانک تکمیل و مهر و امضاء شود و یا اگر وی دارای نام کاربری ثنا باشد، عبارت «صادرکننده چک دارای ثنا می‌باشد» قید شود.
 • توجه: اگر در گواهینامه عدم پرداخت، بیش از یک نشانی قید شده، باید همه آن آدرس‌ها و کدپستی‌ها را وارد کنید. (در همان فیلد نشانی بدین صورت: نشانی۱: … کدپستی… نشانی۲: … کدپستی…
 • توجه: در صورت تعدد چک‌های مورد تقاضا علیه بدهکار واحد، سردفتر مکلف است در قالب یک تقاضانامه، نسبت به پذیرش تقاضای صدور اجراییه مبادرت نماید. بنابراین در این صورت تمام آدرس‌ها و کدپستی‌ها را (هرچند تکراری) وارد کنید.

نوع نشانی: متن سند (منظور از سند، گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک مُحال علیه است)


در صفحه «اطلاعات اسناد مرتبط» با کلیک بر روی گزینه «+» اطلاعات را وارد کنید:

 • نوع سند: چک
 • شماره سند: شماره چک
 • تاریخ سند: تاریخ چک (تاریخ پرداخت چک)
 • بانک: بانک محال علیه
 • وجه چک: مبلغ چک!
 • واحد پولی: حسب مورد
 • تاریخ برگشتی بانک در مورد چک: تاریخ گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه ← برخی گواهی‌ها هم تاریخ صدور دارند، هم تاریخ تهیه! تاریخ صدور ملاک است.
 • شعبه بانک برگشت زننده چک: نام شعبه همراه با کد شعبه بانک صادر کننده گواهینامه عدم پرداخت
 • شماره گواهینامه: شماره گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه (با کد رهگیری ۹ رقمی اشتباه نگیرید؛ اون نیست! )
 • شرح متن و ظهر چک: هرآنچه در متن چک و یا ظهر چک (اگر داشت) نوشته شده را بنویسید؛ مثلا: چک شماره… مورخ… بانک… شعبه… کد… به موجب این چک مبلغ (به حروف) … ریال در وجه… یا به حواله کرد بپردازید.

نکته: در صورت تعدد چک‌های مورد تقاضا علیه بدهکار واحد، سردفتر مکلف است در قالب یک تقاضانامه، نسبت به پذیرش تقاضای صدور اجراییه مبادرت نماید.


در صفحه «موضوعات لازم الاجرا» با کلیک بر روی گزینه «+» اطلاعات را وارد کنید:

 • نوع موضوع لازم الاجرا: حسب مورد وصول وجه چک یا حق الوکاله (مشروط به باطل شدن تمبر مالی)
 • مبلغ: مبلغ چک (در مورد وصول وجه چک) یا مبلغ حق الوکاله طبق قرارداد وکالتنامه (در مورد حق الوکاله)
 • واحد اندازه گیری: حسب مورد
 • تاریخ مبنای محاسبات خسارت: چیزی وارد نکنید.
 • شرح: ضروری نیست.

حسب مورد می‌توانید در این صفحه چند آیتم وارد کنید.


در صفحه «متن تقاضانامه» چیزی وارد نکنید. همان فرم تقاضانامه که پیوست خواهد شد، کفایت می کند. بهتر است برای فرم تقاضانامه صدور اجرائیه چک، «شماره و تاریخ» در دفتر اندیکاتور اختصاص داده شده و در بالای فرم نوشته شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تقاضای صدور اجرائیه چک

سردفتر محترم اسناد رسمی شماره… شهرستان…

نظر به اینکه چک/چک‌های شماره: … مورخه: … به مبلغ… ریال عهده بانک: … شعبه: … توسط (صادرکننده): … فرزند: … تاریخ تولد/ثبت: … شماره/شناسه ملی: … شماره شناسنامه/ثبت: … صادره/ثبت شده: … بنشانی: … کدپستی: … شماره همراه: … صادر و طبق گواهی عدم پرداخت مورخه: … بانک، بلامحل اعلام شده است، لذا اینجانب… فرزند: … شماره ملی: … تاریخ تولد: … بنشانی: … کدپستی: … شماره همراه: … بعنوان: شخصاً/نماینده حقوقی/وکیل…، تقاضای صدور اجرائیه بابت مطالبه مبلغ: … ریال را دارم.


در صفحه «پیوست‌ها» مدارک مورد نیاز را پیوست تقاضانامه کنید. دقت کنید در هر صفحه، ۵ آیتم نمایش داده می‌شود و مابقی پیوست‌ها به صفحات بعدی منتقل خواهد شد.

مدارکی که باید به کمک گزینه «فایل» پیوست شوند:

 • چک ← ممهور به مهر «پذیرش اجرا شد» به رنگ قرمز
 • ظهرچک
 • گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه
 • تقاضانامه صدور اجرائیه
 • شناسنامه و کارت ملّی
 • فتوکپی برابر اصل چک و گواهی عدم پرداخت (از ۶ آذر ۱۴۰۰ اجباری شد)!
 • وکالتنامه (در صورت وجود)

 • شماره مدرک: منظور شماره خود مدرک (مثلاً شماره کارت ملی) نیست. به ترتیب درج، شماره ۱، ۲، ۳ الی آخر بزنید.
 • تاریخ مدرک: می‌توانید گزینه «تاریخ ندارد» را انتخاب کنید.
 • نوع اصلی سند یا پیوست: غیرفعال
 • نوع فرعی: منظور نوع مدرک است. چک و شناسنامه و کارت ملی، هرکدام عنوان جداگانه دارند.
 • جلد پرونده: ضروری نیست.
 • سایر اطلاعات: ضروری نیست.

حداکثر سایز هر مدرک: ۱ مگابایت، حداقل رزولوشن ۱۰۰ dpi

نمونه مهر پذیرش اجرا شد در ابعاد ۴ در ۱٫۵ به رنگ قرمز


صفحه «هزینه‌ها»

پس از کلیک بر روی «شروع عملیات پرداخت هزینه»، اطلاعات به دستگاه POS ارسال خواهد شد.

پس از پرداخت، اطلاعات به صورت خودکار در صفحه هزینه‌ها بارگزاری خواهد شد. اگر اعمال نشده بود، مجددا وارد قسمت «شروع عملیات پرداخت هزینه» شوید تا اطلاعات تراکنش اعمال شود.


صفحه «تأیید و ارسال»

اخذ اثر انگشت هر شخصی که حضور دارد.

و در نهایت «تأیید نهایی و ارسال به اداره اجرا» که نیاز به توکن دارد. پس از تأیید، گزینه «چاپ نهایی تقاضانامه اجرائیه» فعال شده که باید آن را چاپ کرده و پس از مهر و امضاء تحویل متقاضی دهید.

بعد از این مرحله، متقاضی بعد از نوبت گرفتن، با اصل مدارک به اداره چهارم اجرای اسناد رسمی مراجعه کند.


انواع پیامک‌های ارسالی از شماره ۵۰۰۰۲۷۰۶ پس از پذیرش

تقاضانامه صدور اجراییه با کد رهگیری… ارسالی از دفترخانه اسناد رسمی شماره ۷۷۸ تهران استان تهران در تاریخ… توسط اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران دریافت شد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

برای رفع نقص از نوع «مواد قانونی رعایت نشده باشد.» مربوط به اجرائیه شماره… به اداره ثبت واحد اجرا مراجعه نمایید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تقاضانامه صدور اجراییه با کد رهگیری… توسط اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۷۷۸ شهر تهران استان تهران به دلیل… عودت گردید. در صورتی که علت نقص و عودت متوجه شما می‌باشد ظرف مدت ۲۴ ساعت بدون نوبت با ارائه کارت ملی به دفترخانه فوق جهت تکمیل و رفع نقص مدارک مراجعه فرمایید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

برای اطلاع از وضعیت پرونده اجرایی به شماره… و با رمز پرونده… به درگاه یکپارچه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی my. ssaa.ir مراجعه فرمایید. شماره بایگانی پرونده… است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

پرونده اجرایی به شماره مکانیزه… در تاریخ… در اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران تشکیل شد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اجرائیه مربوط به پرونده اجرایی شماره… در مورخ… به مدیون ابلاغ شد. اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

در خصوص پرونده اجرایی شماره… مقتضی است نحوه وصول طلب خود را کتبا به دفترخانه پذیرش تقاضانامه اعلام نمایید. اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

بستانکار محترم، در خصوص درخواست شما برای پرونده اجرایی شماره…، جهت انتخاب از لیست اموال شناسایی شده بدهکار به واحد اجرای مربوطه مراجعه نمایید. اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

بستانکار محترم، در خصوص درخواست شما برای پرونده اجرایی شماره…، با توجه به اینکه مالی از بدهکار از طریق بانک‌های اطلاعاتی موجود شناسایی نشد، لذا جهت تعیین تکلیف اجراییه خود به دفترخانه پذیرش کننده تقاضای اجراییه خود مراجعه نمایید. اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

در صورت دریافت این پیامک، فقط اگر مال جدیدی از بدهکار شناسایی کردید، به دفترخانه پذیرش کننده تقاضای اجراییه خود، مراجعه کنید.


مشاهده روند رسیدگی پرونده اجرایی از طریق پیگیری پرونده اجرا


سامانه نوبت دهی ادارات اجرای شهر تهران سامانه نوبت دهی ادارات اجرای شهر تهران


نشانی اداره چهارم اجرای اسناد رسمی: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی کوچه میرزاحسنی


«این صفحه با کسب تجربه‌ای جدید، بروزرسانی خواهد شد»

با تشکر از دوستان و همکاران عزیزم

جناب آقای شعبانیان و جناب آقای باهری

که تهیه این راهنما بدون کمک ایشان میسر نبود


در حال حاضر برای مطالبه مهریه ابتدا بایستی به دفتر ازدواجی که عقد در آن انجام شده است مراجعه نمایید. پس از مراجعه به دفتر ازدواج لازم است فرم تقاضانامه صدور اجراییه مهریه را تکمیل و تحویل دفتر ازدواج نمایید.

 

توجه شما را به نمونه فرم درخواست تقاضانامه صدور اجراییه مهریه جلب می نماییم.

 

 

 فرم تقاضانامه صدور اجراییه مهریه

فرم درخواست اموال و ممنوع الخروجی زوج

 

نمونه تقاضانامه صدور اجراییه مهریه

 

 

 

 

فرم درخواست استعلام اموال و ممنوع الخروجی زوج

 

 

جهت مشاوره در خصوص مهریه و تکمیل اجراییه با ما تماس بگیرید.22350512

 


دانلود این ویدئو آموزشی

دانلود فایل های ضروری

دانلود پیش نویس شیوه نامه درخواست صدور اجرائیه PDF
راهنمای تقاضانامه صدور سایر انواع اجرائیه PDF
راهنمای رفع نقص اجرائیه PDF

پذیرش اجرا

از زمانی که پذیرش انواع اجرائیه به دفترخانه محول شد، دفاتر اسناد رسمی نقش پیشخوان ادارات اجرا را بازی می کنند.

به این صورت که دفترخانه پس از تحویل فرم تقاضا نامه اجرائیه (انواع فرم ها را از زیر می توانید دانلود بفرمایید) به مشتری، مدارک را از متقاضی دریافت و برای ادارات اجرا اسکن می کنند و ادارات اجرا پس از بررسی به مورد متقاضی رسیدگی می کنند.

ادارات اجرا باید حداکثر تا ۲۴ ساعت کاری پرونده را بررسی کنند و در صورتی که نواقصی داشت به دفترخانه اعلام کنند.

سپس دفترخانه پس از رفع نقص، مجدداً پرونده را جهت بررسی به ادارات اجرا ارسال می کند.

در این حالت متقاضی لازم نیست به ادارات اجرا مراجعه کند و فقط می تواند به نزدیکترین دفترخانه به محل خود مراجعه نماید.

فرم رسید تقاضانامه صدور اجراییه

جهت دانلود روی دکمه دانلود بزنید

دانلود

فرم تقاضانامه اسناد ذمه قرارداد بانکی

جهت دانلود روی دکمه دانلود بزنید

دانلود

فرم تقاضانامه سایر اسناد ذمه

جهت دانلود روی دکمه دانلود بزنید

دانلود
جهت پرداخت وجوه اینجا کلیک کنید

نحوه بایگانی

کلیه مدارک باید فقط به صورت مکانیزه و در سیستم ثبت آنی بایگانی شود.

اصول مدارک پس از اسکن و درج مهر “پذیرش اجرا شد” باید تحویل مشتری گردد.

اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک

احتراماً، نظر به اینکه در راستای اجرای بند “ب” ماده ۲ و ماده ۱۸۳ اصلاحی آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۹۸۱۲/۶ لازمست اصل قبوض اقساطی، چک، برگ وثیقه انبارهای عمومی، قراردادها و آراء مستند صدور اجرائیه به مهری با متن “پذیرش اجرا شد” ممهور و به بستانکار عودت گردد.

لذا مقتضی است به سران محترم دفاتر اسناد رسمی آن استان ابلاغ گردد تا نسبت به تهیه مهری مستطیل شکل در ابعاد ۱٫۵*۴ سانتی متر مطابق نمونه نقش مهر زیر اقدام و هنگام پذیرش الکترونیکی درخواست صدور اجرائیه و قبل از عودت اصول مستندات اشاره شده مکلفند با استفاده از استامپ قرمز به گونه ای که موجب خدشه به محتویات و مندرجات نگردد، آنها را به مهر مذکور ممهور نمایند.

مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ها و بازرسان محترم مکلفند بر اجرای صحیح و دقیق این بخشنامه نظارت نمایند.

عبدالحميد مرادی مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی

واحد ثبتی دریافت کننده تقاضانامه اجرائیه

واحد ثبتی دریافت کننده تقاضانامه اجرائیه در تهران به شرح زیر می باشد:

 • قراردادهای عادی بانکی: اداره دوم اجرا
 • چک: اداره چهارم اجرا
 • مهریه های تنظیمی در خارج از کشور: اداره پنجم اجرا
 • سایر موارد (مانند: شارژ ساختمان و آب بها و …): اداره اول اجرا

برای مشخص نمودن واحد ثبتی دریافت کننده تقاضانامه اجرائیه لطفاً با ادارات اجرا شهر خود تماس بگیرید.

لزوم ثبت نام در سامانه ثنا

« بخشنامه »

ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها …

نظر به اینکه در راستای اجرای تکالیف مقرر در ماده (۱۴) و تبصره های ذیل آیین نامه اصلاحی اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۷ ریاست معظم قوه قضائیه، امکان ابلاغ الکترونیکی از طریق سامانه ثنا فراهم گردیده است و لازمه انجام این تکلیف، ثبت نام (کسانی که تا کنون در سامانه ثبت نام نکردند) در سامانه مذکور می باشد، بنابراین به کلیه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ابلاغ گردد، قبل از صدور اجرائیه یا پذیرش درخواست صدور اجرائیه، از ثبت نام افراد مذکور در سامانه ثنا اطمینان حاصل نمایند.

همچنین سایر قسمت های ارائه دهنده خدمات ثبتی از جمله ثبت شرکت ها، املاک، کاداستر مكلفند به هنگام مراجعه متقاضیان و در خواست هرگونه خدمت ثبتی، آنان را به ثبت نام در سامانه ثنا ارشاد نمایند.

نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل ثبت استانها می باشد.

ذبیح اله خدائیان

چند نکته در خصوص پذیرش اجرا “چک

 1. هنگام پذیرش اصل چک دریافت شود (اگر موجود نبود گواهی نامه عدم پرداخت با درج توضیحات کافی است.)
 2. گواهی نامه عدم پرداخت چک که از طرف بانک تحویل متقاضی شده است نیز باید حتماً دریافت شود. (و به طور دقیق مطالعه گردد که مغایر با درخواست متقاضی نباشد. مثلاً شماره چک یا کدملی ها یا … مغایر نباشند)
 3. چک باید حتما عهده یکی از بانک های ایرانی باشد. (که در سامانه حدود ۷۳ بانک قابل انتخاب است)
 4. اجرائیه باید فقط علیه صاحب چک و وراث او باشد. (اگر صاحب چک شخصیت حقوقی بود هم علیه شرکت و هم علیه امضا کنندگان چک باید انجام شود)
 5. ضمن یک تقاضانامه چک های متعدد مربوط به یک نفر پذیرش شود.
 6. چک نباید وعده دار باشد و تا قبل از رسیدن به وعده، نمی توان اجرائیه صادر نمود.
 7. دقت کنید که چک مخدوش نباشد.
 8. در گواهی نامه عدم پرداخت، علت عدم پرداخت ذکر می شود. و فقط مواردی که کسر موجودی بود را پذیرش می کنیم. (نه مواردی که مثلا امضا خوانا نبوده یا …)
 9. نوشتن مطالبی از جمله، “بابت حقوق مهر ماه آقای …” یا “بابت تضمین …” تاثیری در پذیرش ما نخواهد داشت.
 10. کد رهگیری گواهی نامه عدم پرداخت باید در تقاضانامه قید گردد.
 11. گواهی امه عدم پرداخت باید ممهور به مهر و امضا بانک باشد.

 

دفاتر اسناد رسمی صالح برای پذیرش اجرا کدامند؟

دفاتری که در محل اقامت خود شخص متقاضی باشند و یا محل اقامت بانک متقاضی (محال علیه)

چند نکته در خصوص پذیرش اجرا “قرارداد های بانکی

 1. اجرا باید به طرفیت کسی باشد که ذیل قراردادهای بانکی را امضا نموده باشد. (نه کسی که فقط اسمش در قرارداد آمده است)
 2. مبالغی که در هنگام پذیرش باید درج شود شامل اصل مبلغ قرارداد + سود و خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.
 3. دفترخانه صالح به پذیرش: دفترخانه محل اقامت متعهدله (محل بانک) است.

چند نکته در خصوص پذیرش اجرا “شارژ ساختمان

 1. پذیرش فقط از طرف مدیر یا مدیران ساختمان (یا وکیل آنها) قابل قبول است. (نحوه تشخیص مدیران هم با توجه به صورت جلسه انتخاب مدیران که به امضا نصف اهالی ساختمان رسیده است یا به اظهار طرفین می باشد.)
 2. قبل از پذیرش اجرا مدیر ساختمان باید به شخصی که شارژ را نپرداخته اظهار نامه داده باشد.
 3. از جمله مدارک دریافتی برای پذیرش اجرا صورت حساب ها و ریز هزینه ها می باشد.
 4. دفترخانه صالح به پذیرش: دفترخانه محل اقامت ملک می باشد.

بررسی بخشنامه های ثبتی در خصوص اجرائیه

کد ۱۰۶۷ – راهنمای رفع نقص اجرائیه

تهیه شده توسط دفتر توسعه نرم افزار و خدمات الکترونیکی ثبتی (اردیبهشت ۱۳۹۹)

ارسال برخط اجرائیه از دفترخانه اسناد رسمی به ادارات اجراء:

در سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای تنظیم اجرائیه مطابق آنچه که تاکنون انجام می شده، اجرائیه تنظیم می گردد، فقط در حال حاضر پس از تأیید نهایی اجرائیه تنظیم شده توسط سردفتر، اجرائیه موردنظر به صورت برخط به آن اداره اجرایی که در تب «اقلام اطلاعات اجرایی» و در فیلد «واحد ثبتی دریافت کننده اجرائیه»، توسط سردفتر انتخاب شده است، ارسال میگردد.

رفع نقص اجرائیه:

حال اگر اجرائیه ارسالی به واحد اجرا، پس از بررسی کارشناسان اداره اجرا نیاز به اصلاح داشته باشد، در حال حاضر، به صورت مکاتبه مکانیزه توسط اداره اجرا به دفتر صادر کننده اجرائیه اعلام می گردد، که دفترخانه برای رفع نواقص اعلام شده توسط واحد اجراء به روش زیر بایستی اقدام نماید:

ابتدا از قسمت سایر خدمات ثبتی، نوع خدمت ثبتی به نام «رفع نقص اجرائیه» با کد ۰۰۳۴» را انتخاب نمایید.

سپس فیلدی به نام “اجرائیه قبلی” باز می شود

سپس از روی لیست اجرائیه قبلی که نیاز به اصلاح دارد را انتخاب و سپس بر روی دکمه تایید کلیک نمایید

پس از انجام مراحل فوق، تمام اطلاعات وارد شده در اجراییه قبلی در پنجره باز شده و برای تنظیم رفع نقص اجراییه، کپی شده و قابل ویرایش است.

سپس اصلاحات لازم بر اساس اطلاعات اعلام شده توسط اداره اجرا در مکاتبه مکانیزه مربوطه انجام شود و سند تنظیم شده توسط سردفتر تایید نهایی گردد تا بصورت برخط به آن اداره اجرا جهت بررسی ارسال گردد.

کد ۱۰۷۰ – لزوم ممهور نمودن اصول مستندات اجرائیه الکترونیکی به مهر «پذیرش اجرا شد» پیش از عودت

نظر به اینکه در راستای اجرای بند «ب» ماده ۲ و ماده ۱۸۳ اصلاحی آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۹۸/۱۲/۶، لازمست اصل قبوض اقساطی، چک، برگ وثیقه انبارهای عمومی، قراردادها و آراء مستند صدور اجرائیه به مهری با متن «پذیرش اجرا شد» ممهور و به بستانکار عودت گردد، لذا مقتضی است به سران محترم دفاتر اسناد رسمی آن استان ابلاغ گردد تا نسبت به تهیه مهری مستطیل شکل در ابعاد ۱/۵ × ۴ سانتی متر مطابق نمونه نقش مهر زیر اقدام و هنگام پذیرش الکترونیکی درخواست صدور اجرائیه و قبل از عودت اصول مستندات اشاره شده مکلفند با استفاده از استامپ قرمز به گونه ای که موجب خدشه به محتویات و مندرجات نگردد، آنها را به مهر مذکور ممهور نمایند.

مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ها و بازرسان محترم مکلفند بر اجرای صحیح و دقیق این بخشنامه نظارت نمایند.

کد ۱۰۷۳ – امکان پذیرش درخواست صدور اجراییه بر اساس ارز خارجی

در خصوص صدور اجرائیه ناظر به ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت راجع به اسناد تعهد پذیرفته شدگان و مقاطع مختلف تحصیلی، براساس گزارش معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حاکی از آن است که برخی دفاتر اسناد رسمی از پذیرش درخواست صدور اجرائیه براساس ارز خارجی از سوی وزارتخانه مذکور خودداری می نمایند. از آنجا که این وزارتخانه در اجرای ماده ۳۴ قانون صدرالذكر مکلف به دریافت معادل نرخ روز کلیه ارزهای اعطایی به دانشجویان بورسیه و ارزیگیر می باشد، لذا در صورتی که متعهد سند رسمی ملزم به پرداخت ارز خارجی باشد، لازم است سردفتر به درخواست متعهدله، در متن اجرائیه مطابق سند رسمی با انتخاب واحدهای ارزی مندرج در سامانه نسبت به قید ارز تعهد شده اقدام به صدور اجرائیه نماید و واحدهای اجرای ثبت نیز مکلف به اقدام قانونی در قبال اینگونه اجرائیه ها می باشند. بنابراین لازم است مراتب را به دفاتر اسناد رسمی و واحدهای اجراء ثبت تابعه ابلاغ تا وفق مقررات به تکلیف قانونی خود عمل نمایند.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه عهده مدیران کل محترم ثبت استانها و روسای ادارات اجرا می باشد.

کد ۱۰۷۵ – لزوم ارسال اجراییه و مستندات و مدارک مربوطه از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد

احتراما، در اجرای بند «ب» ماده ۱۲ و ماده ۵ آیین نامه اصلاحی اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۹۸/ ۱۲ / ۷ ریاست عالی قوه قضائیه، مقتضی است به کلیه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تابعه ابلاغ گردد:

 1. حسب تکلیف مقرر در ماده ۵ آیین نامه اصلاحی اجرای مفاد اسناد رسمی مبنی بر صدور اجرائیه الکترونیکی از دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق» همزمان با صدور اجرائیه، مدارک و مستندات مربوط را اسکن و به انضمام اجراییه صادره به سند الکترونیکی تبدیل و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت حسب مورد (از بستر سامانه ثبت الکترونیک اسناد و سامانه ثبت وقایع ازدواج و طلاق) به اداره اجرای ثبت محل ارسال نمایند.
 2. در اجرای بند «ب» ماده ۲ آیین نامه اصلاحی فوق الذكر: مبنی بر «پذیرش تقاضای صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی»، نظر به اینکه در حال حاضر دسترسی ادارات و واحدهای اجرا در خصوص پذیرش تقاضای صدور اجراییه در سامانه مدیریت پرونده های اجرا مسدود گردیده است. ضمن اقدام به پذیرش تقاضای صدور اجراییه از متقاضی یا قائم مقام قانونی وی، مطابق راهنما مندرج در سامانه ثبت آنی اقدام و نسخه تایید نهایی شده که حاوی شماره رهگیری پرونده الکترونیکی اجرائی می باشد، را جهت پیگیری های بعدی به ذینفع ارائه نمایند.
 3. در راستای تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان و کاهش مراجعات آنها به ادارات اجراء سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق درخواست های مرتبط با اجراییه منجمله معرفی مال و ممنوع الخروجی) را ضمن ارسال فرم تقاضانامه و درخواست های بعدی مبنی بر ارزیابی، مزایده، تخلیه و غیره را تا فراهم شدن بستر موقتا از طریق مکاتبات مکانیزه موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و سامانه وقایع ازدواج و طلاق ارسال فرمایند.

موكدا متذکر گردد با توجه به مراتب فوق، سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق به تکلیف قانونی خود عمل و از هدایت متقاضیان به ادارات و واحدهای اجرا جدا خودداری نمایند.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم ثبت استانها و بازرسان محترم می باشد.

کد ۱۰۷۷ – شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی

کد ۱۰۷۷- (محضرچی: فایل این کد را می توانید از این قسمت دانلود کنید)

کد ۱۰۸۷ – حق الزحمه پذیرش صدور اجراییه اسناد لازم الاجرا و سایر خدمات تبعی در دفاتر اسناد

در راستای اجرای بند (ب) اصلاحی ماده ۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۹۸ / ۱۲ / ۶ و فراز ۱- ۴ از ماده یک شیوه نامه «پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی» به شماره ۹۹/ ۹۵۲۴۰ مورخ ۹۹/ ۶ / ۲ ، حق الزحمه پذیرش صدور اجرائیه اسناد لازم الاجراء و سایر خدمات تبعی در دفاتر اسناد رسمی به شرح ذیل جهت اقدام اعلام میگردد:

 • حق الزحمه پذیرش درخواست صدور اجرائیه ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • حق الزحمه خدمات تبعی (درخواست های بعدی) ۱۵۰.۰۰۰ ریال (به ازای هر درخواست)

کد ۱۰۸۵ – امکان مشاهده روند رسیدگی پرونده اجراییه از طریق پرتال سازمان

احتراما، در راستای دستورات ریاست عالی سازمان مبنی بر ضرورت اطلاع رسانی به متقاضیان پرونده های اجرایی به منظور جلوگیری از تردد آنان به دوائر اجرای ثبتی و زمینه سازی ارائه خدمات بهینه در حوزه اجرای اسناد رسمی، پیامک های اطلاع رسانی مربوط به مراحل مختلف رسیدگی پرونده و همچنین امکان مشاهده روند رسیدگی پرونده اجرایی از طریق مراجعه به پرتال سازمان و یا وارد نمودن لینک مستقیم ejra.Ssaa.ir از تاریخ ۹۹/۷/۱۵ عملیاتی و در سراسر کشور اجرایی گردیده است. مقتضی است به مبادی ذیربط دستور فرمایید نسبت به راهنمایی متقاضیان جهت توجه به پیامک های ارسالی و همچنین استفاده از پرتال سازمان و یا آدرس الکترونیکی مذکور برای مشاهده وضعیت پرونده اجرایی خود و عدم مراجعه حضوری در این خصوص اقدام نمایند.معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی

کد ۱۰۸۸ – لزوم ثبت نام متقاضی صدور اجراییه در سامانه ثنا

احترام، با عنایت به اینکه زیرساخت لازم جهت ثبت نام در سامانه ثنا برای متقاضیان دریافت خدمات در دفاتر اسناد رسمی ایجاد گردیده است، ضروری است تا سران دفاتر اسناد رسمی که تاکنون نسبت به دریافت نام کاربری و رمز عبور از . طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام ننموده اند هرچه سریعتر حداکثر تا تاریخ۹۹/۸/۲۳ نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا و ایجاد حساب کاربری اقدام نمایند.

بدیهی است از تاریخ ۹۹/۸/۲۴ امکان ارائه خدمات از طریق سامانه برای صدور اجرائیه و همچنین برون سپاری تقاضانامه اجراییه به متقاضیان فاقد حساب کاربری در سامانه ثنا وجود نخواهد داشت و دفاتر اسناد رسمی می بایست ابتدا نسبت به ثبت نام این دسته از متقاضیان در سامانه ثنا اقدام و سپس سایر مراحل را در سامانه اجرا نمایند. لذا ضمن ارسال لیست سران دفاتری که تاکنون در سامانه ثنا ثبت نام ننموده و فاقد حساب کاربری می باشند، دستور فرمایید تا تاریخ ۹۹/۸/۲۲ نسبت به ثبت نام و ایجاد حساب کاربری در سامانه مذکور اقدام نمایند. راهنمای ایجاد حساب کاربری در سامانه ثنا برای متقاضیان دفاتر اسناد رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مجموعه کامل بخشنامه های ثبتی


برای مشاهده و دانلود کل مجموعه بخشنامه های ثبتی روی دکمه زیر بزنید!

کلیک کنید!
 • حراج!
  مجموعه کامل بخشنامه های ثبتی

  خرید رمز دسترسی به بروزترین مجموعه کامل بخشنامه های ثبتی + هدیه ارزنده

  1,399,000 تومان
  افزودن به سبد خرید