سبک زندگی

فرم دادخواست خام دیوان عدالت اداری + راهنمای جامع

در این مطلب به موضوع اعتراض به رای اداره کار در دیوان عدالت اداری + فرم + نحوه + مهلت اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.

 

اعتراض به رای اداره کار در دیوان عدالت اداری + فرم + نحوه + مهلتاعتراض به رای اداره کار در دیوان عدالت اداری + فرم + نحوه + مهلت

اعتراض به رای اداره کار در دیوان عدالت اداری

طبق قانون در صورت بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما ابتدا موضوع در شورای اسلامی کار و  یا انجمن صنفی کارگران و با حضور نمایندگان هر دو طرف  بررسی می شود. چنانچه ماجرا حل و فصل نشد موضوع در هیات تشخیص و در نهایت در هیات حل اختلاف  اداره کار مطرح و رسیدگی می شود . چنانچه شکایت یا اعتراضی نسبت به رای هیات حل اختلاف وجود داشته باشد طبق نص صریح قانون  بایستی  اعتراض به رای اداره کار در دیوان عدالت اداری مطرح و رسیدگی شود. با توجه به فراوانی مسائل و شکایات بین کارگر و کارفرما  آگاهی از چند و چون اعتراض به رای اداره کار در دیوان عدالت اداری اعم از نحوه و مهلت اعتراض به رای اداره کار در دیوان عدالت اداری و البته آشنایی با فرم مخصوص این امر خالی از فایده نیست.

اعتراض به نحوه رای اداره کار در دیوان عدالت اداری اعتراض به نحوه رای اداره کار در دیوان عدالت اداری

تسلیم اعتراض به رای اداره کار در دیوان عدالت اداری به معنای  جواز خودداری از اجرای رای هیات حل اختلاف نیست

نحوه اعتراض به رای اداره کار در دیوان عدالت اداری

چنانچه اختلاف بین کارگر و کارفرما به ترتیب ذکر شده حل نشود و در مورد رای قطعی هیات حل اختلاف نیز اعتراضی وجود داشته باشد شخص معترض باید اعتراض خود را به صورت کتبی در دادخواست رسمی که تحت عنوان فرم اعتراض به رای اداره کار در دیوان عدالت اداری موجود می باشد قید نموده و تسلیم دیوان عدالت اداری و یا دفاتر و نمایندگی های دیوان در استان و شهرستان ها نماید. البته توجه داشته باشید که تسلیم اعتراض به رای اداره کار در دیوان عدالت اداری به معنای  جواز خودداری از اجرای رای هیات حل اختلاف نیست. رای مراجع مذکور حتی با وجود اعتراض رسمی بایستی اجرا شود مگر اینکه خود دیوان عدالت اداری دستور توقف اجرای رای هیات حل اختلاف را صادر نماید.

اعتراض به مهلت رای اداره کار در دیوان عدالت اداریاعتراض به مهلت رای اداره کار در دیوان عدالت اداری

رای هیات حل اختلاف اداره کار برای افراد ساکن ایران 3 ماه و برای اتباع مقیم خارج از کشور 6 ماه مهلت اعتراض دارد

  مهلت اعتراض به رای اداره کار در دیوان عدالت اداری

طبق قانون، رای هیات حل اختلاف اداره کار برای افراد ساکن ایران 3 ماه و برای اتباع مقیم خارج از کشور 6 ماه مهلت اعتراض دارد و قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است . شروع این مهلت از تاریخ ابلاغ رای قطعی می باشد و چنانچه روز پایان مهلت مصادف با تعطیل رسمی باشد اولین روز پس از تعطیلی آخرین روز مهلت قانونی اعتراض خواهد بود.  

اعتراض به فرم رای اداره کار در دیوان عدالت اداریاعتراض به فرم رای اداره کار در دیوان عدالت اداری

در صورت اعتراض به رای اداره کار در دیوان عدالت اداری آیا رای دیوان  قطعی و غیر قابل اعتراض است ؟

چنانچه اعتراض به رای اداره کار در  شعب بدوی دیوان عدالت اداری مطرح و رسیدگی  و منجر به صدور رای از سوی شعب دیوان عدالت اداری شود این رای  برای افراد ساکن ایران از تاریخ ابلاغ تا بیست روز و برای اتباع مقیم خارج از کشور تا دو ماه  قابل تجدید نظر خواهی خواهد بود و تجدید نظر خواه باید  دادخواست تجدید نظر خواهی را به همراه تمام مدارک و مستندات لازم مجددا به دیوان ارائه نماید .

اگر به دنبال شماره تماس بهترین وکیل دیوان عدالت اداری می گردید می توانید با گروه تهران وکیل تماس گرفته ابتدا از مشاوره رایگان و تلفنی با مشاورین این مجموعه داشته باشید و در صورتی که بخواهید می توانید با تعیین وقت حضور پیدا کرده و با وکلای حقوقی و دیوان این مجموعه که متخصص در این زمینه می باشند مشاوره داشته باشید. همچنین برای مشاوره حقوقی درباره شکایت از کارفرما می توانید با موسسه تهران وکیل در ارتباط باشید.

اعتراض به رای اداره کار در دیوان عدالت اداری اعتراض به رای اداره کار در دیوان عدالت اداری

فرم اعتراض به رای اداره کار در دیوان عدالت اداری را از کجا تهیه کنم؟

تمامی فرم ها و دادخواست های طرح شکایت در دیوان عدالت اداری از جمله فرم اعتراض به رای اداره کار در دیوان عدالت اداری را می توانید از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و یا پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دیوان عدالت اداری دریافت نمایید.

 در صورت اعتراض به رای اداره کار در دیوان عدالت اداری، برای اینکه رای  مورد اعتراض  اجرا نشود چه باید کرد ؟

هر چند اعتراض به رای اداره کار در دیوان عدالت اداری مانع اجرای رای هیات حل اختلاف نخواهد بود اما اگر اجرای این رای موجب  ورود ضرر و زیان غیر قابل جبران به معترض باشد وی بایستی درخواست صدور توقف عملیات اجرایی را به همراه دادخواست اعتراض و تمام دلایل و مستندات حاکی از ضرور و زیان به دیوان تسلیم نماید.

اعتراض به رای اداره کار در دیوان عدالت اداری + فرم + نحوه + مهلت

بدیهی است در صورت تایید این ضررو زیان دیوان موقتا و تا اتمام رسیدگی از اجرای رای هیات حل اختلاف جلوگیری خواهد نمود.