سبک زندگی

فرم دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری + راهنمای جامع

در این مطلب به موضوع تجدیدنظر دیوان عدالت اداری +دادخواست +فرم +نمونه لایحه اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.

 

تجدیدنظر دیوان عدالت اداری +دادخواست +فرم +نمونه لایحه

تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به چه صورت است؟

پس از تکمیل رسیدگی به پرونده مطروحه در دیوان عدالت اداری و صدور رای قطعی در شعبه بدوی، رای صادره به طرفین یا نماینده قانونی آنها به روش های مختلفی ابلاغ می‌شود. پس از ابلاغ طرفین دعوی میتوانند نارضایی و اعتراض خود نسبت به رای صادره را در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعلام نمایند. شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شوند. آرا صادره از شعب تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا هستند. اطلاع کافی طرفین برای تنظیم دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری امری ضروری است.

دریافت مشاوره حقوقی از وکیل دیوان عدالت اداری اداری تاثیر بسزایی بر روند تجدیدنظر خواهی خواهد داشت. در این مقاله به شرایط قانونی برای طرح دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌پردازیم.

تجدیدنظر دیوان عدالت اداری +دادخواست +فرم +نمونه لایحه

مطابق ماده 65 تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعلام درخواست تجدیدنظر نسبت به کلیه آرا صادر شده از شعب بدوی دیوان امکان‌پذیر است. همانطور که ارائه دادخواست اولین مرحله برای طرح شکایت در شعب بدوی است، برای اعلام تجدیدنظرخواهی نیز اولین مرحله ارائه دادخواست تجدیدنظر خواهی دیوان عدالت اداری است. به نوعی تمامی مقرراتی که برای طرح شکایت بدوی در دیوان الزامی هستند، در مرحله تجدیدنظر نیز باید مدنظر تجدیدنظرخواه قرار گیرند.

مهلت دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری:

مهلت مقرر برای تسلیم دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری برای افرادی که مقیم ایران هستند، 20 روز و برای افرادی که در ایران اقامت ندارند، 2 ماه از تاریخ ابلاغ رای است. درخواست تجدیدنظر خواهی باید طی مهلت های تعیین شده تسلیم شود، در غیر اینصورت درخواست تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری پذیرفته نمی‌شود و قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر می‌گردد. درخواست تجدیدنظر خواهی با ارائه دادخواست به شعبه صادرکننده رای، دفاتر اداری و دبیرخانه صورت می‌پذیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان عدالت اداری به یکی از شعب تجدیدنظر ارسال می‌شود.

تجدیدنظر دیوان عدالت اداری +دادخواست +فرم +نمونه لایحه

فرم دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری :

الف)مشخصات شخصی و محل اقامت شخص تجدیدنظرخواه

ب)شماره و تاریخ صدور رای که مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده است.

پ)شعبه ای که رای بدوی را صادر نموده است.

ت)تاریخ ابلاغ رای

ث)دلایل مورد استناد شخص تجدیدنظرخواه برای ارائه دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تمامی موارد مذکور باید در دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رعایت شوند، در صورت وجود هر نوع ایراد در دادخواست شعبه، تجدیدنظرخواه را به جهت رفع ایراد مطلع می‌کند و شخص تجدیدنظر خواه باید در اسرع وقت برای برطرف کردن نقص دادخواست اقدام کند.

اسناد و مدارک باید بصورت رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده همراه با دادخواست تجدیدنظر ارائه شوند.

تجدیدنظر دیوان عدالت اداری +دادخواست +فرم +نمونه لایحه

رعایت نکردن شرایط قانونی یا برطرف نکردن ایرادات در مهلت های مقرر، در مرحله بدوی دلیل بر نقض رای صادره در شعبه تجدیدنظر نیست. در این شرایط شعبه تجدیدنظر به شاکی اولیه اخطار میدهد که طی مدت 10 روز از ابلاغ نسبت به برطرف کردن ایرادات اقدام کند. در صورتی که دادخواست دهنده بدوی در مهلت معین اقدام به رفع ایرادات ننماید و همچنین در جایی که مقام و سمت شخص درخواست دهنده مشخص نباشد، رای صادر شده نقض می‌شود و قرار رد دعوی صادر می‌گردد.

چنانچه دلیل تجدیدنظرخواه برای ارائه دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری؛ اشتباهات در اعداد، ارقام، سهوقلم، مشخصات طرفین یا از قلم افتادگی باشد و شعبه تجدیدنظر اشکال دیگری در رای مشاهده نکند، پس از اصلاح رای، آن را تایید می‌کند. ممکن است پس از بررسی شعبه تجدیدنظر دلایل شخص را برای تجدیدنظرخواهی نسبت به رای بدوی وارد نداند، در این‌صورت رای بدوی را تایید و درخواست تجدیدنظر را رد می‌کند. در جایی که شعبه تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر خواهی را تایید کند، رای شعبه بدوی را نقض و نسبت به صدور رای مقتضی اقدام می‌نماید. تجدیدنظرخواه و وکیل وی میتوانند با ارائه نمونه لایحه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، از دلایل خود دفاع کنند و مستندات تجدیدنظرخواهی را بیان کنند.

تجدیدنظر دیوان عدالت اداری +دادخواست +فرم +نمونه لایحه

در این مرحله تقاضای صدور دستور موقت، در صورت تایید فوریت توقف رای و رعایت دیگر ضوابط قانونی از جانب شعبه تجدیدنظر پذیرفته می‌شود. اجرای دستور موقت نیازمند تایید رئیس دیوان عدالت اداری است.

شعبه تجدیدنظر پس از تایید دلایل و مدارک تجدیدنظرخواه، ظرف یک هفته نسبت به صدور رای تجدیدنظر اقدام می‌کند. پس از صدور رای تجدیدنظر، رونوشت رای صادره طی مدت 5 روز به طرفین ابلاغ می‌شود.

رای صادره در شعب تجدیدنظر قطعی هستند، یعنی امکان اعتراض به رای صادره در این شعب، مگر در موارد خاص قانونی امکان پذیر نمی‌باشد.

وکیل متخصص دیوان عدالت اداری با درنظر گرفتن تمامی جوانب و با دانش حقوقی خود افراد را در تمامی مراحل تنظیم دادخواست، ارائه مدارک، تقدیم نمونه لایحه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و… همراهی می‌نماید.

تجدیدنظر دیوان عدالت اداری +دادخواست +فرم +نمونه لایحه

موسسه تهران وکیل با در اختیار داشتن وکلای متخصص دیوان عدالت اداری در کلیه‌ی مراحل راهنمای اشخاص است. تنظیم صحیح دادخواست تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت اداری امری است که باید با دقت و رعایت تمامی شرایط قانونی صورت گیرد. دریافت مشاوره تلفنی حقوقی تخصصی با وکلای دیوان عدالت اداری مجموعه تهران وکیل به صورت حضوری، تلفنی و آنلاین امکان پذیر است. مشاوین آنلاین این مجموعه بدون محدودیت در زمان و مکان پاسخگوی تمامی سوالات شما در زمینه تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت اداری هستند.


نحوه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری

علاوه بر اینکه در قانون دیوان عدالت اداری امکان اعتراض شخص ثالث ، ورود شخص

ثالث و جلب ثالث پیش بینی شده است ، از رای صادر شده از شعب بدوی یا نخستین

دیوان عدالت اداری می توان تجدید نظر خواهی نیز کرد . در قانون دیوان عدالت اداری

ضمن مبحث دوم ، مطالبی در خصوص تجدید نظر خواهی از رای در دیوان عدالت اداری

مورد پیش بینی قرار گرفته است که اطلاع از این شرایط برای طرفین دعوایی که دردیوان

عدالت اداری مطرح شده است ، امری ضروری است . به همین دلیل در این مقاله قصد

داریم به بررسی تجدید نظر خواهی از رای در دیوان عدالت اداری بپردازیم و شرایط و

مراحل تجدید نظر خواهی در دیوان از جمله آراء قابل تجدید نظر خواهی ، نحوه تجدید نظر

خواهی و مهلت تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری را مورد بررسی قرار دهیم .

آراء قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری

در خصوص موضوع تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری ، سوال مهمی وجود دارد

وآن هم این است که چه آرایی قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری هستند؟

به موجب ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری ، ” کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست

یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌ مقام و یا نماینده قانونی آنها ، قابل تجدید نظر خواهی در

شعب تجدید نظر است “ . بنابراین کلیه آرایی که شعب بدوی دیوان عدالت اداری

صادرکرده است قابلیت تجدید نظر خواهی را خواهد داشت و این تجدید نظر خواهی در

شعب تجدید نظر صورت می پذیرد . به این منظور ، هر یک از طرفین دعوا ، قائم مقام و

یاوکلای آنها قادر هستند از آراء صادر شده دیوان در شعب تجدید نظر خواهی اعتراض

کنند .

البته به موجب ماده ۷۴ این قانون ، چنانچه قاضی شعبه صادرکننده رأی در مرحله بدوی

پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علت به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل

پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌کند . برای دریافت اطلاعات

بیشتر در مورد وظایف دیوان عدالت اداری و جهات تجدید نظر در دیوان عدالت اداری کلیک

کنید .

نحوه رسیدگی به تجدید نظر در دیوان عدالت اداری

در خصوص اینکه نحوه رسیدگی به تجدید نظر در دیوان عدالت اداری چگونه است ،

درقانون دیوان عدالت اداری مواردی پیش بینی شده است که بر اساس ماده ۷۰ این

قانون ،” چنانچه شعبه تجدید نظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد ، ارقام ،

سهو قلم  ، مشخصات طرفین و یا از قلم ‌‌افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات

رسیده ،

اشکال دیگری ملاحظه نکند ، ضمن اصلاح رای ، آن را تأیید می ‌کند ” . علاوه بر این ، به

موجب ماده ۷۱ این قانون ، در صورتی که شعبه تجدید نظر ایراد تجدید نظر خواه را وارد

تشخیص نداد ، رای صادر شده از مرحله بدوی را تایید می کند . اما اگر رای صادر شده

راصحیح تشخیص ندهد ، وارد رسیدگی ماهوی نسبت به پرونده شده و رای مقتضی

راصادر می کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دستور موقت در دیوان عدالت

اداری و قرار اناطه در دیوان عدالت اداری کلیک کنید .

مهلت تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری

در قسمت قبل به بررسی آراء قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری و نحوه

رسیدگی به درخواست تجدید نظر در دیوان عدالت اداری پرداخته شد ؛ اما تجدید نظر

خواهی در دیوان عدالت اداری مانند سایر روش های اعتراض به رای در قانون ، منوط به

مهلت مقرر قانونی می باشد که در صورت عدم رعایت این مهلت ، دادخواست تجدید نظر

خواهی رد می شود و قابلیت رسیدگی را نخواهد داشت . بر اساس قسمت دوم ۶۵قانون

دیوان عدالت اداری مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روزاست و

برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود . برای دریافت اطلاعات

بیشتر در مورد مهلت تجدید نظر در دیوان عدالت اداری کلیک کنید .

دادخواست تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۶۶ قانون دیوان عدالت اداری ، تقاضای تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت 

اداری با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رای در مرحله بدوی یا دفاتر اداری

دیوان و یا دبیرخانه دیوان انجام می شود . دادخواست تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت

اداری باید بر روی برگه های مخصوص تجدید نظر خواهی نوشته شود و قسمت

هایمربوطه آن به دقت تکمیل شوند . لازم به ذکر است که این دادخواست باید ظرف مهلت

مقرر قانونی برای تجدید نظر خواهی یعنی بیست روزه و دو ماهه به دیوان تسلیم شده

باشد ؛ در غیر این صورت شعبه تجدید نظر قرار رد دادخواست صادر می کند .

سامانه ثبت دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

فاز دوم سامانه خدمات الکترونیک قضایی با قابلیت ثبت دادخواست تجدیدنظر در دیوان

عدالت اداری با حضور رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه

قضائیه رونمایی شد.

به گزارش ایسنا، محمد کاظمی‌فرد در مراسم رونمایی از فاز دوم سامانه خدمات

الکترونیک قضایی «تجدید نظر دیوان عدالت اداری» با قابلیت ثبت دادخواست تجدید

نظرگفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از شروع فرایند هوشمندسازی قوه

سامانه‌های متعددی را توسعه داده است که هدف آن‌ها تسهیل دسترسی مردم به

خدمات قضایی بوده است و وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها می‌توانند کارهای قضایی

را به صورت غیرحضوری انجام دهند.

وی افزود: هم‌چنین برای مردم عادی نیز خدمات بسیاری ایجاد شده است مثل صدور

گواهی عدم سوپیشینه در ۴۸ ساعت که به تسریع فرایند کمک کرده است و در سال

گذشته ۶ میلیون مراجعه حضوری را از طریق سامانه‌ها، ساماندهی کردیم.

کاظمی فرد ادامه داد: امروز درارتباط با تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت در خدمتتون

هستیم که امروزه از طریق دفاتر خدمات قضایی در دسترس است و این کار با همت

ریاست دیوان عدالت اداری میسر شده است و می‌توانیم این قول را بدهیم که این خدمت

در آینده دردسترس وکلا، نمایندگان حقوقی و مردم عادی قرار می‌گیرد و امیدداریم

گام‌های تکمیلی هوشمندسازی قوه را انجام دهیم.

در ادامه، حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری، گفت: نقش سامانه‌ها در دیوان

عدالت اداری که تنها مرجع در حوزه حقوق عمومی کشور است بسیار مهم است از این

جهت که فضا برای عموم مردم باید آماده شود و در اقصی نقاط جمهوری اسلامی باید

ازاین ظرفیت استفاده کنند برای طرح دعوا و شکایت از دستگاه‌های اجرایی که در اصل

۱۷۲و ۱۷۳ قانون اساسی به آن پرداخته شده است.

وی افزود: بسیار مهم است که در حاکمیت، قانون اساسی این پیش‌بینی را کرده است

که قدرت نباید ابزار تضییع حقوق مردم باشد و مجموعه دیوان عدالت اداری در قوه قضاییه

به همین دلیل شکل گرفته است. در این فضا دسترسی مردم اهمیت بسیار زیادی دارد تا

مردم از خانه، وکیل از دفتر کارش بتواند از سیستم خود وارد این حوزه شوند بدون این‌که

هزینه گزافی به آن‌ها تحمیل شود.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به استفاده از ظرفیت برای نظارت درون سازمانی

گفت: در حوزه عملکرد کمی و کیفی از طریق ظرفیت‌های فناوری اطلاعات می‌توانیم

نظارت داشته باشیم و ظرفیت سیستم‌های ما باید تعریف شود. در سال‌های گذشته

فازاول مورد بهره‌برداری قرار گرفت و امروز با پیگیری‌های خوب فاز دوم بهره‌برداری

می‌شودو در این فاز ضرورت حضور افراد در حوزه‌های تجدیدنظر به صورت فیزیکی وجود

ندارد وامیدواریم مرحله سوم این فاز مورد بهره‌برداری قرار گیرد و به صورت ۱۰۰ درصد در

اختیارمردم قرار گیرد.

 

تجدیدنظر دیوان عدالت اداری +دادخواست +فرم +نمونه لایحه

تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به چه صورت است؟

پس از تکمیل رسیدگی به پرونده مطروحه در دیوان عدالت اداری و صدور رای قطعی در شعبه بدوی، رای صادره به

طرفین یا نماینده قانونی آنها به روش های مختلفی ابلاغ می‌شود. پس از ابلاغ طرفین دعوی میتوانند نارضایی و

اعتراض خود نسبت به رای صادره را در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعلام نمایند. شعب تجدیدنظر دیوان عدالت

اداری از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شوند. آرا صادره از شعب تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا هستند. اطلاع

کافی طرفین برای تنظیم دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری امری ضروری است.

دریافت مشاوره حقوقی از وکیل دیوان عدالت اداری اداری تاثیر بسزایی بر روند تجدیدنظر خواهی خواهد داشت. در این

مقاله به شرایط قانونی برای طرح دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌پردازیم.

تجدیدنظر دیوان عدالت اداری +دادخواست +فرم +نمونه لایحه

مطابق ماده ۶۵ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعلام درخواست تجدیدنظر نسبت به کلیه آرا صادر شده

از شعب بدوی دیوان امکان‌پذیر است. همانطور که ارائه دادخواست اولین مرحله برای طرح شکایت در شعب بدوی

است، برای اعلام تجدیدنظرخواهی نیز اولین مرحله ارائه دادخواست تجدیدنظر خواهی دیوان عدالت اداری است. به

نوعی تمامی مقرراتی که برای طرح شکایت بدوی در دیوان الزامی هستند، در مرحله تجدیدنظر نیز باید مدنظر

تجدیدنظرخواه قرار گیرند.

مهلت دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری:

مهلت مقرر برای تسلیم دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری برای افرادی که مقیم ایران هستند، ۲۰ روز و برای

افرادی که در ایران اقامت ندارند، ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رای است. درخواست تجدیدنظر خواهی باید طی مهلت های تعیین

شده تسلیم شود، در غیر اینصورت درخواست تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری پذیرفته نمی‌شود و قرار رد دادخواست

تجدیدنظر صادر می‌گردد. درخواست تجدیدنظر خواهی با ارائه دادخواست به شعبه صادرکننده رای، دفاتر اداری و

دبیرخانه صورت می‌پذیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان عدالت اداری به یکی از شعب تجدیدنظر ارسال

می‌شود.

تجدیدنظر دیوان عدالت اداری +دادخواست +فرم +نمونه لایحه

فرم دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری :

الف)مشخصات شخصی و محل اقامت شخص تجدیدنظرخواه

ب)شماره و تاریخ صدور رای که مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده است.

پ)شعبه ای که رای بدوی را صادر نموده است.

ت)تاریخ ابلاغ رای

ث)دلایل مورد استناد شخص تجدیدنظرخواه برای ارائه دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تمامی موارد مذکور باید در دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رعایت شوند، در صورت وجود هر نوع ایراد در

دادخواست شعبه، تجدیدنظرخواه را به جهت رفع ایراد مطلع می‌کند و شخص تجدیدنظر خواه باید در اسرع وقت برای

برطرف کردن نقص دادخواست اقدام کند.

اسناد و مدارک باید بصورت رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده همراه با دادخواست تجدیدنظر ارائه شوند.

تجدیدنظر دیوان عدالت اداری +دادخواست +فرم +نمونه لایحه

رعایت نکردن شرایط قانونی یا برطرف نکردن ایرادات در مهلت های مقرر، در مرحله بدوی دلیل بر نقض رای صادره در

شعبه تجدیدنظر نیست. در این شرایط شعبه تجدیدنظر به شاکی اولیه اخطار میدهد که طی مدت ۱۰ روز از ابلاغ نسبت

به برطرف کردن ایرادات اقدام کند. در صورتی که دادخواست دهنده بدوی در مهلت معین اقدام به رفع ایرادات ننماید و

همچنین در جایی که مقام و سمت شخص درخواست دهنده مشخص نباشد، رای صادر شده نقض می‌شود و قرار رد

دعوی صادر می‌گردد.

چنانچه دلیل تجدیدنظرخواه برای ارائه دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری؛ اشتباهات در اعداد، ارقام، سهوقلم،

مشخصات طرفین یا از قلم افتادگی باشد و شعبه تجدیدنظر اشکال دیگری در رای مشاهده نکند، پس از اصلاح رای، آن

را تایید می‌کند. ممکن است پس از بررسی شعبه تجدیدنظر دلایل شخص را برای تجدیدنظرخواهی نسبت به رای بدوی

وارد نداند، در این‌صورت رای بدوی را تایید و درخواست تجدیدنظر را رد می‌کند. در جایی که شعبه تجدیدنظر، درخواست

تجدیدنظر خواهی را تایید کند، رای شعبه بدوی را نقض و نسبت به صدور رای مقتضی اقدام می‌نماید. تجدیدنظرخواه و

وکیل وی میتوانند با ارائه نمونه لایحه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، از دلایل خود دفاع کنند و مستندات

تجدیدنظرخواهی را بیان کنند.

تجدیدنظر دیوان عدالت اداری +دادخواست +فرم +نمونه لایحه

در این مرحله تقاضای صدور دستور موقت، در صورت تایید فوریت توقف رای و رعایت دیگر ضوابط قانونی از جانب شعبه

تجدیدنظر پذیرفته می‌شود. اجرای دستور موقت نیازمند تایید رئیس دیوان عدالت اداری است.

شعبه تجدیدنظر پس از تایید دلایل و مدارک تجدیدنظرخواه، ظرف یک هفته نسبت به صدور رای تجدیدنظر اقدام می‌کند.

پس از صدور رای تجدیدنظر، رونوشت رای صادره طی مدت ۵ روز به طرفین ابلاغ می‌شود.

رای صادره در شعب تجدیدنظر قطعی هستند، یعنی امکان اعتراض به رای صادره در این شعب، مگر در موارد خاص

قانونی امکان پذیر نمی‌باشد.

وکیل متخصص دیوان عدالت اداری با درنظر گرفتن تمامی جوانب و با دانش حقوقی خود افراد را در تمامی مراحل

تنظیم دادخواست، ارائه مدارک، تقدیم نمونه لایحه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و… همراهی می‌نماید.

تجدیدنظر دیوان عدالت اداری +دادخواست +فرم +نمونه لایحه

موسسه تهران وکیل با در اختیار داشتن وکلای متخصص دیوان عدالت اداری در کلیه‌ی مراحل راهنمای اشخاص است.

تنظیم صحیح دادخواست تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت اداری امری است که باید با دقت و رعایت تمامی شرایط

قانونی صورت گیرد. دریافت مشاوره تلفنی حقوقی تخصصی با وکلای دیوان عدالت اداری مجموعه تهران وکیل به

صورت حضوری، تلفنی و آنلاین امکان پذیر است. مشاوین آنلاین این مجموعه بدون محدودیت در زمان و مکان پاسخگوی

تمامی سوالات شما در زمینه تجدیدنظرخواهی دیوان عدالت اداری هستند.

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری

یک نمونه از لایحه تجدید نظر خواهی دیوان عدالت اداری مورخه …………………..

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سالم و عرض ادب

احتراما به استحضار حضرت عالی می رساند :

اینجانب …………. فرزند ……………………..مراتب اعتراض خود را  در خصوص دادنامه شماره …………………….. صادره

از ……………. اعلام داشته و تقاضای نقض دادنامه مذکور را با ذکر دلایل زیر خواستارم:

بر طبق بند های ……………….. آیین دادرسی………………..که اعلام می دارد”موارد مورد دخواست اینجانب  به به طور

خلاصه و جداکانه  و اعلام نظر  به همراه دلائل و ضمائم  تقاضای صدور رای   به صورت جداکانه   برای هر یک از موارد

مورد درخواست   که متاسفانه هیئت محترم حل اختلاف  کارگ و کارفرما بدون توجه  به دلائل بنده  و تنها با توجه به

دلائل ارائه شده تویط کارفرما ( که پیوست پرونده می باشند ) و حتی بدون هرگونه توجه به نظریه کارشناس محترم

اداره کار  که تایید بر اعتراضات خواهان می باشد در اقدامی غیر قانونی رای به  نفع کارفرما صادر نموده است.

بر طبق قرار داد اینجانب کارمند شرکت تعاونی روستایی……… و به صورت  کارمزدی بوده ام  و و به صورت شریک در

این زمینه  و اشخاصی که بدین صورت کار می کنند براساس ماده  مگر آنکه قرارداد فیمابین کارفرما و شخص مورد نظر

بر اساس قانون مدنی و خارج از مقررات قانون کار یعنی عدم تبعیت حقو قانون کار شامل این قانون خواهند بود.

کارفرمای بنده در لایحه ارسالی خود بیان داشته است چون بنده برای شروع کار به اداره کار مراجعه ننموده ام  این امر

نشان از شراکت بنده در در کار مذکور دارد . لذا به خدمت  کارفرمای بیان می دارم  هیچ کدام از مطالبات بنده مشمول

 قانون مرور زمان نشده  و بر اساس ماده ۲۲ در هنگام به پایان رسیدن کار باید کلیه مطالبات کارگر به وی پرداخت شده

و در حتی در صورت فوت وی به خانواده وی پرداخت شود.

متاسفانه  بعد از اتمام کار ، آقای ………. که کارفرمای بنده می باشد   بدون هیچ گونه دلیلی و تنها با ادعاهای واهی

منجمله  خرابی دستگاه کارتخوان  ، تعطیلی فروشگاه به دلیل کرونا  ، موجب تضیح حق بنده را فراهم نموده است و

هیئت محترم حل اختلاف کارگر و کارفرما نیز بودن هیچ گونه دلیل قانونی و تنها به صرف اظهارات کارفرما رای به نفع وی

صادر نموده است  در این زمینه حتی  کارشناس محترم اداره کار نیز با بازدید از محل تمامی اظاهارات بنده را تایید نموده

است که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته است . لذا بنده بر طبق دادنامه …………………… دچار تضییع حق شده ام .

حال با توجه به مراتب مذکور  از قاضی محترم رسیدگی کننده تقاضای پیگیری حق اینجانب بر اساس قانون را دارا می

باشم.  لازم به ذکر است که قبل از بنده نیز افراد زیادی در این محل مشغول به کار بوده و کارفرمای محترم برای انها نیز

از همین حیله و ترفند استفاده نموده و انها نیز مدتها در این خصوص دنبال احقاق حق بوده اند . ( در این خصوص حاضر

به اوردن شهود به محضر قاضی محترم بوده و اشتشهادیه محلی نیز به پیوست مدارک می باشد. )  لذا نظر به مراتب

مذکور  تقاضای احقاق حق اینجانب در این خصوص   را از محضر حضرت عالی استدعا دارم .

با تشکرات ویژه …………….

نمونه تکمیل شده دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری

با سالم و عرض ادب

احتراما به استحضار حضرت عالی می رسانم ؛

عطفبه کلاسه پرونده  …………….. که منتهی به صدور دادنامه شماره …………………….. مورخ . از شعبه ۱۵ بدوی

دیوان عدالت اداری گردیده است،  با توجه به مخالف بودن رای صادره با قوانین موضوعه کشوری  و دولتی ،  مستندا  به

ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای نقض دادنامه مورد اعتراض و صدور حکم به نفع

اینجانب  مورد استدعاست .

خلاصه خواسته

حسب قانون «تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای مجلس شورای اسلامی،

سازمان  فنی و حرفه ای ملزم است  با رعایت شرایط موجو در قوانین استخدامی کشور  و  همچنین رعایت  نمودن

ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری باید تعداد ۶۰۰۰ نفر از مربیان مراکز فنی و حرفه ای در مناطق محروم را

استخدام نماید.

حال علی رغم تصویب قانون فوق الذکر و صدور دستور اجرای ان متاسفانه هیچ گونه اقدامی در خصوص استخدام این

افراد انجام نشده است .

علی رغم دادخواست بنده در این خصوص و تقاضای اجرای مصوبه مذکور دیوان عدالت اداری متاسفانه رای به بیحقی

بنده در این خصوص صادر نموده است که باتوجه به دلائل و مدارک پیوستی این مورد از حقوق بنده بوده و براساس

قانون بنده باید هم اکنو در استخدام سازمان فنی و حرفه ای باشم.

لذا نظر به مراتب فوق تقاضای صدور حکم به احقاق حق اینجانب از محضر حضرات عالی مورد استدعا می باشد.

خواهشمند است اقدامات لازم را در این خصو مبذول فرمایید.

عطف به دادخواست مذکور در نوشتار ارائه شده این نکته به آشکار وجود دارد که انجام هرگونه تجدید نظر خواهی در

دیوان عدالت اداری نیاز به تخصص فراوان در امور قانونی داشته و لذا با توجه به حساسیت تجدید نظر در دیوان عدالت

اداری باید حتما از وکلای مجرب و با تجربه استفاده نمود.

پیگیری پرونده تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

پیگیری پرونده در دیوان عدالت اداری به چندین روش مختلف انجام می شود  که در زیر به انها خواهیم پرداخت :

۱- بهترین راه برای پیگیری پرونده در دیوان عدالت اداری استفاده از سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی ( ثنا ) می باشد که

در هر مرحله دیوان با ارسال پیامک روند را به شکایت کننده اطلاع می دهد. علاوه برا این موارد شاکی و متشاکی نیز

می توانند با مراجعه به سامانه ساجد و وارد نمودن کد ملی و رمز عبور خود با استفاده از شماره پرونده روند آن را

مشاهده نمایند.

۲- از موارد مهم در خصوص پیگیری پرونده در دیوان عدالت اداری پیگیری مستقیم آن توسط وکیل در خود دیوان می

باشد.

مدت زمان صدور رای تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مدت زمان صدور رای تجدید نظر در دیوان عدالت اداری  بستگی به موارد مختلفی منجمله موضوع پرونده ، اسناد و

مدارک پیوستی ، سازمان یا اداره مورد شکایت و …………… دارد. البته قابل بیان است که استفاده از وکیل در این زمینه

می تواند به تسریع روند صدور حکم کمک شایانی نماید.

رای تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تجدید نظر در دیوان عدالت اداری  مطابق  ماده ۶۵  این قانون انجام می شود. بر طبق این ماده تمامی احکام صادره در

دیوان عدالت اداری که از مرحله بدوی صادر شده باشند قابل تجدید نظر در شعبه های تجدید نظر دیوان عدالت اداری

می باشند.

رای تجدید نظر در دیوان عدالت اداری مگر در موارد بسیار استثنایی غیر قابل اعتراض می باشند و در اکثریت موارد

قطعی می باشند.

 اعتراض به رای تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

برای اعتراض به رای تجدید نظر دیوان عدالت اداری باید مستنداً از  ماده ۶۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان

استفاده نمود.

براساس این ماده  برای شروع روند اعتراض به آراء  در ابتدا باید اقدام به نوشتن و تکمیل دادخواست تجدید نظر نمود و

بعد از آن با ثبت دادخواست و ارائه اسناد و مدارک پیوستی به دیوان درخواست تجدید نظر خود را در دیوان به جریان

بندازیم.

به طور کلی تجدید نظر در دیوان بر خلاف  دادگاههای عمومی و انقلاب برای افراد عادی بسیار دشوار می باشد زیرا در

سطح جامعه افراد بسیار کمتری با این موضوعات دچار درگیری می شوندو سطح عمومیت ان بسیار پایین تر از

دادگاهها می باشد. لذا باتوجه به این موضوعات در هنگان تجدید نظر در دیوان عدالت اداری بهترین گزینه استفاده از

وکلاء با سابقه دادگستری و دیوان در این زمینه می باشد.

از موارد بسیار مهم در روند تجدید نظر در دیوان این می باشد که وکلا قادر به پیگیری مستقیم پرونده در خود دیوان بوده

ومی توانند مستقیما به پرونده دسترسی داشته باشند .

نمونه اعتراض به رای تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

بر اساس مواد ۹۸ تا ۱۰۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری /ارای صادره در شعب تجدید نظر دیوان

تنها در موارد ۱-از موضوع شکایت خارج باشد  ۲- رای به بیشتر از خواسته صادر شده باشد. . ۳-  در حکم صادره تضاد

وجود داشته باشد   ۴- حکم مذکور با سایراحکام صادره در این مورددارای تعارض و تناقض باشد. . ۵- اعتبار یا جعلیت

اسناد ارائه شده به موجب رای مرجع صالح اثبات شده باشد.

با سلام و عرض ادب

احتراما به استحضار حضرت عالی می رساند

اینجانب ……………………. نظر به رای صادره مورخه ……………………… به شماره دادنامه …………………………….و

شماره کلاسه پرونده …………………………… در شعبه .. تجدید نظر دیوان عدالت اداری صادر شده است. باتوجه به

اینکه در هنگام صدور رای قادر به ارائه اسناد که در ید متشاکی بودند نبوده و هم اکنون این اسناد در دست بنده می

باشند. لذا تقاضای اعاده دادرسی و اعتراض به رای قطعی صادره از شعبه …………. تجدید نظر را تقاضا دارم.

نحوه اعتراض به رای تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

براساس ماده۷۵ و  ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری  افراد می توانند  به  رأی تجدید نظر دیوان عدالت اداری در نزد رئیس

دیوان اعتراض نمایند. ، در صورتیکه رئیس دیوان رای را برخلاف شرح یا قانون یا ناشی از اشتباه قاضی تشخیص دهد

 رای صادره در شعبه تجدید نظر را نقض و آن را به شعبه هم عرض برای رسیدگی ارجاع خواهد داد. مدت زمان اعتراض

به این امر نیز معمولا ۶ تا ۹ ماه  خواهد بود .

 آدرس شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

ادرس شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری واقع در تهران – بزرگراه شهید ستاری – بلوار شهید مخبری – تقاطع خیابان

ایران زمین می باشد که افراد  و وکلای محترم انها می توانند برای پیگیری امور خود به آن محل مراجعه نمایند .

شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

رسیدگی به آرای بدوی و قابل تجدید نظر در دیوان عدالت اداری  در شعب تجدید نظر رسیدگی می شود .

در قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری در مواد ۶۵ تا ۷۹ به این موضوع پرداخته شده است و افراد می

تواند براساس این مواد از آرای صادره در دیوان تجدید نظر خواهی نمایند .

شعبه ۲۵  تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

شعبه ۲۵ تجدید  دیوان عدالت اداری یکی از شعبات این دیوان می باشد که می توان آرای قابل تجدید نظر  در دیوان

عدالت اداری  را به ان ارجاع داد و در انجا بعد از رسیدگی و بررسی پرونده حم صادر می شود.

علت اشاره به این شعبه خاص دیوان به شکایت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضایه  و تناقض

رای صادره با شعبه دوازده برمی گردد که منجر به صدور رای وحدت رویه شماره هـ/۸۷/۴۸۲ ۵//۱۳۸۷ شده است.

 اسامی قضات شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

 1. اسامی قضات شعبه دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری : رئیس قاضی محمد مهری و قاضی و مستشار قاضی غلامحسین خراسانی

 2. اسامی قضات شعبه سوم تجدید نظر دیون عدالت اداری قاضی جواد جباری (قاضی) زین العابدین شجاع (مستشار) علی رضا خلیل زاده ( مستشار )

 3. رئیس شعبه ۴ تجید نظر دیوان عدالت اداری قاضی رامین مرادی وقاضی عبداللهی

 4. ریاست شعبه ۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری قاضی محمد رضا شریعت فر و مستشار شعبه ۶ دیوان عدالت اداری قاضی مهدی فرد محمدیان و قاضی هادی کرمانی

 5. اسامی قضات شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اقایان حبیب الله محمدی ( رئیس شعبه ) و قاضی محمد صادق جمشیدی ( مستشار شعبه )

 6. قاضی شعبه ۱۳تجدید نظر دیوان عدالت اداری آقای علی اصغر جعفری ورامینی و قاضی مستشار علی همت کلی وند ( ویژه رسیدگی به مشاغل سخت و زیان آور)

 7. قضات شعبه ۱۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری : رئیس قاضی محمد حسن نژادی – مستشار قاضی ابوالقاسم راد نیا

 8. قاضی شعبه ۱۹ تجدید نظر دیوان عدالت اداری : رئیس نبی الله کرمی مستشار  قاضی فتح الله نعمتی

 9. قاضی شعبه ۲۴ تجدید نظر دیوان عدالت اداری صمد بشارتی فر و مستشار شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری مختار کوشا ( ویژه رسیدگی به آرای هیات های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات نیروهای مسلح )

 10. رئیس شعبه ۲۵ تجدید نظر دیوان عدالت اداری قاضی سید کاظم موسوی و مستشار شعبه قاضی علی اکبر رشیدی

 11. ریاست محترم شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری جناب آقای دکتر زین العابدین تقوی و مستشار شعبه قاضی دیوان عدالت اداری بنام محمد رضا رفیعی

 12. رئیس شعبه ۲۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری قاضی فرشید دهقان و مستشار شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری محمد رضا پور قربانی

 13. رئیس شعبه ۲۹ تجدید نظر دیوان عدالت اداری قاضی مختار کوشا مستشار شعبه ۲۹تجدید نظر دیوان عدالت اداری قاضی فرشید دهقان

نمونه لایحه تجدیدنظر خواهی دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری علاوه بر رسیدگی به شکایات بدوی اشخاص در رابطه با سیستم اداری دولتی،

به درخواست تجدیدنظر اشخاص نیز رسیدگی می‌کند. این موضوع که طرفین شکایت نسبت به رای

بدوی رضایت نداشته باشد، بسیار رایج است.

رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در شعب تجدیدنظر دیوان با حضور یک رئیس و

دو مستشار صورت می‌گیرد. پس از ابلاغ رای بدوی به طرفین دعوی، هر یک از طرفین یا وکلای آنان

میتوانند با تنظیم و ارائه دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، اعتراض خود نسبت به رای صادره

را اعلام نمایند.

تمامی آراء صادره در مرحله بدوی شعب دیوان قابل تجدیدنظر خواهی هستند. علاوه بر آراء صادر

شده در شعب بدوی دیوان ، آراء صادره در هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما، هیئت‌های

رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌های مالیاتی و کمیسیون‌های موضوع ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها

نیز از جهت رعایت نکردن قوانین و مقررات قابلیت تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری را دارند.

تنظیم متن دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری بایستی با توجه به شرایط و ضوابط مندرج

قانونی صورت گیرد. اشخاص مقیم ایران بیست روز از تاریخ ابلاغ و اشخاصی که در ایران اقامت

ندارند دو ماه از تاریخ ابلاغ  برای ارائه نمونه دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری مهلت دارند.

چنانچه نمونه لایحه تجدیدنظر خواهی دیوان عدالت اداری پس از انقضای مهلت های مقرر ارائه

شود، مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت. صرفا در صورتی که تجدیدنظر خواه با مدرک و دلیل موجه

ثابت نماید، طرح دادخواست تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مهلت های قانونی برای وی ممکن

نبوده، در شرایطی به وی مهلت دوباره برای تقدیم دادخواست تجدید نظر اعطا خواهد شد. آراء بدوی

که در مهلت های تعیین شده مورد تجدیدنظر خواهی قرار نگیرند، قطعی و لازم الاجرا خواهند شد.

در گذشته تقدیم دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری با مراجعه حضوری صورت می‌گرفت ،اما

امروزه این فرایند به صورت مجازی و آنلاین انجام می‌شود. اشخاص برای دانلود نمونه دادخواست

تجدید نظر دیوان عدالت اداری میتوانند به سایت دیوان مراجعه نمایند و فرم مربوطه را دریافت کنند.

مرحله بعدی تنظیم نمونه لایحه تجدیدنظر خواهی دیوان عدالت اداری با در نظر گرفتن شرایط مندرج

در قانون است. هر رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیازمند ارائه دادخواست است. حضور وکیل

دیوان عدالت اداری در تکمیل و طرح نمونه دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری موجب اطمینان

خاطر تجدیدنظر خواه نسبت به رعایت تمامی موارد قانونی می‌شود.

ماده  ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نحوه تنظیم دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری را به نحو

زیر بیان کرده است؛

الف)در صورتی که شاکی شخص حقوقی باشد ذکر مشخصات شاکی یا تجدیدنظر خواه از قبیل نام

و نام خانوادگی، تاریخ تولد، نام پدر، شغل، کدملی، تابعیت و محل اقامت اشخاص حقیقی الزامی

است، چنانچه شاکی شخص حقوقی باشد؛ نام، شماره ثبت، محل اقامت اصلی، شماره تماس

شخص حقوقی بایستی در متن دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری نوشته شود.

ب)دادخواست بدون ذکر مشخصات طرفین غیر قابل قبول است و مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.

پس از ذکر مشخصات شاکی یا تجدیدنظر خواه، دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری بایستی

حاوی مشخصات طرف شکایت از قبیل نام و نام خانوادگی، مقام و سمت، نشانی محل مشغولیت به

کار مامور دولت و نام کامل دستگاه مورد نظر باشد.

پ)معمولا دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری توسط وکیل دیوان ارائه می‌شود، در این موارد

ذکر نام و نام خانوادگی و محل اقامت وکیل، نماینده قانونی، قائم مقام شاکی نیز الزامی است.

ت)در متن دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری، شرح موضوع شکایت و خواسته الزامی است،

شعبه رسیدگی کننده باید در رابطه با موضوع مورد تجدیدنظر اطلاعات لازم را داشته باشد، تا بتواند

به موضوع رسیدگی نماید. علاوه بر موضوع شکایت، تجدیدنظر خواه باید جزئیات پرونده را به صورت

کامل در دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری توضیح دهد.

ث)صرفا شکایتی قابلیت رسیدگی دارد که مستند به اسناد و مدارک معتبر ارائه شده باشد. شاکی

باید مدارک و اسنادی که با استناد به آن‌ها اقدام به طرح شکایت نموده، ضمیمه نمونه لایحه

تجدیدنظر خواهی دیوان عدالت اداری نماید.

ج)به منظور تکمیل دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری، در ذیل دادخواست امضا و اثرانگشت

شاکی یا نماینده قانونی یا وکیل یا قائم مقام وی و مهر شخص حقوقی باید درج گردد.

چ)دادخواستی که از سوی نمایندگان قانونی و اشخاص حقوقی ارائه می‌شود، بایستی همراه با

مدرکی باشد که مثبت سمت این اشخاص باشد.

ایرادات و نقایص موجود در متن دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری بعضا ممکن است منجر به

رد دادخواست گردد. تکمیل و ارائه دادخواست توسط وکیل متخصص دیوان عدالت اداری از رد

دادخواست جلوگیری خواهد کرد و باعث ایجاد اطمینان خاطر شخص تجدیدنظر خواه می‌گردد.

پس از تکمیل دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری، شاکی یا وکیل وی دادخواست مذکور را در

سامانه ساجد بارگذاری می‌نمایند. سامانه ساجد سامانه ثبت درخواست ها در حوزه صلاحیتی

دیوان عدالت اداری و پیگیری برخی از آنان است. وکیل دیوان عدالت اداری گروه وکلای پایتخت با

استفاده از دانش و تجربیات خود اقدام به تکمیل و ارائه دادخواست تجدید نظر می‌نماید.

پس از ارائه دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری، شعبه تجدید نظر دیوان به بررسی درخواست

و تجدید نظر در رای بدوی می‌پردازد. شعبه رسیدگی کننده در صورتی دلایل دادخواست تجدید نظر

دیوان عدالت اداری تجدیدنظر خواه را مورد قبول بداند، رای بدوی را نقض و اقدام به صدور رای تجدید

نظر می‌کند.

در جایی که شعبه تجدیدنظر، اعتراض به رای بدوی را قابل قبول تشخیص ندهد، رای بدوی را تایید و

دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری را رد می‌نماید.

رای صادر شده در مرحله تجدیدنظر لازم الاجرا و قطعی است. تنها در شرایط خاصی قانون گذار

اعتراض به آراء قطعی را مورد رسیدگی قرار می‌دهد. این موارد خاص که بایستی با استناد به قانون

صورت گیرد، اعاده دادرسی نامیده می‌شوند.

اشخاصی که با همراهی وکیل متخصص دیوان عدالت اداری گروه وکلای پایتخت برای ارائه نمونه

دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری اقدام می‌نمایند، از درصد موفقیت بالاتری نسبت به دیگران

برخوردار هستند. وکیل دیوان عدالت اداری با درنظر گرفتن تمامی شرایط قانونی و مطالعه دقیق

پرونده امکان قبول یا رد دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری را بررسی می‌نماید، تا از اتلاف

وقت و هزینه های موکل خود جلوگیری نماید.

گروه وکلای مبنا مشاور با کارد مجرب و وکلای متخصص آماده پاسخ گویی به سوالات اشخاص در

رابطه دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری آنان و ارائه مشاوره حقوقی حضوری، تلفنی و

آنلاین می‌باشد.

 

 

برای دریافت فرم لطفا بر روی لینک قرمز کلیک نمایید .

فرم دریافت دادخواست تجدید نظر خواهی دیوان