سبک زندگی

فرم درخواست پناهندگی کانادا برای افغانها + راهنمای جامع

حق درخواست پناهندگی در ارمنستان

اعلامیه جهانی حقوق بشر. «هر فردی در پی آزار و اذیت حق یافتن پناهندگی در کشورهای دیگر و برخورداری از این پناهندگی را دارا می باشد» (بند 1 ماده 14)

قانون اساسی جمهوری ارمنستان. «هر فردی که مورد پیگرد سیاسی قرار می گیرد حق دارد در جمهوری ارمنستان درخواست پناهندگی سیاسی بنماید» (ماده 54)

«هیچ فردی نمی تواند اخراج یا به کشور خارجی تحویل گردد، اگر تهدید واقعی وجود داشته باشد که فرد مذکور می تواند در آن کشور تحت اعدام، شکنجه، رفتار غیر انسانی یا تحقیرآمیز و مجازات قرار گیرد» (بند 1 ماده 55)

پناهندگی یک حمایت قانونی است که به اتباع کشور خارجی و افراد بدون تابعیت با حقوق و آزادی های ناشی از آن اعطا می شود. به یک فرد بیگانه از طریق پناهنده شناختن به وی پناهندگی داده می شود. هر فردی از حق درخواست پناهندگی در کشور خارجی برخوردار است.

در صورت نیاز به مشاوره در خصوص درخواست پناهندگی، می توانید به اداره مهاجرت، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و دفتر مدافع حقوق بشر مراجعه نمایید (برای اطلاعات تماس به صفحه همکاران و اطلاعات تماس مراجعه کنید).

پناهجویان در ارمنستان تابع قوانین جاری جمهوری ارمنستان و رویه های فعلی پناهندگی هستند.

برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به وب سایت رسمی سرویس مهاجرت جمهوری ارمنستان رجوع کنید.

توجه!!!

لطفاً درخواستنامه ها، شکایات و پیشنهادات خود را از طریق پست الکترونیکی رسمی [email protected] یا از طریق سامانه یکپارچه استعلامات الکترونیکی https://e-request.am/fa/ ارسال نمایید.

برای دریافت اطلاعات در خصوص مشاوره می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:
✅ در مورد مسائل منع ورود به فدراسیون روسیه: 007 275 060، 023 275 060
✅ در مورد مسائل بازگشت و ادغام: 009 275 060، 018 275 060
✅ در مورد مسائل مربوط به پناهندگان: 008 275 060، 028 275 060
✅ در مورد مسائل مربوط به پناهندگی: 010 275 060، 034 275 060

چه کسی پناهجو محسوب می شود؟

یک تبعه خارجی که در خارج از کشور متبوع یا محل اقامت دائمی خود است و در ارمنستان تقاضای دریافت پناهندگی می کند و تا قبل از زمان اخذ تصمیم نهایی در مورد درخواست دریافت پناهندگی وی، به عنوان پناهجو به شمار می رود.

شما می توانید به سرویس مهاجرت درخواست ارائه بنمایید اگر:

 • متعلق به گروه خاص نژادی، مذهبی، ملی، اجتماعی باشید یا ترس قابل توجیه و اساسی از تحت پیگرد قرار گرفتن بخاطر گرایشات سیاسی خود داشته باشید، یا
 • زندگی، امنیت یا آزادی شما در پی خشونت های دارای ماهیت کلی، حملات خارجی، درگیری های داخلی، نقض گسترده حقوق بشر یا سایر موارد نقض جدی نظام اجتماعی با خطر مواجه شده باشد.

شما بعنوان پناهجو:

 • برای ورود غیر قانونی به خاک جمهوری ارمنستان تحت جوابگویی کیفری یا اداری نیستید.
 • اخراج یا به دولت خارجی تحویل داده نمی شوید، اگر تهدید واقعی وجود داشته باشد مبنی بر این که شما ممکن است در کشور مذکور محکوم به اعدام، تحت آزار و شکنجه یا رفتار غیر انسانی و تحقیر کننده قرار گیرید.
 • حق اسکان در مرکز اقامت موقت پناهجویان به شرطی که در آن اتاق خالی وجود داشته باشد دارید.
 • حق استفاده رایگان از خدمات ترجمه کتبی و شفاهی را دارید.
 • حق دریافت کمک حقوقی رایگان دارید که برای آن می بایستی به دفتر وکیل تسخیری مراجعه نمایید،
 • حق مراجعه به مدافع حقوق بشر را دارید اگر معتقدید که حقوق شما از سوی مراجع دولتی، نهادهای خودگران محلی یا مقامات رسمی و همچنین از سوی سازمان های فعال در زمینه خدمات عمومی نقض شده است.
 • حق مراجعه به دفتر نمایندگی کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در ارمنستان و همچنین سازمان بین المللی مهاجرت را دارید.

شما می توانید در مبادی مرزی کتباً و شفاهاً، از طریق زبان اشاره ای یا به هر روش دیگر و پس از ورود به خاک جمهوری ارمنستان در بخش های پلیس، سرویس مهاجرت یا در ندامتگاه تقاضای پناهندگی بنمایید. شما حتی اگر بطور غیر قانونی وارد ارمنستان شده اید مجاز هستید درخواست پناهندگی بنمایید.

مدافع حقوق بشر اطلاع می دهد که شخص خارجی یا فاقد تابعیت می تواند در شرایط اضطراری از ارمنستان درخواست پناهندگی کند. با این حال، هنگام ورود به کشور ممکن است تحت معاینات پزشکی خاصی قرار گیرید و یا 14 روز در قرنطینه باشید.

درخواست پناهندگی در شرایط اضطراری

جهت دریافت پناهندگی، شما می توانید به گذرگاه های مرزی و فرودگاه های ارمنستان به شرح زیر مراجعه نمایید:

 • باورا (نقطه مرزی و زمینی ارمنستان- گرجستان)،
 • باگراتاشن (نقطه مرزی و زمینی ارمنستان- گرجستان)،
 • مغری (نقطه مرزی و زمینی ارمنستان- ایران)،
 • آیروم (نقطه مرزی و راه آهنی ارمنستان- گرجستان)،
 • گوگاوان (نقطه مرزی و زمینی ارمنستان- گرجستان)،
 • فرودگاه بین المللی «زوارتنوتس» و
 • فرودگاه «شیراک».

اگر شما بطور قانونی وارد جمهوری ارمنستان شده اید و در یکی از مبادی ورودی زمینی یا هوایی ارمنستان قرار گرفته باشید، در این صورت در مورد قصد دریافت پناهندگی خود می توانید به مامور خدمات مرزبانی جمهوری ارمنستان اعلام نمایید. پس از ثبت درخواست به شما توضیح داده خواهد شد که چگونه به سرویس مهاجرت مراجعه و تقاضای پناهندگی ارائه نمایید.

مامور خدمات مرزبانی روال دریافت پناهندگی و حقوق و وظایف پناهجویان در ارمنستان را نیز به شما ارائه خواهد کرد. شما حق استفاده از کمک های وکیل و تماس با نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد را خواهید داشت. اگر سعی می نمایید بدون سند یا مجوز معتبر وارد ارمنستان شوید و می خواهید تقاضای پناهندگی کنید، کارکنان در مبادی مرزی می توانند شما را تا 72 ساعت به منظور انجام استعلامات و بررسی های قانونی در اقامتگاه موقتی ویژه ای که برای اشخاص خارجی تعبیه شده است نگهداری کنند. پس از ثبت درخواست پناهندگی، ماموران اداره سرویس مهاجرت با شما ملاقات خواهند کرد. کارمندان خدمات مرزبانی و اداره سرویس مهاجرت صورتجلسه ای را تنظیم خواهند کرد که بر مبنای آن شما حق ورود به خاک ارمنستان را خواهید داشت.

در صورت لزوم، ترتیب انتقال شما و اعضای خانواده تان از نقطه مرزی جمهوری ارمنستان به دفتر سرویس مهاجرت یا اقامتگاه ویژه داده خواهد شد. جهت مشاروه در ارتباط با هرگونه موضوعی می توانید با دفاتر سرویس مهاجرت، کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، «جمعیت صلیب سرخ ارمنی» و نیز مدافع حقوق بشر و وکلای تسخیری تماس حاصل نمائید.

درخواست پناهندگی در محل حبس

شما در محل حبس (ندامتگاه) نیز از حق درخواست پناهندگی برخوردار می باشید، اگر در کشورتان خطری جان یا آزادی هایتان را تهدید نماید و به حمایت بین المللی نیاز داشته باشید.

شما می بایستی درخواست پناهندگی خود را به مدیریت موسسه ندامتگاهی (زندان) ارائه کنید. درخواست مذکور جهت بررسی به سرویس مهاجرت منتقل خواهد شد.

چنانچه نیاز به دریافت مشاوره در ارتباط با درخواست پناهندگی داشته باشید، می توانید از ندامتگاه با دفاتر سرویس مهاجرت، کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، مدافع حقوق بشر و وکلای تسخیری تماس حاصل نمائید.

درخواست پناهندگی در ارمنستان

اگر شما در خاک جمهوری ارمنستان باشید، در این صورت جهت ارائه درخواست دریافت پناهندگی باید به سرویس مهاجرت وزارت مدیریت منطقه ای و زیرساختارهای جمهوری ارمنستان مراجعه کنید. شما می بایستی فرم درخواست مقرر را به سرویس مهاجرت ارائه نمائید. در صورت لزوم، کارمند مربوطه در تکمیل درخواست به شما یاری خواهد رساند. آن می تواند به زبان ارمنی یا به زبان مادری شما یا به یکی از زبان های سازمان ملل متحد (عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی، اسپانیایی) تکمیل شود.

اگر شما به همراه اعضای خانواده تان درخواست پناهندگی می نمایید، در این صورت می توانید از طرف یکی از اعضای بالغ خانواده تان یک درخواستنامه مشترک ارائه نمائید. با این حال هر یک از اعضای خانواده نیز می تواند درخواست شخصی ارائه نماید (مجزا شده از درخواست مشترک).

لازم است که مدارک ذیل به همراه درخواست نامه دریافت پناهندگی ارائه شوند:

 • کپی گذرنامه، کپی سایر مدارک شناسایی، در صورت امکان،
 • کپی شناسنامه (اگر خردسال هستید) در صورت امکان،
 • مدارک موجود در نزد شما که بنظرتان می توانند درخواست پناهندگی را توجیه نمایند،
 • دو قطعه عکس رنگی (45 × 35 میلی متر)


 

آیا شما تحت حمایت موقت، متقاضی حمایت بین‌المللی یا دارنده وضعیت پناهندگی می‌باشید؟ شما می‌توانید از این پس برای ثبت کردن یا به روز رسانی آدرس جدید خود، در مکانی که در حال حاضر خالی است و نیازی به دریافت اجازه برای اقامت در آن محل وجود ندارد، از درگاه e-devlet استفاده نمایید.

به عنوان متقاضی اصلی (سر کیس)، شما می‌توانید آدرس خود و اعضای خانواده خود را در e-devlet و با انتخاب متقاضی اصلی (سر کیس – Ana Başvuru Sahibi) و سپس انتخاب “من آدرس خود و اعضای خانواده‌ام را ذکر خواهم نمود. ” (Kendim ve bağlı başvurularım için adres bildiriminde bulunacağım) ثبت یا به روزرسانی کنید.

برای بروزرسانی آدرس خود به لینک:

https://www.turkiye.gov.tr/goc-idaresi-yabancilarin-adres-degisikligi-ve-tescil-bildirimi-bos-konuta

در صورت نیاز به پشتیبانی  YIMERبه شماره 157تماس بگیرید.

منبع:

https://www.goc.gov.tr/e-devlet-kapisi-uzerinden-adres-tescil-islemleri-yapilmasi-hk

 

از تاریخ ۱۰ سپتامبر سال ۲۰۱۸ ثبت نام و تعیین وضعیت پناهندگی در کشور ترکیه توسط  کمیساریای عالی سازمان ملل متحد پناهندگان به پایان رسید.

اداره کل مدیریت مهاجرت (DGMM) به عنوان یک نهاد ملی و با برخورداری از قوانین حمایت بین المللی از اتباع خارجی، مسئولیت ثبت نام و بررسی پرونده های تحت حمایت بین المللی را بر عهده خواهد داشت. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در طی مدت شکل گیری این روند، اداره مهاجرت را درتمام مراحل ثبت نام متقاضیان برای حمایت بین المللی و روند مراجعه ایشان، پشتیبانی خواهد کرد.

ازتاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) ثبت نام و ارجاع اتباع خارجی به منظور بهره مندی از حمایت بین المللی و همچنین تعیین وضعیت پناهندگی در کشور ترکیه را متوقف ساخت.

بر اساس قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی، اتباع خارجی که مایل به درخواست حمایت بین المللی در ترکیه هستند، می بایست پس از ورود به کشور ترکیه به ادارات مدیریت مهاجرت استان (PDMM) در استان ها و شهرهای این کشور مراجعه نمایند. ادارات مهاجرت استان ها  ثبت نام و بررسی درخواست های حمایت بین المللی ارائه شده توسط افراد را بعهده گرفته و انجام خواهد داد.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد فعالیت های حمایتی خود، از جمله ارائه ی خدمات مشاوره به پناهندگان و پناهجویان را در ترکیه ادامه خواهد داد. در صورتی که نیازمند خدمات حمایتی هستید و یا نیاز به مشاوره در مورد روند پناهجویی، حقوق و تعهدات خود در ترکیه را دارید، می توانید به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و یا سازمان های همیار آن مراجعه فرمایید. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با متقاضیان حمایت بین المللی در تماس بوده و پس از کسب رضایت از فرد متقاضی، به اطلاعات ارائه شده توسط فرد متقاضی به اداره مهاجرت استان دسترسی خواهد داشت.

در این زمینه، اگر اخیرا وارد کشور ترکیه شده اید و تا به حال توسط اداره مهاجرت ثبت نام نکرده اید:

 • لطفا به محض ورود به ترکیه به ادارهٔ مدیریت مهاجرت استان مراجعه نموده و اقدام به ثبت نام کنید.
 • برای ثبت نام در ادارهً مهاجرت و بهره مندی از حمایت بین المللی از طرف ادارهٔ مدیریت مهاجرت استان، نیازی به در دست داشتن معرفی نامه از سازمان ملل (UNHCR) در آنکارا نمی باشد. کافیست برای ثبت نام، به نزدیک ترین دفتر ادارهٔ مدیریت مهاجرت استان و یا استان های دیگری که مد نظر دارید مراجعه فرمایید.
 • پس از طی تمام مراحل ثبت نام در ادارهٔ مدیریت مهاجرت استان، اقامت شما در ترکیه قانونی تلقی خواهد شد. برای شما یک کارت شناسایی با شماره شناسایی اتباع خارجی صادر خواهد شد که به موجب آن قادر خواهید بود از حقوق و خدمات وضع شده بر اساس قوانین ترکیه برخوردار شوید.
 • شما می توانید تقاضای خود برای دریافت حمایت بین المللی را درهر یک از ۸۱ استان ترکیه به عمل آورید در حالی که اقامت دائم در بعضی از شهرها مجاز نخواهد بود. اگر درخواست خود را در یکی از استان های غیرمجاز ارائه دهید، پرونده ی شما به یکی از استان هایی که در آن  می توانید به مدت طولانی اقامت نمایید ارجاع داده خواهد شد. استان های مجاز در نقشه ی زیر به رنگ سبز نشان داده شده اند.
 • اداره­ ی مهاجرت شهرتان نیازهای حمایتی و موارد آسیپ پذیزی را بررسی خواهد کرد و اگر دارای نیازمندی های ویژه ای باشید، لطفا مامور اداره مهاجرت که با شما مصاحبه به عمل می آورد را مطلع فرمایید تا بر اساس این ارزیابی به پرونده­ ی شما اولویت داده شود.
 • کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و سازمان های همیار، در ترکیه همچون گذشته به ارائه ی خدمات حمایتی، از جمله مشاوره به متقاضیان حمایت بین المللی و پناهندگان ادامه خواهد داد. چنانچه نیازمند خدمات حمایتی ویا مشاوره دارید، می توانید به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و سازمان های همیار آن مراجعه کنید.
 • کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با متقاضیان حمایت بین المللی در تماس بوده و پس از کسب رضایت از فرد متقاضی، به اطلاعات ارائه شده توسط خود فرد به اداره مهاجرت استان دسترسی خواهد داشت.

استان هایی که می توانید در ترکیه اقامت کنید، به رنگ سبز نشان داده شده اند: 

در صورت مواجهه با هر مشکلی و یا نیاز به اطلاعات بیشتر در ارتباط با ثبت نام خود نزد مقامات ترکیه، می توانید با اداره­ ی مهاجرت مرکزی و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از طریق خطوط زیر تماس حاصل فرماید:

خط تماس اداره مهاجرت مرکزی برای اتباع خارجی: 157
خط مشاوره کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد : 4444868

سوالاتی که بطور متداول پرسش می شود


من مصاحبه تعیین وضعیت پناهنده گی را با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل انجام داده ام.آیا نتیجه ای در مورد این مصاحبه دریافت خواهم کرد؟

همه افرادی که مصاحبه تعیین وضعیت پناهنده گی خود را با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد داشته اند، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با این افراد تماس گرفته و ایشان را از نتایج پروسه مطلع خواهد ساخت. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نتیجه رسمی اعلام نخواهد کرد هر چند ، شما برای تعیین وضعیت پناهندگی تان مصاحبه انجام داده باشید، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد شما را درمورد  اینکه آیا  واجد شرایط برای تعیین کشوری هستید و یا نه اطلاع خواهد داد.

ضمنا، لطفا توجه داشته باشید که اداره کل مدیریت مهاجرت ترکیه تنها مقام تصمیم گیرنده تعیین وضعیت پناهندگی در کشور خواهد بود.

(ازتاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸ تعیین وضعیت پناهندگی درکشور ترکیه تنها توسط اداره کل مدیریت مهاجرت و شعبه های استانی آن در کشورطبق وظایف خود تحت قوانین  کشور ترکیه انجام خواهد شد. بنابراین بسیار مهم است که شما در اداره مهاجرت در روزی که به شما تاریخ مصاحبه داده شده شرکت کرده و وظیفه امضا را به جا آورید.)


من برگه استیناف و تجدید نظر خود را به کمیساریای عالی پناهندگان ارسال کرده ام. آیا نتیجه ای در مورد دریافت خواهم کرد؟

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد دیگر دستورالعمل های تعیین وضعیت پناهندگی در ترکیه را اجرا نداده و بنابراین دیگر به درخواسته های تجدید نظر  رسیدگی نمی کند. پس، شما تصمیم رسمی دراین مورد دریافت نخواهید کرد. لطفا روند پرونده خود را با اداره مهاجرت استانتان  پیگیری نمایید.


من درخواست بازگشایی مجدد پرونده ام را به کمیساریای عالی پناهندگان ارسال کرده ام. آیا نتیجه ای در مورد دریافت خواهم کرد؟

اگر کمیساریای عالی پناهندگان درخواست بازگشای پرونده شما را قبل از تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸ دریافت و پذیرفته است، با شما تماس گرفته و راجع به فرایند بررسی به شما اطللاع خواهد داد.


پس از ثبت نام در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تاریخی برای مصاحبه تعیین وضعیت پناهندگی خود دریافت کرده ام. آیا این تاریخ برای مصاحبه تعیین وضعیت پناهندگی معتبر خواهد بود؟

لطفا توجه داشته باشید که هیچ تاریخی برای مصاحبه تعیین وضعیت پناهندگی توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد معتبر نخواهد بود. ازتاریخ ۱۰ سپتامبر  ۲۰۱۸ تنها ارگان مسئول برای مصاحبه تعیین وضعیت پناهندگی درکشور ترکیه اداره کل مدیریت مهاجرت و شعبه های استانی آن در کشور خواهد بود.

بنابراین بسیار مهم است که شما توسط اداره مهاجرت استان خود ثبت نام شده، وظیفه امضا در شهرتان را به جا آورده و در روز مصاحبه ای که توسط اداره مهاجرت شهرتان برای شما  در نظر گرفته شده است شرکت نمایید.

در صورت مواجهه با هر مشکلی و یا  نیاز به اطلاعات بیشتر در ارتباط با ثبت نام خود نزد مقامات ترکیه، می توانید با اداره­ ی مهاجرت مرکزی و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از طریق خطوط زیر تماس حاصل فرمایید:

خط تماس اداره مهاجرت مرکزی برای اتباع خارجی: 157
خط مشاوره کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد : 4444868


من یک اس ام اس دریافت کرده ام مبنی براینکه وقت ثبت نام یا وقت مصاحبه من با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد دیگر معتبر نیست و من باید نزد مدیریت استانی اداره مهاجرت ثبت نام کنم، اگرچنین اقدامی را تاکنون به جا نیاورده باشم. آیا می توانید اطلاعات بیشتری در این رابطه ارائه دهید؟

از سپتامبر 2018، مدیریت کلی ادره مهاجرت اعلام کرده است که در حال حاضر تنها ارگان مسئول به رسیدگی به پرونده های فردی مربوط به پناهجویان در ترکیه است. این به این معنی است که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد٬ ثبت نام پناهجویان یا مصاحبه با آنها را مانند گذشته، دیگرانجام نخواهد داد. در این راستا، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به  پناهجویانی که قبلا به آنها وقت مصاحبه یا ثبت نام داده بوده٬  اس ام اس ارسال کرده و آنها را از جریان این امر که این تاریخ مصاحبه ها دیگر معتبر نیستند٬ آگاه می سازد.

در این راستا، لطفا در خواست خود را به مدیریت استانی اداره مهاجرت  مربوطه دراستانی که در آن اقامت دارید٬ ارجاع دهید که در پس انجام ثبت نام تان٬ مصاحبه شوید؛ دیگر نیازی به رجوع به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نیست.

این مسئله بسیار مهم است که شما نزد مدیریت استانی اداره مهاجرت  مربوطه در استان خود ثبت نام تان را انجام دهید، تکلیف امضا خود را به جا بیاورید، تاریخ مصاحبه بگیرید و درتاریخ مصاحبه تعیین شده برایتان توسط مدیریت استانی اداره مهاجرت٬ درآنجا حضورداشته باشید. (لطفا توجه داشته باشید که برخی از ادارات مهاجرت ترجیح می دهند که به جای ارائه تاریخ مصاحبه و یا وقت ملاقات کتبی٬ جهت ثبت نام یا وقت ملاقات با شما تماس بگیرند.)

در تاریخ مصاحبه، درخواست خود را با تمام اسناد و مدارکی که به مطالبه تان قوت می بخشد٬ ارائه دهید؛ زیرا مدیریت استانی اداره مهاجرت  دررابطه با پرونده و وضعیت پناهندگی شما تصمیم گیری خواهد کرد. بنابراین این مصاحبه  برای شما (و خانواده شما) بسیار حائزاهمیت خواهد بود.

خیلی مهم است که تمام اطلاعات لازم برای تاریخ مصاحبه را ازمدیریت استانی اداره مهاجرت  کسب کنید، از جمله اینکه چه چیزها را با خود به همراه داشته باشید و چه کسی همراه شما باشد. ما پیشنهاد می کنیم که اطلاعات بیشتر در مورد مصاحبه را از مدیریت استانی اداره مهاجرت جویا شوید تا این اطمینان را حاصل کنید که آماده مصاحبه هستید.


آیا در ازای پرداخت مبلغی می توان برای تعیین وضعیت پناهندگی با دفتر کمیساریای عالی پناهندگان مصاحبه ای انجام داد؟

خیر نمی توانید. اولا، کمیساریای عالی پناهندگان مصاحبه ای برای تعیین وضعیت پناهندگی در نظر نمی گیرد.

ثانیا، تمامی خدمات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و سازمان های همیار رایگان می باشد.

لطفا به هیچکس و هیچ سازمانی که درازای خدمات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ویا خدمات سازمان های همیار در خواست مبلغ و یا وجه نقد از شما می نمایند، اعتماد نداشته باشید.

آنها به شما دروغ می گویند. شما پول خود را از دست داده و هیچ تاریخ مصاحبه ای در یافت نخواهید کرد.

افرادی که این دروغ را به شما می گویند، به دنبال  سو استفاده از وضعیت شما هستند. به هر قیمتی از آنها دوری کنید. آنها ممکن است اطلاعات شما را به شما نشان داده تا شما را متقاعد سازند که با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ارتباط هستند.  لطفا به این گونه مسائل اطمینان نکرده آنها را باور نکنید.

اگر شخصی به شما مراجعه کرده وادعا می کند که می تواند به روند پرونده شما کمک کند، بلافاصله با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل  تماس حاصل کرده واطلاع رسانی کنید.


به من اطلاع داده شد که برای مصاحبه با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد دعوت شده ام. این به چه معناست؟ آیا مصاحبه تعیین وضعیت پناهندگی در کمیساریای عالی پناهندگان متوقف نشده است؟

با مشاوره تنگاتنگ با اداره کل مدیریت مهاجرت، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل فقط افرادی را که نیاز به حمایت بین المللی دارا می باشند را مورد رسیدگی قرارخواهد داد و افرادی را  که اسکان مجدد برای آنان امکان پذیر است شناسایی خواهد کرد.

به این طریق سازمان ملل مصاحبه افرادی را انجام خواهد داد که بتواند ارزیابی نماید آیا این شخص دارای معیارهای مربوط برای اسکان مجدد هست یا خیر.

(گاهی اوقات به عنوان “کشورهای سوم” نامیده می شود.)

برای اطلاعات بیشتر از صفحه اطلاعات بخش تعیین کشوری دیدن فرمایید.


من هیچ اقدامی برای تقاضای حمایت بین المللی در ترکیه به مراجع اداره کل مدیریت مهاجرت و شعبه های استانی آن نکرده ام. آیا می توانم برای رسیدگی تعیین کشوری کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در نظرگرفته شوم؟

نه. فقط پرونده های  که برای حمایت بین المللی درخواست کرده اند و توسط دولت ترکیه به عنوان پناهنده مشروط شناخته شده اند، مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به تعهدات مندرج در قانون (از جمله انجام وظیفه امضا)، می توانند توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد مورد رسیدگی و بررسی قرار گیرد.


لطفاً توجه داشته باشید که کمیساریا در ایران ثبت‌نام انجام نمی‌دهد و مسئول تشخیص وضعیت پناهندگی و یا صدور مدارک هویتی نیست – این مسئولیت دولت ایران است.

لطفاً توجه داشته باشید که کمیساریا در ایران درخواست برای اسکان مجدد نمی پذیرد.

لطفا به خاطر داشته باشید که کمیساریا هیچ فردی را به برنامه هایی که اخیراً توسط کشورهای مختلف برای جا به جایی و یا خروج اتباع افغانستانی اعلام کرده اند ارجاع نمی‌دهد. اگر چنین اطلاعاتی به شما داده شده نادرست می‌باشد. کلیه اطلاعات و درخواستهای مربوط به این برنامه های جابه جایی یا خروج باید مستقیماً از طریق تماس با سفارتخانه های مربوطه و روشهای آنها پیگیری شود.

دولت ایران از طریق اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی مسئول ثبت پناهجویان و تصمیم گیری در مورد وضعیت پناهندگی می‌‌باشد. روال رسیدگی به درخواستهای ورودی‌های جدید هنوز از طرف دولت ایران تعیین نشده است.

اگر شما به تازگی وارد ایران شده اید میتوانید برای گرفتن اطلاعات بیشتر به دفتر اداره اتباع محل اقامت خود مراجعه کنید.

لطفا برای دریافت اطلاعات بروز رسانی شده، به صفحه  آخرین اخبار ما مراجعه کنید.