سبک زندگی

فرم دادخواست اعاده دادرسی + راهنمای جامع

در این مطلب به موضوع  دادخواست اعاده دادرسی دیوان عدالت اداری+نمونه اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.

 

دادخواست اعاده دادرسی دیوان عدالت اداری+نمونه

اگرچه احکام پس از قطعی شدن، اعتبار امر مختومه پیدا کرده و طرح مجدد آنها به شرط وجود سه عنصر وحدت اصحاب و وحدت سبب و وحدت موضوع، امکان پذیر نبوده و در دادگاه قابل رسیدگی نمی باشند، اما همواره این امکان وجود دارد که به دلیل پنهان ماندن نکته ای در حین دادرسی، رای صادره درست نباشد.

در این مقاله ما به نمونه دادخواست اعاده دادرسی دیوان عدالت اداری می پردازیم؛ چرا که برای حفظ حقوق افراد و نزدیک شدن هرچه بیشتر به عدالت و جلوگیری از تضییع حق، نهادی در قوانین ایجاد گردیده به نام اعاده دادرسی تا در صورتی که اشتباهی رخ داده باشد، با طرح دادخواست اعاده دادرسی، بتوانیم مجددا به دعوا رجوع کرده و قاضی امکان عدول از رای صادره را داشته باشد.

دادخواست اعاده دادرسی دیوان عدالت اداری+نمونه

قانون دیوان عدالت اداری نیز در همین راستا ، نهاد اعاده دادرسی را در مواد 98 الی 106 پیش بینی نموده و مقررات راجع به آن را ذکر نموده است.

به همین منظور، در ادامه به یک نمونه دادخواست اعاده دادرسی دیوان عدالت اداری بیشتر می پردازیم.

شرایط نمونه دادخواست اعاده دادرسی دیوان عدالت اداری

جهات اعاده دادرسی طبق ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری، عبارتند از:

الف) حکم خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.

ب) حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

پ) در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.

ت) حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن که قبلا توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است، متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.

ث) حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور حکم، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.

دادخواست اعاده دادرسی دیوان عدالت اداری+نمونه

ج) پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری راهی برای بازبینی احکام قطعی شده می باشد.

  • در صورت نیاز به وکیل دیوان عدالت اداری می توانید در هر ساعت از شبانه روز با موسسه تهران وکیل تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی رایگان  با بهترین وکیل دیوان از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت اقدام فرمایید.
  • دادخواست اعاده دادرسی دیوان عدالت اداری+نمونه

برای نمونه دادخواست اعاده دادرسی دیوان عدالت اداری باید بدانیم که مهلت آن برای موارد الف تا پ این قانون بیست روز از تاریخ ابلاغ رای شعبه و در موارد ت تا ج بیست روز از تاریخ حصول سبب اعاده دادرسی می باشد.

دادخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری باید در برگه های مخصوص دادخواست تنظیم شده باشد و اطلاعات خواسته شده را از جمله نام و سایر مشخصات شاکی، مانند شغل و نشانی محل سکونت و نشانی محل کار و نیز نام و سایر مشخصات خوانده دادخواست اعاده دادرسی، موضوع شکایت، شرح شکایت، مدارک و دلایل مورد استناد و امضا یا اثر انگشت خواهان داشته باشد.

دیوان عدالت اداری، جهت اعاده دادرسی را بررسی نموده و در صورتی که آن را موجه تشخیص دهد، به همان شعبه یا شعبه هم عرض برای رسیدگی مجدد ارسال می دارد.

دادخواست اعاده دادرسی دیوان عدالت اداری+نمونه

در ادامه یک نمونه دادخواست اعاده دادرسی دیوان عدالت اداری را بررسی خواهیم نمود.

متن نمونه دادخواست اعاده دادرسی دیوان عدالت اداری

موضوع این دادخواست، اعاده دادرسی به جهت تضاد در حکم درباره عوارض تغییر کاربری شهرداری می باشد.

در این مقاله به یک نمونه دادخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری به عنوان مثال می پردازیم.

با سلام و احترام خدمت ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراما اینجانب … به عنوان مالک ملک شماره … در دادخواست شماره … و شماره پرونده … در تاریخ … در شعبه … دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال حکم به پرداخت عوارض تغییر کاربری مطرح نموده ام.

دادخواست اعاده دادرسی دیوان عدالت اداری+نمونه

دادگاه در حکم خود، ضمن اشاره کردن به عدم پشتوانه قانونی اخذ عوارض تغییر کاربری، حکم به محکومیت اینجانب به پرداخت عوارض مورد شکایت صادر نموده است؛ فلذا از خدمت دادگاه محترم، تقاضای صدور قرار قبول اعاده دادرسی و سپس اجرای اعاده دادرسی را به جهت تضاد در مفاد حکم دادگاه دارم.

در متن فوق، یک نمونه دادخواست اعاده دادرسی دیوان عدالت اداری را دیدیم که با توجه به نوع خواسته، دلایل و نیز جهت اعاده دادرسی، می تواند تغییر یابد.