سبک زندگی

فرم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به + راهنمای جامع

اعسار یک نهاد حقوقی بسیار کارآمد است. گاهی فرد به موجب رای دادگاه به پرداخت مبلغی محکوم می شود اما توان پرداخت مبلغ محکومٌ به را ندارد. در این مورد فرد می تواند از نهاد اعسار استفاده کند. البته او باید بتواند اعسار خود را اثبات نماید.  در این مطلب در خصوص اعسار از پرداخت محکوم به برای شما توضیح می دهیم. 

 

 

با گروه وکلای آسا همراه باشید.

 

 

ابتدا لازم است مفهوم اعسار را بدانیم.

 

اعسار چیست؟

اعسار در لغت به معنای تنگدستی و نیازمندی است.

اما در اصطلاح یعنی شخصی به واسطه ی نداشتن مال یا در دسترس نبودن اموال خود توان پرداخت هزینه دادرسی یا محکومٌ به را نداشته باشد.

به کسی که در حالت اعسار قرار دارد، معسر گفته می شود. 

امروزه بسیاری از افراد در موضوع دعاوی مالی و محکومیت های مالی سعی در اثبات اعسار خود و استفاده از امتیازات خاص این نهاد دارند.

 

 

توصیه ما به شما این است که مطلب افلاس، اعسار، ورشکستگی را مطالعه نمایید.

انواع اعسار:

اعسار بر سه نوع زیر است:

 • اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
 • اعسار از پرداخت محکوم به 
 • اعسار در مقابل اجرائیه ثبتی

 

 

در این مطلب تنها به بررسی اعسار از پرداخت محکوم به می پردازد.

 

ابتدا لازم است تفاوت اعسار مطلق و نسبی را بدانیم.

اعسار مطلق و نسبی:

اعسار ممکن است مطلق و یا  نسبی باشد.

اعسار مطلق زمانی است که شخص به طور کامل از پرداخت محکوم به ناتوان باشد و یا در حال حاضر هیچ گونه دسترسی به اموال و دارایی خود نداشته باشد و به صورت اقساط هم نتواند دین خود را بپردازد.

اگر فرد به طور یک جا توان پرداخت محکوم به را نداشته باشد اما به صورت قسطی بتواند آن را بپردازد، اعسار او نسبی است. البته در رویه قضایی به ندرت افراد معسر مطلق شناخته می شوند و در غالب موارد دین تقسیط می شود.

اثبات اعسار با چه کسی است؟

اصل بر ملائت و ایسار است.

یعنی اصل بر این است که افراد دارای تمکن و توان مالی هستند.

بنابراین اعسار و عدم تمکن مالی امری خلاف اصل بوده و نیازمند اثبات است.

به این ترتیب کسی که مدعی است توان مالی پرداخت محکوم به را ندارد، باید این امر را اثبات کند. بنابراین بار اثبات اعسار بر عهده ی مدعی اعسار است.  این مدعی همان محکوم علیه است.

دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به :

محکوم به همان مبلغی است که فرد به موجب حکم دادگاه به پرداخت آن محکوم شده است.

کسی که به پرداخت این مبلغ محکوم شده است، محکوم علیه نامیده می شود و کسی که رای به نفع او صادر شده محکوم له نام دارد.

محکوم علیه قبل یا بعد از صدور اجرائیه می تواند دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را به طرفیت طلبکار یا همان محکوم له تقدیم نماید.

بنابراین محکوم له خوانده ی دعوای اعسار قرار می گیرد.

خواهان که همان محکوم علیه است باید دلایل اعسار خود را پیوست دادخواست نماید. این دلایل عبارتند از:

 • شهادتنامه ی شهود
 • فرم صورت اموال
 • اگر مدارک دیگری مانند فرم کارگزینی مبنی بر بیکاری شما وجود دارد، آن را نیز ارائه دهید.
 • اگر بدهی، چک برگشتی و … دارید مدارک آن را نیز می توانید ارائه دهید.
 • مدارکی دال بر پرداخت اقساط به بانک یا موسسات مالی و اعتباری.

   دانلود فایل ورد  نمونه فرم اعسار ازپرداخت محکوم به

دانلود فایل پی دی اف -نمونه-فرم-اعسار-ازپرداخت-محکوم-به

 

مهلت دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به چقدر است؟

با توجه به ماده ی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه فرصت دارد نسبت به طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم به اقدام نماید.

در صورتی که او محکوم به را نپردازد و قبل از صدور اجرائیه یا تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، دعوای اعسار را مطرح نکند، به تقاضای محکوم له جلب و حبس می شود.

دادگاه صالح برای رسیدگی به پرونده اعسار کجاست؟

با توجه به ماده ی 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صلاحیت دادگاه بدوی رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده ی اجرائیه است.

نکته ی مهم این است که دعوای اعسار غیر مالی است. پس هزینه ی دادرسی آن مطابق تعرفه ی تعیین شده برای دعاوی غیر مالی پرداخت می شود.

اثبات اعسار از پرداخت محکوم به چگونه است؟

در میان دلایلی که برای اثبات اعسار استفاده می شود، ارائه ی شهادتنامه شهود و فرم صورت اموال ضروری است. 

برای اثبات اعسار لازم است دو نفر برای شما شهادت دهند. شاهدین باید از وضع مالی و زندگی شما کاملا مطلع باشند،  شهود لازم است متن شهادت نامه را تکمیل و امضا کنند. در شهادت نامه این موارد حتما باید قید شود.

 • مشخصات مدعی اعسار (نام، نام خوانوادگی، کد ملی)
 • شغل معسر (می توان عنوان بیکار نیز قید کرد)
 • وسیله امرار معاش
 • عدم تمکن مالی او برای پرداخت هزینه دادرسی با تعیین مبلغ هزینه دادرسی
 • منشاء اطلاعات شهود (مثلا دوستی، همکاری ، فامیلی و …)
 • مشخصات شهود و اقامتگاه آنها

مدیر دفتر دادگاه، پس از دو روز از تاریخ وصول دادخواست، پرونده را به نظر قاضی می ‌رساند تا اگر حضور شهود در جلسه لازم است، این موضوع به مدعی اعسار اخطار شود.

در فرو صورت اموال هم موارد زیر قید می شود:

 • تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول
 • میزان وجوه نقدی نزد بانک ها، موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی
 • کلیه اموالی که فرد نزد اشخاص ثالث دارد
 • طلب های فرد از اشخاص ثالث
 • نقل و انتقالات اموال از زمان یک سال قبل از طرح دعوا

رسیدگی به اعسار چگونه است؟

برای رسیدگی به اعسار وقت رسیدگی تعیین شده و به طرفین ابلاغ می شود.

چنانچه به مدعی اعسار اخطار شده باشد که شهود خود را به همراه داشته باشید، او در روز جلسه ی رسیدگی باید شهود خود را نیز حاضر نماید.

دادگاه پس از بررسی دلایل خواهان اعسار، استماع شهادت شهود او و بررسی دلایلی خوانده مبنی بر توان مالی محکوم علیه ارائه می دهد، تصمیم گیری نموده و پس از ختم رسیدگی رای صادر می نماید.

اعتراض به رد شدن اعسار:

در صورتی که دادگاه ادعای اعسار محکوم علیه را واهی بداند، دعوای او را رد کرده و نمی پذیرد .

در این صورت محکوم له می تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای نسبت به آن تجدیدنظر خواهی کند.

اما رای ای که دادگاه در خصوص اعسار صادر می کند چه از دادگاه بدوی صادر شود و چه از دادگاه تجدیدنظر، قابل فرجام خواهی نیست.

 

 

 

جهت مشاوره با وکیل حقوقی ،با ما تماس بگیرید.22350512