سبک زندگی

نرخ ماهیانه اجاره بها خوابگاه‌ دانشجویی مجردی و متاهلی در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

اعتمادآنلاین|

رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم جزییات نرخ اجاره بهای ماهیانه خوابگاه های دانشجویی (مجردی و متاهلی) ملکی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را در سطح یک و دو، سطح سه و سطح چهار اعلام کرد.

به گزارش مهر، مسعود گنجی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم جزئیات نرخ اجاره بهای ماهیانه خوابگاه‌های دانشجویی (مجردی و متأهلی) ملکی در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مصوب در شصت و سومین نشست هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویان را به شرح زیر اعلام کرد:

نرخ ماهیانه اجاره بها خوابگاه‌های دانشجویی (مجردی و متاهلی) ملکی در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مبلغ به هزارتومان است.

وی عنوان کرد: بر اساس ماده 3 قانون صندوق رفاه دانشجویان، اجاره بهای خوابگاه‌های دانشجویی می‌بایست به حساب صندوق رفاه واریز شود تا در زمینه تعمیر و تجهیز و ارتقا خوابگاه‌ها هزینه گردد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: همچنین با توجه به برنامه حضوری شدن آموزش دانشجویان، نرخ اجاره بهای خوابگاه‌ها در سامانه صندوق به صورت نیمسال کامل محاسبه خواهد شد و ضرورت دارد طبق روال معمول پرداخت اجاره بها به صورت ترمی صورت گیرد.

وی یادآور شد: امید است با مدیریت و برنامه ریزی بهینه برای اسکان دانشجویی در شرایط خاص فعلی و بهره گیری از همه امکانات و ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف دانشگاه، شاهد مدیریت بهینه اسکان دانشجویان باشیم.

 


به گزارش مهر، رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم جزییات نرخ اجاره بهای ماهیانه خوابگاه های دانشجویی (مجردی و متاهلی) ملکی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را در سطح یک و دو، سطح سه و سطح چهار اعلام کرد.

مسعود گنجی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم جزئیات نرخ اجاره بهای ماهیانه خوابگاه‌های دانشجویی (مجردی و متأهلی) ملکی در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مصوب در شصت و سومین نشست هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویان را به شرح زیر اعلام کرد:

نرخ ماهیانه اجاره بها خوابگاه‌های دانشجویی (مجردی و متاهلی) ملکی در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مبلغ به هزارتومان است.

 

وی عنوان کرد: بر اساس ماده 3 قانون صندوق رفاه دانشجویان، اجاره بهای خوابگاه‌های دانشجویی می‌بایست به حساب صندوق رفاه واریز شود تا در زمینه تعمیر و تجهیز و ارتقا خوابگاه‌ها هزینه گردد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: همچنین با توجه به برنامه حضوری شدن آموزش دانشجویان، نرخ اجاره بهای خوابگاه‌ها در سامانه صندوق به صورت نیمسال کامل محاسبه خواهد شد و ضرورت دارد طبق روال معمول پرداخت اجاره بها به صورت ترمی صورت گیرد.

وی یادآور شد: امید است با مدیریت و برنامه ریزی بهینه برای اسکان دانشجویی در شرایط خاص فعلی و بهره گیری از همه امکانات و ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف دانشگاه، شاهد مدیریت بهینه اسکان دانشجویان باشیم.

 


اجاره خوابگاه دانشجویی

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم جزئیات نرخ اجاره بهای ماهیانه خوابگاه های دانشجویی (مجردی و متاهلی) ملکی سال تحصیلی جدید را اعلام کرد.
مسعود گنجی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم جزئیات نرخ اجاره بهای ماهیانه خوابگاه‌های دانشجویی (مجردی و متأهلی) ملکی در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مصوب در شصت و سومین نشست هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویان را به شرح زیر اعلام کرد:

نرخ ماهیانه اجاره بها خوابگاه‌های دانشجویی (مجردی و متاهلی) ملکی در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به شرح جدول زیر است توجه داشته باشید که مبلغ به هزار تومان است.

نرخ ماهیانه اجاره بها خوابگاه‌ دانشجویی مجردی و متاهلی در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

نوع دوره  نوع سکونت سطح 1 و 2 سطح 3 سطح 4
دوره روزانه مجردی 1 و 2 نفر ۱۶۳ ۱۵۰ ۱۳۴
3 و 4 نفر ۱۳۰ ۱۲۰ ۱۰۷
5 و 6 نفر ۱۱۴ ۱۰۵ ۹۳
7 و 8 نفر ۹۷ ۹۰ ۸۰
9 نفر به بالا ۸۱ ۷۵ ۶۷
نوبت دوم مجردی 1 و 3 نفر ۲۴۴ ۲۲۵ ۲۰۱
3 و 4 نفر ۱۹۵ ۱۸۰ ۱۶۰
5 و 6 نفر ۱۷۱ ۱۵۸ ۱۴۰
7 و 8 نفر ۱۴۶ ۱۳۵ ۱۲۰
9 نفر به بالا ۱۲۲ ۱۱۲ ۱۰۰
دوره روزانه متاهلی مستقل ۳۲۶ ۳۰۱ ۲۶۸
مشترک ۲۲۸ ۳۱۱ ۱۸۷
دوره شبانه متاهلی مستقل ۴۸۹ ۴۵۲ ۴۰۲
مشترک ۳۴۲ ۳۱۶ ۲۸۱

او عنوان کرد: بر اساس ماده 3 قانون صندوق رفاه دانشجویان، اجاره بهای خوابگاه‌های دانشجویی می‌بایست به حساب صندوق رفاه واریز شود تا در زمینه تعمیر و تجهیز و ارتقا خوابگاه‌ها هزینه گردد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: همچنین با توجه به برنامه حضوری شدن آموزش دانشجویان، نرخ اجاره بهای خوابگاه‌ها در سامانه صندوق به صورت نیمسال کامل محاسبه خواهد شد و ضرورت دارد طبق روال معمول پرداخت اجاره بها به صورت ترمی صورت گیرد.

او یادآور شد: امید است با مدیریت و برنامه ریزی بهینه برای اسکان دانشجویی در شرایط خاص فعلی و بهره گیری از همه امکانات و ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف دانشگاه، شاهد مدیریت بهینه اسکان دانشجویان باشیم.

واگذاری خوابگاه به دانشجویان چه شرایطی دارد؟

دانشگاه‌ها بر اساس آیین نامه «اداره خوابگاه‌های دانشجویی» با شرایط خاص، به دانشجویان خوابگاه ارائه می‌دهند.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، خوابگاه از جمله خدمات رفاهی دانشگاه‌ها است که دانشجویان بر اساس ضوابط و شرایط تعیین شده می‌توانند برای دریافت آن اقدام کنند. این شرایط بر اساس آیین نامه «اداره خوابگاه‌های دانشجویی» مشخص می‌شود که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین شده است.

ایسکانیوز در نظر دارد قوانین و شرایط ارائه خوابگاه، اسکان دانشجویان و غیره را در آستانه آغاز نیمسال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بررسی کند. در ادامه شرایط واگذاری خوابگاه و نحوه اسکان دانشجویان آورده شده است.

شرایط واگذاری خوابگاه و نحوه اسکان

شرایط ارائه خوابگاه‌ در دانشگاه‌ها متفاوت است و بر اساس ظرفیت خوابگاه‌های هر دانشگاه، به برخی دانشجویان خوابگاه ارائه می‌شود. دانشجویان در گام اول برای دریافت خوابگاه لازم است به صورت حضوری به اداره خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه مراجعه کنند. بر اساس ماده سوم آیین نامه «اداره خوابگاه‌های دانشجویی»، دانشجویان واجد شرایط اسکان  لازم است در ابتدای هر نیمسال تحصیلی به اداره امور خوابگاه‌ها مراجعه کرده و با ارائه برگ انتخاب واحد همان نیمسال، مجوز لازم برای خوابگاه‌ را دریافت کنند.

ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که دانشجو موظف بوده برای اسکان در خوابگاه تعهد محضری مربوط به صندوق رفاه دانشجویان را ارائه کند.

برخی از شرایطی که دانشجویان برای دریافت خوابگاه باید داشته باشند در این آیین‌نامه آورده شده است. به عنوان مثال به دانشجویان شاهد و ایثارگر، دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، بیماری صعب العلاج /خاص دانشجو یا بستگان درجه یک وی و همسر سرباز بر اساس اطلاعیه‌ها و ظرفیت دانشگاه، خوابگاه تعلق خواهد گرفت.

امکان اسکان در خوابگاه برای دانشجویان ممتاز آزمون سراسری، نفرات اول تا سوم آسیا و جهان و نفرات اول کشوری مسابقات یا المپیادهای (علمی ،فرهنگی، هنری، ورزشی و قرآنی)، فرزندان کارکنان دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وجود دارد، بر اساس امکانات رفاهی دانشگاه نیز به این دانشجویان خوابگاه تعلق خواهد گرفت.