عمومیکسب و کار ایرانی

ساخت دکل مهاری چهار وجهی

دکل مهاری چهار وجهی، از چهار پایه لوله ای ساخته می شود. این پایه ها، به صورت مربعی شکل به یکدیگر متصل می شوند.

خرید دکل سه وجهی | دکل مهاری g35

نصب دکل مهاری چهار وجهی

نصب دکل مهاری چهار وجهی، نسبت به دکل های مهاری دو وجهی و سه وجهی دشوارتر است. این دکل ها، باید توسط یک تیم متخصص و با تجربه نصب شوند.

کاربرد دکل مهاری چهار وجهی

دکل مهاری چهار وجهی، معمولاً برای نصب تجهیزات مخابراتی، آنتن های تلویزیونی، و سایر تجهیزات در ارتفاع های تا 60 متر استفاده می شود.

مشخصات فنی دکل مهاری چهار وجهی

مشخصات فنی دکل مهاری چهار وجهی، با توجه به ارتفاع دکل، قطر لوله، و نوع مواد استفاده شده در ساخت دکل متفاوت است. در ادامه، مشخصات فنی یک دکل مهاری چهار وجهی با ارتفاع 20 متر آورده شده است:

 • ارتفاع دکل: 20 متر
 • قطر لوله: 45 میلی متر
 • جنس لوله: فولاد
 • وزن دکل: 1000 کیلوگرم
 • وزن مهارها: 350 کیلوگرم
 • ظرفیت حمل تجهیزات: 200 کیلوگرم

این مشخصات، تنها برای نمونه هستند و ممکن است با توجه به شرایط مختلف، متفاوت باشند.

انواع دکل مهاری چهار وجهی

دکل های مهاری چهار وجهی، در انواع مختلفی تولید می شوند. برخی از انواع دکل های مهاری چهار وجهی عبارتند از:

 • دکل مهاری چهار وجهی با پایه های لوله ای مستقیم: این دکل، از پایه های لوله ای مستقیم ساخته می شود.
 • دکل مهاری چهار وجهی با پایه های لوله ای خمیده: این دکل، از پایه های لوله ای خمیده ساخته می شود.
 • دکل مهاری چهار وجهی با پایه های لوله ای تلسکوپی: این دکل، از پایه های لوله ای تلسکوپی ساخته می شود.

انتخاب نوع دکل مهاری چهار وجهی، باید با توجه به نیاز کاربر و شرایط محل نصب دکل انجام شود.

مزایا و معایب دکل مهاری چهار وجهی

دکل مهاری چهار وجهی، مزایا و معایب مختلفی دارد.

مزایای دکل مهاری چهار وجهی:

 • پایداری بیشتر نسبت به دکل های مهاری دو وجهی و سه وجهی
 • نیاز به فضای کمتر برای نصب نسبت به دکل های مهاری خودایستا
 • وزن سبک تر نسبت به دکل های مهاری خودایستا

معایب دکل مهاری چهار وجهی:

 • قیمت بالاتر نسبت به دکل های مهاری دو وجهی و سه وجهی
 • نصب دشوارتر نسبت به دکل های مهاری دو وجهی و سه وجهی

نتیجه گیری

دکل مهاری چهار وجهی، یکی از انواع دکل های مهاری است که از مزایای مختلفی برخوردار است. این دکل ها، معمولاً برای ارتفاع های تا 60 متر استفاده می شوند و برای نصب تجهیزات مخابراتی، آنتن های تلویزیونی، و سایر تجهیزات مناسب هستند.

معایب دکل مهاری G35 چهار وجهی

 • قیمت بالاتر نسبت به دکل های مهاری دو وجهی
 • نصب دشوارتر نسبت به دکل های مهاری دو وجهی

ساخت دکل مهاری G35 چهار وجهی

دکل مهاری G35 چهار وجهی، از چهار پایه لوله ای ساخته می شود. این پایه ها، به صورت مربعی شکل به یکدیگر متصل می شوند.

نصب دکل مهاری G35 چهار وجهی

نصب دکل مهاری G35 چهار وجهی، نسبت به دکل های مهاری دو وجهی دشوارتر است. این دکل ها، باید توسط یک تیم متخصص و با تجربه نصب شوند.

کاربرد دکل مهاری G35 چهار وجهی

دکل مهاری G35 چهار وجهی، معمولاً برای نصب تجهیزات مخابراتی، آنتن های تلویزیونی، و سایر تجهیزات در ارتفاع های تا 30 متر استفاده می شود.

مشخصات فنی دکل مهاری G35 چهار وجهی

مشخصات فنی دکل مهاری G35 چهار وجهی، با توجه به ارتفاع دکل، قطر لوله، و نوع مواد استفاده شده در ساخت دکل متفاوت است. در ادامه، مشخصات فنی یک دکل مهاری G35 چهار وجهی با ارتفاع 20 متر آورده شده است:

 • ارتفاع دکل: 20 متر
 • قطر لوله: 35 میلی متر
 • جنس لوله: فولاد
 • وزن دکل: 600 کیلوگرم
 • وزن مهارها: 250 کیلوگرم
 • ظرفیت حمل تجهیزات: 150 کیلوگرم

این مشخصات، تنها برای نمونه هستند و ممکن است با توجه به شرایط مختلف، متفاوت باشند.

انواع دکل مهاری G35 چهار وجهی

دکل های مهاری G35 چهار وجهی، در انواع مختلفی تولید می شوند. برخی از انواع دکل های مهاری G35 چهار وجهی عبارتند از:

 • دکل مهاری G35 چهار وجهی با پایه های لوله ای مستقیم: این دکل، از پایه های لوله ای مستقیم ساخته می شود.
 • دکل مهاری G35 چهار وجهی با پایه های لوله ای خمیده: این دکل، از پایه های لوله ای خمیده ساخته می شود.
 • دکل مهاری G35 چهار وجهی با پایه های لوله ای تلسکوپی: این دکل، از پایه های لوله ای تلسکوپی ساخته می شود.