تجهیزات استخر چیست

  • تجهیزات استخر چیست

    راهنمای خرید تجهیزات مکانیکی استخر گسترش روز افزون استفاده از استخر ها به دلیل جنبه درمانی و تفریحی بودن آن باعث شده که به عنوان یک ضرورت ،مبانی طراحی و اجرای آن مورد توجه قرار گیرد تا حدی که استاندارد هایی برای طراحی آن تدوین و در اختیار علاقه مندان قرار بگیرد بخش اعظم استخر ها به استثنا موارد مربوط به ابنیه و اجرای کاسه استخر ،تمام از جنس تاسیسات مکانیکی بوده و جزءبخش هایی است که باید یک مهندس تاسیسات جهت طراحی؛ انتخاب و محاسبه تجهیزات استخر به آن پرداخته و در اختیار کارفرما قرار دهد ،در این مقاله هدف بیشتر انتخاب تجیهزات استخر های خانگی و تفریحی مورد مطالعه و بیشتر سعی شده است یک راهنمای ساده و در عین حال اجرایی در اختیار عموم قرار بگیرد انتخاب تجهیزات مکانیکی استخر های خانگی و تفریحی به  طور کلی استخر های تفریحی معمولا جزء استخر هایی که حجم آن معمولا زیر 120 متر مکعب طراحی و اجرا شده و عرض آن نباید کمتر از 4 متر طبق کد های طراحی استخر باشد، تمامی استخر های تفریحی از دو مدار تصفیه و گرمایش آب استخر برخودار هستند که هرکدام داری تجهیزات  مکانیکی  خاصی هستند که جلوتر به آن اشاره خواهیم …