سبک زندگی

نمونه دادخواست اعتراض ثالث به رای دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست اعتراض ثالث با خواسته اصلی و صدور دستور تأخیر عملیات اجرایی

شماره و تاریخ تحت داد خواست

در این مطلب نمونه دادخواست اعتراض ثالث ذکر شده اگر برای حل پروندتان به وکیل مجرب نیاز دارید تهران وکیل بهترین وکیل تهران را برای شما در دسترس میگذارد

شماره

تاریخ

شعبه

دادگاه عمومی

رسیدگی فرمایید

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده

تاریخ

امضاء

نمونه دادخواست اعتراض ثالث

چاپ روزنامه رسمی کشور فرم شماره ۵۲/۲۲۰۸/۱۳۹۶ دفتر طرح و برنامه ریزی

 

نمونه دادخواست به دادگاه عمومی

نام

نام خانوادگی

نام پدر

محل اقامت

شهر – خیابان کوچه، شماره پلاک

خواهان

خوانده

مشخصات طرفین پرونده اولیه

تعیین خواسته و بهای آن

نمونه دادخواست اعتراض ثالث

اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره صادره از شعبه دادگاه عمومی نام شهرستان محل طرح پرونده مورد اعتراض در پرونده کلاسه شماره پرونده و ” طرح خواسته اصلی به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات دادخواست

تصویر مصدق ۱- قرارداد مورخ آب دادنامه شماره صادره از شعبه شماره شعبه دادگاه عمومی نام شهرستان محل طرح پرونده معترض عنه ” ۳ “مدرک مورد نیاز دیگر “

ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی نام شهرستان محل طرح پرونده معترض عنه

نمونه دادخواست اعتراض ثالث

با سلام احتراما به استحضار می رساند

اینجانب به نشانی مذکور ” شرح خواسته و دعوی اصلی “نظر به این که بدون اطلاع اینجانب خوانده ردیف اول باطرح دعوی در پرونده کلاسه    در آن شعبه محترم موفق به اخذ دادنامه معترض عنه شماره مذکور واجرائیه می گردد در صورتی که ” ذکر شرح ماجرا و دلایل استحقاق خواهان “فلذا با تقدیم دادخواست مطروحه نسبت به دادنامه شماره    صادره از شعبه     دادگاه عمومی “نام شهرستان محل طرح پرونده معترض عنه “در پرونده کلاسه معترض ثالث بوده وبه استناد ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تأخیر اجرای حکم و الغاء دادنامه معترض عنه به علت بطلان قرارداد مؤخر مورخه فی مابین خواندگان ردیف های اول مورد استدعاست

همچنین از طریق شماره های مدرج میتوانید جواب سوالات حقوقی خود را بیابید

محل امضاء – مهر – انگشت

 

مطالب مرتبط

دادخواست طلاق توافقی ( خلع )


دادخواست طلاق توافقی ( خلع )


مشاوره حقوقی خانواده94 views

دادخواست صدور حکم قیمومت


دادخواست صدور حکم قیمومت


مشاوره حقوقی خانواده931 views

نمونه استشهادیه راجع به مفقودا...


نمونه استشهادیه راجع به مفقودا…


پرسش و پاسخ حقوقی856 views

دادخواست طلاق / بانوی خارجی


دادخواست طلاق / بانوی خارجی


مشاوره حقوقی خانواده94 views

نمونه دادخواست مطالبه مهریه از...


نمونه دادخواست مطالبه مهریه از…


مشاوره حقوقی خانواده9045 views

مراحل اعسار مهریه + مدرک + نمو...


مراحل اعسار مهریه + مدرک + نمو…


مشاوره حقوقی خانواده1390 views

دادخواست طلاق از ناحیه زوج


دادخواست طلاق از ناحیه زوج


مشاوره حقوقی خانواده216 views

نمونه رای مرجع تجدیدنظر


نمونه رای مرجع تجدیدنظر


پرسش و پاسخ حقوقی261 views

دیدگاهتان را بنویسید