سبک زندگی

نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی و ابطال مزایده

امروز با بررسی نمونه پرونده ابطال مزایده با شما هستیم.

دفتر حقوقی بین المللی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، در نوشتاری کوتاه با بررسی رای دادگاه درباره شرایط ابطال مزایده و موارد پذیرش ابطال مزایده، در ادامه با شما خواهد بود.

 

چکیده:

در صورتی‌ که عملیات مزایده به پایان رسیده باشد دعوای ابطال آن به لحاظ غیر واقعی بودن قیمت ارزیابی‌شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، قابل‌ پذیرش نیست چرا که قانون‌گذار، فرصت اعتراض را قبل از برگزاری مزایده پیش‌ بینی نموده است بنابراین ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و صدور دستور تملیک قابل ترتیب اثر نیست.

?تاریخ رای نهایی: 1393/06/24 ?شماره رای نهایی: 9309970221500708

رای بدوی در موضوع درخواست ابطال مزایده به دلیل قیمت غیر واقعی

در خصوص دعوی الف.خ. با وکالت آقای الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. به خواسته ابطال مزایده مورخ 20/6/1391 در خصوص پرونده کلاسه 910517 شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار به لحاظ غیرواقعی بودن قیمت ارزیابی‌شده توسط کارشناس مقوم به 000/000/51 ریال به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله نظر به اینکه دادگاه به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی با احراز صحت جریان مزایده اقدام به صدور دستور نموده و دادنامه به‌موقع اجرا گذاشته ‌شده است و مواعد قانونی ایراد و اعتراض به نحوه قیمت گذاری و مزایده حتی انجام‌گرفته است لذا ادعای خواهان در این مرحله به نظر دادگاه قانونی نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

?رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهریار

رای دادگاه تجدید نظر درباره ابطال مزایده

تجدیدنظر خواهی خانم الف.خ. به‌طرفیت خانم ث.خ. نسبت به دادنامه شماره 920663 مورخ 92/12/8 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی شهریار که دلالت بر بطلان دعوی بدوی خواهان مبنی بر ابطال مزایده دارد به‌نظر دادگاه وارد نیست و به رسیدگی مرجع نخستین خدشه و ایرادی وارد نمی‌باشد

چرا که ماهیت مزایده بیع تشریفاتی است که مورد مزایده به بالاترین رقم پیشنهادی واگذار می‌گردد و حتی طرفین اختلاف نیز می‌توانند بالاتر از آخرین قیمت پیشنهادی آن را ابتیاع نمود منتقل نماید و در حقیقت آنچه که توسط کارشناس به‌عنوان قیمت ملک ارزیابی و اعلام گردیده در حقیقت قیمت پایه و شروع عملیات مزایده است النهایه به کسی فروخته خواهد شد که به بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌دهد.

نمونه پرونده ابطال مزایده

وکیل ملکی شرق تهران

دلایل دادگاه تجدیدنظر در عدم پذیرش ابطال مزایده

چه ‌بسا ممکن است به 2 برابر قیمت ارزیابی شده نیز بفروش برسد و یا برعکس لذا الزامی برای طرفین به واگذاری مورد مزایده به زیر قیمت واقعی آن وجود نداشته و خود می‌تواند رأساً آن را به قیمت مذکور در صورتی‌که متقاضی قیمت بالاتر وجود نداشته باشد قبول و ابتیاع نماید.

مضاف بر آن ادعای فعلی تجدیدنظرخواه نسبت به نظریه کارشناس با توجه به اتمام عملیات مزایده مبتنی بر هیچ دلیل و مدرک قانونی نبوده چراکه قانون‌گذار این امتیاز را در مراحل مقدماتی و قبل از برگزاری مزایده برای طرفین پیش‌بینی وضع نموده است.

لذا ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و انتقال رقبه و صدور دستور تملیک نه‌تنها از هیچ جایگاه قانونی برخوردار نبوده و قابل ترتیب اثر نبوده بلکه برعکس پذیرش آن با توجه به اینکه یک طرف عقد مذکور (هرچند در عقد یا ایقاع بودن آن اختلاف جاری است) مرجع قضایی و دولتی می‌باشد موجب بی‌اعتمادی عموم به اقدامات مرجع قضایی در جهت انتقال رقبه مورد مزایده و متعاقباً تزلزل معامله انجام‌شده خواهد گردید.

علی‌هذا بنا به‌مراتب مرقوم دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

?رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

دفتر وکیل ابطال مزایده در تهران

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان، متشکل از وکلای پایه یک دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری در رشته تصادفات و تعیین خسارت در تصادفات رانندگی، قضات بازنشسته و اساتید برتر حقوق در ایران، آماده پذیرش کلیه دعاوی عزیزان در پرونده های خانواده، کیفری، حقوقی و ثبتی می باشد.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

وکیل ملکی تضمینی

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663927

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص

09120067664

09120067669

09121281014

نمونه پرونده ابطال مزایده

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه

دیدگاهتان را بنویسید