سبک زندگی

نمونه قرارداد جعاله واسطه گری فروش اراضی و املاک

قرارداد جعاله یکی از عقود معین است که در  مواد 561 تا 570 قانون مدنی به آن پرداخته شده است. این عقد یکی از عقود خاص در قانون مدنی است و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله که در ماده 190 قانون مدنی ذکر شده است ، دارای شرایط مخصوص به خود نیز می باشد.

کاربرد قرارداد جعاله

جعاله عقدی است که براساس آن یک طرف در ازای انجام خدماتی از سوی طرف دیگر متعهد بر پرداخت اجرت به او می شود.

قانون مدنی ایران در ماده 561 جعاله را چنین تعریف کرده است : “جعاله ، عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین ” بنابراین با توجه به  این ماده ، جعاله بر دو نوع عام و خاص می باشد .

طرفین این قرارداد ، جاعل (ملتزم) و عامل ( انجام دهنده) هستند.

لازم نیست جاعل شخصا از عمل جعاله منتفع گردد ، بلکه کافی است که عمل جعاله دارای منفعت عقلایی باشد ، حتی اگر شخص یا اشخاص ثالثی از آن منتفع گردند.

شرایط جعاله

عملی که  مورد جعاله قرار می گیرند بایستی شرایطی داشته باشد از جمله :

۱-حلال و مشروع باشد ؛

۲- منفعت قابل توجه عقلایی داشته باشد ؛

۳- از کارهای واجب بر جاعل نباشد .

هزینه انجام عمل موضوع قرارداد جعاله

هزینه هایی که برای انجام عمل مورد نیاز است بایستی توسط عامل پرداخت شود زیرا تعهد بر هر امری ، تعهد بر لوازم آن نیز می باشد ؛ اما به هر حال ممکن است طرفین ، خلاف این امر را شرط و توافق نمایند.

تعیین مبلغ در قرارداد جعاله

برای تعیین جُعل ، توافق و رضایت طرفین کافی است و نرخ یا مقررات خاصی برای این امر وجود ندارد ، در نتیجه مبلغ مورد توافق بی کم و کاست بایستی به عامل داده شود.

زمان پرداخت مبلغ قرارداد جعاله

از مقررات راجع به جعاله این گونه استنباط می گردد که جُعل بایستی پس از انجام عمل به عامل پرداخت شود ، ولی در عین حال خلاف این امر را نیز که ناشی از توافق طرفین باشد ، نمی توان خلاف قانون دانست ؛زیرا ممکن است طرفین در قرارداد ، مقرر کنند که جاعل بخشی از مبلغ را به عنوان پیش پرداخت به عامل بپردازد.

وضعیت مالی که جعاله بر آن واقع شده است

بنا بر صراحت ماده 569 قانون مدنی که مقرر داشته “مالی که جعاله بر آن واقع شده است ، از زمانی که به دست عامل می رسد تا به جاعل رد کند ، در دست او امانت است ؛ لذا باید توجه داشت که عدم تصریح به این نکته در قرارداد جعاله ، نافی امانی بودن ید عامل نمی باشد ؛ اما برای  روشن بودن تکالیف بهتر است به آن اشاره شود.

پس از تسلیم امانت از سوی عامل و یا انجام عمل توسط وی ، او مستحق جُعل می گردد.

مسئولیت عامل در قرارداد جعاله

به استثنا فسخ ، در صورتی که عامل پس از شروع به عمل ، آن را ترک نماید و در اثر این ترک عمل ، زیانی متوجه جاعل گردد ، عامل از باب تسبیب ، مسئول خسارات وارده به جاعل می باشد.

فسخ قرارداد جعاله

عقد جعاله از عقود جایز است و لذا در قرارداد مزبور می توان ماده ای را برای فسخ قرارداد در نظر گرفت.

از آنجایی که در عقد جعاله ، عمل عامل مد نظر است و عمل انسان محترم می باشد ، لذا چنانچه فسخ قرارداد ، قبل از شروع به عمل باشد، عامل حقی بر جاعل پیدا نمی کند ؛ زیرا کاری نکرده است که مستحق اجرت باشد ، اما در صورتی که جاعل پس از شروع به کار عامل قرارداد جعاله را  فسخ نماید موظف است اجرت المثل را به عامل پرداخت نماید.

اما در صورتی که فسخ قرارداد از سوی عامل باشد ، حتی اگر در این خصوص هزینه هایی را نیز متقبل شده باشد ، مستحق اجرت المثل نخواهد بود.

در عین حال چنانچه عملی که در قرارداد جعاله مد نظر طرفین است ، دارای اجزای متعددی باشد و هر یک از آن اعمال ، جاعل را به هدف و منظور خودش برساند و قرارداد جعاله پس از انجام یکی از این موارد  فسخ گردد ، عامل مستحق اجرت المثل می باشد ؛ در این فرض فرقی نمی کند که فسخ از ناحیه جاعل باشد یا عامل.

بطلان قرارداد جعاله

ماده 570 قانون مدنی صراحتا مقرر نموده که جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلائی باطل است.

با این وجود ، خواه جاعل ، عالم و یا جاهل  بر بطلان قرارداد باشد ،  عامل مستحق اجرت المثل قسمتی از اعمال جعاله که انجام داده است ، خواهد بود.

فوت طرفین قرارداد جعاله

در صورت فوت یا جنون عامل یا جاعل ، حتی اگر مقداری از عمل مورد نظر توسط عامل انجام شده باشد ، قرارداد منفسخ می گردد و هیچ یک از طرفین حقی بر دیگری نخواهد داشت.

طرح دعوای مربوط به  قرارداد جعاله

در برخی موارد ممکن است  یکی از طرفین قرارداد جعاله در انجام وظایف قراردادی خود کوتاهی کرده  و یا از انجام تعهدات خود سر باز زند ؛ در این صورت شخص زیان دیده می تواند با مراجعه به مرجع صالح جهت احقاق حقوق قانونی خود طرح دعوا نماید.

دعوای مربوطه به قرارداد جعاله باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد و مرجع صالح آن هم با توجه به بهای خواسته شورای حل اختلاف یا دادگستری محل خواهد بود. هزینه دادرسی این دعوا نیز با توجه به تعرفه قانونی تعیین شده براساس خواسته تقویم شده مشخص می گردد.

نمونه قرارداد جعاله

این قرارداد براساس ماده ی 10 و ماده های 569 و 570 قانون مدنی و با علم و اطلاع کامل و در عین سلامت عقلی و اهلیت دو طرف منعقد گردیده است و کلیه مفاد آن برای طرفین نافذ و لازم الاجرا است.

ماده ی 1- طرفین قرارداد

1-1: جاعل (ملتزم): آقای /خانم…………………………به نشانی…………………………………………………………………………………با شماره تماس………………………

1-2: عامل(طرف): آقای /خانم……………………………به نشانی…………………………………………………………………………………… با شماره تماس……………………….

ماده ی 2- موضوع قرارداد

ارائه ی خدمات در خصوص انجام امورات……………………………………………………….(برای نمونه دریافت گواهی ساخت و پایان کار ساختمان) می باشد.

ماده ی 3- اجرت قرارداد

3-1: دستمزد و حق الزحمه ی عامل برای تمام خدمات انجام گرفته به مبلغ …………………………ریال……………درصد از آن چیزی است که بابت جعاله به دست می آید توافق گردیده است.

3-2: پیش پرداخت مبلغ…………………..نقداً یا طی چک شماره ی ……………………….مورخ………………………..بانک از طرف اول به طرف دوم پرداخت گردید………………..ریال و یا…………………….درصد از مالی که از جعاله به دست آمده است.

تبصره: طرف اول می تواند کلیه مطالبات و خسارات قانونی و قراردادی خود را از محل وجه تضمین فوق بدون نیاز به هیچگونه اقدام اداری و قضایی حصول نماید.

3-3: تضمین اجرت: طرف اول برای تضمین پرداخت اجرت یک فقره چک به شماره ی…………………بانک……………. را نزد عامل قرار داده است که در صورت هر گونه خلاف تعهد از طرف اول به وسیله ی طرف دوم قابل وصول باشد.

ماده ی 4- مدت قرارداد

مدت قرارداد جعاله مورد نظر از تاریخ دریافت پیش پرداخت حداقل به مدت……………ماده کاری تعیین و توافق گردیده است که با توافق طرفین قابل تغییر خواهد بود.

ماده ی 5- سایر موارد

این قرارداد در 5 ماده و 4 نسخه یکسان و متحدالشکل تنظیم گردیده است که در صورتی که موانع قانونی و حوادث غیرمنتظره از قبیل سیل، زلزله و… باعث توقف عملیات عامل شود قرارداد فسخ و حسابهای بین طرفین تسویه خواهد شد.

امضای طرف اول (جاعل): امضای طرف دوم (عامل):

 

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با ده سال سابقه در حوزه دعاوی و تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی آماده ارائه مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه انواع قراردادها می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 5 امتیاز: 4.8)


ثبت شرکت ایلیا در مقاله ای که به شرح ذیل می باشد تلاش بر آن دارد تا به نمونه قراردادهایی در خصوص جعاله، همراه با نمونه قرارداد جعاله فروش ملک بپردازد خاطر نشان می شویم که چنانچه با هر سوال و مسئله ای روبرو شدید می توانید با مشاوران و کارشناسان ثبت شرکت ایلیا تماس حاصل نمایید.

نمونه قرارداد قانونی جعاله

ماده ۱- طرفین قرارداد

طرف اول قرارداد

جاعل (پرداخت کننده اجرت در برابر کار)

خانم/ آقای ……………………….. فرزند ………………. به شماره شناسنامه …………………….. کد ملی ………………… صادره از …………….. تلفن ثابت ………………… همراه ………………..

ساکن …………………………………………………………………………………………………………..

طرف دوم قرارداد

عامل (شخصی که کار باید انجام دهد)

خانم/آقای ……………………….. فرزند ……………….. به شماره شناسنامه ……………………. کد ملی ………………… صادره از …………….. تلفن ثابت………………… همراه ………………..

ساکن …………………………………………………………………………………………………………..

ماده ۲- مورد جعاله

……………………………………………………………………………………………………

ماده ۳) حق الجعاله (اجرت کار) و نحوه پرداخت آن

اجرت عامل در انجام مورد جعاله مبلغ …………………… ریال وجه رایج معادل ……………… تومان است که جاعل متعهد گردیده آن را در پایان مدت مرقوم نقداً به عامل بپردازد.

ماده ۴- مدت قرارداد

از تاریخ …………………….. لغایت ……………………….. ماه/سال کامل شمسی.

ماده ۵- تعهدات طرفین

در این قسمت با توجه به مورد جعاله می‌توان تعهداتی را برای طرفین قرارداد در نظر گرفت.

ماده ۶- شرایط قرارداد

۱- کلیه هزینه‌های ناشی از خرید مواد اولیه، لوازم کار، دستمزد و مزایای کارگران و حق بیمه و غیره به عهده عامل است.

۲- هر یک از طرفین حق رجوع از این جعاله را مادامی که عمل به اتمام نرسیده و یا قبل از شروع به عمل دارد ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را به نسبت عملی که انجام داده بدهد هرچند فسخ از طرف خود عامل نیز شده باشد.

۳- استحقاق عامل به دریافت تمامت جعل (عوض کار) موکول به انجام جعاله در موعد مقرر می ‌باشد.

ماده ۷- وجه التزام

عامل متعهد و ملتزم است که در تحویل و انجام به موقع مورد جعاله طی مدت مرقوم اقدام نماید و در صورت تأخیر در انجام مورد جعاله عامل متعهد است روزانه مبلغ ………………… ریال معادل …………….. تومان به عنوان وجه التزام به جاعل بابت هر روز تأخیر بپردازد و جاعل حق دارد روزانه مبلغ ………………. ریال معادل ……………… تومان وجه التزام مذکور را در صورت تأخیر از اجرت کسر و باقی را بپردازد.

ماده ۸- مرجع حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف فی مابین و نیز در رابطه با حسن انجام کار طبق مشخصات فنی مندرج در صورت وضعیت مزبور، طرفین داوری خانم/ آقای ……………….. فرزند ………….. شماره شناسنامه ……………… ساکن ……………………………………….. را پذیرفته و مورد را به داور مزبور ارجاع کرده و رأی آن داور برای طرفین در مورد ارجاعی قاطع و غیرقابل اعتراض بوده و لازم الاجراء است و ذینفع حق دارد در صورت تمایل به دادگاه صالحه مراجعه نماید.

ماده ۹- اقامتگاه طرفین

هرگونه اخطار، درخواست و مکاتبه در خصوص مفاد این قرارداد باید کتباً به نشانی طرفین که در این قرارداد نوشته شده و اقامتگاه قانونی آنان محسوب می‌شود ارسال گردد. در صورتی که این محل تغییر کند می‌بایست محل جدید بلافاصله کتباً به طرف دیگر اطلاع داده شود و در صورت تخلف، ارسال اخطار، درخواست یا مکاتبه به اقامتگاه قانونی سابق وی، ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده ۱۰- نسخه های قرارداد

این قرارداد مشتمل بر ده ماده در تاریخ ………………. در … نسخه با اعتبار واحد تنظیم و بین طرفین مبادله گردید و مفاد و مندرجات آن مورد توافق کامل طرفین می ‌باشد.

امضاء طرف اول قرارداد (جاعل) امضاء طرف دوم قرارداد (عامل)

قرارداد جعاله

قرارداد جعاله

جعاله،مطابق قانون ضمانتی جایزی می باشد و تا وقتی که امر به اتمام نرسیده باشد،هر کدام یک از طرفین می توانند مراجعه کنند.ولی در صورتی که جاعل در حین عمل عامل از قرارداد جعاله بازگردد،باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد.امری که به سبب قرداد جعاله،تقاضا می شود باید شرعی و عقلانی باشد.در صورتی که شخصی،جهت مرتکب شدن به جرم،و یا کاری که بر خلاف اخلاق حسنه مستلزم ارائه اجرت می گردد، جعاله باطل می باشد.

نمونه قرارداد جعاله انجام امور اداری وثبتی

این قرارداد بر اساس ماده 10 و 561 قانون مدنی و بنا به توافق و تفاهم کامل ضمن العقد خارج لازم بین طرفین قرارداد که ذیلا مشروح است در تاریخ …………… منعقد گردید و طرفین خود را ملزم و متعهد به اجرای متن و مفاد آن نمودند.

ماده 1. طرفین قرارداد قرارداد جعاله

الف) طرف اول (جاعل)

سرکار خانم ………. فرزند …………… شماره شناسنامه ………………. صادره از ……………….. به عنوان اصیل تام الاختیار به آدرس: تهران خیابان ……………………… که در این قرارداد حاضر و متبعد جاعل نامیده می شود از یک سو و از سوی دیگر:

ب) طرف دوم(عامل)

آقای …………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ……………. صادره از …………… به آدرس …………….. تلفن ……….. همراه که منبعد در این قرارداد عامل نامیده می شود بر اساس مفاد مندرج در ذیل منعقد گردید.

ماده2. موضوع قرارداد

عبارت است از حدود اختیارات وکالتنامه تضمینی فیمابین در خصوص پیگیری و انجام امور ثبتی اعم از پیاده نمودن نقشه و جستجوی موقعیت استقرار سپس شناسایی متصرفین احتمالی و النهایه هر گونه اقدامی در جهت توافقات و حصول نتیجه به نفع موکل موضوع شش دانگ قطعه زمین ………………… فرعی از …………… از …………….. اصلی وفرعی از …………….. اصلی اداره ثبت اسناد و املاک ……………… می باشد.

ماده 3. حق العمل و اجرت عامل قرارداد جعاله

جعل اجرت این تعهدات برای عامل در صورت حصول به نتیجه قیمت یا عین و یا معوض …………………… دانگ از هر یک از پلاک های موضوع قرارداد می باشد که مورد توافق و رضایت طرفین قرار گرفت.

ماده 4. مراحل پرداخت و دریافت حق العمل یا اجرت عامل قرارداد جعاله

اجرت عامل در یک مرحله به شرح ذیل قابل پرداخت بوده و جاعل در کمال صحت وسلامت عقل و بدون هیچ گونه فشار و یا جو مصنوعی و با رضایت کامل خود را متعهد و ملزم به پرداخت اجرت عامل طی چک حق کارگزاری مبنی بر این که بلافاصله همزمان با واریز وجه و بدون هیچ گونه منع قانونی عندالمطالبه به آقای ………………پرداخت و ارائه گردد.

ماده 6. تعهدات طرفین قرارداد جعاله

الف)تعهدات جاعل

1.جاعل متعهد گردید که کلیه شرایط لازم در این زمینه را بررسی و صحت و سقم اسناد و مدارک مثبته قانونی ارائه شده خود را برای عامل فراهم سازد.

2. جاعل متعهد گردید در صورتی که نیاز به حضور در جلسه نهایی با متصرفین معرفی شده توسط عامل باشد، نسبت به عقد قرارداد نهایی با شرایط مندرج در بند 2 اقدام نماید.

3.جاعل متعهد گردید رونوشت و اصل کلیه اسناد و هر آن چه را که مورد نیاز عامل باشد درقبال اخذ رسید کتبی در اختیار عامل قرار داده و شخص جاعل، ضامن صحت و اعتبار اصل اسناد و مدارک و همچنین رونوشت های تحویلی به عامل می باشد و در صورتی که رونوشت های اسناد و مدارک وی با اصل آنها مغایرت داشته و یا اصل و رونوشت های اسناد جعلی یا غیر واقعی باشد، ضمن پذیرش کلیه مسئولیت های قضایی و حقوقی آن، عامل را مستحق دریافت کل حق الجعاله منظور شده در این قرارداد خواهد بود.

4.جاعل متعهد گردید و تضمین نمود، بلافاصله همزمان با واریز وجوه اصل نتیجه عامل، اجرت و حق کارگزاری عامل را پرداخت نماید، بدیهی است در صورت عدم حصول نتیجه نهایی ، عامل حق مطالبه هیچ وجهی تحت عنوان هزینه یا هر عنوان دیگری ندارد.

5. جاعل متعهد گردید جهت قبولاندن اسناد و اخذ موافقت ها و حصول نتیجه پس از امضاء قرارداد حاضر،نسبت به تنظیم وکالتنامه به نام عامل در دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید.

ب)تعهدات عامل

1.عامل متعهد گردید تمامی تلاش و همت خود را در جهت حصول نتیجه از منابع معتبر تمیز و قانونی نزد هر یک از اشخاص حقیقی با حقوقی و یا ادارات و سازمان های خصوصی یا دولتی بر اساس ضوابط و مقررات جاریه حاکم بر جمهوری اسلامی ایران به کار گیرد.

2.عامل متعهد گردید در صورتی که بعد از قرارداد حاضر به هر دلیل در مهلت قرارداد، نتیجه نهایی حاصل نگردد، بر عودت وکالتنامه و قرارداد اخذ شده و همچنین کلیه اسناد و مدارک را به جاعل مسترد نماید.

3. عامل متعهد گردید اطلاعات و اسناد موضوع این قرارداد را محرمانه حفظ نماید.

4. عامل متعهد گردید در صورتی که موسسات یا ادارات متصرف، قبل یا بعد از عقد قرارداد نهایی با جاعل به هر دلیلی در پی اجحاف و عمل نکردن تعهدات و یا ضایع کردن حقوق حقه جاعل و یا به محض احساس هر گونه سوء استفاده مالی جاعل و یا اعمال زور و فشار و هر علل غیر واقعی و غیر منصوب که باعث تضعیف روحیه و ناامیدی عامل گردد خود را متعهد و ملزم به اجرای صحیح عدالت، برقراری آرامش، دفاع از تمام حقوق حقه جاعل و جلوگیری از وارد آمدن هر گونه هزینه اضافه و خسارت مالی و معنوی به جاعل دانست.

5.جاعل هیچ هزینه ای را برای انجام کار تا زمان نتیجه نهایی پرداخت نمی نماید.

ماده 7. شرایط خاص قرارداد جعاله

کلیه قوانین و مقررات و قاعده مربوط به حوادث غیر مترقبه و شرایط خاص در قانون تجارت حاکم بر این قرارداد خواهد بود.

ماده 8.این قرارداد در ………………………. ماده تنظیم گردیده و کلیه عبارت چاپی و دست نویس با امضاء طرفین دارای حکم واحد و لازم الاجرا است.

امضاء و مهر جاعل امضاء و مهر عامل

قرارداد جعاله ملکی

طرف اول قرارداد (جاعل) : خانم / آقای ………………………………. فرزند آقای ………………………. دارای شناسنامه شماره ……………………………. صادره از ……………………………………… متولد ………………………. ساکن : ………………………………………………………..

طرف دوم قرارداد (عامل) : خانم / آقای ………………………………. فرزند آقای ………………………. دارای شناسنامه شماره ……………………………. صادره از ……………………………………… متولد ………………………. ساکن : ………………………………………………………..

مورد جعاله : رنگ آمیزی و نقاشی یک باب ساختمان مسکونی ده طبقه که هر طبقه آن چهار واحد است با راهروها و زیرزمین و پارکینگ

(مشخصات فنی آن از حیث عرض و طول و ابعاد دیوارها و سقف ها و درب ها و پنجره ها و دستگویی ها و حمام ها و سایر سرویس ها و درب ورودی و مشخصات فنی رنگ از حیث استاندارد بودن و نام کارخانجات سازنده رنگها و نیز تعیین الوان مختلف مورد مصارف از قبیل کرم ، طوسی ، سفید و غیره و نیز روغنی یا پلاستیکی بودن رنگ طبق صورت وضعیت امضاء شده طرفین است که نزد هر یک از طرفین موجود و معتبر است.)

با قید اینکه ساختمان مذکور احداثی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت …………… مترمربع دارای پلاک …………… فرعی از………….. اصلی مزبور و باقیمانده از فرعی و اصلی مرقوم واقع در …………. بخش …………… ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ………….. مورخ …/…/…۱۳ صفحه ………… جلد …………. بشماره چاپی …………. صادره به نام و ملکی جاعل می باشد که نزد عامل محرز و مشخص است.

مدت قرارداد: از تاریخ زیر لغایت ……………. ماه کامل شمسی

حق الجعاله : اجرت عامل در انجام مورد جعاله مبلغ ………….. ریال رایج است که جاعل متعهد گردیده آنرا در پایان مدت مرقوم نقداً به عامل بپردازد.

نمونه قرارداد جعاله انجام امور حقوقی

این قرارداد براساس ماده ۱۰ قانون مدنی و مادتین ۵۶۹ و ۵۷۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در باب جعاله و با علم و اطلاع کامل و در عین صحت عقلی طرفین منعقد گردیده است و کلیه مفاد آن برای طرفین نافذ و لازم الاجرا می باشد.

ماده ۱ – طرفین قرارداد

۱-۱) جاعل (ملتزم):

۲-۱) عامل (طرف):

ماده ۲- مورد جعاله (موضوع قرارداد)

ارائه خدمات در خصوص انجام امور ………………………………

(بعنوان مثال دریافت جواز ساخت)  …………………………………………………..

……………………..جهت ……………………..می باشد.

ماده ۳- اجرت جعاله (جعل)

۱-۳-اجرت جعاله شامل حق الزحمه و کارمزد عامل برای تمامی خدمات مورد جعاله به مبلغ ……ریال و یا ……..% درصد از هر آن چیزی که از بابت جعاله بدست آید تعیین و توافق گردیده است که به شرح ذیل از طرف جاعل به عامل پرداخت میگردد.

۲-۳-پیش پرداخت مبلغ ………………ریال بعنوان پیش پرداخت قرارداد طی چک شماره ……………….. مورخ ….از طرف جاعل به عامل پرداخت گردید………..ریال طی و یا ……………..%درصد از حصول مورد جعاله که طی ……… از طرف جاعل به عامل تحویل و یا پرداخت میگردد.

تبصره: جاعل می‌تواند کلیه مطالبات، خسارات قانونی و قراردادی و سایر خسارات وارده به خود را از محل وجه تضمین فوق‌الذکر، بدون نیاز به هیچگونه اقدام اداری و قضایی، وصول نماید.

۳-۳-تضمین اجرت جعاله : جاعل به عنوان تضمین و حسن ادای اجرت مورد جعاله یک فقره چک به مشخصات …… نزد عامل قرار دادند که در صورت هرگونه خلاف تعهد پرداخت مورد تضامن از سوی عامل قابل وصول می باشد و در صورت تسویه حساب مالی از سوی جاعل ، عین چک باید از سوی عامل به جاعل مسترد گردد.

ماده ۴- مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ دریافت پیش پرداخت حداقل به مدت ——- ماه کاری تعیین و توافق گردیده است که در صورت توافق طرفین در ماده ده این قرارداد (توضیحات توافقی) قابل تغییر و یا تمدید خواهد بود.

ماده۵- سایر شرایط

۱-۵-طبق ماده ۵۶۵ قانون مدنی جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هریک از طرفین می توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثنا و عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد، که طبق توافق طرفین مبلغ پیش پرداخت را شامل میگردد.

۲-۵-اسناد و مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که به دست عامل می رسد تا به جاعل تحویل گردد، نزد عامل امانت می باشد.

۳-۵-ارائه و تحویل مدارک مورد نیاز جعاله به عهده جاعل می باشد و چنانچه هرگونه مشکلی در این رابطه بروز نماید که موجب توقف کار گردد و یا عین مدارک و اسناد (رونوشت یا اصل) از لحاظ قانونی خلاف و یا جعلی باشد به منزله فسخ جعاله از سوی جاعل بوده و جاعل موظف به پرداخت خسارت مالی به عامل و ضبط و حصول پیش پرداخت مورد قرارداد از سوی عامل می گردد.

ماده ۶- فورس ماژور

هرگونه موانع قانونی و حوادث غیر منتظره از قبیل سیل، زلزله و جنگ و از این قبیل که باعث توقف فعالیتهای عامل گردد، بروز نماید قرارداد فسخ و حسابهای فی مابین طبق قوانین جعاله و مدنی بین الطرفین تسویه خواهد گردید.

ماده۷- حل اختلاف

کلیه اختلافاتی که ممکن است بر اثر اجرای قرارداد یا تعبیر و تفسیر مندرجات آن بین طرفین قرارداد رخ دهد و نتوان آن را از طریق مذاکره دوستانه ظرف مدت یک هفته پس از اعلام کتبی یک طرف مبنی بر وقوع اختلاف، حل وفصل نمود، موضوع از طریق داوری توسط هیاتی مرکب از داور منتخب جاعل، داور منتخب عامل و یک نفر داور ثالث به انتخاب دو داور مذکور حل و فصل خواهد گردید. چنانچه طرفین ظرف مدت ۳ روز داور مربوطه را انتخاب ننمایند و یا داوران منتخب داور ثالث را در مدت مذکور انتخاب ننمایند، تعیین داور انتخاب نشده به‌عهده دادگاه صالح می‌باشد‌. رأی هیات مذکور برای طرفین قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد‌ ضمن اینکه عامل می‌بایست که تا پایان اختلاف، کلیه تعهداتی را که به موجب این قرارداد بر عهده دارد مطابق مفاد قرارداد اجرا نماید.

ماده ۸- اقامتگاه قراردادی طرفین

اقامتگاه قراردادی طرفین همان است که در ماده ۱ این قرارداد ذکر شده است و انجام کلیه مکاتبات به نشانی‌های مذکور در حکم ابلاغ به طرف دیگر می‌باشد. در صورت تغییر در نشانی‌های فوق، مراتب می‌بایست به‌طور کتبی به طرف دیگر اعلام شود. تا پیش از دریافت اعلامیه یاد شده، کلیه مکاتبات، مراسلات، اظهارنامه‌ها و غیره به نشانی‌های سابق، ابلاغ شده محسوب می‌گردد.

ماده ۹- نسخ قرارداد

این قرارداد در ۹ ماده و چهار نسخه متحدالمتن و با اعتبار یکسان تنظیم و در تاریخ ——– توسط طرفین امضاء و مبادله گردید.

جاعل عامل

 مهر و امضا

قرارداد جعاله کارگزاری

نمونه قرارداد جعاله

توضیح: طرفین قرارداد می توانند با توجه به شرایط خود بندهایی را به این قرارداد اضافه یا از آن حذف کنند.

جعاله عقدی است که شخصی ملزم به پرداخت اجرت مشخصی در برابر انجام کاری توسط شخص معین یا غیرمعینی می شود.

ماده ۱- طرفین قرارداد

طرف اول قرارداد

جاعل (پرداخت کننده اجرت در برابر کار)

خانم/ آقای ……………………….. فرزند ………………. به شماره شناسنامه …………………….. کد ملی ………………… صادره از …………….. تلفن ثابت ………………… همراه ………………..

ساکن …………………………………………………………………………………………………………..

 طرف دوم قرارداد

عامل (شخصی که کار باید انجام دهد)

خانم/آقای ……………………….. فرزند ……………….. به شماره شناسنامه ……………………. کد ملی ………………… صادره از …………….. تلفن ثابت………………… همراه ………………..

ساکن …………………………………………………………………………………………………………..

ماده ۲- مورد جعاله

……………………………………………………………………………………………………

ماده ۳) حق الجعاله (اجرت کار) و نحوه پرداخت آن

اجرت عامل در انجام مورد جعاله مبلغ …………………… ریال وجه رایج معادل ……………… تومان است که جاعل متعهد گردیده آن را در پایان مدت مرقوم نقداً به عامل بپردازد.

ماده ۴- مدت قرارداد

از تاریخ …………………….. لغایت ……………………….. ماه/سال کامل شمسی.

ماده ۵- تعهدات طرفین

در این قسمت با توجه به مورد جعاله می‌توان تعهداتی را برای طرفین قرارداد در نظر گرفت.

ماده ۶- شرایط قرارداد

۱- کلیه هزینه‌های ناشی از خرید مواد اولیه، لوازم کار، دستمزد و مزایای کارگران و حق بیمه و غیره به عهده عامل است.

۲- هر یک از طرفین حق رجوع از این جعاله را مادامی که عمل به اتمام نرسیده و یا قبل از شروع به عمل دارد ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را به نسبت عملی که انجام داده بدهد هرچند فسخ از طرف خود عامل نیز شده باشد.

۳- استحقاق عامل به دریافت تمامت جعل (عوض کار) موکول به انجام جعاله در موعد مقرر می ‌باشد.

ماده ۷- وجه التزام

عامل متعهد و ملتزم است که در تحویل و انجام به موقع مورد جعاله طی مدت مرقوم اقدام نماید و در صورت تأخیر در انجام مورد جعاله عامل متعهد است روزانه مبلغ ………………… ریال معادل …………….. تومان به عنوان وجه التزام به جاعل بابت هر روز تأخیر بپردازد و جاعل حق دارد روزانه مبلغ ………………. ریال معادل ……………… تومان وجه التزام مذکور را در صورت تأخیر از اجرت کسر و باقی را بپردازد.

ماده ۸- مرجع حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف فی مابین و نیز در رابطه با حسن انجام کار طبق مشخصات فنی مندرج در صورت وضعیت مزبور، طرفین داوری خانم/ آقای ……………….. فرزند …………..  شماره شناسنامه ……………… ساکن ……………………………………….. را پذیرفته و مورد را به داور مزبور ارجاع کرده و رأی آن داور برای طرفین در مورد ارجاعی قاطع  و غیرقابل اعتراض بوده و لازم الاجراء است و ذینفع حق دارد در صورت تمایل به دادگاه صالحه مراجعه نماید.

ماده ۹- اقامتگاه طرفین

هرگونه اخطار، درخواست و مکاتبه در خصوص مفاد این قرارداد باید کتباً به نشانی طرفین که در این قرارداد نوشته شده و اقامتگاه قانونی آنان محسوب می‌شود ارسال گردد. در صورتی که این محل تغییر کند می‌بایست محل جدید بلافاصله کتباً به طرف دیگر اطلاع داده شود و در صورت تخلف، ارسال اخطار، درخواست یا مکاتبه به اقامتگاه قانونی سابق وی، ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده ۱۰- نسخه های قرارداد

این قرارداد مشتمل بر ده ماده در تاریخ ………………. در … نسخه با اعتبار واحد تنظیم و بین طرفین مبادله گردید و مفاد و مندرجات آن مورد توافق کامل طرفین می ‌باشد.

  امضاء طرف اول قرارداد (جاعل)                                 امضاء طرف دوم قرارداد (عامل)

ادامه مطلب
ثبت شرکت در چابهار


قرارداد جُعاله

جُعاله در فقه و حقوق ایران عبارت است از عقدی که طی آن شخصی در برابر دریافت اجرت یا پاداشی التزام به انجام کاری می‌یابد. جعاله در لغت به معنای اجرت و دستمزد به‌کار می‌رود. به عبارت دیگر و از نگاه فقهی جعاله ملتزم شدن جاعل به دادن عوض است در قبال عملی که حلال و مقصود عقلا است. در جعاله، شخص ملتزم را جاعل و طرف مقابل را عامل، و اجرت را جُعل می‌گویند. به عبارت دیگر جعاله عقدی است که شخصی ملزم به پرداخت اجرت مشخصی در برابر انجام کاری توسط شخص معین یا غیرمعینی می شود.

فایل word نمونه قرارداد جُعاله

فایل pdf نمونه قرارداد جُعاله

دیدگاهتان را بنویسید