سبک زندگی

آسانترین راه برای اثبات وجود رابطه زوجیت، چیست؟

آسانترین راه برای اثبات وجود رابطه زوجیت چیست؟

دعوای اثبات زوجیت یکی از دعاوی است که توسط هر یک از زوجین علیه طرف دیگر ممکن است مطرح شود.
در این موضوع تفاوتی بین ازدواج موقت و ازدواج دائم ندارد.
اساسا قانون زمانی عقد نکاح را به رسمیت می شناسد و رابطه همسری را بین یک زن و مرد برقرار می داند که نکاح آن ها مطابق حکم مندرج در ماده  ۹۹۳ قانون مدنی در دفاتر ثبت احوال به ثبت برسد.
برای اثبات وجود رابطه عقد موقت لازم است دادخواستی در این خصوص به دادگاه خانواده تقدیم شود.
خواهان این دعوا کسی است که مدعی وجود رابطه ی زوجیت است و خوانده  دعوا کسی است که وجود رابطه ی زوجیت را انکار می نماید.دعوای اثبات زوجیت علیه ورثه مطرح شود. چنانچه فردی فوت کند و زنی از راه رسیده و خود را همسر متوفی معرفی نماید و ورثه ادعای زن را نپذیرند، زن باید دعوای اثبات زوجیت را علیه ورثه مطرح نماید.

آسانترین راه برای اثبات وجود رابطه زوجیت چیست؟

آسانترین راه برای اثبات وجود رابطه زوجیت چیست؟

مدارک اثبات زوجیت

با توجه به نکات ذکر شده در بالا، هر شخصی که مدعی زوجیت است باید به دادگاه خانواده دادخواست داده و از مدارک زیر برای اثبات زوجیت استفاده کند:
1) سند ازدواج
2) شهادت شهود یا مطلعین
3) تحقیقات محلی
4) سوگند
5) درخواست جلب نظر کارشناس
6) درخواست استعلام

جهت دریافت مشاوره تلفنی کافیست با یکی از شماره های زیر تماس بگیرید
۰۹۱۹۳۴۶۰۳۳۸ ــ ۰۹۱۲۶۹۸۱۵۱۰

دلایل اثبات زوجیت دائم و موقت کدام است؟

1) اقرار: قرار مهمترین دلیل محسوب می شود و همچنین طبق ماده  ۱۲۷۵ قانون مدنی یکی از مطمئن ترین راه های اثبات زوجیت  می باشد .اقرار یعنی شخصی از وجود حقی به نفع دیگری و به ضرر خود خبر  دهد.در رابطه زوجیت نیز چنانچه مرد یا زن از وجود رابطه زوجیت بین خود و دیگری خبر دهد آن رابطه به راحتی به اثبات می رسد .اقرار چه  صریح باشد چه ضمنی ،شفاهی باشد یا کتبی،.گفتاری باشد یا عملی اثبات کننده زوجیت است .
2) سند کتبی: یکی از بهترین و موثق ترین راه های اثبات ادعا، استفاده از اسناد کتبی است.
حالت اول سند رسمی است ؛در دعوای اثبات زوجیت، سند ازدواج بهترین دلیل بر وجود رابطه زوجیت بین زن و مرد می باشد. ازدواج دائم در تمام موارد و ازدواج موقت در سه مورد زیر باید ثبت گردد:باردار شدن زوجه ،توافق طرفین ،شرط ضمن عقد
عدم ثبت ازدواج دائم در تمام موارد و عدم ثبت ازدواج موقت در موارد فوق جرم بوده و مرد به جزای نقدی درجه پنج (بیش از ۸ میلیون تومان تا ۱۸ میلیون تومان) یا حبس تعزیری درجه ۷ (از ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس) محکوم می گردد.
در مواردی که ازدواج ثبت شده و سند رسمی مبنی بر وقوع ازدواج و وجود رابطه ی زوجیت وجود دارد، اثبات زوجیت کار آسانی است. سند رسمی نمی تواند مورد انکار یا تردید قرار گیرد و تنها ادعای جعل را می توان نسبت به آن مطرح کرد.
اگر ازدواج ثبت نشده باشد اما دست نوشته ای عادی میان زن و مرد موجود باشد، این دست نوشته می تواند به اثبات ادعای خواهان کمک کند. اما اعتبار سند رسمی را ندارد و ممکن است مورد ادعای انکار، تردید یا جعل قرار گیرد.
حالت دوم سند عادی است؛سند ممکن است عادی باشد مثلا طرفین خودشان بر روی برگه ای وقوع ازدواج را نوشته و امضا کرده اند. و حتی ممکن است به صورت غیر مستقیم به ازدواج اشاره کرده باشند.
3) شهادت شهود: شهود کسانی می باشند که هنگام وقوع عقد ، در مراسم حضور داشته و ناظر عقد نکاح بوده اند . برای اثبات زوجیت شاهدانی که در ازدواج زوجین حضور داشته اند می توانند به دادگاه مراجعه کرده و نسبت به رابطه زوجیت زوجین شهادت دهند. تعداد شهود لازم مطابق بند د ماده ۲۳۰ ، می تواند شامل  دو مرد یا یک مرد و دو زن باشد.
شاهدان می توانند با شهادت خود، بر ازدواج زوجین صحه بگذارند، اگر یکی از زوجین شاهد بیشتری داشته باشد، هریک از شاهدان نسبت به زوجیت زوجین قسم یاد کنند، دادگاه به نفع او حکم صادر می کند و در صورتی از نظر تعداد مساوی باشند، دادگاه با قرعه کشی، نفری را انتخاب می کند که باید نسبت به رابط زوجیت زوجین قسم بخورد، اگر کسی که با وجود شاهدان بیشتر، نسبت به رابطه زوجیت قسمی یاد نکند، در این صورت رابطه زوجیت سندیتی ندارد و ساقط خواهد بود.
4) سوگند: سوگند ضعیف ترین دلیل به شمار می رود. سوگند به دو قسم، سوگند مدعی و منکر تقسیم می شود، سوگند مدعی برای اثبات رابطه زوجیت محدود بوده و کارایی چندانی ندارد.
قسم جزء بینه مخالف ماده قانونی 230 قانون آیین دادرسی مدنی است. دو مرد یا دو زن می توانند در دعاوی مالی یا مربوط به مال می توانند شهادت دهند،در قانون مشخص شده، اگر خواهان نتواند بینه شرعی را اقامه کند بنابراین می تواند با شهادت یک مرد یا دو زن سوگند ادعای خود را برای مورد اثبات کند.

جهت مشاهده ابلاغیه خود در سامانه ثنا کلیک کنید

دلایل خاص اثبات زوجیت

1) معاشرت و مساکنت:  معاشرت و مساکنت به معنای همزیستی زنی که شوهر دارد و در محل زندگی خود با شوهر خود زندگی می کند. یعنی با هم خلوت تام داشته باشند. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت خواهان باید بداند کدام مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت را دارد تا دعوای خود را به آن مرجع تقدیم کند .
صلاحیت ها بر دو گونه هستند:صلاحیت ذاتی وصلاحیت محلی
صلاحیت ذاتی :مدرک شناسایی این وع صلاحیتها صنف اداری یا قضایی و نوع عمومی یا اختصاصی و درجه دوی یا تجدیدنظر می باشد. رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد و قاضی پس از رسیدگی اقدام به صدور رای  می نماید.
صلاحیت محلی:در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین زوجه میتواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کندمگر در مواردی که خواسته مطالبه ی مهریه ی غیر منقول نباشد.
2) شیاع و استفاضه: شیاع و استفاضه نیز می توانند برای اثبات رابطه زوجیت مورد استفاده قرار گیرند.در این ادله می توان مواردی مانند مالکیت مطلق، موت، نکاح، وقف و عتق و ولایت قاضی را با استفاضه به اثبات رساند.
به طور مسلم نمی توان به شیاع شاهدان نسبت به اثبات رابطه زوجیت بسنده کرد، بخاطر این که با دو شاهد هم می توان رابطه زوجیت را اثبات کرد و حتما لازم نیست که دو شاهد ازدواج طرفین بر حقانیت رابطه زوجیت صحه بگذارند. قائلین در شیاع براساس علم حسی که از مشاهده یا استماع حاصل می شود به رابطه زوجیت پی نمی برند بلکه آن ها براساس برخی آثار حاصل از رابطه زوجیت، می توانند به رابطه زوجیت پی ببرند.
3) صدا / عکس / فیلم:اینکه میشودبا عکس و فیلم و صدا ازدواج را ثابت کرد ، کاملا به این موضوع بستگی دارد که آن عکس و فیلم چه باشد؟ مثلا اگر فیلم مراسم ازدواج باشد، طرف نمی تواند منکر آن باشد مگر دلیلی قانع کننده ای بیاورد . مثلا بگوید این فیلم برای یک برنامه تلوزیونی ضبط شده است و واقعی نیست و بتواند این موضوع را ثابت کند.

آسانترین راه برای اثبات وجود رابطه زوجیت چیست؟

آسانترین راه برای اثبات وجود رابطه زوجیت چیست؟

اثبات زوجیت در صورت فوت زوج

اگر عقد ازدواج در حضور شهود انجام شود اما شوهر بدون ثبت آن، فوت کند، زن باید در مقام مدعی زوجیت، ورثه متوفی را به عنوان خوانده طرف دعوا قرار دهد و دلایل و مدارک خود را تقدیم دادگاه نماید تا بتواند رابطه زوجیت خود با متوفی را ثابت کند.

نمونه دادخواست اثبات رابطه زوجیت

مشخصات طرفین | نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت شهرستان، دهستان، خیابان. کوچه، شماره. پلاک
خواهان مشخصات مرد

خوانده مشخصات زن

وکیل یا نماینده قانونی مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن

خواسته یا موضوع و بهای آن تقاضای صدور حکم مبنی بر ثبوت علقه زوجیت دانم به شرح متن

دلایل و منضمات دادخواست |(مدرک)  ۱۔ دلیل سمت / وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی (یک برگ) ۲۔ فتوکپی مصدق استشهادیه – محلی (یک برگ) ۳- شهادت شهود ۴- تحقیق محلی 5- ثانی دادخواست (۳ برگ) |

شرح دادخواست             ریاست محترم دادگاه عمومی بخش ………./ مجتمع قضایی….

ریاست محترم دادگستری شهرستان هرات / استان یزد اسا اینجانب / اینجانبه… به وکالت از خواهان به استحضار می رساند

۱- موکل (خواهان) در تاریخ… با مهری به میزان / تعداد… با خوانده محترمه عقد ازدواج | دائم نموده است.

۲- پس از گذشت مدتی و به دلایل نامشخصی خوانده سر به ناسازگاری گذاشته و فی الحال هرگونه رابطه زواج را انکار می نماید

۳- بناء علیهذا: با تقدیم دادخواست حاضر:

و با توجه به توالی فاسد بر این امر، استنادا به ماده یک قانون راجع به انکار زوجیت مصوب سال ۱۳۱۱ و ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی و مساله (۷) از فصل فی عقد النکاح و احکام کتاب النکاح تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره)

رسیدگی و استماع خواسته و نفس الامر صدور حکم به شرح ستون خواسته اجمالأ بر ثبوت | واقعه ازدواج دائم مابین خواهان و خوانده) از محضر دادگاه مورد استدعاست.
۴- اسامی و اقامتگاه شهود خواهان: ۱………………… ……………….. .

۵- هر اقدامی از سوی ریاست محترم دادگاه، در جهت کشف حقیقت مزید امتنان خواهدبود.

با تشکر و تجدید احترام محل امضاء – مهر – اثر انگشت

دیدگاهتان را بنویسید