سبک زندگی

به اموال و دارایی‌هایی که وقف میشود چه میگویند

سوالات متن درس ۲ دوم مطالعات اجتماعی هشتم با جواب ؛ در این نوشته به پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس 2 دوم تعاون (2) کتاب مطالعات اجتماعی هشتم متوسطه اول پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

نمونه سوال های متن درس 2 دوم مطالعات اجتماعی هشتم

۱) انفاق چیست؟

پاسخ: بخشش مال، بخشش علم و توانایی ها و بخشش وقت به نیازمندان

۲) موسسات خیریه چه کارهایی می کنند؟ (برخی از موسسات خیریه و مردم نهاد را نام ببرید؟)

پاسخ: حمایت از بیماران خاص، انجمن های نگهداری از معلولین و سالمندان، درمانگاه های خیریه، موسسات نگهداری و حمایت از ایتام و خیرین مدرسه ساز و کتابخانه ساز

۳) سازمان ها و موسسات خیریه باید از کجا مجوز بگیرند؟

پاسخ: وزارت کشور

۴) کار خیرین مدرسه ساز چیست؟

پاسخ: ساختن یا تعمیر و نوسازی و تجهیز مدارس

۵) در گذشته چه چیزهایی وقف می شده است؟ (در روزگاران قدیم معمولا چه بناهایی وقف می شدند؟)

پاسخ: مدرسه علمیه، پل، کاروانسرا، آب انبار و حمام عمومی

۶) موقوفات چیست؟

پاسخ: به اموال و دارایی هایی که وقف می شود، موقوفات می گویند. کسی حق تصرف در آنها را ندارد یعنی تا ابد باید به همان صورت که واقف معین نموده است استفاده شود.

۷) چه سازمان یا نهادی امور موقوفات را اداره می کند؟

پاسخ: سازمان اوقاف و امور خیریه

۸) طبق قانون هر شرکت تعاونی با چند عضو رسمیت می یابد؟

پاسخ: هفت عضو

۹) در شرکت تعاونی میزان حق رای هر فرد چگونه است؟

پاسخ: یک رای دارد.

۱۰) در شرکت غیر تعاونی میزان حق رای هر چگونه است؟

پاسخ: به میزان سهمی که دارد.

۱۱) هدف شرکت های تعاونی چیست؟

پاسخ: حل مشکلات اقتصادی – ایجاد رفاه و زندگی بهتر – داشتن هدف مشترک

۱۲) افراد نیکوکار و موسسات خیریه چه نقشی در همیاری اجتماعی دارند؟

پاسخ: گاهی افراد نیکوکار در قالب سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه به یاری نیازمندان یا حل برخی از مشکالت جامعه می پردازند.

۱۳) وقف چیست؟

پاسخ: یکی دیگر از اقدامات بسیار خوب به منظور انفاق و تعاون در جامعه وقف است.

۱۴) شرکت های تعاونی چگونه تشکیل می شوند؟

پاسخ: هر گاه گروهی از مردم برای رفع نیازهای معیشتی و شغلی خود دور هم جمع شوند و بر طبق قانون تعاونی ها در فعالیتی سرمایه گذاری و همکاری کنند و در سود و زیان آن شریک شوند، در واقع یک شرکت تعاونی تاسیس کرده اند و هریک از آنها را عضو شرکت تعاونی می نامند.

۱۵) -شرکت های تعاونی چه ویژگی هایی دارند؟ (چهار مورد)

پاسخ:
۱) براساس قانون هر شرکت تعاونی حداقل با ۷ عضو رسمیت پیدا می کند.
۲) اعضا از بین خود هیئت مدیره ای را انتخاب می کنند.
۳) همه اعضای شرکت تعاونی در تصمیم گیری ها مشارکت می کنند و رای می دهند.
۴) در تعاونی همه افراد باهم برابر هستند یعنی هر کس با هر مقدار سرمایه عضو شود یک حق رای دارد. در حالی که در شرکت های غیر تعاونی هر کس سرمایه و سهامش بیشتر است قدرت بیشتری در تصمیم گیری ها دارد.
۵) در شرکت های تعاونی گروهی از افراد به طور داوطلبانه برای یک هدف مشترک تلاش می کنند.
۶) هدف شرکت های تعاونی معمولا حل مشکلات اقتصادی و ایجاد رفاه بهتر برای اعضای آن است.
۷) منافعی که از همکاری و فعالیت گروهی حاصل می شود به طور برابر و یکسان بین همه اعضا توزیع می شود.

۱۶) تفاوت شرکتهای تعاونی با شرکتهای غیر تعاونی چیست؟

پاسخ: در تعاونی، همه افراد با هم برابر هستند یعنی هر کس با هر مقدار سرمایه (سهم) عضو شود، یک حق رأی دارد. در شرکت های غیر تعاونی، هر کس سرمایه و سهامش بیشتر است، قدرت بیشتری در تصمیم گیری ها دارد.

۱۷) آیا تعاون وهمکاری محدود به مکان خاصی می شود؟

پاسخ: تعاون، تنها به خانه و مدرسه و محلّه، محدود نمی شود. گاهی افراد نیکوکار در سطح جامعه به صورت فردی و گاهی به صورت گروهی به دیگران یاری می رسانند و کمک می کنند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

سوالات متن درس ۲ دوم کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😍