سبک زندگی

فرم دادخواست هیات تشخیص اداره کار + راهنمای جامع

شکایت از کارفرما

شکایت از کارفرما یکی از موضوعاتی است که در روابط بین کارگر و کارفرما پیش می آید

و بسیاری از کارمندان برایشان سوال پیش آمده که چگونه از کارفرما شکایت کنیم؟مسلما

شکایت از کارفرما به این سادگی نیست که با نوشتن یک متن شکایت از کارفرما در اداره

کار، دریافت فرم شکایت از کارفرما و نمونه متن دادخواست شکایت از کارفرماانجام شود  .

شکایت علیه کارفرما نیاز به مشاوره حقوقی دار.

شکایت از کارفرما چنانچه توسط وکیل اداره کار  انجام شود  نتیجه مطلوبتری حاصل میگردد .

 *  طریقه شکایت از کارفرما  ( تنظیم دادخواست)

  مهم ترین بخش شروع کار است که چنانچه ثبت دادخواست بصورت اشتباه صورت پذیرد میتواند از حصول

نتیجه درست جلوگیری کند .

شکایت از کارفرما

از دیر باز تاکنون همه افراد جهت گذران زندگی خویش به کار مشغول می گردند و مهم

ترین دلیل افراد از اشتغال کسب درآمد می باشد. در گذشته معمولا شغل افراد به صورت

فردی بود و افراد، هم کارگر و هم کارفرمای خود بودند، اما در گذر زمان و با توسعه کسب

و کارها، نیاز به همکاری های گروهی بیشتر شد و معمولا مشاغل به صورت تخصصی در

آمدند.

از این رو افرادی که در عملی تخصص دارند با گروهی دیگر به اشتغال می پردازند و بدین

صورت این افراد علم و تخصص خویش را در اختیار یک مجموع قرار می دهند که معمولا

این مجموعه کارفرما و یا کارفرمایانی دارد و بدین صورت رابطه کارگر و کارفرمایی شکل

می گیرد.

در چنین اشتغالاتی ، کارفرما صاحب کسب و کار ویا برند است و افراد دیگری را که

تخصص و تبحر کافی دارند، جهت اشتغال استخدام می نماید.

معمولا قرارداد و تواقفاتی بین کارگر و کارفرما شکل می گیرد که کارگرموظف می گردد،

عمل محول شده به وی را انجام دهد و کارفرما نیز بایستی حق الزحمه کارو تخصص

کارگر را به وی پرداخت نماید .

توافقات کارگر و کارفرما معمولا در بدو همکاری مشخص و معین است ، از این رو هر کدام

از طرفین که به تعهدات خویش عمل ننماید ، طرف مقابل این حق را دارد که در مراجع

صالح رسیدگی کننده به دعاوی کارگر و کارفرما حق خویش را مطالبه نماید.

چنانچه  در حق کارگر اجحافی صورت گیرد و حق وی توسط کارفرما پرداخت نگردد، قانون

گذار وی را مجاز به درخواست شکایت نموده است که البته این امر نیازمند تشریفات

خاص خود می باشد.

شرایط شکایت از کارفرما

شکایت کارگر از کارفرما تحت شرایطی امکان پذیر است و چنانچه این شرایط وجود

داشته باشد، کارگر می تواند جهت احقاق حق خویش به مراجع صالح در اداره کار شکایت

نماید اما لازم است که دلیل موجه و قانونی جهت شکایت کارگر وجود داشته باشد.

شکایت از کارفرما می تواند دلایل متعددی داشته باشد ، از جمله عدم پرداخت حقوق و

مزایای کار، اخراج غیر قانونی، عدم بیمه نمودن کارگر و….

مراحل شکایت از کارفرما

جهت شکایت از کارفرما لازم است که :

* کارگر در یکی از دفاتر پیشخوان احراز هویت نماید .

* از طریق نام کاربری و گذر واژه دریافتی وارد سامانه جامع روابط کار شود  .

* ثبت دادخواست بدوی در سامانه جامع روابط کار انجام دهد .

* پس از تایید دادخواست و اعلام تاریخ و ساعت رسیدگی در جلسه رسیدگی حاضر شده و از خواسته خود به استناد مدارک و مستندات دفاع نماید .

* دادنامه صادره هیات تشخیص اخذ گردد .

* در صورت عدم حصو ل نتیجه لازم ثبت دادخواست تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه مذبور در سامانه ثبت گردد .

* پس از تعیین نوبت جلسه هیات حل اختلاف در جلسه مذبور شرکت و دفاعیات ارایه گردد .

* دادنامه هیات حل اختلاف اخذ گردد .

* اجرائیه در خصوص دادنامه صادره دریافت و مراحل قضایی مربوط به اجرائیه انجام پذیرد .

و یا اینکه کلیه مراحل را به وکیل

واگذار کنید تا با دقت بالاتر و اطلاعات کاملتر نتیجه مطلوب تری حاصل گردد .

نکته حائز اهمیت

برخی از مطالبات کارگر را در یک دادخواست به صورت همزمان نمی توان مطالبه نمود

،برای مثال کارگری که بابت اخراج غیر قانونی شکایت می نماید، نمی تواند به صورت هم

زمان درخواست بازگشت به کار و مطالبه حق  سنوات را داشته باشد.

چرا که اگر قصد بازگشت به کار دارد، مطالبه حق سنوات معنا نمی یابد 

پس از اینکه اسناد و مدارک ثبت می گردد، زمان رسیدگی در مراجع صالح رسیدگی کننده

در اداره کار به متقاضی شکایت ابلاغ می گردد که این امر هم توسط پیامک به متقاضی

اطلاع داده میشود و متقاضی لازم است که به پنل کاربری خویش مراجعه نماید و زمان و

آدرس محل حضور را مشاهده نماید.

از طرفی دیگر به کارفرما نیز این امر ابلاغ می گردد تا وی نیز جهت حضور در مکان مقرر

حاضر گردد.

ذکر یک نکته مهم:

چنانچه ابلاغ به کارفرما صورت گیرد، او نیز لازم است در سامانه اداره کار ثبت نام نماید و

در غیر این صورت به عرایض کارفرما در مراجع صالح رسیدگی کننده ترتیب اثر داده نمی

شود.

متقاضی شکایت لازم است که در زمان مقرر در مکان مشخص شده حضور یابد تا به

شکایت وی رسیدگی صورت گیرد.

 مدت زمان شکایت از کارفرما چقدر است؟

مدت زمان شکایت از کارفرما بسته به اینکه موضوع شکایت و مطالبات  کارگر چه مواردی

است، متفاوت است. گاهی قانون گذار جهت برخی از مطالبات کارگران زمان مشخصی

راقرار داده است، که چنانچه کارگری خارج از این مدت مطالباتی داشته باشد در مراجع

صالح رسیدگی کننده در اداره کار به درخواست وی رسیدگی نمی شود.

مثال: کارگری که قصد دارد، جهت اخراج غیر قانونی  از کارفرما شکایت نماید و خواسته کارگر بازگشت به کار

میباشد  بایستی دادخواست شکایت خویش را ظرف یک ماه از اخراج غیر قانونی در مراجع صالح رسیدگی

کننده در اداره کار مطرح نماید . در غیر این صورت به دادخواست وی ترتیب اثر داده نمی شود.

مدارک مورد نیاز جهت شکایت از کارفرما

چنانچه کارگر قصد شکایت از کارفرما را داشته باشد لازم است که اسناد و مدارک لازم

جهت اقامه دعوا را داشته باشد چراکه در غیر این صورت حتی در صورت طرح شکایات

درمراجع صالح، دادخواست وی رد می گردد .

از این رو دارا بودن اسناد و مدارک محکمه پسند در درجه اول اهمیت در شکایت از

کارفرماقرار دارد.

اولین و مهم ترین موردی که بایستی اثبات گردد این است که بین کارگر و کارفرما رابطه

کارگر و کارفرمایی محرز گردد، چراکه در این صورت است که کارگر می تواند از کارفرما

تحت عنوان مطالبات کارگری درخواستی داشته باشد.

چنانچه رابطه کارگر و کارفرمایی وجود نداشته باشد، امکان رسیدگی به چنین امری در

مراجع صالح اداره کار وجود ندارد و لازم است که به سایر مراجع صالح رسیدگی کننده

رجوع شود.

سوال: رابطه کارگر و کارفرمایی به چه صورتی اثبات می گردد ؟

اولین و البته مهم ترین سندی که سبب اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی می گردد

قراردادکار فی مابین کارگر و کارفرماست. قرارداد کار، چنانچه کتبی باشد و شرایط کار و

حق وحقوق کارگر در آن قید شده باشد، امکان انکار کارفرما را تا حد بالایی کاهش می دهد.

البته لازم به ذکر است که

گاها کارفرما ادعای جعل نسبت به قرارداد کار ارائه شده توسط کارگرمی نماید که البته

رسیدگی به ادعای جعل کارفرما درمراجع اداره کار رسیدگی نمی گردد و به چنین ادعایی

در اداره کار ترتیب اثر داده نمیشود و چنانچه ادامه رسیدگی به سند مزبور وابسته باشد تا

زمان رسیدگی به ادعای مزبور، رسیدگی در مراجع اداره کار متوقف می گردد.

از دیگر مدارکی که کارگران معمولا جهت اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی بدان استناد

می نمایند، فیش های  واریزی از حساب کارفرما به حساب کارگر می باشد که بسته به

اینکه این پرداخت ها به چه صورت باشد، (چک، کارت به کارت و… ) ساز و کار متفاوتی  را

دارا می باشد.

لیست پرداخت حق بیمه نیز از دیگر مستنداتی است که نشان می دهد کارگر مزبور

درکارگاه یا شرکت و در کل در مجموعه مورد شکایت به کار اشتغال داشته است.

مدارک و مستنداتی که بایستی به مراجع صالح در اداره کار ارائه گردد بایستی رابطه

کارگر و کارفرمایی را به اثبات برساند که البته این اسناد و مدارک بسته به شرایط و عمل

مورد اشتغال متقاضی متفاوت می باشد.

گاه کارگران بدین دلیل که سند و مدرکی ندارند از شکایت صرف نظر می نمایند در حالیکه

طرق متفاوتی جهت اثبات رابطه کارگر و کارفرمایی و مطالبات کارگران وجود دارد که گاه

کارگران از آن بی اطلاع می باشند و اینجاست که لزوم مشاوره با وکیل اداره کار متخصص

می تواند کمک شایانی به کارگران بنماید.

 محل شکایت از کارفرما

مراجع صالح رسیدگی کننده به دعاوی کارگر و کارفرما اداره کار و تعاون و رفاه اجتماعی

می باشد . مراجع اداره کار، مخصوصا در شهرهای بزرگ در مناطق مختلفی وجود دارند

که با توجه به اینکه محل کار متقاضی شکایت در کدام منطقه باشد، نزدیک ترین اداره

کارآن منطقه صالح به رسیدگی می باشد.

چرا برای شکایت کردن از کارفرما به وکیل نیاز دارم؟

در طرح شکایت از کارفرما در وهله اول اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی در درجه اول

اهمیت قرار دارد و سپس لازم است که اسناد و مدارک کافی جهت اثبات حقوق و مزایای

مطالبه شده وجود داشته باشد و لازم است که کارگر ملتفت باشد که چه حق و حقوقی

دارد که میتواند مطالبه نماید. چراکه به کرات دیده می شود که برخی از کارگران از بدیهی

ترین حق و حقوق قانونی خویش که قانون کار به آنان اعطا نموده است بی خبرند و از این

رو با نا آگاهی سبب ضایع شدن حق و حقوق خویش می شوند.

از این رو توصیه می شود  که کارگران، پیش از هر اقدامی با حقوق خویش آشنا شوند تا

بدانند که چه حق و حقوقی به آنان تعلق میگیرد و چه حقوقی را می توانند مطالبه نمایند

و چه حقوقی را نمی توانند .

گاهی کارگران با تصورات واهی و بدون هیچ سند و مدرکی طرح شکایت می نمایند و

همین امر سبب می گردد که دعوا مزبور محکوم به شکست باشد. البته بسیار مشاهده

می شود که کارگران اسناد و مدارک کافی نیز دارند اما بدین جهت که از مدارک مزبور در

جایگاه صحیح استفاده نمی نمایند حق قانونیشان را نمی توانند مطالبه نمایند.

فلذا بهتر است با مشاوره حقوقی مشورت و هم فکری های لازم به عمل بیاید تا در

جلسه رسیدگی مانعی سبب تضییع حق کارگران نگردد.

مزیت طرح شکایت کارگر از کارفرما توسط وکیل اداره کار چیست ؟

 • اشراف بر قوانین اداره کار، بیمه تامین اجتماعی، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط  و استخراج مستندات صحیح  و قانونی

 • عدم نیاز به حضور کارگر در مراجع رسیدگی کننده (این امر بدین جهت که بسیاری از کارگران تمایل به رو به رویی با کارفرما سابق خویش ندارند بسیار کارساز است.)

 • به کار بردن به موقع از واژه ها  و مستندات به همراه فن بیان قوی وکیل اداره کار در مراجع رسیدگی کننده

 • آشنایی با  رویه و روند رسیدگی در مراجع صالح  رسیدگی کننده به اختلافات کارگر و کارفرما

وکلای متخصص اداره کار مبنا مشاور چه خدماتی را به شما ارائه می دهند؟

 • ارائه مشاوره تلفنی رایگان با وکیل اداره کار متخصص

 • مشاوره حضوری با  وکلای صاحب تجربه در دعاوی اداره کار

 • پرداخت حق الوکاله یک وکیل متخصص و بهره بردن از راهنمایی و هم فکری چند وکیل متخصص اداره کار

 • قبول وکالت در کلیه دعاوی کارگر و کارفرما

 • در جریان قرار دادن موکلین از روند رسیدگی در مراجع صالح

قانونگذار به وضوح روابط کارکرد کارفرما را تعریف نموده است که کارفر مکلف است طبق تعرفه ها و مشخصه هائیکه

بابت حقوق و دستمزد، عیدی و پاداش، مرخصی ، حق اولاد، حق مسکن، خوار و بار و سایر موارد حقوق حقه کارگر را

به موقع پرداخت نماید و اگر چنانچه به نحوی از انحاء کارفرما از ادای آن موارد استنکاف یا تعلل نماید کارگر حق دارد با

مراجعه به اداره کار محل نسبت به اعلام شکایت و استیفای هر نوع از حقی که داشته شکایت کند.

مراحل شکایت از کارفرما

فرم هایی مخصوص از طریق اداره کار و امور اجتماعی تهیه شده که در ستونهای مختلف کلیه حقوقی که از طریق

کارفرما به کارگر باید داده شود. بصورت مرجع و اطاله نشدن نوشتیجات در متن شکایت شخص کارگر با ضربدر در ستون

مربوطه هر نوع حقی که از وی تضییع شده است علامت گذاری کند و در اینگونه موارد بدواً شکایت به هیئت تشخیص

(بدوی ) ارائه میشود که با توجه به اسناد و یا اعزام بازرس به محل نسبت به صحت و سقم ادعای کارگر رسیدگی و

سپس رأی داده شود. اما  در صورتیکه دارای بیمه باشید ابتدا از طریق شعبه بیمه گذار تامین اجتماعی خود، شعبه

اداره کار و امور اجتماعی را پیدا کنید . سپس از واحد ارجاع آن یک نامه برای شعبه بیمه گذارتان بگیرید . با مراجعه به

کارگزاری بیمه تامین اجتماعی که شما از انجا ثبت نام بیمه را انجام دادید و مراحل سوابق بیمه خود را جمع آوری کنید.

بعد سوابق را به اداره کار ببرید.

شکایت از  کارفرما بابت بیمه نکردن

از جمله حقوقی که به کارگر تعلق میگیرد. بیمه شدن وی می باشد که کارفرما مکلف است به محض شروع بکار در

پایان هر ماه لیست بیمه را براساس میزان حقوق و تعرفه ایکه تعیین شده است به تامین اجتماعی ارسال و در موازات

آن مالیات را هم به دارائی بدهد و چنانچه کارفرما از انجام این تکلیف امتناع یا تعلل نماید کارگر میتواند شکایت خود را

برای برقراری بیمه تسلیم نماید.

شکایت از کارفرما بابت اخراج

در رابطه با اخراج کارگران همواره تجربیان نشان داده است یا تعلل و قصور و تخلف و ناکارآئی کارگران باعث میشود که

کارفرما نسبت به اخراج آنان اقدام نماید یا بعلت مشکلات انتقادی و لزوم تقلیل نیرو و یا تغییر کاربری و عوامل آن اخراج

کارگر توسط کارفرما انجام شود که مباحث دیگری نیز در این زمینه بصورت جنبی وجود دارد که ذکر آنان طولانی به نظر

میرسد.

آیا کارفرما حق بستن قرارداد موقت را دارد؟

معمولاً بعضی از کارفرمایان برای اینکه جذب نیروی کارآمد داشته باشند میتوانند به منظور آزمایش قرارداد موقت با

کارگر تنظیم نمایند که در کوران کارکرد و آزمایش چنانچه توانائی و قابلیت کار از ناحیه کارگر را تائید نمودند باید نسبت

به جذب نیرو و پرداخت حق بیمه از تاریخ شروع کار اقدام و طبق مطالباتی که قانون کار برای کارگران تعیین و مشخص

نموده است وارد عمل شود.

مهلت شکایت از کارفرما

مهلت شکایت از کارفرمایان بابت مطالبه حقوق و مزایای پرداخت نشده و همچنین بیمه معوقه، باتوجه به اینکه اینگونه

دعاوی مشمول مرور زمان نمیشوند، هیچگونه محدودیت زمانی برای اقامه دعوی وجود ندارد. و در هر زمان، کارگر و

حتی بعد از فوت کارگر وراث قانونی وی میتوانند علیه کارفرما اقامه دعوی نماید .

آیا گرفتن وکیل برای شکایت از کارفرما لازم است؟

تنها محلی که ممکن است نیاز به وکیل رسمی در دعاوی بین کارگر و کارفرما نیاز باشد اداره کار است که کارگر یا

کارفرما میتوانند هر فرد عادی یا واجد شرایط را بعنوان نماینده به اداره کار معرفی نمایند و حضور نماینده آنان به منزله

وکیل تلقی میشود و هرگونه دفاع یا مواردی که نیاز باشد در جلسه مطرح و قابلیت رسیدگی خواهد داشت.

در صورتیکه نیاز به مشاوره دارید میتوانید به صورت رایگان مورد حقوقی خود را از طریق تلفن با همکاران ما مطرح کنید

و یا در صورت تمایل به مشاوره حضوری با مراجعه به سایت در قسمت قرار مشاوره ، زمان مشاوره خود را ثبت کنید تا

همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند و قرار مشاوره شما را قطعی کنند.

شکایت از کارفرما یکی از موضوعاتی است که در روابط بین کارگر و کارفرما پیش می آید و بسیاری از کارمندان برایشان

سوال پیش آمده که چگونه از کارفرما شکایت کنیم؟ مسلما شکایت از کارفرما به این سادگی نیست که با نوشتن یک

متن شکایت از کارفرما در اداره کار، دریافت فرم شکایت از کارفرما و نمونه متن دادخواست شکایت از کارفرما انجام

شود.

شکایت علیه کارفرما نیاز به مشاوره حقوقی شکایت از کارفرما توسط وکیل اداره کاردارد که با نحوه شکایت از کارفرما،

طریقه شکایت از کارفرما و محل شکایت از کارفرما آشنایی دارد و می تواند شما را با قوانین شکایت علیه کارفرما و

روند شکایت از کارفرما آشنا کند.

اگر می خواهید بدانید که شکایت کارگر از کارفرما چگونه انجام می شود؟ شرایط شکایت از کارفرما چیست؟ با مراحل

شکایت از کارفرما آشنا شوید و مدارک مورد نیاز جهت شکایت از کارفرما را به دلیل تهیه کنید، تا انتهای این مطلب با ما

همراه باشید.در ضمن به شما پیشنهاد میکنیم برای مشاوره حقوقی آنلاین،تلفنی،رایگان و وکیل پایه یک دادگستری،

حتما با گروه مبنا مشاور تماس بگیرید.

شکایت از کارفرما

از دیر باز تاکنون همه افراد جهت گذران زندگی خویش به کار مشغول می گردند و مهم ترین دلیل افراد از اشتغال کسب

درآمد می باشد. در گذشته معمولا شغل افراد به صورت فردی بود و افراد، هم کارگر و هم کارفرمای خود بودند، اما در

گذر زمان و با توسعه کسب و کارها، نیاز به همکاری های گروهی بیشتر شد و معمولا مشاغل به صورت تخصصی در

آمدند.

از این رو افرادی که در عملی تخصص دارند با گروهی دیگر به اشتغال می پردازند و بدین صورت این افراد علم و تخصص

خویش را در اختیار یک مجموع قرار می دهند که معمولا این مجموعه کارفرما و یا کارفرمایانی دارد و بدین صورت رابطه

کارگر و کارفرمایی شکل می گیرد.

در چنین اشتغالاتی ، کارفرما صاحب کسب و کار ویا برند است و افراد دیگری را که تخصص و تبحر کافی دارند، جهت

اشتغال استخدام می نماید.

معمولا قرارداد و تواقفاتی بین کارگر و کارفرما شکل می گیرد که کارگرموظف می گردد، عمل محول شده به وی را

انجام دهد و کارفرما نیز بایستی حق الزحمه کارو تخصص کارگر را به وی پرداخت نماید .

توافقات کارگر و کارفرما معمولا در بدو همکاری مشخص و معین است ، از این رو هر کدام از طرفین که به تعهدات

خویش عمل ننماید ، طرف مقابل این حق را دارد که در مراجع صالح رسیدگی کننده به دعاوی کارگر و کارفرما حق

خویش را مطالبه نماید.

چنانچه  در حق کارگر اجحافی صورت گیرد و حق وی توسط کارفرما پرداخت نگردد، قانون گذار وی را مجاز به درخواست

شکایت نموده است که البته این امر نیازمند تشریفات خاص خود می باشد.

در ادامه به بررسی آنها پرداخته می شود.

شرایط شکایت از کارفرما

شکایت کارگر از کارفرما تحت شرایطی امکان پذیر است و چنانچه این شرایط وجود داشته باشد، کارگر می تواند جهت

احقاق حق خویش به مراجع صالح در اداره کار شکایت نماید اما لازم است که دلیل موجه و قانونی جهت شکایت کارگر

وجود داشته باشد.

شکایت از کارفرما می تواند دلایل متعددی داشته باشد ، از جمله عدم پرداخت حقوق و مزایای کار، اخراج غیر قانونی،

عدم بیمه نمودن کارگر و….

سوال : آیا می توان از کارفرما برای عیدی ندادن شکایت کرد ؟

در مطلب عیدی ندادن کارفرما، به این سوال مفصل پاسخ داده ایم. حتما برای پاسخ به این سوال، عیدی ندادن کارفرما

را مطالعه کنید.

مراحل شکایت از کارفرما

جهت شکایت از کارفرما لازم است که در وهله اول دادخواست شکایت تنظیم و ثبت گردد. در دادخواست شکایت لازم

است که  کلیه مطالبات کارگر بیان گردد .مطالبات کارگران عبارتند از : حق بیمه، سنوات ،حق السعی، اضافه کاری ها

و….

نکته حائز اهمیت

برخی از مطالبات کارگر را در یک دادخواست به صورت همزمان نمی توان مطالبه نمود ،برای مثال کارگری که بابت

اخراج غیر قانونی شکایت می نماید، نمی تواند به صورت هم زمان درخواست بازگشت به کار و مطالبه حق  سنوات را

داشته باشد.

چرا که اگر قصد بازگشت به کار دارد، مطالبه حق سنوات معنا نمی یابد و چنانچه قصد مطالبه سنوات را دارد، دیگر

امکان بازگشت به کار را ندارد. چنانچه فردی هر دو این موارد را باهم مطالبه نماید به هیچ کدام ترتیب اثر داده نمی

شود.

در سابق ثبت دادخواست در ادارات کار به صورت سنتی انجام میگرفت اما در حال حاضر ثبت دادخواست به صورت

الکترونیکی است و متقاضی شکایت لازم است که دادخواست شکایت خویش را در سامانه اداره کار ثبت نماید که البته

به جز دادخواست لازم است که مدارک و مستندات نیز بارگذاری گردد که این امر مراحل خاص خود را می طلبد که خارج

از بحث می باشد و جهت  خودداری از اطاله کلام از ذکر جزئیات خودداری می گردد.

پس از اینکه اسناد و مدارک ثبت می گردد، زمان رسیدگی در مراجع صالح رسیدگی کننده در اداره کار به متقاضی

شکایت ابلاغ می گردد که این امر هم توسط پیامک به متقاضی اطلاع داده میشود و متقاضی لازم است که به پنل

کاربری خویش مراجعه نماید و زمان و آدرس محل حضور را مشاهده نماید.

از طرفی دیگر به کارفرما نیز این امر ابلاغ می گردد تا وی نیز جهت حضور در مکان مقرر حاضر گردد.

ذکر یک نکته مهم:

چنانچه ابلاغ به کارفرما صورت گیرد، او نیز لازم است در سامانه اداره کار ثبت نام نماید و در غیر این صورت به عرایض

کارفرما در مراجع صالح رسیدگی کننده ترتیب اثر داده نمی شود.

متقاضی شکایت لازم است که در زمان مقرر در مکان مشخص شده حضور یابد تا به شکایت وی رسیدگی صورت گیرد.

چطور می توانم از کارفرما شکایت کنم؟

نحوه شکایت از کارفرما در سابق به صورت فرم هایی بود که فرم دادخواست نامیده می شد و متقاضی مشخصات خود

و کارفرما و مطالباتش را در آن درج می کرد و در مراجع اداره کار به واحد ثبت دادخواست مراجعه می نمود و فرم را ثبت

می نمود. در حال حاضر به جهت جلوگیری از حجم مراجعه کنندگان حضوری و به جهت سهولت کار ثبت دادخواست به

صورت الکترونیکی انجام می گیرد و همینطور متقاضی بایستی آدرس کارفرما و اسناد و مدارک خود را به صورت اسکن

شده در فرم دادخواست الکترونیکی ثبت نماید .

 به جهت نوپا بودن این روش ، برخی از مراجع اداره کار هنوز قسمتی از اعمال لازم را به صورت سنتی انجام می دهند.

 مدت زمان شکایت از کارفرما چقدر است؟

مدت زمان شکایت از کارفرما بسته به اینکه موضوع شکایت و مطالبات  کارگر چه مواردی است، متفاوت است. گاهی

قانون گذار جهت برخی از مطالبات کارگران زمان مشخصی را قرار داده است، که چنانچه کارگری خارج از این مدت

مطالباتی داشته باشد در مراجع صالح رسیدگی کننده در اداره کار به درخواست وی رسیدگی نمی شود.

مثال: کارگری که قصد دارد، جهت اخراج غیر قانونی  از کارفرما شکایت نماید بایستی دادخواست شکایت خویش را

ظرف یک ماه از اخراج غیر قانونی در مراجع صالح رسیدگی کننده در اداره کار مطرح نماید . در غیر این صورت به

دادخواست وی ترتیب اثر داده نمی شود.

مدارک مورد نیاز جهت شکایت از کارفرما

چنانچه کارگر قصد شکایت از کارفرما را داشته باشد لازم است که اسناد و مدارک لازم جهت اقامه دعوا را داشته باشد

چراکه در غیر این صورت حتی در صورت طرح شکایات در مراجع صالح، دادخواست وی رد می گردد .

از این رو دارا بودن اسناد و مدارک محکمه پسند در درجه اول اهمیت در شکایت از کارفرما قرار دارد.

اولین و مهم ترین موردی که بایستی اثبات گردد این است که بین کارگر و کارفرما رابطه کارگر و کارفرمایی محرز گردد،

چراکه در این صورت است که کارگر می تواند از کارفرما تحت عنوان مطالبات کارگری درخواستی داشته باشد.

چنانچه رابطه کارگر و کارفرمایی وجود نداشته باشد، امکان رسیدگی به چنین امری در مراجع صالح اداره کار وجود

ندارد و لازم است که به سایر مراجع صالح رسیدگی کننده رجوع شود.

سوال: رابطه کارگر و کارفرمایی به چه صورتی اثبات می گردد ؟

اولین و البته مهم ترین سندی که سبب اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی می گردد قرارداد کار فی مابین کارگر و

کارفرماست. قرارداد کار، چنانچه کتبی باشد و شرایط کار و حق و حقوق کارگر در آن قید شده باشد، امکان انکار

کارفرما را تا حد بالایی کاهش می دهد.

البته لازم به ذکر است که

گاها کارفرما ادعای جعل نسبت به قرارداد کار ارائه شده توسط کارگرمی نماید که البته رسیدگی به ادعای جعل

کارفرما درمراجع اداره کار رسیدگی نمی گردد و به چنین ادعایی در اداره کار ترتیب اثر داده نمیشود و چنانچه ادامه

رسیدگی به سند مزبور وابسته باشد تا زمان رسیدگی به ادعای مزبور، رسیدگی در مراجع اداره کار متوقف می گردد.

از دیگر مدارکی که کارگران معمولا جهت اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی بدان استناد می نمایند، فیش های  واریزی از

حساب کارفرما به حساب کارگر می باشد که بسته به اینکه این پرداخت ها به چه صورت باشد، (چک، کارت به کارت و…

) ساز و کار متفاوتی  را دارا می باشد.

لیست پرداخت حق بیمه نیز از دیگر مستنداتی است که نشان می دهد کارگر مزبور در کارگاه یا شرکت و در کل در

مجموعه مورد شکایت به کار اشتغال داشته است.

مدارک و مستنداتی که بایستی به مراجع صالح در اداره کار ارائه گردد بایستی رابطه کارگر و کارفرمایی را به اثبات

برساند که البته این اسناد و مدارک بسته به شرایط و عمل مورد اشتغال متقاضی متفاوت می باشد.

گاه کارگران بدین دلیل که سند و مدرکی ندارند از شکایت صرف نظر می نمایند در حالیکه  طرق متفاوتی جهت اثبات

رابطه کارگر و کارفرمایی و مطالبات کارگران وجود دارد که گاه کارگران از آن بی اطلاع می باشند و اینجاست که لزوم

مشاوره با وکیل اداره کار متخصص می تواند کمک شایانی به کارگران بنماید.

 محل شکایت از کارفرما

مراجع صالح رسیدگی کننده به دعاوی کارگر و کارفرما اداره کار و تعاون و رفاه اجتماعی می باشد . مراجع اداره کار،

مخصوصا در شهرهای بزرگ در مناطق مختلفی وجود دارند که با توجه به اینکه محل کار متقاضی شکایت در کدام

منطقه باشد، نزدیک ترین اداره کار آن منطقه صالح به رسیدگی می باشد.

چرا برای شکایت کردن از کارفرما به وکیل نیاز دارم؟

در طرح شکایت از کارفرما در وهله اول اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی در درجه اول اهمیت قرار دارد و سپس لازم

است که اسناد و مدارک کافی جهت اثبات حقوق و مزایای مطالبه شده وجود داشته باشد و لازم است که کارگر ملتفت

باشد که چه حق و حقوقی دارد که میتواند مطالبه نماید. چراکه به کرات دیده می شود که برخی از کارگران از بدیهی

ترین حق و حقوق قانونی خویش که قانون کار به آنان اعطا نموده است بی خبرند و از این رو با نا آگاهی سبب ضایع

شدن حق و حقوق خویش می شوند.

از این رو توصیه می شود  که کارگران، پیش از هر اقدامی با حقوق خویش آشنا شوند تا بدانند که چه حق و حقوقی به

آنان تعلق میگیرد و چه حقوقی را می توانند مطالبه نمایند و چه حقوقی را نمی توانند .

گاهی کارگران با تصورات واهی و بدون هیچ سند و مدرکی طرح شکایت می نمایند و همین امر سبب می گردد که دعوا

مزبور محکوم به شکست باشد. البته بسیار مشاهده می شود که کارگران اسناد و مدارک کافی نیز دارند اما بدین جهت

که از مدارک مزبور در جایگاه صحیح استفاده نمی نمایند حق قانونیشان را نمی توانند مطالبه نمایند.

فلذا بهتر است با مشاوره حقوقی مشورت و هم فکری های لازم به عمل بیاید تا در جلسه رسیدگی مانعی سبب تضییع

حق کارگران نگردد.

مزیت طرح شکایت کارگر از کارفرما توسط وکیل اداره کار چیست ؟

 • اشراف بر قوانین اداره کار، بیمه تامین اجتماعی، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط  و استخراج مستندات صحیح  و قانونی

 • عدم نیاز به حضور کارگر در مراجع رسیدگی کننده (این امر بدین جهت که بسیاری از کارگران تمایل به رو به رویی با کارفرما سابق خویش ندارند بسیار کارساز است.)

 • به کار بردن به موقع از واژه ها  و مستندات به همراه فن بیان قوی وکیل اداره کار در مراجع رسیدگی کننده

 • آشنایی با  رویه و روند رسیدگی در مراجع صالح  رسیدگی کننده به اختلافات کارگر و کارفرما

وکلای متخصص اداره کار مبنا مشاور چه خدماتی را به شما ارائه می دهند؟

 • ارائه مشاوره تلفنی رایگان با وکیل اداره کار متخصص

 • مشاوره حضوری با چند تن از وکلای صاحب تجربه در دعاوی اداره کار

 • پرداخت حق الوکاله یک وکیل متخصص و بهره بردن از راهنمایی و هم فکری چند وکیل متخصص اداره کار

 • قبول وکالت در کلیه دعاوی کارگر و کارفرما

 • در جریان قرار دادن موکلین از روند رسیدگی در مراجع صالح

اگر در صورت بروز مشکلاتی مانند: پرداخت نشدن بیمه، حقوق به موقع، سنوات و… از کارفرما خود شکایت دارید، می

توانید با مشاورین مبنا مشاور صحبت کنید؛ که البته در ادامه مسیر پیگیری شکایت از کارفرما با کمترین هزینه را برایتان

شرح داده ایم:

ابتدا مشخص کنید چرا می خواهید از کارفرما شکایت کنید؟

در واقع مسائل زیادی برای شکایت وجود دارد اما باید شفاف کنید که موضوع دقیقا چیست؛ برای مثال دلیل شکایت

شما پرداخت نشدن حقوق است یا رد نشدن به موقع بیمه یا حق مسکن و یا هر موردی که باعث شده از کارفرما

شکایت کنید.

 • با یک مشاوره حقوقی تماس بگیرید

حال که علت شکایت خود را مشخص کردید؛ میتوانید با شماره ۰۹۳۹۳۶۵۶۴۵۴تماس بگیرید و از مشاوره رایگان مبنا

مشاور استفاده کنید و سوالات خود را با ما در میان بگذارید.

 • یک وکیل متخصص اداره کار بگیرید

تا به اینجا مسیر کلی شکایت به کمک مشاورین مبنا مشاورمشخص شده حال وقت آن است که شما با یک وکیل حرفه

ای و کاربلد در زمینه اداره کار ارتباط بگیرید. هزینه شکایت از کارفرما به کمک وکیل و مشاره حقوقی چندان بالا نیست و

برای اینکه متضرر نشید، در مسیر شکایت از کارفرما کافی است با مشاورین تهران وکیل تماس بگیرید تا برای شما کم

هزینه ترین مسیر شکایت را مشخص کنیم.

بدون قرارداد چگونه از کارفرما شکایت کنیم؟

برای شکایت از کارفرما بدون قرارداد با توجه به شرایط کاری موجود که عمدتا به دلیل بیکاری کارگران مجبور هستند

بدون قرارداد کار کنند، کافی است از سایر کارمندان و کارگران به عنوان شاهد استفاده کنید.

بطور کلی برای اینکه بدون قرارداد از کارفرما شکایت کنیم ابتدا به کمک کارگران و کارمندان آن شرکت باید ثابت کنید که

در آن شرکت کار کرده اید و سپس می توانید با پیگیری فیش حقوقی و پرینت پرداختی های کارفرما شکایت خود را به

سر انجام برسانید.

اگر در ابتدای کار قراردادی بسته نشده و دلیل شکایت شما عدم پرداخت حقوق است موضوع نیاز به بررسی بیشتر

دارد که می توانید با مشاورین مبنا مشاور تماس بگیرید و سوالات خود را مطرح کنید تا یک راه حل کم هزینه و مناسب را

به شما ارائه دهیم.

پاسخ چند سوال در رابطه با شکایت از کارفرما که شاید سوال شما نیز باشد:

من میخواهم از کارفرما به دلیل حقو حقوق و… شکایت کنم. مسیر کار را بلد نیستم و میخواهم وکیل بگیرم، هزینه وکیل به چه صورت پرداخت می شود؟

 • هزینه حق الوکاله بصورت توافقی بین طرفین مشخص می شود.

شکایت از کارفرما جهت حق بیمه و حقوق ماهیانه و حق سنوات و عیدی به چه صورت است؟

 • گام اول درخواست صدور اجرائیه است برای توضیحات بیشتر با مبنا مشاورتماس بگیرید.

در شرکتی با حقوق ۴ میلیون کارمند بودم و پس  از اتمام همکار مبلغ ۵۰۰ هزار تومان با مضمون حق سنوات برای بنده

واریز کردند. با توجه به مقدار قنونی حق سنوات این عدد قابل پیگیری است؟؟

 • بله، قابل پیگیری است برای اطلاعات بیشتر می توانید به اداره کار مراجعه نمایید

درخواست عیدی و سنوات کردم؛ گفتن ما تقسیم میکنیم و روی حقوق میدیم اما من چیزی دریافت نکردم؟؟

 • عیدی و سنوات شما از طریق اداره کار قابل مطالبه هست مشروط بر اینکه در رسیدها دریافت آنرا تایید نکرده باشید.