سبک زندگی

فرم دادخواست ورود ثالث + راهنمای جامع

نمونه دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام خانوادگی

در این نوشتار برگ نمونه دادخواست وارد ثالث بررسی شده است. در صورت نیاز به بهترین وکیل دیوان عدالت برای پاسخ به سوالات حقوقی شما .کلای تهران وکیل کنار شما عزیزان هستند.  

محل اقامت

نام پدر

شهر – خیابان

خواهان

وکیل یا نماینده قانونی

تعین خواسته و بهای آن

ورود ثالث در پرونده کلاسه    و “طرح خواسته اصلی به انضمام کلبه خسارات قانونی

دلایل ومنضمات دادخواست

تصویر مصدق ۱- قرارداد مورخ

۲- ” مدرک مورد نیاز دیگر “

ریاست محترم شعبه    دادگاه “نام شهرستان محل مطرح بودن پرونده اصلی “

با سلام احتراما به استحضار می رساند

 اینجانب به نشائی مذکور ” شرح خواسته و دعوی اصلی ” نظر به این که کسب اطلاع وجود پرونده کلاسه مطروحه در آن شعبه محترم ” ذکر شرح ماجرا و دلایل استحقاق خواهان” فلذا با تقدیم دادخواست وارد ثالث صدور و حکم بر بطلان قرارداد مؤخر مورخه فی ما بین خواندگان ردیف های اول و دوم و صدور حکم بن ” بکر حواسته اصلی” مورد معامله به استناد مواد ۱۰, ۲۲۰ الی ۲۲۵ و ۲۳۹

, ۲۳۸ و ۱۳۰۱ قانون مدنی به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست

محل امضاء – مهر – انگشت

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره

تاریخ

برگ دادخواست وارد ثالث و خواسته اصلی

شعبه    دادگاه عمومی    رسیدگی فرمایید

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کنید

 تاریخ

امضا

| فرم شماره ۹۱۲۹

۴۴۲۰ دفتر طرح و برنامه ریزی

چاپ روزنامه رسمی کشور

همچنین در صورت نیاز به صحبت با وکبل به صورت آنلاین می توانید از وکیل آنلاین واتس آپ استفاده کنید.

برای دریافت مشاوره حقوقی توسط کارشناسان حقوقی به صفحه مربوطه مراجعه کرده و یا با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

مطالب مرتبط


دادخواست ملاقات فرزند مشترک پد…


مشاوره حقوقی خانواده2244 views


نمونه رای دادگاه تجدیدنظر


پرسش و پاسخ حقوقی284 views


دادخواست تعیین مهر المثل و الز…


مشاوره حقوقی خانواده129 views


نمونه دادخواست تجدیدنظر


دیوان عدالت اداری3619 views


دادخواست بطلان عقد نکاح منقطع …


مشاوره حقوقی خانواده159 views


دادخواست استرداد جهیزیه


مشاوره حقوقی خانواده124 views


نمونه حکم طلاق / عسر و حرج


مشاوره حقوقی خانواده1355 views


دادخواست طلاق / بانوی خارجی


مشاوره حقوقی خانواده105 views