سبک زندگی

فرم دادخواست قیمومیت + راهنمای جامع

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

شغل

محل اقامت  شهر خیابان

نام خانوادگی

نام پدر

در این نوشتار برگ دادخواست صدور حکم قیمومت معرفی شده است. اگر می خواهید در این خصوص با بهترین وکیل کیفری صحبت کنید، می توانید با شماره های موجود در سایت تماس حاصل فرمایید.

مشخصات طرفین

خواهان

ریاست محترم دادسرای * نام شهرستان محل اقامت خواهان اداره سرپرستی

وکیل یا نماینده قانونی

تعیین خواسته و بهای آن

تقاضای صدور حکم قیمومت

کپی مصدق: 1 گواهی انحصار وراثت شماره صادره از دادگاه عمومی “نام شهرستان ۲ شناسنامه خواهان ۳۰: شناسنامه فرزند / فرزندان صغیر

ریاست محترم مجتمع قضایی(خانواده) “نام شهرستان محل اقامت خواهان”

با سلام احتراما به استحضار می رساند :

شادروان در تاریخ در اقامتگاه دائمی خود فوت کرده وازنامبرده فرزند به نام / نام های در سنین حسب مدارک سجلی تقدیمی باقی مانده است. نظر به فرزندان نامبرده دارای ولی خاص ومادر نمی باشند وبه عهده گرفتن امر سرپرستی آنها امری لازم و ضروری وخداپسندانه است ، فلذا اینجانب “قید مشخصات خواهان متقاضی سرپرستی و قیمومت فرزندان فوق الذکر بوده استدعای صدور حکم قیمومت را به استناد مواد۱۲۱۸ و ۱۲۲۰ قانون مدنی از محضر ریاست محترم دادگاه دارد.

محل امضاء – مهر – انگشت

دادخواست صدور حکم قیمومت توسط سایر بستگان

شماره و تاریخ ثبت درخواست
شماره
تاریخ
شعبه    دادگاه عمومی    رسیدگی فرمایید
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده
تاریخ        امضا

لازم به ذکر است برای مشورت در باب دادخواست صدور حکم قیمومت امکان مشاوره حقوقی تلفنی  نیز وجود دارد

برای ارتباط با وکیل خانواده متخصص به صفحه فوق مراجعه نمایید.

مطالب مرتبط

نمونه دادخواست اعتراض به نظریه...


نمونه دادخواست اعتراض به نظریه…


مشاوره حقوقی کیفری586 views

دادخواست صدور حکم بر خلع ید و ...


دادخواست صدور حکم بر خلع ید و …


مشاوره حقوقی ملکی164 views

دادخواست طلاق از ناحیه زوج (رج...


دادخواست طلاق از ناحیه زوج (رج…


مشاوره حقوقی خانواده247 views

حکم تخلیه محل مسکونی


حکم تخلیه محل مسکونی


پرسش و پاسخ حقوقی272 views


حکم بر تایید فسخ نکاح به لحاظ …


مشاوره حقوقی خانواده155 views


دادخواست اعسار به تقسیط مهر به…


مشاوره حقوقی خانواده228 views


نمونه دادخواست فرجامخواهی به د…


مشاوره حقوقی ثبت احوال3833 views


نمونه دادخواست اعتراض ثالث


پرسش و پاسخ حقوقی3111 views