سبک زندگی

تولد نوزادی با موهای سفید و سیاه |دختری که با رگه موهای سفید به دنیا آمد

ستاره | سرویس سرگرمی – رشته موهای سپید و نقره ای حکایت های بسیاری دارند از روزهای زندگی، تجربه ها، غم ها، شکست ها و انتظارها… شاعران بسیاری شعر در مورد سفید شدن مو و گیسو گفته اند که بیت به بیتش حکایت جالبی دارد و گذر عمر در شعر شاعران فارسی زبان را از دریچه نگاه آن ها بیان می کند. زیباترین این اشعار درباره سفید شدن مو و پیری را در ادامه بخوانید. 
 

 

شعر در مورد سفید شدن مو ؛ اشعار کوتاه

از چرخ به هر گونه همی دار امید
وز گردش روزگار می لرز چو بید

گفتی که پس از سیاه، رنگی نبوَد
پس موی سیاه من چرا گشت سفید؟
«حافظ»

❅❄⛈❅❄
 
سیاهکاری ما کم نشد زموی سپید
بترک خواب نگفتیم و صبحدم خندید
«رهی معیری»
❅❄⛈❅❄
 
من موی خویش را نه از آن می کنم سیاه
تا باز نوجوان شوم و نوکنم گناه
چون جامه ها به وقت مصیبت سیه کنند
من، موی از مصیبت پیری کنم سیاه
«رودکی»
❅❄⛈❅❄
 
مخند ای نوجوان ـ زنهار ـ بر موی سپید ما
که این برف پریشان بر سر هر بام می بارد
«صائب تبریزی»
❅❄⛈❅❄
 
 موی تو سفید گشت، بنمای
باری که ازین شکوفه بستی
«صائب تبریزی»
❅❄⛈❅❄
 
 چندان که موی بیش ز پیری شود سفید
کوته شود امید چو شمع سحر مرا
«صائب»
❅❄⛈❅❄
 
 می کند کار نمک با دیده ها موی سفید
خواب آسایش درین مهتاب کردن مشکل است

«صائب»
❅❄⛈❅❄
 

دل از سفید گشتن مو، ناامید شد

عالم سیه به چشمم ازین پی سفید شد
«صائب»
❅❄⛈❅❄
 
بدار عزّت موی سپید پیران را
ز جای خویش به تعظیمِ صبحدم برخیز
«صائب»

❅❄⛈❅❄
 
 موی سپید پنبه ی گوش کسی مباد
در خواب سیر صبح بناگوش کرده ای
«بیدل دهلوی»
❅❄⛈❅❄
 
 ای غافل از نهایت، تا کی غم بدایت؟
مو هم سفید کردی، در انتظار طفلی؟
«بیدل دهلوی»
❅❄⛈❅❄
 
رفته ای بی که بپرسی چه سرت آمده است
بازگو می کند این موی سفید البته
«؟»
❅❄⛈❅❄
 

← شعر در مورد سفید شدن مو →
 
موی سیهم گشت سپید از غم رویش
در حلقه مویش به همان روز سیاهم
«فروغی بسطامی»
❅❄⛈❅❄
 
به چند موی سفیدم نگاه کن بگذر
تو سنگ تر شده ای من شکسته تر شده ام
«مهدی فرجی»
❅❄⛈❅❄
 
این قول نه اغراق و نه ایما و اشارست
عاشق نشوی هیچ ندانی چه جهانیست
عاشق شده ام، شعر و غزل نیست نمادش
این موی سفیدست که در اوج جوانیست
«مسلم شهاوند»
❅❄⛈❅❄
 

گیسوی سپید آبشارانت کو ؟
سرسبزی دشت و کوهسارانت کو؟
ای جنگل خسته از ستم های تَبَر
بر تشنگی کویر ، بارانت کو ؟
«عاکف-م»
 

شعر بلند درباره سپید شدن مو

می خلد بیشتر از تیر به دل موی سفید
کار شمشیر دو دم می کند ابروی سفید

خواب من چون نشود تلخ ز پیری؟ که مرا
می گزد بیشتر از مار سیه، موی سفید

می کند ماه محرم مهِ عیدِ خود را
به خضاب آن که سیه می کند ابروی سفید

سر برآرد ز گریبان کفن چون خورشید
به شبستان لحد هرکه برد روی سفید

پیر چون زنده دل افتد، ز جوان کمتر نیست
می برد زنگ ز دل صبح به گیسوی سفید

این که از چهره به ظاهر سیهی برد مرا
کاش می برد سیاهی ز دلم موی سفید

چون ز جان دست نشوییم؟ که همچون قلاب
دامن مرگ به خود می کشد ابروی سفید

خوشتر از عنبر خام است بهار عنبر
نیست هرگز به دلِ پیر، گران، موی سفید
«صائب تبریزی»
❅❄⛈❅❄

 
واژه واژه
سطر سطر
صفحه صفحه
فصل فصل
گیسوان من سفید می شوند
همچنانکه سطر سطر
صفحه  های دفترم سیاه می شوند
خواستی که با تمام حوصله
تارهای روشن و سفید را
رشته رشته بشمری
گفتمت که دستهای مهربانی ات
در ابتدای راه
خسته می شوند
گفتمت که راه دیگری
انتخاب کن :
دفتر مرا ورق بزن
نقطه نقطه
حرف حرف
واژه واژه
سطر سطر
شعرهای دفتر مرا
مو به مو حساب کن!
«قیصر امین پور»
❅❄⛈❅❄
 

← شعر در مورد سفید شدن مو →
 

ز سری، موی سپیدی رویید
خنده ها کرد بر او موی سیاه

که چرا در صف ما بنشستی
تو ز یک راهی و ما از یک راه

گفت من با تو عبث ننشستم
بنشاندند مرا خواه نخواه

گاه روییدن من بود امروز
گل تقدیر نروید بیگاه

رهرو راه قضا و قدرم
راهم این بود، نبودم گمراه

قاصد پیری ام، از دیدن من
این یکی گفت دریغ، آن یک آه

خرمن هستی خود کرد درو
هر که بر خوشهٔ من کرد نگاه

سپهی بود جوانی که شکست
پیری امروز برانگیخت سپاه

رست چون موی سیه، موی سپید
چه خبر داشت که دارند اکراه

رنگ بالای سیه بسیار است
نیستی از خم تقدیر آگاه

گه سیه رنگ کند، گاه سفید
رنگرز اوست، مرا چیست گناه

چو تو، یکروز سیه بودم و خوش
سیهی گشت سپیدی ناگاه

تو هم ای دوست چو من خواهی شد
باش یکروز بر این قصه گواه

هر چه دانی، به من امروز بخند
تا که چون من کندت هفته و ماه

از سپید و سیه و زشت و نکو
هر چه هستیم، تباهیم تباه

قصه خویش دراز از چه کنیم؟
وقت بیگه شد و فرصت کوتاه

«پروین اعتصامی»
❅❄⛈❅❄
 

اشکم ولی به پای عزیزان چکیده  ام

خارم ولی به سایهٔ گل آرمیده  ام

با یاد رنگ و بوی تو ای نو بهار عشق

همچون بنفشه سر به گریبان کشیده  ام

چون خاک در هوای تو از پا فتاده  ام

چون اشک در قفای تو با سر دویده  ام

من جلوهٔ شباب ندیدم به عمر خویش

از دیگران حدیث جوانی شنیده  ام

از جام عافیت می نابی نخورده  ام

وز شاخ آرزو گل عیشی نچیده  ام

موی سپید را فلکم رایگان نداد

این رشته را به نقد جوانی خریده  ام

ای سرو پای بسته به آزادگی مناز

آزاده من که از همه عالم بریده  ام

گر می گریزم از نظر مردمان رهی

عیبم مکن که آهوی مردم ندیده  ام
«رهی معیری»

❅❄⛈❅❄

هوای خانه چه دلگیر می شود گاهی
از این زمانه دلم سیر می شود گاهی
عقاب تیز پر دشتهای استغنا
اسیر پنجه ی تقدیر می شود گاهی
صدای زمزمه ی عاشقانه آزادی
فغان و ناله ی شبگیر می شود گاهی
نگاهِ مردم بیگانه در دل غربت
به چَشمِ خسته ی من تیر می شود گاهی
مبر ز موی سپیدم گمان به عمر دراز
جوان ز حادثه ای پیر می شود گاهی
بگو اگر چه به جایی نمی رسد فریاد
کلام حق، دمِ شمشیر می شود گاهی
بگیر دست مرا آشنای درد بگیر
مگو چنین و چنان، دیر می شود گاهی
به سوی خویش مرا می کشد چه خون و چه خاک
محبّت است که زنجیر می شود گاهی
«؟»
❅❄⛈❅❄
 
پشت شیشه برف می بارد
پشت شیشه برف می بارد
در سکوت سینه ام دستی
دانه ی اندوه می کارد
مو سپید آخر شدی ای برف
تا سرانجامم چنین دیدی
در دلم بارید … ای افسوس
بر سر گورم نباریدی…
«فروغ فرخزاد»

❅❄⛈❅❄
 

بیا بهار را
از همه این سال ها کم کنیم

تو که خوب می دانی
آفتاب از میان پلک هایت آغاز می شود
و آن چند تار موی سفید
زمستان من است
حالا بیا
باران را بهانه کنیم
با نامه ها فال بگیریم
خیس گریه شویم
اصلا بیا تمام این حرف ها را فراموش کنیم
همه چهارشنبه ها که در راهی
من ذکر می خوانم
شاید
صبح شنبه را تو آغاز کنی!
❅❄⛈❅❄
 
کلام آخر
شما چه اشعار دیگری با مضمون سفید شدن موها می شناسید که در این مجموعه از قلم افتاده است؟ ابیات و متن های زیبای خود را برای ما بفرستید.  در پایان پیشنهاد می کنیم شعر زندگی ؛ مجموعه اشعار شاعران سنتی و معاصر درباره زندگی را نیز در ستاره بخوانید.
مطالب پیشنهادی: 

 • بهترین اشعار درباره کوتاه بودن زندگی
 • بهترین اشعار با موضوع جوانی
 • آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

  بله
  خیر

  بر اساس رای 3 نفر از بازدید کنندگان

  در ظهر یک روز بهاری و در هوایی دور از آلودگی و غبار هنگامی که می خواستم وارد مجتمع آپارتمانی شوم در مقابل درب ورودی نامه ای تا شده توجهم را جلب کرد. هنگامی که آن را برداشتم در ابتدای دو سطر متن گمان کردم از همان نامه های زنجیره ای معروف است که می گوید10 نسخه تکثیر کن تا به ثروت برسی و یا نهایتا تقاضای کمک است، اما با خواندن متن محتوای آن را بسیار جالب و البته دنیای کوچکی از دردناکی یافتم. درددلی دختری احتمالا جوان که خود را در این زمانه ی رقابت بر سر زیباپسندی زشت می داند و برای زشتی خود از خدا طلب مرگ می کند، هرچند قلبش مملو از ایمان به خدا هم هست. تاکنون هر چه نوشته اند، نویسندگانند که از زبان قهرمانان زشت و زیبا، پیروز و شکست خورده، کامیاب و ناکام خود می نویسند و این رنجنامه را جالب یافتم چون دختری مانند میلیون ها دختر به واکاوی درون بی نهایت خود پرداخته که آن را بی ویرایش و با همان ادبیات عین متن آورده ام:
  “به نام خدا. با عرض سلام به کسی که این نامه را می خواند.از کسی که این نامه را می خواند خواهشی دارم و این که اگر نماز می خواند برای من دعا کند تا دعایم مستجاب شود. می دانی چرا خودم از خدا نمی خواهم، چون می دانم جواب او به من یک کلام است، نه. دلیلش این است که من خیلی خیلی خیلی و بی نهایت زشت هستم، آنقدر که بچه های 8،6 ساله به من می گفتند تو زشتی. لابد می گویی بچه هستند، درست بچه هستند ولی از قدیم گفتند حرف راست را از بچه بشنو. بچه های حالا هم آن قدر خوشگل و زرنگ هستند که بدانند کی خوشگل و کی زشت است. بزرگترها هم با نگاهشان به من می گویند.
  ازت می خواهم که برایم دعا کنی تا مشکلاتم تمام بشود و زندگی جدیدی را شروع کنم. ازت می خواهم اگر قرار نیست زندگی جدیدی را شروع کنم مرگ من را بدهد. می دانی بارها به خودکشی فکر کرده ام، ولی می ترسم هم از آن دنیا، چون می دانم بخشیده نمی شوم. آن قدر دلم پر است وقتی خودم را در آیینه می بینم حالم از خودم بهم می خورد چون بی نهایت زشت هستم. خدا را به خاطر اینکه به من سلامتی داده شکر می کنم، اما این دنیا بی وفا است. ای کاش می شدحداقل پسر بودم، چون این قدر بدبخت نبودم. پدرم خسیس است به من پول نمی دهد. جایی کار می کنم از این سر شهر به اون سر شهر می روم، می دانید برای چقدر؟ برای 25000 هزار تومان. پدرم بی نهایت خسیس است. اگر نبود من را به دانشگاه می فرستاد. برای من کاری می کرد. پدر و مادرم من را اصلا دوست ندارند، چون من مثل پسرشان و دختر کوچکشان خوشگل نیستم بلکه بسیار زشت هستم. ما 3 تا فرزند هستیم. من فرزند دوم خانواده هستم که به قول مادرم ای کاش هرگز به دنیا نمی آمدم. خیلی دلم پر است، این روزها همش گریه می کنم و به خاطر زشتی ام خودم را می زنم. افسوس می خورم ای کاش پایم می لنگید ولی خوشگل بودم، ای کاش خدا با من لج نمی کرد، ای کاش می شد خودم را راضی کنم به برخی کارها و نمی شود یا اگر بشود من نمی توانم قبول کنم. من آن قدر بدبخت هستم که حد ندارد. آن قدر بیچاره هستم که حد ندارد. از خدا می خواهم دعاهای من را قبول کند. خیلی ها به من گفتند تو زشتی. نمی دانم چه کار کنم اما می دانم که واقعیت را می گویند. ای خدای بزرگوار چرا من را زشت آفریده ای. چرا به من خوشگلی ندادی. چرا باید زنده باشم. باید زنده باشم زجر بکشم. چرا مرگ من را نمی دهی، فکر نکنی که دیوانه هستم. واقعیت اینکه از این دنیا سیر شدم، چون هیچ کدام از آرزوهایم برآورده نمی شود.
  با تشکر برایم دعا کنید خواهش می کنم.
   

  نوزادی با موهای سفید

  این نوزاد با موهای سفید بدنیا آمد + تصاویر

  وجود رگه ای از موهای سفید در خانواده MilliAnna ارثی است. این نوزاد دارای بیماری Poliosis است.بیماری poliosis یا زالی که بصورت ارثی و ژنتیکی از نسلی به نسل دیگر منتقل می گردد موجب عدم تولید رنگدانه ملانین شده و رنگ مو و پوست بیمار سفید می شود.در این خانواده ژن بخصوصی روی موها و بدن بچه ها تغییرات خاصی ایجاد می کند.نوزادی با ژن مادرزادی بصورت متفاوت تر از دیگر نوزادان بدنیا آمده است.تولد این نوزاد با موهایی که تکه ای از آن کاملا سفید شده و پوست بدنی که در قسمت های ران بصورت خال خال هستند در خانواده خود اتفاق عجیبی نیست.این دختر بچه 18 ماهه نسل چهارم از خانواده ای است که همگی بصورت ارثی و ژنتیک دارای همین مشخصه ها هستند.مادر جوان 23 ساله نیز با همین دو ویژگی سالهاست که به زندگی خود ادامه داده، هر چند همسایه ها ابتدا تصور می کردند که این حالت یک بیماری پنهان است و سرانجام روزی او را خواهد کشت.حالا برایانا بعد از تولد دخترش در کمال ارامش و عشق به زندگی خود مشغول است و با افتخار می گوید از اینکه یک دختر بچه فوق العاده خاص و منحصر بفرد بدنیا آورده ام به خود می بالم. 

  تصاویری از بچه ای با رگه موهای سفید جلوی سر

  نوزادی با موهای سفیدنوزادی با موهای سفیدمیلی آنا دختری دوست داشتنی و زیبا با رگه موهای سفیداین نوزاد مبتلا به بیماری Poliosisنوزادی با موهای سفیداین دختر اکنون 18 ماهه استمیلی آنای زیبا و شیریندر این خانواده ژن بخصوصی روی موها و بدن بچه ها تغییرات خاصی ایجاد می کندمیلی آنا دختری دوست داشتنی و زیبا با رگه موهای سفیدبیماری poliosis یا زالی ارثی و ژنتیکی است  

  تولد نوزادی با موهای سفید و سیاه |دختری که با رگه موهای سفید به دنیا آمد

   منابع:باشگاه خبرنگاران/بردپاندا