سبک زندگی

در کدام یک از اختلافات دادگاه برای مجرم مجازات تعیین میکند

سوالات متن مطالعات هشتم درس 6

سوالات درس ششم مطالعات هشتم

نام درس : درس ششم : قوه قضاییه | موضوع : سوالات متن | پایه هشتم

سوالات درس ششم مطالعات هشتم

در قسمت زیر برای شما عزیزان سوالات متن درس 6 مطالعات هشتم را آماده کرده ایم که امیدوارم دوست داشته باشید.

درس ششم: قوه قضائیه

توجه : در این مطلب 2 سری سوالات متن برای شما آماده کرده ایم سری اول سوالات : تعداد کم تر برای مطالعه سریع تر درس ها میباشد و سوالات سری دوم سوالات بیشتر و بروز تر است که با توجه به وقت و یا حوصله شما دانش آموز ؛ هرکدوم رو که راحت تر بودید بخونید پیشنهاد میشه سوالات سری دوم رو بخونید تعداد سوالات اول : 18 | تعداد سوالات سری دوم 29

1 -چه کسانی از نوجوانان در برابر آسیب ها و تهدیدات محافظت می کنند؟
پاسخ: خود، خانواده، مدرسه و قانون

2 -هر فرد چگونه می تواند از خود در برابر آسیب ها و تهدیدات محافظت کند؟
پاسخ: هر فرد نسبت به بدن و روح و روان خود مسئول است و باید از اعمال و رفتاری که به سلامتی بدنی و روانی او لطمه می زند، پرهیز کند.البته در این راه باید همیشه از خداوند متعال کمک بگیریمو از طریق نماز و دعا از او بخواهیم تا ما را یاری کند که در راه راست حرکت کنیم و به وسوسه های شیطانی تسلیم نشویم.

3 -پدر و مادر در تربیت فرزندان از چه حقوقی برخوردار هستند؟
پاسخ: پدر و مادر در تربیت و مراقبت فرزندان، حق قانونی دارند .آنها حق دارند تا زمانی که فرزندان شان مستقل نشده اند، بر فعّالیت های آنها نظارت دقیق داشته باشند.

4 -قانون چگونه می تواند از افراد جامعه محافظت کند؟
پاسخ: قانون از حقوق همه افراد از جمله نوجوانان حمایت می کند. نیروی انتظامی) پلیس (برای برقراری امنیت و حفاظت از مردم تالش و با کسانی که قوانین را نقض کنند، برخورد می کند.

5 -آیا پلیس برای محافظت از افراد جامعه از قدرت مطلق برخوردار است؟
پاسخ: پلیس قانون وضع نمی کند و قدرت نامحدود هم ندارد، بلکه پلیس نیز در چارچوب قوانین و تا جایی که قانون به او اجازه می دهد، می تواند عمل کند.

6 -نقش قوه قضائیه در کشور چیست؟
پاسخ: در هر جامعه ای باید نهادی وجود داشته باشد که عدالت اجتماعی را برقرار سازد، بر اجرای قوانین نظارت کند، با تخلفات برخورد کند و متخلفان را به مجازات برساند. این نهاد، »قوّه قضائیه« است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی افراد است.

7 -رئیس قوه قضائیه چگونه انتخاب می شود؟ 
پاسخ: بر طبق قانون اساسی، رئیس قوّه قضائیه از سوی رهبر جمهوری اسلامی به مدت پنج سال انتخاب می شود.

8 -رئیس قوه قضائیه باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟
پاسخ: باید فردیمجتهد ، عادل، آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد.

9 -وظایف قوه قضائیه را نام ببرید؟
پاسخ: 1 -رسیدگی به شکایت های مردم و حل اختلافات آنها 2 – کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان3 -اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم4-گسترش عدل و آزادی های مشروع در جامعه5 -نظارت بر حسن اجرای قوانین در سازمان ها و دستگاه های اداری

10 -یکی از مهم ترین وظایف قوه قضائیه چیست؟
پاسخ: حل کردن اختلافات مردم

11 -افراد از چه راه هایی می توانند اختلافات خود را حل کنند؟
پاسخ: در درجه اوّل از راه مسالمت آمیز و با گفت وگو موضوع را حل کنند و در این راه از افراد باتجربه تر و ریش سفیدان فامیل و شورای حل اختالف محلّه کمک بگیرند و در صورتی که نتیجه ای حاصل نشد برای حل اختالف به دادگاه مراجعه نمایند.

12 -به طور کلی دعاویی که در دادگاه مطرح می شوند، به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید؟
پاسخ: به دو دسته تقسیم می شوند : دعاوی (اختلافات)حقوقی و دعاوی (اختلافات) کیفری

13 -منظور از شکایت های کیفری چیست؟ مثال بزنید.
پاسخ: مربوط به اعمالی است که دادگاه برای فردی که مرتکب جرمی شده است، مجازات تعیین می کند. نمونه هایی از دعاوی کیفری: موقعیت(1 (در یک مغازه، فردی به هنگام اختالف بر سرموضوعی با یک مشتری دیگر شروع به توهین و فحاشی و افترا زدن به او نمود و او را با قدرت نمایی تهدید کرد. به موجب قانون، فحاشی و افترا یا قدرت نمایی، جرم است و مجازات زندان دارد. موقعیت(2 (در محله آقای صادقی فردی در منزل شخصی اش افراد بیمار را می پذیرد و از آنها حق ویزیت دریافت می کند .این فرد مجوز نظام پزشکی ندارد. در این موقعیت نیز به موجب قانون، اگر کسی بدون داشتن مدرک، خود را پزشک، مهندس، وکیل و…، معرفی کند و بخواهد از راه فریب دیگران، منافعی را به دست آورد. »غصب عنوان« نموده و این کار، جرم است و مجازات زندان دارد.

14 -منظور از دعاوی حقوقی چیست؟ مثال بزنید.
پاسخ: مربوط به اعمالی است که دادگاه مجازاتی تعیین نمی کند بلکه افراد را ملزم می کند که تکالیف شان را انجام دهند یا حقوق قانونی دیگران را بدهند. نمونه هایی از دعاوی حقوقی : موقعیت(3)یک یاز همسایگان خانم شریفی در هنگام ساختمان سازی به طور ناخواسته، قسمتی از خانه او را با لودر خراب کرده است. در این موقعیت دادگاه، میزان ضرر و زیان را تعیین می کند و فرد باید خسارات را بپردازد. موقعیت(4(آقای سعیدی ادعا می کند بخشی از زمین کشاورزی آقای محسنی را خریده و در آن درخت کاری نموده است اما آقای محسنی می گوید مقدار زمین تصرف شده مطابق با سندی که تنظیم شده، نیست. در این موقعیت نیز پس از رأی دادگاه، فردی که خطا کرده، باید حقوق دیگری را به او پس دهد.

15 -اختلافات در دادگاه چگونه حل می شود؟
پاسخ: در دادگاه، قاضی مدارک خواهان) شاکی(و خوانده را مطالعه می کند و از آنها می خواهد تا دلایل خود را بیان کنند.

16 -قاضی باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟
پاسخ: قاضی باید فردی عادل و آشنا با قوانین باشد.

17 -به چه کسی وکیل می گویند؟
پاسخ: وکیل کسی است که در رشته حقوق درس خوانده و به قوانین آشناست و پروانه(اجازه نامه (وکالت دارد.

18 -قبل از نوشتن شکایت چه کار باید کرد؟
پاسخ: افراد می توانند قبل از نوشتن شکایت در مجتمع های قضایی، با مشاور حقوقی در آن مجتمع مشورت کنند تا بدانند چگونه شکایت خود را مطرح کنند.

✅✅✅✅✅ همگام درس ✅✅✅✅✅

سوالات سری دوم برای آمادگی بیشتر در امتحانات 

1_ چه کسانی از نوجوانان در برابر آسیایی ها و تهدیدات، محافظت می کنند؟
جواب:  خود – خانواده – مدرسه – قانون

2_ کار قوه قضائیه چیست؟ (نقش قوه قضائیه در کشور چیست؟)
جواب:  نهادی که عدالت اجتماعی را برقرار می سازد، بر اجرای قوانین نظارت می کند، با تخلفات برخورد می کند و متخلفان را به مجازات می رساند.

3_ رئیس قوه قضائیه توسط چه کسی انتخاب می شود؟
جواب:  توسط رهبر

4_ مدت زمان ریاست رئیس قوه قضائیه چند سال است؟
جواب:  پنج سال است.

5_ ویژگی های رئیس قوه قضائیه چیست؟
جواب:  فردی مجتهد، عادل، آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبّر

6_ قبل از مراجعه به قوه قضائیه برای رفع مشکل بهتر است چه کنیم؟ (افراد از چه راه هایی می توانند اختلافات خود را حل کنند؟)
جواب:  از راه مسالمت آمیز و با گفت و گو مساله را حل کنیم.
از افراد با تجربه تر و ریش سفیدان فامیل کمک بگیریم.
شورای حل اختلاف محله برویم.

7_ انواع دَعاوی را نام ببرید.
جواب:  دعاوی کیفری و حقوقی

8_ دعاوی کیفری به چه معناست؟
جواب:  دادگاه برای فردی که مرتکب جرمی شده است، مجازات تعیین می کند.
مثال: فحاشی و افترا – قدر ت نمایی و تهدید – غصب و جعل عنوان

9_ فحاشی و افترا چه مجازاتی دارد؟
جواب:  زندان

10_ فحاشی و افترا چه نوع دعاوی است؟
جواب:  کیفری

11_ اگر بدون داشتن مدرک، خود را پزشک معرفی کنیم، چه مجازاتی دارد؟
جواب:  زندان

12_ اگر بدون داشتن مدرک، خود را پزشک معرفی کنیم، چه نوع دعاوی دارد؟
جواب:  کیفری

13_ دعاوی حقوقی به چه معناست؟ مثال بزنید.
جواب:  دادگاه مجازاتی تعیین نمی کند بلکه افراد را ملزم می کند که تکالیفشان را انجام دهند یا حقوق قانونی دیگران را بدهند.
مثال: تخریب بخشی از خانه همسایه هنگام ساختمان سازی – تصرف زمین فروشنده بیش از مقدار درج شده در سند

14_ اگر خانه همسایه را در زمان ساخت و ساز ناخواسته با لودر خراب کنیم چه مجازاتی دارد؟
جواب:  باید خسارت آن را بدهیم.

15_ اگر خانه همسایه را در زمان ساخت و ساز ناخواسته با لودر خراب کنیم چه نوع دعاوی است؟
جواب:  حقوقی

16_ اگر زمینی را خریده باشیم و در مقداری از زمین بغلی هم درخت کاشته باشیم چه مجازاتی دارد؟
جواب:  باید حقوق دیگری را به او پس بدهیم.

17_ اگر زمینی را خریده باشیم و در مقداری از زمین بغلی هم درخت کاشته باشیمچه نوع دعاوی است؟
جواب:  حقوقی

18_ در همه دادگاه ها، افراد حق دارند فردی را به عنوان وکیل انتخاب کنند تا از حقوق آنها دفاع کند.

19_ وکیل کیست؟
جواب:  وکیل در رشته حقوق درس خوانده و به قوانین آشناست و پروانه وکالت دارد.

20_ هر فرد چگونه می تواند از خود در برابر آسیب ها و تهدیدات محافظت کند؟
جواب:  هر فرد نسبت به بدن و روح و روان خود مسئول است و باید از اعمال و رفتاری که به سلامتی بدنی و روانی او لطمه می زند، پرهیز کند. البته در این راه باید همیشه از خداوند متعال کمک بگیریم و از طریق نماز و دعا از او بخواهیم تا ما را یاری کند که در راه راست حرکت کنیم و به وسوسه های شیطانی تسلیم نشویم.

21_ پدر و مادر در تربیت فرزندان از چه حقوقی برخوردار هستند؟
جواب:  پدر و مادر در تربیت و مراقبت فرزندان، حق قانونی دارند .آنها حق دارند تا زمانی که فرزندان شان مستقل نشده اند، بر فعّالیت های آنها نظارت دقیق داشته باشند.

22_ قانون چگونه می تواند از افراد جامعه محافظت کند؟
جواب:  قانون از حقوق همه افراد از جمله نوجوانان حمایت می کند. نیروی انتظامی (پلیس) برای برقراری امنیت و حفاظت از مردم تالش و با کسانی که قوانین را نقض کنند، برخورد می کند.

23_ آیا پلیس برای محافظت از افراد جامعه از قدرت مطلق برخوردار است؟
جواب:  پلیس قانون وضع نمی کند و قدرت نامحدود هم ندارد، بلکه پلیس نیز در چارچوب قوانین و تا جایی که قانون به او اجازه می دهد، می تواند عمل کند.

24_ وظایف قوه قضائیه را نام ببرید؟
جواب: 
1_ رسیدگی به شکایت های مردم و حل اختلافات آنها
2_ کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان
3_ اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم
4_ گسترش عدل و آزادی های مشروع در جامعه
5_ نظارت بر حسن اجرای قوانین در سازمان ها و دستگاه های اداری

25_ یکی از مهم ترین وظایف قوه قضائیه چیست؟
جواب:  حل کردن اختلافات مردم

26_ اختلافات در دادگاه چگونه حل می شود؟
جواب:  در دادگاه، قاضی مدارک خواهان (شاکی_‌ و خوانده را مطالعه می کند و از آنها می خواهد تا دلایل خود را بیان کنند.

27_ قاضی باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟
جواب:  قاضی باید فردی عادل و آشنا با قوانین باشد.

28_ قبل از نوشتن شکایت چه کار باید کرد؟
جواب:  افراد می توانند قبل از نوشتن شکایت در مجتمع های قضایی، با مشاور حقوقی در آن مجتمع مشورت کنند تا بدانند چگونه شکایت خود را مطرح کنند.

29_ حل اختلاف مردم از وظایف کدام یک از قوای سه گانه می باشد؟
جواب:  قوه قضاییه

 

 

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت “همگام درس” در گوگل جست و جو کنید.


تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری + نحوه طرح دعوا

منتشرشده توسط لیلا بلالی در تاریخ

تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری در نحوه طرح دعوی و نتیجه رسیدگی

10 زمان خواندن

«دعوا» یکی از رایج‌ترین اصطلاحات دنیای حقوق می‌باشد. سیری گذرا در قوانین ایران حکایت از آن دارد که این اصطلاح در این مقررات در معانی مختلفی به کار رفته و انواع مختلفی نیز دارد. در این نوشتار ابتدا معنای لغوی و حقوقی این اصطلاح مورد بررسی قرار گرفته و سپس تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری تبیین خواهد شد.

چنانچه در مورد دعاوی حقوقی خود نیاز به مشورت و راهنمایی دارید می‌توانید دعوای حقوقی خود را ثبت کنید تا وکلای ما پس از بررسی دعوای مطرح شده، بهترین راهنمایی را در خصوص پرونده حقوقی‌تان ارائه و با هزینه‌ای معقول دفاع از پرونده‌ شما را در کلیه مراحل دادرسی در دادگاه‌ها و سایر مراجع ذی صلاح برعهده بگیرند.

همین حالا  درخواست مشاوره خود را ثبت کنید!

معنای لغوی و حقوقی «دعوا» چیست؟

در فرهنگ معین واژه‌ دعوا در معانی مختلفی هم‌چون ادعا کردن، خواستن، نزاع و دادخواهی به کار رفته است. از حیث حقوقی نیز تعاریف مختلفی برای این اصطلاح از سوی حقوق‌دانان ارائه شده است که با معنای لفظی آن قرابت دارد. طبق تعریفی که دکتر عبدالله شمس، یکی از اساتید برجسته‌ی حقوق، در جلد نخست کتاب خود تحت عنوان آیین دادرسی مدنی ارائه نموده است، دعوی در معنای حقوقی عبارت است از توانایی قانونی که براساس آن مدعی ِحق تضییع یا انکارشده می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح مراجعه نموده و وارد بودن یا نبودن این ادعا را در معرض قضاوت بگذارد و از این مراجع ذی‌صلاح ترتب آثار قانونی مربوطه را درخواست نماید. طرف مقابل نیز می‌تواند با آن مقابله نماید و برای وی این توانایی ِمقابله به معنای «دعوا» می‌باشد.

بنابراین، دعوا زمانی می‌تواند ایجاد شود که اولاً حق قانونی و مشروعی، واقعاً یا به صورت ادعایی وجود داشته باشد و ثانیاً این حق قانونی و مشروع در عمل یا در ادعا مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد. در صورت وجود این دو قید مدعیِ حق می‌تواند برای احقاق حق تضییع‌شده‌ خود اقدام نماید.

اگر نیاز به مشاوره حقوقی در خصوص دعاوی‌تان دارید می‌توانید همین الان از مشاوره کارشناسان حقوقی بهره‌مند شوید.

تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری

فرق بین دعاوی حقوقی و کیفری در چیست؟

دعوا به معنایی که در بند پیشین مورد اشاره قرار گرفت، انواع مختلفی دارد اما در یک تقسیم‌بندی کلی به دو نوع دعوای حقوقی و دعوای کیفری تقسیم می‌گردد. اشخاص حقیقی یا حقوقی که درصدد اقامه دعوا می‌باشند، باید پیش از هر اقدامی با بهره‌گیری از مشاوره‌های تخصصی، حقوقی یا کیفری بودن موضوع دعوا را تشخیص داده و سپس براساس آن، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.

چرا با دریافت مشاوره حقوقی با خیال راحت و بی‌دغدغه ، تنها به فکر حل دعوای حقوقی‌تان نباشید؟ همین الان برای دریافت مشاوره حقوقی اقدام کنید.

مهم‌ترین تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری بدین شرح است:

الف. تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری در نحوه طرح دعوی

یکی از مهم‌ترین وجوه افتراق دعوای حقوقی و دعوای کیفری، نحوه‌ی طرح این دعاوی است. اقامه‌ی دعوای حقوقی نیازمند تنظیم و تقدیم دادخواست و در برخی از موارد قانونی، نیازمند تنظیم و تقدیم درخواست می‌باشد اما طرح دعوای کیفری مستلزم تنظیم شکوائیه است. بنابراین، نمی‌توان اموری را که فاقد جنبه‌ی کیفری است، از طریق طرح شکایت مورد پیگیری قرار داد. هم‌چنین اقامه‌ی این دعاوی بدون پرداخت هزینه‌ی دادرسی امکان‌پذیر نیست؛ با این تفاوت که هزینه‌ی دادرسی در تمامی دعاوی کیفری یکسان و برابر بوده اما در دعاوی حقوقی این هزینه براساس بهای خواسته متغیّر می‌باشد. بنابراین، به میزانی که بهای خواسته افزایش یابد، هزینه‌ی دادرسی نیز افزایش خواهد یافت. البته در صورتی که خواهان دعاوی حقوقی توانایی پرداخت این هزینه را نداشته باشد، می‌تواند در ابتدا با تقدیم دادخواست اعسار بدون پرداخت این هزینه در مراحل ابتدایی، دعوای حقوقی خود را طرح نماید. به طرفین دعوای حقوقی، «خواهان» و «خوانده» و به طرفین دعوای کیفری، «شاکی» و «مُشتکی‌عنه» گفته می‌شود.

ب. تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری در مرجع صالح به رسیدگی

یکی دیگر از وجوه تمایز بسیار مهم میان دعاوی حقوقی و کیفری، مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به هر یک از آن‌ها می‌باشد. مرجع صالح برای طرح شکایت دادسرا می‌باشد. البته این شکایات ممکن است در نزد ضابطان دادگستری(هم‌چون افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی) نیز صورت گیرد ولی با این حال باید آن‌ها نیز پس از ثبت شکایت آن را به مقامات قضایی ارجاع دارند. پس از انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص پرونده، حسب اینکه موضوع شکایت چه باشد، پرونده کیفری با صدور قرار جلب به دادرسی به دادگاه‌های کیفری ارجاع داده می‌شود تا پس از انجام بررسی‌های لازم حکم قانونی صادر شود. این در حالی است که در دعوای حقوقی مراجع قضایی حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارند و اساساً نهاد دادسرا در این مراجع وجود ندارد. از حیث صلاحیت محلی نیز در دعاوی حقوقی قاعده آن است که دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی دارد اما در دعاوی کیفری شکوائیه باید در دادسرای محل وقوع جرم تنظیم گردد.

در صورتی که برای طرح دعوای خود نیاز به مشاوره داشتید می‌توانید همین الان برای دریافت مشاوره حقوقی از کارشناسان ما اقدام کنید.

بخوانید
دعوای ابطال ثبت علامت تجاری و شرایط آن چیست؟

پ. تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری در اسباب طرح دعاوی

تمایز مهم دیگری که میان دعوای حقوقی و کیفری وجود دارد، به سبب طرح هر یک از این دعاوی باز می‌گردد. بدین معنا که دعوای کیفری که با تنظیم شکایت‌‌نامه باید طرح شود، برای موقعیتی است که موضوع جنبه‌ی کیفری دارد. به عبارت بهتر، در صورتی که شخصی ادعا داشته باشد حقی از وی تضییع شده و تضییع این حق با رفتاری صورت گرفته باشد که قانون‌گذار آن را جرم‌انگاری کرده است، شخص مدعی باید با طرح دعوای کیفری در راستای احقاق حق خود گام بردارد. مقصود از جرم نیز رفتاری است که قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی یا قوانین دیگر برای آن مجازات در نظر گرفته است. حال اگر تضییع حق با رفتاری صورت گرفته باشد که قانون‌گذار آن را جرم‌انگاری نکرده است، تنها راه موجود برای احقاق حق طرح دعوای حقوقی از طریق تنظیم دادخواست خواهد بود. در واقع امکان دارد که شخصی با رفتار خود حق دیگری را مورد تعرض قرار دهد اما این رفتار عنوان مجرمانه نداشته باشد. در این حالت طرح دعوای حقوقی تنها راهی است که صاحب حق پیش روی خود دارد.

ت. تفاوت در نتیجه و اثر مترتب بر طرح دعاوی کیفری و حقوقی

تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری دیگری که وجود دارد، نتیجه و اثر مترتب بر هر یک از این دعاوی می‌باشد. همان‌طور که ذکر شد، طرح دعاوی کیفری زمانی محمل قانونی دارد که رفتار انجام شده که به تضییع حقوق دیگری انجامیده است، دارای عنوان مجرمانه باشد؛ یعنی قانون‌گذار آن را جرم‌انگاری نموده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد. مهم‌ترین اثر مترتب بر طرح دعوای کیفری آن است که در صورت صدور حکم محکومیت، شخص ِمحکوم علاوه بر اینکه ملزم می‌گردد آسیب وارده بر طرف مقابل را جبران نماید، به تحمل مجازات قانونی نیز محکوم می‌شود. این در حالی است که در دعاوی حقوقی، نمی‌توان از دادرس انتظار صدور حکم مجازات شخص محکوم را داشت زیرا اساساً نه وی صلاحیت صدور چنین حکمی را دارد و نه آن‌که رفتار ارتکاب یافته جنبه‌ی مجرمانه دارد که منجر به صدور حکم مجازات برای محکوم شود. در این دعاوی ضمانت‌اجرای قانونی حسب مورد و با توجه به نوع دعوا متفاوت از دعوای کیفری است. با این حال ممکن است پرونده کیفری در مسیری قرار گیرد که برخی از اصحاب دعوا سعی داشته باشند بخاطر منافع خود، امر کیفری را به امر حقوقی بدل نمایند. در این موارد باید توجه داشت که تبدیل امر کیفری به امر حقوقی موجب می‌شود که بخش مهمی از ضمانت‌اجرا در احقاق حق از بین برود و در عمل موجب تحمیل ضرر و زیان بر طرف مقابل گردد.

تفاوت دادخواست با شکوائیه چیست؟

شکایت کیفری یا همان دعاوی کیفری ابتدا در دادسرا مطرح می‌شود و بعد از تحقیقات در کلانتری (یا آگاهی) و دادسرا به دادگاه کیفری فرستاده می‌شود. به شخصی که شکایت کیفری می‌کند شاکی و طرف مقابل او متهم گفته می‌شود. متن شکایت شکوائیه نامیده می‌شود که در هر برگه‌ای می‌توان نوشت. پس اولین قدم برای ثبت شکایت کیفری مراجعه به دادگاه کیفری و دریافت فرم شکواییه است. شکواییه، ورقه چاپی‌ای است که موارد از قبیل نام شاکی ، آدرس و موضوع دعوی در آن نوشته شده است که باید توسط شاکی تکمیل شود.

از آنجایی که طرح یک دعوای حقوقی نیازمند آگاهی و شناخت تفاوت آنهاست پیشنهاد می‌کنیم قبل از هرگونه اقدامی حتما از یک مشاور حقوقی راهنمایی بگیرید.

در مقابل، دعوای حقوقی مستقیماً در دادگاه حقوقی مطرح می‌شود و شخصی که دعوا را طرح می‌کند خواهان و طرف مقابل او خوانده نامیده می‌شود. در بسیاری از مواد قانونی دادخواست به معنی برگه دادخواست استفاده می‌شود که همان برگه‌ای‌ست که شخص به وسیله آن طرح شکایت حقوقی یا همان دادخواهی خود را به دادگاه ارائه می‌کند. متن خواسته باید در برگه مخصوصی که دادخواست نام دارد نوشته شود.

همانطور که برای اقامه یک دعوای حقوقی باید دادخواستداد برای ثبت دعوای کیفری نیز باید شکوائیهتنظیم کرد.

به‌طور خلاصه تفاوت دادخواست با شکوائیه را می‌توان در این موارد نام برد:

  • شکایت کیفری مربوط به دعاوی کیفری است که مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری بر آن حاکم است  ولی دادخواست حقوقی مربوط به ثبت دعوای حقوقی که مقررات آئین دادرسی مدنی در آن اعمال می‌شود.
  • برای ثبت دعوای حقوقی باید دادخواست (دادخواست حقوقی) تنظیم کرد ولی برای اقامه دعوای کیفری نیاز به تنظیم شکواییه می‌باشد.
  • دادخواست حقوقی به دادگاه حقوقی و شکوائیه به دادسرا یا دادگاه کیفری ارائه داده می‌شود.
  • شکوائیه را هم می‌توان در برگه معمولی (به شرط درج اطلاعات لازم ) و هم می‌توان در فرم مخصوص شکواییه نوشت. اما طرح شکایت حقوقی حقوقی باید حتما در فرم دادخواست چاپی ثبت و تنظی شود.

فراموش نکنید که شما با کمترین هزینه و صرفه جویی در وقت و بدون نیاز به استخدام وکیل، می‌توانید تنظیم لایحه، دادخواست، شکوائیه و اظهارنامه مورد نظر خود را به کارشناسان حقوقی متخصص و وکلای پایه یک دادگستری وینداد بسپارید.

همین حالا ثبت تنظیم اوراق قضایی خود را شروع کنید!

موضوعاتِ واجدِ دو جنبه‌ حقوقی و کیفری

حال که مهم‌ترین تمایزهای میان دعاوی حقوقی و کیفری مورد اشاره قرار گرفت، اشاره به این نکته نیز ضروری است که برخی از موضوعات فقط حقوقی، برخی دیگر صرفاً کیفری و برخی نیز هم حقوقی و هم کیفری می‌باشند. در دو گروه نخست(یعنی دعاوی صرفاً حقوقی و یا دعاوی صرفاً کیفری)، فقط یک راه برای احقاق حق وجود دارد اما در موضوعاتی که دارای دو جنبه می‌باشند، شخصی که ادعا دارد حقی از وی ضایع شده است می‌تواند هر یک از دو روش فوق‌الذکر(حقوقی یا کیفری) را برای احقاق حق خود به کار گیرد. یکی از بارزترین موضوعاتی که دارای دو وجه کیفری و حقوقی می‌باشد و برای پیگیری آن‌ می‌توان از هر دو روش بهره جست، صدور چک روز بلامحل است. صدور چک روز بلامحل جرم است؛ از این رو دارنده‌ی چک بلامحل هم می‌تواند ضمن تنظیم شکوائیه با مطالبه‌ی وجه چک و ضرر و زیان خود در دادگاه کیفری در پی وصول مبلغ چک خود برآید و هم‌ می‌تواند با تنظیم دادخواست حقوقی به این هدف برسد. همان‌طور که پیش‌تر نیز ذکر شد، در صورت طرح دعوای کیفری صادرکننده‌ی چک علاوه بر الزام به پرداخت مبلغ چک، با مجازات قانونی صدور چک بلامحل نیز مواجه خواهد شد ولی در صورت طرح دعوای حقوقی حکم صادره صرفاً مشتمل بر الزام به پرداخت مبلغ چک و هم‌چنین خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. آخرین تغییرات قوانین مربوط به چک را می‌توانید در این مطلب بخوانید. با توجه به این که پیگیری موضوع دعوا براساس هر یک از روش‌های حقوقی و کیفری دارای مزایا و معایب خاصی است، تعیین دقیق مسیر حقوقی برای احقاق صحیح حق در این قبیل موضوعات اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.

بخوانید
شرط عدم مسئولیت در اسناد تجاری چیست؟

شکایت کیفری بهتر است یا حقوقی ؟

در مبحث تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری، یکی از سوالاتی که بسیار پرسیده می‌شود این است که شکایت کیفری بهتر است یا حقوقی؟ نکته‌ای که باید به آن توجه کنید این است که بدانید شکایتی که قصد مطرح کردن آن را دارید حقوقی است یا کیفری؟ از آنجایی که مراجع متعدد دادگستری هر کدام عهده‌دار رسیدگی به یک سری امور و دعاوی مشخص هستند شکایتی که در دادگاه کیفری مطرح می‌شود نمی‌تواند در دادگاه حقوقی مطرح شود. همچنین هر کدام از این مراجع، آیین دادرسی مخصوص به خود را دارند یعنی برای اقامه دعوی در هر یک از این دادگاه‌ها باید تشریفات مخصوص به همان مرجع را طی کرد تا دادگاه بتواند به موضوع دعوی رسیدگی کند. به عبارت دیگر هر کدام از این شکایت‌ها شعبه دادسرا و دادگاه مخصوص خودشان را دارند که شما باید برای طرح شکایت به آنها مراجعه کنید.

اگر هنوز نمی‌دانید برای مشکلی که برایتان پیش آمده شکایت کیفری بهتر است یا حقوقی می‌توانید از مشاور حقوقی ما کمک بگیرید و یا در قسمت پرسش حقوقی، سوال خود را پرسیده تا کارشناسان ما پاسخ دهند.

برای شناخت این که یک دعوا حقوقی است یا کیفری ، یک راه‌حل ساده این است که دعوا زمانی کیفری است که کاری که طرف مقابل انجام می‌دهد و باعث ضرر و زیان شما شده در قانون جرم محسوب شود و شما با شکایت کردن، به‌دنبال کیفر شدن و مجازات متهم باشید. اما دعوای حقوقی تنها اختلافی است که هدف شما از پیگیری آن، معمولا مجازات طرف مقابل نیست بلکه می‌خواهید به حق و حقوق خود یا ارث و میراث یا نفقه‌تان برسید یا اینکه خسارتی را که به شما وارد شده است بگیرید.

شکایت کیفری چیست؟

شکایت کیفری مربوط به جرایم کیفری می‌باشد یعنی عملی که دادگاه برای مرتکب آن مجازات تعیین می‌کند. برای رسیدگی، شکایت کیفری را باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا , جهت رسیدگی به دادگاه کیفری فرستاده می‌شود. شکایت کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می‌توان در دادگستری مطرح کرد و برای مطرح کردن آن (ازهرنوعی که باشد) فقط یک تمبر ۲۰۰۰ تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده می‌شود. برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری (متهم) به دادگاه ورقه‌ای بنام احضاریه برای او فرستاده می‌شود و اگر متهم (مشتکی عنه) به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند، او را جلب و به اجبار به دادگستری می‌برند.

پرونده کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی‌شوند (مثل شکایت راجع به قتل، زنا، رشوه).

اگر به دنبال وکیل برای پرونده کیفری‌تان می‌‌باشید می‌توانید به سادگی چند کلیک از بین وکلای باتجربه وینداد، وکیل متخصص خود را انتخاب کنید!

شکایت حقوقی چیست؟

برای شکایت حقوقی یا همان دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظر نمی‌گیرد و فقط مرتکب عمل را به دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می‌کند. این شکایت حتماً باید در ورقه مخصوصی به نام دادخواست نوشته شود وگرنه به آن رسیدگی نمی‌شود (ورقه دادخواست در داخل دادگستری‌ها قابل خریداری می‌باشند) وسپس دادخواست حقوقی باید مستقیماً به دادگاه برده شود. اکثر شکایت‌های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود به طور مثال شکایت‌هایی که موضوع آن مالی و بیشتر از یک میلیون تومان است.  برای طرح شکایت حقوقی، باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک ونیم درهزار تمبر باطل کرد مثلاً برای گرفتن یک طلب ۱۰ میلیون تومانی بالغ بر ۱۵۰ هزارتومان تمبر لازم است. برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی (خوانده) از ورقه‌ای بنام اخطاریه استفاده می‌شود و اگرخوانده به‌موقع حاضر نشود، منتظر او نمی‌مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.

 شکایت‌های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت‌ کننده، خاتمه می‌یابند.

هنوز درمورد تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری سوال دارید؟

سامانه خدمات حقوقی وینداد بستری را آماده کرده است تا به راحتی بتوانید پرونده‌ حقوقی و یا پرونده کیفری خود را به وکیل متخصص بسپارید و دیگر نگران پیدا کردن وکیل و مشاور حقوقی مناسب با کار خود نبایشد. ما به شما کمک می‌کنیم درخواست خود را برای چند وکیل ارسال کنید و از آنها پیشنهاد همکاری دریافت نمایید و با مقایسه بین رزومه‌ها و قیمت‌ها پرونده خود را به وکیل متناسب با کارتان واگذار نمایید.

همچنین می‌توانید راهنمایی‌های ضروری و لازم را از مشاوران و کارشناسان حقوقی دریافت کنید.

درخواست وکیل، جستجو وکیل


دیدگاهتان را بنویسید