سبک زندگیکسب و کار ایرانی

وکیل در پرونده های رابطه نامشروع

تعریف رابطه نامشروع

رابطه نامشروع به معنای ارتباطی است که فاقد مبنای قانونی و شرعی است و در قوانین بسیاری از کشورها به عنوان جرم شناخته می شود. در اسلام نیز روابطی که خارج از محدوده قوانین و مقررات شرعی باشند، به نام رابطه نامشروع شناخته می شوند. متاسفانه، رابطه نامشروع در بسیاری از جوامع، از جمله جوامع ایرانی، رخ می دهد و می تواند منجر به مشکلات جدی برای افراد و جامعه شود.

در قانون مجازات اسلامی، رابطه نامشروع به دو شکل جنسی و غیرجنسی تعریف شده است. در مورد رابطه نامشروع غیر جنسی، هرگاه دو نفر که با هم ارتباط زوجیتی ندارند، به هر نوع رابطه غیرجنسی، مانند تقبیل و مضاجعه، بپردازند، محکوم به شلاق تا نود و نه ضربه خواهند شد. در مورد رابطه نامشروع جنسی نیز، قوانین جداگانه ای برای آن وجود دارد که از جمله زنا به شمار می آید.

با توجه به اینکه رابطه نامشروع در اسلام به عنوان یک جرم شناخته شده است، بهتر است از رابطه هایی که خارج از محدوده قوانین و مقررات شرعی هستند، خودداری کرده و به جای آن با رعایت اصول و قوانین شرعی، به روابط قانونی و شرعی دست یابیم.

اثبات رابطه نامشروع پیامکی | حکم رابطه نامشروع با رضایت طرفین

تفاوت جرم رابطه نامشروع با زنا

ماده 637 از قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، رابطه نامشروع را به جرایم مادون زنا تعلق داده است. بنابراین، برای شناخت جرم مادون زنا، لازم است با جرم زنا آشنا شویم. طبق ماده 221 قانون مجازات اسلامی، زنا به معنای جماع مرد و زنی است که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و به شبهه نیز نمی انجامد.

انجام جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود. بنابراین، تا زمانی که رابطه فیزیکی زن و مرد به این حد قانونی نرسیده باشد، رابطه نامشروع محسوب می شود و اگر دخول صورت بگیرد، مشمول عنوان زنا خواهد شد.

در بسیاری از پرونده هایی که با عنوان اتهامی زنا در مراجع قضایی مطرح می شود، به دلیل عدم اثبات دخول، از ذیل عنوان زنا خارج و تحت عنوان رابطه نامشروع تحت رسیدگی قرار می گیرد. بنابراین، تفاوت اصلی عنصر فیزیکی و مادی دو جرم زنا و رابطه نامشروع در دخول یا عدم دخول خواهد بود. تفاوت دیگر در حدی و تعزیری بودن است. جرم زنا که جرمی حدی است، تابع مقررات حدود در قانون مجازات اسلامی است، اما رابطه نامشروع که جرمی تعزیری است، مجازات آن قابلیت تبدیل، تخفیف، تعلیق و … را خواهد داشت.

تفاوت دیگر در میزان مجازات است. مطابق با قانون مجازات، مجازات زنا بر حسب نوع آن، شامل محصنه و غیر محصنه، زنا با محارم نسبی، زنا مسلمان با غیرمسلمان و … می شود و از 100 ضربه شلاق تا اعدام خواهد بود. اما مجازات رابطه نامشروع، 99 ضربه شلاق می باشد و تفاوتی در محصنه وغیرمحصنه و … ندارد.

مجازات رابطه نامشروع زن شوهردار چیست؟

رابطه نامشروع جزو جرایم تعزیری محسوب می شود و بر خلاف جرم زنا که در زمره حدود قرار دارد، تابع ضوابط حدود نخواهد بود. حدود جرایم، جرایمی هستند که میزان و نحوه مجازات آن ها در شرع مقدس اسلام به صورت کامل معین شده است و به دلیل داشتن مبنای شرعی، امکان تغییر و تبدیل و تخفیف و تعلیق و … ندارند. اما در جرایم تعزیری، اختیار قاضی رسیدگی کننده به پرونده بیشتر بوده و دست وی برای اعمال یا عدم اعمال مجازات بازتر است. بنابراین، با توجه به اینکه رابطه نامشروع جزو جرایم تعزیری محسوب می شود، احکام آن تابع حد زنا نبوده و بر خلاف جرم زنا، داشتن یا نداشتن همسر تأثیری در میزان مجازات نخواهد داشت.

اما داشتن یا نداشتن همسر، یکی از مواردی است که قاضی رسیدگی کننده می تواند در تعیین میزان مجازات شلاق مدنظر قرار داده و از اختیار خود در تعیین تعداد شلاق استفاده نماید. بنابراین، میزان مجازات در رابطه نامشروع، توسط قاضی تعیین می شود و این میزان ممکن است بسته به شرایط پرونده و تشخیص قاضی، متفاوت باشد.

حکم رابطه نامشروع با رضایت طرفین

ممکن است برخی افراد سوال کنند که آیا وقتی طرف مقابل رضایت به رابطه داشته و چه بسا خود وی مشوق این امر باشد، آیا باز هم این رابطه دارای مجازات است؟ در پاسخ باید گفت که مجازات قانونی عموماً برای افرادی در نظر گرفته می شود که در انجام عمل مجرمانه دارای عقل و اختیار باشند. اگر عمل مجرمانه توسط شخصی به اکراه و اجبار صورت گرفته باشد، این شخص از عوامل رافع مسئولیت کیفری خواهد بود.

برای مشاهده مقاله مشاوره حقوقی خانواده روی لینک کلیک کنید.

بنابراین، برخلاف تصور عمومی، رابطه نامشروعی که با رضایت و اختیار طرفین رخ داده باشد، همچنان جرم محسوب می شود. به عنوان مثال، فرض کنید یک خانم را در نظر بگیرید که با تهدیداتی همچون ضرر جسمی و یا آبرویی که از سوی مردی بیگانه روبه رو شده، به یک رابطه دوستانه وارد شود و مجبور به این رابطه شده باشد. در این صورت، خانمی که به این رابطه اکراه شده، مسئولیت قانونی ندارد و مجازات نخواهد شد. اما مرد به مجازات قانونی محکوم خواهد شد، زیرا او با عمد و با توجه به تهدیداتی که برای خانم داشته، این رابطه را برقرار کرده است.

حکم رابطه نامشروع برای زن چیست؟

در جرم رابطه نامشروع، میزان مجازات در نظر گرفته شده در قانون برای طرفین رابطه یکسان است و برای هر دو مجازات «تا نود و نه ضربه شلاق» در نظر گرفته شده است. در این ماده، کلمه «تا» به معنای سقف مجازات است و به این معناست که 99 ضربه شلاق در نظر گرفته شده، اما قاضی رسیدگی کننده به پرونده می تواند مجازاتی کمتر از این را برای مجرم در نظر بگیرد.

همچنین، تعزیری بودن مجازات اختیاراتی را همچون تقلیل و تعلیق به مرجع رسیدگی می دهد که بر اساس شرایط و اوضاع و احوال قضیه حسب مورد می تواند از آنها استفاده کند. به عبارت دیگر، قاضی می تواند با توجه به شرایط پرونده و تشخیص خود، مجازات کمتری از حداکثر مجازات در نظر بگیرد یا حتی مجازات را تعلیق دهد، اما نمی تواند مجازات بیشتری از سقف مجازات در نظر بگیرد.

آیا ارتباط تلفنی و پیامکی رابطه نامشروع محسوب می شود؟

با توجه به پوشش گسترده تلفن ثابت و تلفن همراه در کشور و امکان دسترسی به فضای مجازی و اینترنت در اغلب نقاط، میزان جرایمی که در فضای مجازی و مخابراتی رخ می دهد افزایش چشمگیری داشته است. در حال حاضر، بسیاری از جرایمی که با لفظ و سخن رخ می دهد، مانند تهدید، توهین، فحاشی و قذف، در بستر فضای مجازی و مخابراتی ارتکاب می شود.

در خصوص ارتکاب رابطه نامشروع مادون زنا از طریق تماس تلفنی یا پیامکی، بحث و اختلاف نظر بین حقوقدانان و قضات وجود دارد. برخی با استناد به مصادیقی که در ماده 637 ذکر شده و شامل تقبیل و مضاجعه هستند، وقوع رابطه نامشروع را منوط به تماس فیزیکی و مادی می دانند و هر چیز غیر از آن را رابطه نامشروع نمی دانند. بنابراین، این دسته از افراد صرف وجود رابطه تلفنی و پیامکی بین دو نفر زن و مرد نامحرم را مصداق ماده 637 نمی دانند و این عمل را جرم تلقی نمی کنند.

اما دسته دیگری از افراد با استناد به کلمه «از قبیل» که در ماده 637 ذکر شده است، تماس فیزیکی را شرط نمی دانند و هر نوع ارتباط خارج از حدود عرف و شرع را جرم دانسته و قابل مجازات می دانند، که از جمله آنها رابطه تلفنی و پیامکی نیز می باشد.

اثبات رابطه نامشروع پیامکی

در این قسمت باید به این نکته اشاره کنیم که بعضی از پیامک ها و تماس های تلفنی می توانند به عنوان اماره قضایی در وقوع جرم رابطه نامشروع مورد استناد قرار بگیرند، به شرطی که وجود رابطه جنسی یا فیزیکی بین دو نفر در آنها تأیید شده باشد.

به عنوان مثال، پیامکی که در آن از وجود رابطه جنسی یا فیزیکی بین دو نفر صحبت شده باشد و یا وجود روابط حضوری در کنار یکدیگر تأیید شده باشد، می تواند به عنوان اماره قضایی در پرونده جریمه مورد استناد قرار گیرد و در روشن شدن وقوع جرم و رفع ابهام به کمک داده های دیگری که در پرونده ضمیمه شده اند، موثر باشد.

لازم به ذکر است که باید بین رابطه تلفنی و پیامکی به عنوان جرم رابطه نامشروع و رابطه تلفنی و پیامکی به عنوان دلیل وقوع جرم رابطه نامشروع تفکیک شود. به عبارت دیگر، صرف وجود ارتباط تلفنی و پیامکی که در آن اقرار و اعترافی از وجود رابطه حضوری ندارد، به نظر برخی جرم و به نظر برخی دیگر جرم تلقی نمی شود. با این حال، در صورتی که پیامک و رابطه تلفنی حاوی اقرار وجود رابطه جنسی یا فیزیکی باشد، می تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد و وقوع جرم را با کمک ادله دیگری که بعداً ضمیمه پرونده خواهد شد، اثبات نماید.

مدارک لازم برای اثبات رابطه نامشروع

بر اساس ماده 160 قانون مجازات اسلامی، رابطه نامشروع مادون زنا با استفاده از ادله ای از جمله اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی قابل اثبات است. اما مدارکی همچون عکس، فیلم و پیامک نیز می توانند به عنوان ادله و در جهت اثبات جرم مورد استفاده قرار گیرند.

در صورتی که در پرونده رابطه نامشروع مادون زنا وجود داشته باشد، اگر عکس یا فیلمی از دو نامحرم وجود داشته باشد که در آغوش یکدیگر باشند، یا پیامکی که وجود رابطه حضوری را تایید کند، این مدارک می توانند به عنوان ادله مؤثر در اثبات جرم مورد استفاده قرار گیرند. همچنین، در صورتی که شخصی در پرونده اعتراف به رابطه نامشروع کند، این اقرار نیز می تواند به عنوان ادله قابل قبول برای اثبات جرم در نظر گرفته شود.

در نتیجه، برای اثبات رابطه نامشروع مادون زنا، از ادله ای همچون اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی، همچنین مدارکی همچون عکس، فیلم و پیامک، می توان استفاده کرد.

در این قسمت باید به این نکته اشاره کنیم که بعضی از پیامک ها و تماس های تلفنی، وجود رابطه فیزیکی بین دو نفر را به عنوان اماره قضایی اثبات می کنند، نه به عنوان دلیل وجود رابطه نامشروع. به عنوان مثال، پیامکی که در آن صحبت از وجود رابطه جنسی بین دو نفر شده و یا وجود روابط حضوری در کنار یکدیگر را تایید می کند، می تواند به عنوان اماره قضایی که ذهن قاضی را در وقوع جرم روشن کرده و رفع ابهام می کند و منجر به علم قاضی می شود، مورد استناد قرار بگیرد.

وکیل کیفری در پرونده های رابطه نامشروع

وکیل کیفری به دلیل تحصیلات تکمیلی در حوزه جزا و جرم شناسی و تمرکز پرونده های قضایی حول موضوعات کیفری، می تواند به شما در طرح شکایت یا دفاع در جرائم مختلف کمک کند. اگر شما درگیر پرونده ای با موضوعات جرایم منافی عفت مانند رابطه نامشروع، زنا، لواط و … هستید، بهترین راهکار این است که به وکیل کیفری متخصص مراجعه کنید تا در اخذ مشاوره و یا اعطای وکالت به شما کمک کند.

وکیل کیفری با داشتن تخصصی در زمینه قانون جزایی، به شما کمک می کند تا بهترین راهکارهای حقوقی را در مورد پرونده خود پیدا کنید. او می تواند به شما در مورد مراحل پرونده، دفاع در دادگاه، طرح شکایت، جمع آوری ادله و شواهد و غیره راهنمایی کند. علاوه بر این، وکیل کیفری می تواند به شما در مورد احتمالات پرونده و نتیجه ای که می توانید از آن بگیرید، توضیح دهد.

به طور کلی، استفاده از خدمات وکیل کیفری متخصص در جرایم منافی عفت مانند رابطه نامشروع، زنا، لواط و … می تواند در جلوگیری از وقوع جرم و یا کمک به دفاع از حقوق شما در مورد پرونده قضایی مفید واقع شود.

بهترین وکیل کیفری در پرونده های رابطه نامشروع در تهران

اگر به دنبال بهترین وکلای کیفری در تهران هستید که بتوانند در پرونده شما بهترین عملکرد را داشته باشند، تیم وکلای کارپردازان به عنوان یک بنیاد با سابقه دیرینه در ارائه خدمات حقوقی، به شما توصیه می کند که از وکلای کیفری ما استفاده کنید. تمامی وکلای کیفری ما، بالاترین سطح تجربه و دانش را در زمینه امور کیفری و دفاع و طرح شکایت در پرونده های منافی عفت دارند.

بنیاد تیم وکلای کارپردازان مفتخر است که در طول سال های کاری خود بهترین خدمات حقوقی را به موکلین محترم ارائه داده و رضایت حداکثری آنان را کسب کرده است. ما به شما اطمینان می دهیم که با انتخاب وکلای کیفری ما، بهترین نتیجه را در پیشبرد پرونده خود خواهید گرفت.

تیم وکلای کیفری ما، همواره در تلاش است تا بهترین راهکارهای حقوقی را در مورد پرونده شما پیدا کند. ما می توانیم به شما در مورد مراحل پرونده، دفاع در دادگاه، طرح شکایت، جمع آوری ادله و شواهد و غیره راهنمایی کنیم. با استفاده از خدمات وکلای کیفری ما، می توانید اطمینان داشته باشید که در بهترین حالت برای پرونده خود عمل خواهید کرد.

وکیل در پرونده های رابطه نامشروع در سعادت آباد تهران

اگر ساکن یا شاغل در محدوده غرب تهران هستید و یا پرونده ای به شکایت از طرف شما یا علیه شما در مرجع قضایی کیفری غرب تهران تشکیل شده است، می توانید به صورت حضوری، تلفنی و آنلاین از خدمات حقوقی بنیاد تیم وکلای کارپردازان استفاده کنید. وکلا و کارشناسان حقوقی متخصص ما، با تجربه و متبحر در زمینه قوانین کیفری، می توانند به شما در پرونده خود مشورت دهند و در صورت نیاز وکالت شما را بر عهده بگیرند.

بنیاد حقوقی تیم وکلای کارپردازان، رسالت خود را در کسب رضایت موکلین و مراجعین محترم قرار داده است. ما به عنوان تیمی متخصص و با تجربه، همواره سعی و تلاش خود را در ارائه بهترین خدمات حقوقی به مشتریانمان به کار می گیریم. با اعتماد به خدمات حقوقی تیم وکلای کارپردازان، می توانید از تجربه و دانش متخصصان ما بهره مند شوید و بهترین نتیجه را در پرونده خود کسب کنید.

در کل، اگر در محدوده غرب تهران ساکن هستید و یا پرونده ای در مرجع قضایی کیفری غرب تهران دارید، بهترین راهکار برای شما این است که با وکلای با تجربه و متبحر تیم وکلای کارپردازان مشورت کنید و در صورت نیاز، وکالت خود را به آنان بسپارید.