سبک زندگی

الف-با توجه به نفی برده داری در اسلام چرا امامان کنیز و غلام داشتند؟

– در مورد مولوی در بین علما چه دیدگاه هایی وجود دارد و موافقین و مخالفین وی چه کسانی هستند؟

در مورد مولوی دیدگاه اشخاص و علما در یک جهت است. هرچند ممکن است که اشعار مولوی مورد توجه قرار گرفته باشد. و یا به صورت «تقیه» به او توجه شده باشد. اما این بدان معنا نیست که عقاید مولوی مورد پذیرش علما باشد و یا مطابق قرآن باشد. در نتیجه دیدگاه های متفاوتی وجود دارد؛ که این دیدگاه های متفاوت ناشی از اعتقادات افراد است. به همین خاطر گمان نمی برم در بین علما، شخصی باشد که توجه خاص تأییدی نسبت به عقاید و مطالب مولوی داشته باشد؛ هرچند ممکن است برخی از ویژگی های او را تأیید کنند.

– اما برخی از علما نیز گرایش عرفانی دارند؛ مثل علامه جعفری که برای مثنوی شرح مفصلی هم نوشته اند و برخی دیگر از علما که دیدگاه مثبتی نسبت به مولوی دارند؛ نظر شما در این مورد چیست؟

در بین علما افرادی که دیدگاه مثبت نسبت به مولوی دارند، بسیار اندک هستند. آقای جعفری خودشان فرموده بودند که من از نوشتن شرح مثنوی پشیمانم و ای کاش این وقت را برای تفسیر نهج البلاغه صرف می کردم. بعد از آن نوشتن شرح مثنوی توسط آقای جعفری، ایشان نقد مفصلی بر مثنوی هم زدند. مولوی آدمی بود وحدت وجودی؛ یعنی ضد فقه، ضد عقل، ضد شیعه و فردی که مثلاً ابن ملجم را تبرئه می کند و معتقد است که او آلت دست خداوند بوده و گناهی مرتکب نشده است و به همین خاطر هم خود علی بن ابی طالب(ع) می فرمایند من شفاعت ابن ملجم را می کنم.

هیچ بغضی نیست در جانم ز تو/ زانک این را من نمی دانم ز تو

آلت حقی تو فاعل، دست حق/ چون زنم بر آلت حق طعن و دق

لیک بی غم شو شفیع تو منم/ خواجه روحم نه مملوک تنم

– گرایش های صوفیانه، فقه گریزانه و ضدشیعه مولوی و شمس را به اهل سنت نسبت داده اند؛ نظر شما در این مورد چیست؟

در مورد مولوی و شمس تبریزی و افکار و کارهایشان، مقاله ای وجود دارد که در شماره ی 7 مجله سمات به چاپ رسیده است. یکی از آقایان مقاله ای نوشت که شمس تبریزی همان امام زمان است و این که مولوی می گوید به خدمت شمس رسیدم، منظورش این بوده که به خدمت امام زمان رسیدم. ما در مقاله سمات سعی کردیم تا مقاله این شخص را نقد کنیم و همچنین بیان کنیم که شمس تبریزی، فرد منحط و بی سوادی  بوده که در عرفیاتش هم مشکل داشته؛ چه برسد به عقایدش. مولوی نیز به تبع او این گونه بوده است. مولوی در مورد توحید نظرات منحطی دارند. مثلاً شمس معتقد است تمام سوره ی اخلاص که در مورد ذات خداست، در مورد مولوی تطابق دارد. آنان همچنین به وحدت وجود محض معتقدند و خلقت را قبول ندارند. در واقع عالم را تجلیات و امواج ذات خدا می دانند. در مورد نبوت نیز عقایدی دارند که گویا می خواهند شخصیت پیامبر را تخریب کنند و پیامبر اکرم را منحط جلوه دهند. در بحث امامت نیز به دفاع از خلفا می پردازند و از معاویه دفاع می کنند. مولوی و شمس به جبر محض ایمان دارند و معتقدند کسب جبر با ماست، فعلش را خداوند با ما خلق می کند و همان ادله ای را که فلاسفه در مورد جبر می آورند، ایشان دوباره بیان می کنند. آنان همچنین مثال های رکیکی را بیان می کنند که بیشتر هدفشان شهوترانی است؛ نه رسیدن به زهد. در همین رابطه مثال معروفی وجود دارد؛ می گویند که شمس تبریزی از مولوی زن خواست، مولوی زنش را آورد؛ دختر خواست، دخترش را آورد؛ پسر خواست، پسرش را آورد. هدف از آوردن این مثال به اعتقاد آنان این است که اگر کسی قطب بود، باید نیازهایش برطرف شود و مرید از این که بخواهد خودش را در اختیار مراد قرار دهد، نباید ابایی داشته باشد. در واقع تصوف مخالف خدا و ائمه است. آنان همچنین نبوت و امامتی که از جانب خداوند و براساس ملاک های عقل و متکی بر علم و عصمت باشد را قبول ندارند.

– مولوی شعری دارد با این تعبیر که :

هر که باشد از زنا و زانیان/ این بَرَد ظن در حق ربانیان

گر نبودی او نتیجه مرتدان/ کی چنین گفتی برای خاندان

گفته می شود که این ابیات در خصوص منکران خاندان اهل بیت(ع) گفته شده است. به این معنا که هر کس این خاندان را قبول ندارد را نسبت به زنا زاده می دهد. نظرتان در این مورد چیست؟

اگر چنین شعری که به مولانا نسبت داده شده، صحت داشته باشد ـ که البته بعید میدانم ـ باید گفت که آنان در عین حال که به جبر معتقدند ولی خودشان را جبری نمی دانند و این را به گروهی دیگر منتسب می کنند. تمام توجیهات در این امور هم وجود دارد؛ مثلاً چگونه مقام عثمان را بالا می برد و او را مقدم بر علی بن ابی طالب(ع) می کند و مطاعن او را می پوشاند. مولانا و شمس نمی توانند خلاف کتاب های اهل سنت نظری بدهند. در کتاب های اهل سنت هم بارها بیان شده که یا علی؛ دشمنان تو منافقند و… به همین خاطر مولوی و شمس هم نمی توانند خلاف این نظر را ادعا کنند. لذا در عین حال که ابن ملجم را مقدم می دارند و توجیه می کنند، سخنان دیگری را هم بیان می کنند.

– به نظر جنابعالی از طریق عرفان نمی توان به خدا رسید و عرفان لزوماً فقه ستیز است؟

کلمه ی عرفان به لحاظ لغوی به معنای معرفت است؛ ولی در اصطلاح، عرفان تماماً مخالف مبانی عقلی و شرعی است. عرفان، فلسفه و تصوف در نهایت یک چیز است. خود این آقایان اعتراف می کنند برخی از کتبی که در حوزه در حال تدریس شدن است، چکیده و خلاصه ی اصول و مبانی کتاب اسرار الآیات ملاصدراست و برخی دیگر معتقدند که کتاب اسرار ملاصدرا در واقع چکیده ی  فصوص ابن عربی است که همه ی این ها وقتی به ریشه برمی گردیم، نهایتاً یک چیز است. مثلاً آمده است که وقتی موسی از کوه طور آمد، برادرش با او دعوا کرد و می گفت چرا مردم را از گوساله پرستی نهی کردی و تو دعوت به توحید را نمی دانی. همچین آمده که نوح بر ضلالت بوده و… . منتها در کتاب های بعدی مطالب پوشیده تر بیان شده است. مثلاً در کتاب نهایه البدایه که در حوزه تدریس می شود، یازده مرحله را بیان می کند که همه اش غلط و نادرست است.  مثلاً در اثبات اختیار، جبر را اثبات می کند و در اثبات حدوثِ عالم، اثبات عدم می کند. بعد در باب حادی العشر که می رسد و می خواهد واجب الوجود (خدا) را اثبات کند، بیان می کند که حقیقه الوجودی که اصالت دارد و عین عیان و حاق الواقع است و عینیت دارد (مثل زمین و آسمان و جن و انس، ماه و خورشید و جماد و…) واجب و در وجود بالذاتی هاست. در آخر هم می گوید که ما خالق و خدایی نداریم و همین عیانی که می بینید، واجب الوجود است. در حالی که کمونیست ها هم چنین اعتقادی دارند.

آقایانی که استاد فلسفه و عرفان هستند، قبل از این که وارد حوزه شوند، عقاید کلامی صحیح را یاد نگرفتند و لذا تعبیرات باطل را پذیرفتند و دو جنبه ی شخصیتی دارند: یک جنبه از قرآن و حدیث و منبر و محراب دارند که مطابق شریعت است و جنبه ای دیگر که از عرفان و فلسفه گرفتند و متوجه نیستند که باطل است. اما چرا متوجه نیستند که باطل است؟ به خاطر این که آنان از صفرِ باطل شروع کردند و اکنون علامه باطل شدند. مثلاً فخر رازی آدم بی سوادی نیست ولی از همان ابتدا در راه  باطل علامه شده است و مثلا آقای صمدی آملی یا حسن زاده…

این حرف ها بدان معنا نیست که آقای طباطبایی کمونیست  و یا دهری می باشند؛ ولی ایشان التفات ندارند در مورد آن چه یاد گرفتند. آن هم به این خاطر است که آقایانی که استاد فلسفه و عرفان هستند، قبل از این که وارد حوزه شوند، عقاید کلامی صحیح را یاد نگرفتند و لذا تعبیرات باطل را پذیرفتند و دو جنبه ی شخصیتی دارند: یک جنبه از قرآن و حدیث و منبر و محراب دارند که مطابق شریعت است و جنبه ای دیگر که از عرفان و فلسفه گرفتند و متوجه نیستند که باطل است. اما چرا متوجه نیستند که باطل است؟ به خاطر این که آنان از صفرِ باطل شروع کردند و اکنون علامه باطل شدند. مثلاً فخر رازی آدم بی سوادی نیست ولی از همان ابتدا در راه  باطل علامه شده است و مثلا آقای صمدی آملی یا حسن زاده که می فرمایند «همه اشیا کانال های ذات خداست و حتی فرعون و موسی هم یکی هستند»؛ از آن جایی که این افراد اولین استادشان صوفی بوده و کلام را قبل از فلسفه نیاموختند، به استادشان به چشم یک آدم ماورایی نگاه می کردند؛ مثلاً از اول پیش آقای الهی قمشه ای رفته و او را به عنوان ولیّ خداوند و متصل به مبدأ  قبول می کنند. بنابراین با این دیدگاه هر چه فرد علامه تر باشد از واقعیت دورتر است. این افکار و عقاید بعدها در تشیع آورده شده؛ ولی علامه های بزرگ ما چون شیخ مفید و شیخ طوسی و علامه حلی هیچ گاه چنین عقایدی نداشته اند و همیشه به تکفیر این عقاید پرداخته اند.

– منظور شما این است که اعتقاداتی که هم اکنون این آقایان دارند، پوشیده شده ی اعتقادات مولوی است و آنان سعی نکردند این عقاید را با عقل محصور کنند؟

خیر؛ بلکه صریحاً همان اعتقادات است. مثلاً فرض کنید داعشی ها و وهابی ها، عقاید یهودی های ضد پیامبر را در قالب اسلام ارائه دادند و پیامبری را معرفی می کنند که هر گناهی را مرتکب می شود. تمام معارف انبیا مبنی بر حدوث عالم است؛ یعنی خدایی وجود داشته و دارد که دنیا را خلق کرده است؛ اما فلاسفه معتقدند که دنیا پرتو یا سایه و یا جزئی از ذات خداست. اما عرفا می گویند که عالمی وجود ندارد و همه چیز همان خداست. جالب این جاست که دست به کتاب های کلامی ما هم می زنند؛ مثلا کتاب های کشف المراد و شرح التجدید و …که کتاب های بسیار وزینی هستند؛ البته اگر اساتید به خوبی تدریس کنند. این کتاب ها اثبات حدوث عالم می کنند و ادله ی فلاسفه را می آورند و همه را رد می کنند؛ اما آقای حسن زاده در کتابش پاورقی می زند که «لیس له تواف فضل لم یکون حادثاً او قدیماً»؛ یعنی عالمی نداریم به جز خدا که بخواهیم از  قدم آن بحث کنیم. این بحث کجا و احادیث ما کجا؟ و یا مثلاً بحث جدال برانگیز جبر و اختیار انسان؛ که فلاسفه قائل به جبر اما علما قائل به اختیار هستند. اما این آقایان می گویند: «ما بحثی در مورد جبر و اختیار نداریم؛ چون انسانی وجود ندارد؛ در واقع انسان همان خداست و ما بحثی در مورد خدا نداریم». این ها عرفان را شرعی نکردند که این محال است؛ بلکه شریعت را تأویل کردند؛ البته مطابق با حرف های فیلسوفان و صوفیان.

– روایتی وجود دارد مبنی بر این که اگر مؤمنی چهل روز گناه نکند، خداوند چشمه های معرفت و حکمت را به قلبش باز می کند. آیا می توان مضامینی از این قبیل را در راستای عرفان آورد؟ 

خیر؛ چرا که عرفان اذکار و مضامین و عقاید مشخصی دارد؛ ولی در این روایت که بیان می کند اگر شخصی چهل روز گناه نکند چنین آثاری بر او مترتب می شود، اشتباه است. احد الناسی نمی تواند بگوید که من چهل روز گناه نکردم و خلوص داشتم؛ چراکه انسان بین خوف و رجاست و وظیفه اش دوری از گناه است و چنان چه این حرف را بزند، در واقع نشان دهنده ی این است که به غرور افتاده و این ایمنی از مکر خداست. لذا تا قیامت که  همه ی افراد در محضر خداوند و ائمه حاضر و پذیرفته نشوند، نمی توان چنین ادعایی کرد و هرکس که فکر کند پذیرفته شده است، به غرور و املا رسیده و این خطرناک است؛ مگر این که کسی که صاحب معجزه است ـ مثل پیامبر ـ بگوید که فلان شخص از اهل بهشت است. حال چنان چه شخص بگوید: «من در خواب دیدم که صاحب ولایت شده ام»، غلط است. در حالات بسیاری از علما آمده که به کشفیاتی رسیدند و اگر احساس می کردند که با شریعت همخوانی دارد، ادامه می دادند و اگر نه، ادامه نمی دادند. می گویند که شیطان 99 در از خیر را به سوی تو باز می کند؛ ولی سرانجام تو را به یک شر مبتلا می کند. پس این بیانات در مورد ولایت، همه از روی غرور و جهل مرکب است و حرف این افراد، همان حرف فلاسفه و عرفا و مشی آن هاست. انحلال روح و بدن و مدت اختیاری  و… همه از سوی صوفیان می باشد. این افراد گمان می کنند که اگر با یک عالم ماورایی و نامرئی ارتباط برقرار کنند، یعنی با خدا ارتباط برقرار کردند. در حالی که شیاطین در عالم نامحسوس و ماورایی هزاران برابر این عالم کار می کنند. شیطان اگر سعی می کند فردی را فاسد کند، هزاران برابر آن زحمت می کشد تا عالمی را فاسد کند. شاهکار شیطان، تحریف علماست. علما معتقدند که این مکاشفه ها باطل است و این در حالی است که فکر می کنید حقیقت را دیده اید. گفته می شود که شیطان نیز می تواند به معراج ببرد.

– منابعی که برای فهم دین وجود دارد، کدام است؟

منابع دین بر می گردد به کتاب و سنت. عقل و اجماع هم هر آنچه می گویند، مربوطِ به سنت است. طریق عقل و سنت متفاوت است؛ ولی اصلش یکی است و کتاب سنت برای عاقل حجت است.

– آیا متن قرآن را می توان به کمک عقل دریافت یا حتماً باید به احادیث رجوع شود؟

آقای طباطبایی معتقد است سنی ها به عترت بی توجه شدند و شیعه ها به سنت. این حرف، حرف بسیار خطرناکی است. این حرف را ماسون ها و ضد دین ها ساختند برای این که بگویند اسلام باطل است؛ شیعه و سنی باطل است؛ پس دیگر دینی باقی نخواهد ماند. علمای ما مفصل در علم اصول، به تبیین حدود حجت قرآن، حجت ظواهر (مادامی که امام معصوم آن را از ظاهرش برنگردانده باشد) پرداخته اند و علمایی چون شیخ طوسی خیلی زیبا در این مورد بحث کرده اند.

– بعضاً احساس می شود که حضرت عالی در مباحثتان آن قدر قضیه را محصور می کنید که نهایتاً به احادیث می رسد؛ آیا این چنین است و جایگاه عقل و یا قرآن تا حدودی تنگ می شود؟

روایات و احادیث ما، بالاترین و بهترین مطالب عقلی را نیز تبیین کردند و به ما یاد دادند و چون از معلمین معصوم صادر شده اند، برای عقل ما راهبرند. اگر قرار است من با عقل خود دم خانه ی ارسطو بروم، چرا دم خانه ی امام معصوم نروم. در حالی که معصومین بالاترین مطالب عقلی را در احادیث و روایات به ما گفته اند و جایی برای بحث نگذاشته اند. ولی اگر منظور شما این است ما آیه و روایتی را قبول کنیم که مخالف عقل است، باید گفت که ما اصلاً چنین آیه و روایتی نداریم؛ ولی اگر پذیرفتیم که آیه برخلاف عقل است، آن روایت دیگر پذیرفته نیست.

– از آن جایی که احادیث و روایات ما برای زمان صدر اسلام صادر شده اند، معمولاً بر سر مصادیق آن در زمان حال، بحث هایی به وجود می آید؛ مثلاً اگر بتوان با استفاده از روایاتی ساختار اقتصادی یک کشور را استخراج کرد، ممکن است بر سر مسائلی از این قبیل بحث و جدال به وجود بیاید که آیا باید عین این احادیث، قوانینی را وضع کرد و یا فلسفه و حکمت احکام صدر اسلام را درک کرد و بر اساس آن، قانون گذاری کرد؟ و یا مثلاً طبق روایات، در سیره ی پیامبر، خود ایشان حاکم بودند و خودشان حکام سایر شهرها را منصوب می کردند؛ ولی الآن پس از چندین سال می خواهیم نوع حکومت را تعیین کنیم؛ حال باید نوع ساختار حکومتی یا اقتصادی جامعه چگونه باشد؟

از آن جایی که اسلام دینی جاودانه است، ائمه معصومین برای یک دوره خاص و با خصوصیاتی خاص، مطالبی را نفرموده اند که ما نتوانیم حرف ایشان، حکم ایشان و وظایفمان را استخراج کنیم. ائمه ی اطهار به نحو احسن تمام شرایط را فرموده اند و نهایتاً به اصول اولیه می رسیم که خود اهل بیت(ع) این موارد را تبیین و تفسیر کردند. اما شاید منظور شما این باشد که آیا قرآن را باید به کمک روایات و احادیث درک کنیم  و یا درک به وسیله ی عقل هم ممکن است؟ اگر منظور شما از این سؤال این جمله باشد، در جواب باید گفت از آن جایی که عقل ما عقل مطلق از خطا نیست، تنها به عقل نمی توان بسنده کرد؛ بنابراین دین را باید فهمید و عمل کرد و چون عقل خطا دارد؛ نمی توان تنها به فهم، مکلف شد.

اما باز برگردیم به بحث مولوی.

همان طور که در شماره ی هفتم مجله سمات هم آوردیم، مولوی کسی است که مبلغین آن در همه ی دوره ها افراد خارجی بودند. این هم از آن جهت است که اگر بخواهند شخصیتی منحرف را بین ما جا بیندازند، کار دشواری است. پس به همین خاطر آن ها فردی منحرف را از بین خودمان پیدا کردند و او را الگو کردند؛ مثلاً یک بحثی وجود دارد و آن این که مولوی و اصحابش ادعای خدایی دارند و خود را از مخلوقات نمی دانند. به شمس تبریزی گفتند: مولونا را چون شناختی؟ گفت: قول مولانا کن فیکون است. این غلط است. کن فیکون فقط خداست. دقت کنید خلقت یا من شیء است یا لا من شیء؛ مثل این که نانوا بخواهد از خمیر نان بپزد و یا این که بخواهد وجود ببخشد و از خود مایه بگذارد. وجود و موجود بر اساس ادله عقلی دو قسمت است: یکی ذات بدون اجزا و دیگری ذات دارای اجزا. ذات بدون اجزا، اجزایی ندارد که از خودش مایه بگذارد؛ ولی ذات متجزی همیشه از خودش مایه می گذارد؛ مثل ابر که از ذرات وجودی خودش باران می سازد. امیرالمؤمنین می فرمایند: به جز خداوند و ذات احدیت همه چیز متجزی است؛ به این معنا که اگر چیزی خلق کند، از خودش کم می شود. بنابراین اگر کسی گمان می کند که اهل بیت خالق عالم اند یا باید گفت که اهل بیت متجزی هستند و مکان و زمان ندارند؛ مانند خدا؛ یا این که بگوییم از ذات خودش مایه گذاشته. مثلاً این که بگوییم امیرالمومنین(ع)  ـ نعوذ بﷲ ـ از ذات خودش مایه گذاشته و زمین را خلق کرده، پس باید گفت تو هنگام راه رفتن روی علی پای می گذاری و این گونه ـ نعوذ بﷲ ـ حیوانات هم می شوند جزئی از ذات اهل بیت.

– این نقلی را که از شمس آوردید، آیا به این معنی نیست که شمس خواسته تا شخصیت مولوی را به بهترین شکل توصیف کند و به همین خاطر هم شاید از چنین الفاظی استفاده کرده است؟

شخصیتی منحرف تر از شمس و مولانا نداریم. شمس در جایی از فعل مولوی می گوید: «کل یوم هو فی شأن»؛ یعنی در هر لحظه آفرینش دارد، بخشش دارد، خلقت دارد و… و این ویژگی خداوند را در مورد مولوی به کار می برد و باز راجع به صفت مولوی می گوید: «قل هو ﷲ احد». احدیت فقط مال خداست و حتی اهل بیت(ع) هم این ویژگی را ندارند؛ چون ویژگی متجزی دارند. احد یعنی جزء ندارد، زمان و مکان ندارد و… . در واقع باید به شمس گفت که تو اصلاً خدا را نمی شناسی که این گونه از مولوی (به جای خداوند) سخن می گویی. شمس راجع به ذات مولوی می گوید: «لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر»؛ فقط خداوند است که این ویژگی را دارد . حتی پیامبر اکرم و امام علی نیز مثل داشتند و اگر خداوند امثال این دو را خلق نکرده است، چون نخواسته است؛ نه این که نتوانسته است. همه ی این ها نشان از این است که آن ها هیچ از توحید نمی دانند. مولوی می گوید: «پیر من و مراد من/ درد من و دوای من/ فاش بگفتم این سخن/ شمس من و خدای من». باید به مولوی گفت که اگر شمس خدای توست، پس تو بت پرستی. «آن زعشق جان دوید و این ز دین/عشق کو و بیم کو، فرقی از این». منظور این است که ما اهل عشقیم؛ نه اهل خوف. این حرف از شیطان است و این ها به غرور و غفلت افتاده اند؛ چرا که از خدا ترسی ندارند و می پندارند که معصوم از گناه هستند. حتی معصومین هم می فرمایند ما از خداوند خوف داریم؛ «مردم را سخن نجات خوش نمی آید؛ سخن دوزخیان را خوش می آید»؛ منظور این است که مردم را از جهنم نترسان و بگذار خوش باشند؛ «لاجرم ما دوزخ را چنان بترسانیم که بمیرد از بیم». این جا آقای شمس می خواهد جهنم را خاموش کند و این از غرور است که این گونه سخن می گوید.

شمس در مورد روایت برخورد حضرت فاطمه(س) با آن شخص کور می گوید: «چون درآمد آن ضریر از در شتاب/عایشه بگریخت بهر احتجاب». او در واقع فضیلت حضرت فاطمه(س) را به عایشه نسبت می دهد و در مورد حضرت علی(ع) سعی دارد تا چنین قطبیتی را برای خودش و امثالش بسازد: «گفت پیغمبر علی را، که ای علی/ شیر حقی، پهلوانی، پردلی»؛ در این جا می خواهد بگوید که علی پهلوان بود؛ ولی قطب رهبری که نبوده است؛ «لیک بر شیری مکن هم اعتمید/ اندرآ بر سایه نخل امید»؛ ای علی درست است که پهلوانی، ولی این کافی نیست و باید برای خودت پیری و پیغمبری پیدا کنی؛ «اندرآ در سایه ی آن عاقلی/ کش نتاند برد از ره  ناقلی/ ظل او در زمین چون کوه قاف/ روح او سیمرغ، بس عالی طواف/ گر بگویم تا قیامت نعت او/ هیچ او را مقطع و غایت مجو». در نهایت بیان می کند که امام علی(ع) هیچ قطبی برای هدایت ندارد: «چون گرفتت پیر، هین تسلیم شو /  همچو موسی زیر حکم خضر رو/صبر کن بر کار خضری بی نفاق/ تا نگوید خضر رو هذا فراغ / چون گزیدی پیر، نازک دل نباش/ سست و ریزیده چو آب و گل مباش».

لذا ابن سیرین در کتابش می نویسد: امر خلافت دایر شد بین اعلم و اکثر؛ آن که عاقل تر است، باید خلیفه شود و اعلم تر باید وزیرش شود؛ مثلاً در آن قصه جعلی که نفس امام علی بر او غلبه کرد، هنگامی که همرزمش آب دهان به سوی او پرتاپ کرد، می گوید: «چون خدو انداختی بر روی من / نفس جنبید و تبه شد خوی من»؛ چگونه امام که قلبش وتر اراده الهی است، می تواند از روی هوای نفس کاری انجام دهد؟! «نیم بهر حق شد و نیمی هوا / شرکت اندر کار حق نبود روا»؛ به این معنا که هوای نفسش بر او غلبه کرد.

(شمس) می گوید پیامبر اهل نماز و روزه نبود و نماز و روزه را آورد، چرا که معتقد بود اگر این ها نباشد، مردم به دنبال غفلت می روند و ما که با خداوند مشغولیم دیگر به نماز و روزه نیازی نداریم؛ می گوید گرسنگی و روزه تو را از خدا غافل می کند، پس دیگر روزه نگیر. می گوید: «بدعت اولیای حق به مثابه ی سنت انبیاست»؛ یعنی بدعت در دین، مثل سنت انبیاست.

در مورد روایتی  که پیامبر اسلام می فرمایند: «اصحاب من چو کشتی نوح هستند»، مولانا می گوید: «گفت پیغمبر که من / همچو کشتی ام به طوفان  زمن/ ما و اصحابیم چو کشتی نوح / هرکه دست اندر زند یابد فتوح».

آقای حسن زاده در کتاب تفسیر قرآن به قرآن، به نقل از پیامبر اکرم می گوید: برای تفسیر به اصحاب من رجوع کنید. می پرسند اصحاب کیستند؟ می فرمایند: اهل بیت(ع). ولی ایشان متأسفانه اهل بیت را در این روایت حذف می کنند: «در پی خورشید وحی آن مه دوان / آن صحابه در پی اش چون اختران / ماه می گوید که اصحاب نجوم/ للسری قدوه و للطاغی رجوم».
از شمس نقل می کنند که شمس بر خاندان پیامبر می گریست و ما بر وی می گریستیم. در واقع در این جا نیز منظور تمسخر افرادی است که بر خاندان پیامبر گریه می کنند و همچنین افرادی که برای مردگان گریه می کنند؛ چرا که معتقد بودند برای فردی که به خدا پیوسته نباید گریه کرد. اگر این افراد چنین اعتقادی دارند، پس چرا برای عثمان عزاداری می کنند و پس از مرگش هم خون خواهی کردند؟! این جا مشخص می شود که این افراد ناصبی هستند. «کی توان با شیعه گفتن از عمر/ کی توان بربط زدن در پیش کر»؛ این جا هم می خواهد بیان کند که شیعیان به شدت افرادی هستند متعصب. «من همی گویم بر او جف القلم»؛ به این معنا که قضا و قدر وجود دارد و هرچه اتفاق می افتد، دست ما نیست و خداوند است که قضا و قدر را تغییر می دهد. به همین خاطر هم امام علی(ع) به ابن ملجم گفت که من هیچ دشمنی با تو ندارم؛ چرا که تو آلت دست حق بودی و من از تو بغضی ندارم و حتی تو را نیز شفاعت می کنم: «هیچ بغضی نیست از جانم ز تو/ زان که این را من نمی دانم ز تو/ عالم حقی تو فاعل دست حق/ کی زنم بر آلت حق طعن و دق / لیک بی غم شو شفیع تو منم/ خواجه ی روحم نه مملوک تنم». ولی این جا اشتباهی وجود دارد و آن این که اگر آلت دست خداوند بوده است که دیگر به شفاعت نیازی ندارد.

– از آنجایی که زبان شعر زبان خیال است، آیا فکر نمی کنید ممکن است هدف از بیان این اشعار، بیان  رحمانیت خداوند باشد؟ آیا الفاظ به جهت مبالغه و اغراق و برای زیبایی آورده نشده اند؟

شعر دو حالت دارد؛ ممکن است که فقط مناظر زیبا را توصیف کند و یا ممکن است فلسفه را به شکل شعر آورده باشد؛ مثل کتاب سبزواری. مولوی حق ندارد به وسیله ی تحریف عقاید و القای اعتقادات غلط به شعرش زیبایی ببخشد. «خلق حق اعمال ما را موجد است»؛ یعنی حتی شراب خوردن ما هم جبری است و فعل ما را خداوند ایجاد کرده: «گفت آدم که ظلمنا نفسنا / او ز فعل حق نبد غافل چو ما». این که ما بخواهیم گناهانمان را از باب خداوند بدانیم و از روی ادب بگوییم که ما گناه را انجام دادیم، هم کفر است و هم خارج از عقل. «در گنه او از ادب پنهانش کرد / زان گنه بر خود زدن او بربخورد / بعد توبه گفتش ای آدم نه من/ آفریدم در تو آن جرم و محن»؛ مولوی در اشعارش ذکر کرده که خداوند فرموده است که من گناهان را به وسیله ی شما خلق کردم؛ ولی چون تو از باب ادب آن را بر عهده می گیری، من تو را می بخشم. سپس او از فرعون دفاع می کند و… . خلاصه این که معتقد است دنیا از ذات خداست و همه ی اتفاقات نیز از اوست.

آقای حسن زاده هم گفتند که شمر و امام حسین(ع)، همچو امواج دریا و برحسب قضا و قدر در این دنیا جنگیدند؛ ولی هر دو در آخر از دریا هستند و از یک چیزند؛ پس دعوایی نباید وجود داشته باشد. «ما که باشیم که تو ما را جان جان / تا که ما باشیم با تو در میان»؛ در واقع همه ی ما از ذات خدا هستیم و هیچ دوئیت و دعوایی وجود ندارد و هستی جهان و اعمال ما نیز از ذات خداست و خداوند هم بی نهایت است. بعد دوباره در قصه ی حلاج می گوید: «چون قلم در دست غداری بود/ بی گمان منصور بر داری بود/ چون سفیهان راست این کار و کیا/ لازم آمد یقتلون الانبیاء»؛ در واقع او از منصورحلاج که ادعای خدایی داشت و ملحد و جادوگر بود، دفاع می کند و می گوید اعدام او کار اشتباهی بود؛ چراکه همه ی ما از ذات خداوندیم.
پس دعوت انبیا برای همین است که «ای بیگانه به صورت تو جز منی / از من چرا بی خبری/ بیا ای جزو ز من بی خبر مباش». اگر ما از خدا هستیم؛ پس یعنی خدا نیز جسم دارد و خدا خودش را وارد جهنم و بهشت می کند. اصول و معارف را شمس با این اشتباهات فاحشش زیر سؤال می برد. در دیباچه ی پنجم دفتر مثنوی هم آورده شده است که «چون رسیدی به مقصود،آن حقیقت است و جهت این گفته اند لو ظهرت الحقایق، بطلت الشرایع»؛ به این معنا که بعد از این که ما به این حقیقت رسیدیم که جزیی از خداوند هستیم، دیگر نماز و روزه ای به کار نیست و این که گفتیم زنا و لواط انجام نده، به این خاطر بوده که به حقیقت برسی که جزئی از خدا هستی؛ حال که به این حقیقت رسیدی هر کاری جایز است. «صوفه ای گشته است بهر این  لئام / الخیار و اللواط والسلام». صوفیانی که جوانان را در طول شب های دراز به خانقاه ها می بردند و عقاید مزخرف را به آنان القا می کردند، حتما لواطی هم صورت می گرفته؛ در حالی که شعرهای شهوت انگیز و اسمای ثلاثه را هم بارها و بارها می خواندند. و یا این مثال که می گوید شریعت همانند آموختن علم طب است و چنانچه آن را یاد بگیری از بیماری ها رهایی می یابی و دیگر نیازی به خوردن داروها نیست و یا به عبارتی، چون به حقیقت و تصوف رسیدی، دیگر به علم و حتی قرآن هم کاری نداشته باش؛ در حالیکه پیامبر می فرمایند: طلب علم واجب است.

بعد استاد شمس تبریزی در پاسخ شیخ اوحدالدین کرمانی از او می خواهد تا در بغداد بماند: «گفت روزی چه باشد اگر با ما باشی؟ گفت به شرط آن که با ما بنشینی و آشکارا شراب بخوری پیش مریدان و من نخورم. گفت تو چرا نخوری؟ گفتم تا تو فاسقی باشی نیکبخت و من فاسقی باشم بدبخت». بعد در مورد عبادات می گوید: «شیوه ی عبادات مهم نیست؛ بلکه به نیات نظر دارد». نماز هم نخوانی مهم نیست؛ نیت و سماع را که انجام دهی کافی است.

می گوید پیامبر اهل نماز و روزه نبود و نماز و روزه را آورد، چرا که معتقد بود اگر این ها نباشد، مردم به دنبال غفلت می روند و ما که با خداوند مشغولیم دیگر به نماز و روزه نیازی نداریم؛  می گوید گرسنگی و روزه تو را از خدا غافل می کند، پس دیگر روزه نگیر. می گوید: «بدعت اولیای حق به مثابه ی سنت انبیاست»؛ یعنی بدعت در دین، مثل سنت انبیاست. مولانا و شمس تا آخر عمر به سماع و رقص و جلسات مختلط زنانه و مردانه مشغول بوده و همه ی این ها بیانگر عقاید اشتباه مولوی و شمس تبریزی است.

چرا برده داری در اسلام حرام نگردیده است؟چرا در اسلام برده داری و کنیزداری ممنوع نشد؟نگاه اسلام به برده داری چیست ؟ چرا امامان کنیز و غلام داشتند ؟

 

الف-با توجه به نفی برده داری در اسلام چرا امامان کنیز و غلام داشتند؟

ب-آیا این کنیزان و غلامان حقوقی نیز داشته اند 

 

پاسخ: 

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
دوست بزرگوار به چند نکته توجه فرمائید:
1- اگر چه اسلام برده داری را ابداع نکرده است. لکن در آن عصری که بردگی با تار و پود جوامع بشر آمیخته بود، اسلام به عنوان یک دین واقع گرا و اصلاح گر در ابتدا این حقیقت را به عنوان یک امری که وجود دارد به صورت مشروط پذیرفت و در عین حال با بیان یک سلسله دستورها در جهت رهایی بردگان قدم برداشت. در واقع اسلام در راه آزادی بردگان پیش قدم شد. اما این به معنای نفی برده داری در اسلام نمی باشد. یعنی دین اسلام به جهت رعایت برخی مصالح ضروری به یکباره و به صورت انقلابی در جهت رهایی بردگان گام بر نداشت، بلکه با وضع محدودیتها و حریم ها در نوع مواجهه با آنها در ابتدا بر رعایت حقوق بردگان و کنیزان تاکید نمود و سپس مسیر تدریجی برچیده شدن برده داری را تدوین نمود .علامه طباطبایی در این خصوص می گوید: “اسلام تا می توانست از جامعه های غیر اسلامی (= کافران حربی) گروهی را به شکل اسیر جنگی می گرفت و در جامعه حق و عدالت وارد می ساخت و به تعلیم و تربیتشان می پرداخت، سپس از راه های مختلف به تدریج آنان را آزاد ساخته و جزء جامعه اسلامی می نمود”.(1)ائمه اطهار (ع) نیز به عنوان بخشی از جامعه آن روز از یک سو برای ارائه الگوی عملی و کاربردی در نحوه مواجهه با بردگان و از سوی دیگر استفاده از این فرصت در جهت تربیت افراد شایسته و مبلغان و مروجان حقیقی فرهنگ اهل بیت به صورت مکرر با خریداری و تربیت و آزاد سازی بردگان در همین جهت قدم بر می داشتند؛ رفتار و سیره اهل بیت (ع) در باره بردگان, از درخشان ترین فضایل اسلام در برخود با زیر دستان می باشد. همین رفتار شایسته, سبب شده بود غلامان و کنیزانِ ائمه, از آزادی خود خوشحال نشوند و تقاضا کنند برای همیشه غلام آن بزرگواران باقی بمانند. اکثر بردگان در خانه اهل بیت با معارف دینی و احکام الهی آشنا می شدند و از محضر آنان استفاده های علمی و عملی بسیاری می نمودند. پس از آزادی, انسان هایی نمونه , مؤمن و حقیقت جو بودند; بسیاری از آنان به خاطر عشق به مولای خود, به درجه رفیع شهادت رسیدند که ذکر حکایات آن ها سبب طولانی شدن مطلب خواهد شد. (2)

2- همانطور که بیان شد اسلام برای نحوه معاشرت با بردگان قوانین و ضوابطی تعیین نمود، که بسیاری از این ضوابط و احکام در جهت رعایت حقوق بردگان و کنیزان بود مثلا پیامبر(ص) فرمود:”کسی که برادرش زیردست او است، باید از آنچه می خورد، به او بخوراند و از آن چه می پوشد، به او بپوشاند و زیادتر از توانایی به او تکلیف نکند.”(3) اسلام ضمن این که با برنامه حساب شده ای آنان را به سوی آزادی و ازادگی سوق می دهد، برای آنان شخصیت قایل است. تا آن جاکه از نظر شخصیت انسانی، هیچ تفاوتی میان بردگان و افراد آزاد نمی گذارد و معیار ارزش را تقوا قرار می دهد.(4) بدین منظور به بردگان اجازه می دهد که همه نوع پست های مهم اجتماعی را عهده دار شوند تا آن جا که بردگان می توانند مقام مهم قضاوت را بر عهده بگیرند.(5)

3- در مورد مسائل خانوادگی نیز اسلام برای بردگان و کنیزان ضوابط و حریمی مشخص نمود، مثلا در مورد ضوابط داشتن رابطه جنسی مالک با کنیزش، اگر چه اجمالا آن را حلال اعلام می نماید (6) لکن در احکام دینی برای چنین رابطه ای ضوابط معینی را بیان نموده است:
1- مالک، کنیزش را به ازدواج شخص دیگر در نیاورده باشد.
2- مالک، کنیز را به دیگرى نداده باشد.
3- اگر کنیز با شخصِ دیگرى ازدواج کرده باشد یا او را به دیگرى بخشیده باشند، پس از سپرى شدن مدّت زمان عده‏ طلاق با شوهرش یا تمام شدنِ زمان بخشش، و یا در صورت باردار شدن پس از به دنیا آمدن آن فرزند مجدداً کنیز بر مالکش حلال مى‏شود.
4- کنیز در حالِ گذراندن ایّام عدّه (عدّه‏ طلاق از شوهر قبلى‏اش) یا ایام استبرا (در آن جا که محلّل واقع شده)، نباشد.
5- قبلًا پدر مالک کنیز با کنیز، نزدیکى نکرده باشد.
6- کنیز، بین چند صاحب مشترک نباشد.
7- قبلًا فرزند مالک و صاحب کنیز با او نزدیکى نکرده باشد.
8- کنیز با مولایش قرارداد نبسته باشد که پول خود را بدهد تا آزاد شود (در اصطلاح مُکاتَب نباشد).
9- کنیز، کاملًا تحت تصرّف مالک باشد. (7)

 

با توجه به مجموع نکات بیان شده مشخص می گردد که بردگان و کنیزان نیز از حقوق اجتماعی و خانوادگی خاصی برخوردار بودند، اما در خصوص مساله بارداری کنیز و فروش آن در حال بارداری که تصریح فرمودید، باید توجه داشت که اگر کنیز در اختیار مالک خود بوده و از او باردار شده باشد «ام ولد» بوده و مادر فرزند مالک محسوب می شود و دیگر مالک حق فروش آن را ندارد و پس از تولد فرزند خود به خود آزاد می گردد، اما اگر کنیز به لحاظ جنسی در اختیار مالک نبوده و مثلا مالک کنیز خود را به ازدواج غلام دیگری در آورده و از دیگری باردار شده است، فروش آن مانعی ندارد. ولی همانطور که در موارد بالا اشاره شد به لحاظ رعایت حقوق خانوادگی تا زمان تولد فرزند و سپری شدن عده او، فرد دیگری جز همسر او حق ارتباط با او را ندارد.

 

پی نوشت ها:
1. ماهنامه پاسدار اسلام، ش 22،  ص 13.
2. علامه مجلسی، بحارالانوار، الوفاء بیروت، 1404ق، ج 42، ص 135.
3. بحارالانوار، همان، ج 71، ص 141 و 142.
4. حجرات (49) آیه 13.
5. آیت الله مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، 1374 ش، ج 21، ص 420.
6. مؤمنون(23) آیه 6.
7. نجفى، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام‏، دار إحیاء التراث العربی‏، بیروت- لبنان‏، بی تا، ج 30، ص 284- 292.
موفق باشید.