سبک زندگی

سوالات پرسیده شده از وکلا در مورد مجازات مواد مخدر شیشه

قاچاق مواد مخدر در تمام جلوه های آن پدیده ای چند وجهی است. تولید و قاچاق مواد مخدر از یک زاویه امنیت و آسایش روح و جسم انسان ها را نشانه می گیرد و موجب خلق بازارهای مالی غیر شفاف، شیوع مفاسد اقتصادی و مالی، ایجاد رقابت ناسالم، بروز طبقه ای از مجرمان با امکانات هنگفت مادی، رواج جنایات سازمان یافته و گسترش فساد در میان مقامات رسمی بالأخص در سطح نیروی پلیس و نهادهای امنیتی می گردد. پدیده قاچاق مواد مخدر از مهم ترین عوامل تهدیدکننده نظام اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جوامع بشری است که ریشه اخلاق را در جامعه می سوزاند و ره آورد فساد است. قاچاق مواد مخدر به عنوان یک جرم عمدتاً سازمان یافته و بین المللی، ریشه بسیاری از مفاسد اقتصادی و عامل از بین رفتن فرصت های شغلی فراوان برای جمعیت شاغل یک کشور بوده و از همین رو دغدغه همیشگی مسئولین کشور است و به همین دلیل در دوره های مختلف قوانین زیادی وضع میشوند.

قاچاق مواد مخدر چیست؟ 

قاچاق مواد مخدر یعنی ورود کلیه ی مواد طبیعی و شیمیایی اعتیادآور که به کشور ممنوع و یا ورودش به کشور مجاز باشد اما از راه های غیر قانونی وارد کشور و یا از کشور خارج شود قاچاق مواد مخدر گفته می شود ، برخی از این مواد تخدیر کننده نبوده بلکه ممکن است ایجاد تحرک و توهم نماید.فردی که مرتکب قاچاق میشود را قاچاقچی یا سوداگر مینامند.

مجازات قاچاق مواد مخدر 

مجازات های اصلی در مورد جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر از حیث نوع و میزان مجازات در طول سال های گذشته و بخصوص بعد از انقلاب، با تغییرات جزئی تقریباً روند یکسانی طی میکند و تفاوت عمده در میزان مجازات است نه نوع آن ها. مجازات هایی که برای مرتکبان قاچاق مواد مخدر در نظر گرفته شده است و جزو مجازات های سنگین محسوب میشوند، عبارتند از: اعدام، حبس، جزای نقدی، شلاق، ضبط و مصادره اموال.

مواد مخدر

مجازات های مربوط به حمل مواد مخدر

 طبق ماده‌ی ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات حمل و نگهداری بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته و تفاله‌ی تریاک به شرح ذیل می باشد :

1- از یک تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق

2-  برای بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس در انتظار اوست؛

3-برای بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس؛

4- و در نهایت اگر بیش از ۵ کیلوگرم باشد مشمول مجازات اعدام است. با تصویب متمم جدید قانون مبارزه با مواد مخدر 1396 این مقدار به 50 کیلو گرم افزایش یافت. حداکثر حبس در نظر گرفته شده برای جرائم خفیف تر ، 30 سال می باشد.

همچنین در ماده 8 قانون مذکورمجازات حمل کردن و صادر کردن و وارد کردن هروئین ، مرفین ، کوکائین ، شیشه ، ا.اس.دی ، آکستاسی به شرح ذیل تعیین شده است:

1-تا 5 سانتی گرم جزای نقدی از 500هزار ریال تا یک میایون ریال و 20 ضربه شلاق

2-بیش از 5 سانتی گرم تا یک گرم جزای نقدی از 2 میلیون تا 6 میلیون ریال و 30 تا 70 ضربه شلاق

3- بیش از یک گرم تا 4 گرم  جزای نقدی از 8میلیون تا 20 میلیون ریال و دو تا 5 سال حبس و 30تا 74 ضربه شلاق .

4-بیش از 15 گرم تا 30 گرم جزای نقدی از 40 میلیون تا 60 میلیون ریال و 10 تا 15 سال حبس و 30 تا 74 ضربه شلاق و در اخر اگر بیش از 30 گرم باشد مشمول اعدام می باشد. اما در متمم جدید قانون مصوب 1396 ، مجازات اعدام از 30 گرم به 2 کیلو گرم رسید.

مواد مخدر

مجازات معاونت در حمل مواد مخدر  

منظور از معاون جرم اشخاصی هستند که اقدامی در اصل عمل یا شروع آن نکرده باشند. ماده 126ق.م.ا در این زمینه مقرر می دارد: اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند :

1-هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

2-هرکس با علم و قصد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3-هرکس عالما ، عمدا وقوع جرم را تسهیل کند . مصادیق مذکور در ماده 126 حصری هستند اما اجزاء آن مصادیق محدود و منحصر به فرد نیستند. و طبق ماده 127 قانون مجازات اسلامی: در صورتی که شرع یا قانون ، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

الف: در جرائمی ک مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است حبس تعزیری درجه 2 یا 3

ب: در سرقت حدی و قطع عمدی عضو ، حبس تعزیری درجه 5 یا 6

پ: در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است، 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه 6

ت: در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از جرم ارتکابی

تبصره 1: در مورد بند ت این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه 4 ، 6 و 7 است.

 

عوامل تخفیف مجـرمان مواد مخـدر      

1- عدم سوء پیشینه

2.نداشتن سابقه مجرمیت طبق قانون مواد مخدر می تواند از عوامل تخفیف مجازات قاچاقچیان باشد

3- وجود انگیزه شرافت مندانه: به صورت عام وجود انگیزه شرافت مندانه جزء عوال تخفیف در کلیه مجازات ها می باشد

4- همکاری با پلیس یا مقام قضایی به منظور کشف آثار و عدله جرم و یا سایر مجرمین

 

3 سوال متدوال از حمل مواد مخدر  

  1. سلام شخصی با مقداری تریاک گرفته شده و این کار را با ماشینی که متعلق به شخص دیگری هست انجام داده است آیا  می توان خودرو را از توقیف خارج کرد؟

در صورتیکه فرد صاحب خودرو از عمل ایشان مبنی بر حمل مواد مخدر مطلع نبوده باشد و خودرو را جهت استفاده در امر دیگری به ایشان داده باشد میتوان خودرو را از توقیف آزاد کرد

  1. ایا بازداشت یک روزه جهت اتهام مواد مخدر سوء پیشینه محسوب می شود ؟

در صورتیکه به جهت حمل مواد حکم محکومیت برایتان صادر نشده باشد سوء پیشینه این برایتان منظور نخواهد شد

  1. آیا اقرار به گرفتن مواد مخدر توسط پلیس با زور و کتک دارای اعتبار است؟

عمل انجام شده توسط بازپرس غیر قانونی بوده است و به دلیل اینکه به زور از شما اقرار گرفته اند لذا هیچ اعتباری نخواهد داشت و بعد از صدور کیفرخواست میتوانید در دادگاه عنوان کنید.

دیدگاهتان را بنویسید