سبک زندگی

دادخواست رفع تصرف عدوانی و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در صورتی مطرح می شود که شخصی  از ملک دیگری ، به صورت غیر قانونی و بدون رضایت مالک استفاده نماید. در چنین شرایطی مالک رسمی ملک  می تواند اجرت المثل ایام تصرف را به میزان مدت تصرف در ملک از شخص متصرف مطالبه نماید. دراین مواقع مالک می تواند اقدام به طرح دو دعوا نماید:

  1.  رفع تصرف عدوانی و یا خلع  ید
  2.  مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

 

میزان اجرت المثل ایام تصرف چگونه تعیین می شود ؟

مقدار اجرت المثل وابسته به شرایط پرونده ، نوع ملک ، نحوه و میزان استفاده  از ملک و …. می باشد.

اگر در قرارداد ملک مورد دادخواست ، مبلغی  مشخص نشده  باشد و یا اصلا قراردادی  بین طرفین  وجود نداشته باشد ،میزان بدهی  متصرف برابر با مبلغی خواهد بود که کارشناس  ملکی یا قاضی  دادگاه بر اساس ملک مشابه ، مشخص می کند.

برای درخواست اجرت المثل زمان تصرف ملک باید به کجا مراجع شود؟

دعاوی درخواست اجرت المثل ایام تصرف ملک به دو دسته  کلی تقسیم بندی می شوند:

  1. مواردی که میزان  اجرت المثل ملک زیر۲۰میلیون تومان می باشد، برای رسیدگی به شوراهای حل اختلاف  ارجاع داده می شوند .
  2. مواردی که میزان اجرت المثل ملک بیش از ۲۰میلیون تومان  می باشد ، در  دادگاه  حقوقی محل وقوع ملک رسیدگی می شود.

در مواردی  که تعیین دقیق میزان دقیق اجرت المثل زمان تصرف ملک توسط خواهان ممکن نباشد، مالک  می تواند با ارائه دادخواست “تأمین دلیل” به کارشناس حقوقی، تعیین مبلغ دقیق اجرت المثل ملک را در خواست نماید.

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک مشاع

بر اساس قانون افراز و فروش املاک مشاع ، شرکا یک ملک مشاع در تمام اجزا آن بر اساس سهم خود  شریک هستند ؛ لذا هرکدام از این شرکا ، برای  دخل و تصرف مادی در ملک مشاع ، بایستی اجازه و رضایت بقیه شرکا را نیز داشته باشند.

بنابراین چنانچه یکی از شرکا بدون اجازه سایرین اقدام به تصرف در ملک مشاعی نماید ، شرکا دیگر می توانند با ارسال اظهارنامه درخواست رفع تصرف از ملک را به شریک متصرف ارائه کرده و در صورتی که متصرف از رفع تصرف خودداری نماید ، شرکا ملک مشاعی می توانند با طرح دادخواستی حقوقی ، تخلیه ملک مشاع را به انضمام دادخواست مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف ملک به دادگاه  ارائه نمایند.

اجرت المثل زمان تصرف ملک در این شرایط از زمان ارائه اظهار نامه رسمی محاسبه می گردد.

 در رای شماره ی ۷۵۰ مورخ ۹۱/۶/۱۸ شعبه ی ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران آمده است که : “ برای این که دعوای اجرت المثل ایام تصرف در مال مشاع مسموع باشد ، ابتدا خواهان باید ثابت کند که تصرفات خوانده در مال مشاع با مخالفت وی رو به رو شده است. اعلام مخالفت از طریق اظهارنامه یا غیره صورت میگیرد. 

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مستاجر

اگر مستاجر پس از انقضای مدت اجاره ، بدون اذن مالک ، ملک مورد اجاره را در تصرف خود نگه داشته باشد ، موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود. بنابراین موجر بایستی دادخواست مطالبه اجرت المثل را مطرح نماید . دادگاه پس از برگزاری جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین ، در صورتی که مالک را  مستحق دریافت اجرت المثل تشخیص دهد ، امر را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد تا  با بررسی و ارزیابی ملک ، اجرت المثل دوره ای که ملک در تصرف مستاجر بوده را با توجه به موقعیت و شرایط ملک و مقایسه با املاک مشابه ، مشخص نماید . در این شرایط مبلغ اجرت المثل ممکن است از مبلغ اجاره کمتر و یا بیشتر باشد.

شرایط مطالبه اجرت المثل زمان تصرف مستاجر

الف) مالکیت رسمی  خواهان به عنوان مؤجر

ب) انقضای مدت قرارداد اجاره

ج) درخواست تخلیه توسط موجر ( در غیر این صورت ، ظاهر امر این است که مالک برای ادامه تصرفات مستاجر رضایت دارد. )

ج) تصرف خوانده در مال الاجاره .

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از یک دهه سابقه و با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه خدمات تخصصی حقوقی و مشاوره در امور و دعاوی ملکی می باشد.

مقالات مرتبط

دعوای رفع مزاحمت از حق

الزام-به-رفع-ممانعت-از-حق

دعوای رفع ممانعت از حق

رای وحدت رویه

خلع ید از اعیان غیرمنقول دعوایی غیرمالی است

رای وحدت رویه

خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر اثبات مالکیت است

دعوای رفع تصرف عدوانی

 دعوای رفع تصرف عدوانی

رسیدگی به دعوای قلع و قمع

دعوای قلع و قمع بنا

دعوای الزام به تحویل ملک

دعوای الزام به تحویل ملک

طرح دعوای خلع ید

دعوای خلع ید

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 8 امتیاز: 4.1)


رای اجرت المثل ایام تصرف که در زیر درج می گردد به طور ضمنی حاوی خلاصه لایحه دفاعیه در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک و ابتنای رای اجرت المثل زمان تصرف ملک بر نظریه کارشناسی است.بدیهی است که تشخیص میزان اجرت المثل به جهت فنی و کارشناسی بودن با کارشناس است.رای مورد نظر به قرار زیر است:

رای اجرت المثل ایام تصرف با وکالت مسعود فریدنی

پرونده کلاسه…شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار تصمیم نهایی شماره 9809972640501771

خواهان ها:

  1. خانم … 2. خانم …. 3-خانم … با وکالت آقای مسعود فریدنی فرزند عبدالمحمد به نشانی میدان فردوسی خیابان انقلاب اسلامی روبروی خیابان استاد نجات اللهی ( ویلا ) کوچه براتی ساختمان 880 پلاک 16 طبقه 6 واحد 11

خوانده : آقای … با وکالت آقای … به نشانی استان …

خواسته ها : 1. مطالبه اجرت المثل اموال

  1. دستور موقت
  2. رفع تصرف عدوانی
  3. مطالبه خسارت دادرسی

 رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم ها 1 – … 2- … 3- … با وکالت آقای مسعود فریدنی بطرفیت آقای …فرزند …با وکالت آقای … به خواسته رفع تصرف عدوانی و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 14 / 11 / 95 لغایت زمان اجرای حکم علی الحساب مقوم به 000 / 000 / 201 ریال و دستور موقت و مطالبه خسارت دادرسی وکیل خواهانها اظهار می دارد که قطعه باغی بوده که متعلق به مورث طرفین پرونده می باشد و بعد از فوت مورث آنها ، بین آنها تقسیم شد اما خوانده آنرا در تصرف دارد اجازه تصرف موکلین را نمی دهد و تقاضای محکومیت خوانده را دارد خوانده در مقام دفاع اظهار داشت که بعد از فوت پدر شان ، این باغ توسط مادرشان به تصرف وی داده شد . وی آن را سرپرستی کرده است و تقاضای رد دعوی خواهان ها را دارد دادگاه جهت تعیین اجرت المثل موضوع را به کارشناس و هیات سه نفره کارشناسان واگذار نمود و هیات سه نفره کارشناسان سهم هریک از خواهان ها را به مبلغ …. ریال از تاریخ 14 / 11 / 95 لغایت 26 / 8 / 98 اعلام نمودند که به نظریه مذکور اعتراضی نشده است و بنظر دادگاه با اوضاع و احوال محقق قضیه منطبق می باشد نظر به خواسته خواهان ها و نظر به اظهارات و دفاعیات خوانده که تصرف را قبول داشته و انتقال ملک بعد از فوت به ورثه به صورت قهری است و خوانده دلیلی بر جواز تصرفات خود ارائه ننموده دادگاه دعوی خواهان ها را وارد دانسته و مستندا به ماده 320 قانون مدنی و مواد 158 و 175 و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رفع تصرف عدوانی خوانده از سهم خواهان ها و پرداخت مبلغ … ریال بابت اجرت المثل در حق هر یک از خواهان ها و نیز پرداخت مبلغ…حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه در خواهان صادر واعلام می گردد . رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد . در خصوص خواسته خواهان مبنی بر دستور موقت نظر به اینکه خواهان این قسمت از دادخواست را استرداد کرده با استناد به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر و اعلام می گردد . قرار صادره نیز وفق مراتب قابل تجدید نظر است .

این مطلب با عنوان رای اجرت المثل ایام تصرف ملک تدوین گردیده است.

مطالب مرتبط:

1- نمونه رای خلع ید و قلع و قمع 

2- نمونه لایحه دفاعیه رفع تصرف عدوانی (حقوقی) به وکالت از خوانده 

ارتباط با وکیل امور حقوقی و ملکی

شما می توانید جهت اخذ مشاوره و تنظیم لایحه در امور حقوقی و ملکی مانند رفع تصرف عدوانی،خلع ید،تنظیم سند ،ابطال سند و قرارداد ،فسخ و انفساخ و اقاله،مطالبه خسارت و مطالبه طلب،تحویل مبیع و سایر دعاوی حقوقی و ملکی با شماره تلفن 09123978117 ( مسعود فریدنی – وکیل پایه یک دادگستری ) تماس بگیرید. قبول وکالت در حوزه های قضایی سطح استان های تهران و البرز میسر است.

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.

دیدگاهتان را بنویسید