سبک زندگی

نمونه دادخواست تخلیه عین مستاجره و مطالبه اجرت المثل

دادخواست تخلیه مستاجر ، نمونه دادخواست تخلیه 

مشاوره آنلاین در واتساپ

نمونه دادخواست تخلیه مستاجر

یکی از دعاوی مهم در حوزه ملک ، بحث تخلیه ملک است. بخشی از دعاوی مربوط به تخلیه در ارتباط با روابط موجر و مستاجر است. در واقع میان موجر و مستاجر در چند مورد ممکن است اختلافاتی ایجاد شود. در نتیجه ، کار به تهیه و تنظیم دادخواست تخلیه و نهایتاً ارائه دادخواست تخلیه به محاکم قضایی و شورای حل اختلاف بکشد.

پیش از توضیح در مورد دادخواست تخلیه مستاجر و ضمن اشاره به برخی دعاوی رایج میان موجر و مستاجر به شرح زیر به استحضار کاربران محترم می رساند چنانچه در مورد اجاره ملک دچار اختلافاتی با طرف مقابل خود هستید می توانید با وکیل دعوای اجاره و تخلیه ملک به شماره 02144096954 تماس بگیرید. وکیل مورد نظر می تواند در کوتاهترین زمان ، دستور تخلیه ملک شما را اخذ نماید.

دادخواست تخلیه مستاجر

انواع دادخواست رایج میان موجر و مستاجر

 • مطالبه اجاره عقب افتاده یا اجور معوقه
 • تخلیه (مسکونی ، تجاری)
 • فسخ قرارداد اجاره
 • بطلان اجاره
 • الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
 • الزام به تعمیرات اساسی عین مستاجره
 • عسر و حرج نسبت به اجاره اماکن مسکونی
 • تجویز انتقال منافع مورد اجاره
 • الزام به انجام شروط مربوط به اوصاف مورد اجاره مانند وصل تلفن و آب و برق و…

دادخواست تخلیه مستاجر

اتمام مدت اجاره و تخلیه ملک

به استناد ماده 494 قانون مدنی ، قرارداد اجاره بعد از پایان مدت اجاره ، پایان یافته تلقی می گردد. بنابراین اگر مستاجر ملک را تخلیه نکند به حکم قانون باید بهای مدت تصرف را که به آن اجرت المثل می گویند به موجر بپردازد. حتی اگر از ملک هیچ استفاده ای نکرده باشد.

شکایت از مستاجر به علت اتمام مهلت اجاره و عدم تخلیه ملک

اگر موجر یک ماه قبل از اتمام قرارداد به مستاجر بگوید ملک را سر موقع تخلیه کن!! اما مستاجر روز تخلیه ملک ، ملک را تخلیه نکند، موجر باید چه کند؟ در پاسخ باید گفت موجر باید یک ماه مانده به مهلت تخلیه ملک، ابتدا اظهارنامه ای را برای مستاجر ارسال و به وی تاکید نماید سر موقع ملک را تخلیه نماید. اگر با وجود ارسال اظهارنامه و بعد از دادن تذکرات متعدد ، مستاجر در موعد مقرر حاضر به تخلیه ملک نشد، موجر می تواند به شورای حل اختلاف مراجعه کند و دادخواست تخلیه را تقدیم و تصویر اظهارنامه را نیز پیوست دادخواست تخلیه نماید.

دادخواست تخلیه مستاجر

روند قانونی تخلیه مستاجر در دوران کرونا

تا قبل از دوره کرونا ، موجر می توانست بعد از اتمام قرارداد و عدم تخلیه ملک، از طریق مراجعه به ادارات ثبت یا شورای حل اختلاف ظرف یک هفته حکم را تخلیه را بگیرد. (در دوره کرونا تخلیه مستاجر تابع دستورالعمل مربوط به ستاد ملی مبارزه با کرونا بوده و روند آن باید طی شود . در این مورد  مقاله تخلیه مستاجر در ایام کرونا را مطالعه نمایید).

گرفتن دستور و یا حکم تخلیه مستاجر

"<yoastmark

به استناد قانون روابط بین موجر و مستاجر سال ۷۶ قراردادها یا رسمی هستند یعنی در دفاتر اسناد رسمی منعقد شده اند. یا عادی(اعم از اینکه در بنگاههای ملکی باشند یا به صورت دست نویس).

برابر ماده 2 این قانون ، قرارداد عادی اجاره در صورتی قابلیت پیگیری دعوی در محاکم را دارد که تابع شرایط زیر باشد:

 • در دو نسخه تنظیم شده باشد.
 • مدت اجاره در آن معلوم باشد.
 • امضای موجر و مستاجر را داشته باشد.
 • دو نفر از افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شاهد آن را امضا کرده باشند.

دادخواست تخلیه مستاجر

درصورت شرایط فوق ، موجر می تواند بعد از انقضای مهلت اجاره و دارا بودن شرایط تخلیه با مراجعه به شورای حل اختلاف و واریز مبلغ ودیعه مستاجر به حساب دادگستری، دستور تخلیه را بدون طی تشریفات دردسر ساز اخذ نماید. در مورد اجاره نامه عادی که فاقد شرایط مورد اشاره هستند ، این کار از طریق مراجعه موجر به دادگاه حقوقی محل ملک و طی تشریفات قانونی و اخذ حکم تخلیه امکان پذیر می باشد.

موجر میتواند در خصوص اجاره با سند رسمی ، از طریق مراجعه به ادارات ثبت ، تقاضای تخلیه را بدهد. که ظرف یک هفته این کار صورت خواهد پذیرفت.

شرایط گرفتن دستور تخلیه توسط موجر

بدلیل مشکلات ناشی از نقل و انتقالات و امکان انتشار ویروس کرونا، روند اخذ دستور تخلیه به راحتی قبل نیست. موجر با استناد به برخی دلایل زیر میتواند برای گرفتن دستور تخلیه ملک اقدام نماید:

 • استفاده نامشروع از ملک توسط مستاجر مانند بساط خرید و فروش مواد مخدر یا مشروبات الکلی
 • واگذاری ملک به دیگری به صورت غیر مجاز
 • تخلف از هر یک از شرایط مندرج در قرارداد
 • عدم پرداخت اجاره بها بیش از سه ماه
 • آزار و اذیت ساکنین(اثبات آن کمی سخت است)
 • عدم پرداخت حق شارژ(با ارائه مدارک معتبر)

مستاجر برای توقف حکم تخلیه به کدام دلایل می تواند استناد کند؟

 • ادعای تمدید اجاره نامه با موجر.
 • ادعای جعل مدارک توسط صاب ملک  .
 • ادعا نماید فرصت سه روزه برای تخلیه مانع اقدام برای توقف حکم می شود.
 • درخواست دادرسی فوری کند.

نمونه دادخواست تخلیه مستاجر به علت اتمام اجاره

خواهان :  موجر

خوانده:  مستاجر

وکیل یا نماینده قانونی : مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی

خواسته یا موضوع و بهای آن : تقاضای صدور حکم بر تخلیه عین مستاجره به لحاظ اتمام مدت اجاره به شرح متن با احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از باب قاعده فقهی تسبیب

دلایل و منضمات دادخواست(مدارک): وکالت نامه ، فتوکپی مصدق سند مالکیت ، فتوکپی مصدق سند اجاره عادی شماره …. ، استعلام گردش ثبتی (در صورت نیاز) ، جلب نظر کارشناس رسمی(در صورت نیاز)

  شرح دادخواست 

ریاست محترم دادگاه عمومی ….

سلام علیکم احتراماً اینجانب …… وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه …….. به وکالت از خواهان به استحضار می رساند:

 1. به موجب یک جلد سند مالکیت به شماره پلاک ثبتی …. بخش ….. موکل بالاصاله مالک شش دانگ یک باب آپارتمان مسکونی به مساحت ……… متر مربع در ……………. می باشد.
 2. به موجب قرارداد عادی اجاره به شماره …… تمامی پلاک ثبتی صدرالبیان از تاریخ ……. به مدت یکسال لغایت تاریخ ………. به خوانده محترم اجاره داده شده است.
 3. با وصف انقضای مدت اجاره در مورخ ……………. خوانده از تخلیه عین مستاجره استنکاف می نماید.مراجعات مکرر موثر واقع نشده و خوانده حاضر به رفع تصرف و تخلیه عین مستاجره نمی باشد. علی هذا با تقدیم دادخواست حاضر و اسناد و مدارک و دلایل تصدیق شده ابرازی و استناداً به ماده 494 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و در مقام رسیدگی به امر استماع خواسته و سپس صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه مورد استدعا است.

دادخواست تخلیه مستاجر

دیدگاهتان را بنویسید