سبک زندگی

کدام یک از علل پدید آمدن مقررات وقوانین در جامعه است

سوالات درس 3 مطالعات هفتم با جواب

سوالات متن مطالعات اجتماعی

نام درس : چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم؟ | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوالات متن مطالعات اجتماعی

سوالات متن مطالعات هفتم / درس 3 :: چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم؟

 

1-ما نسبت به دیگران در چه زمانی حقوقی پیدا می کنیم؟
پاسخ: با ورود به اجتماع، روابط اجتماعی میان ما و دیگران برقرار می شود و نسبت به یکدیگر حقوقی پیدا می کنیم.

2-آیا انسانها در استفاده از حقوق خود آزادی مطلق و بی قید و شرط دارند؟ چرا؟
پاسخ: هیچ یک از ما در استفاده از حقوق خود، آزادی مطلق و بی قید و شرط نداریم، بلکه تا آنجا می توانیم حق خود را اعمال کنیم که مغایر قانون نباشد.

3-مهم ترین علل پدید آمدن مقررات و قوانین در جامعه، ..برقراری نظم .. و .. حفظ حقوق .. افراد بوده است.

4-قانون و مقررات به چه دلیلی بوجود آمده است؟
پاسخ:  1-حفظ حقوق افراد 2-برقراری نظم و امنیت 3 -رشد اخلاقی انسان ها

5-ایجاد نظم و امنیت و جلوگیری از هرج و مرج به نفع همگان بوده و به نوعی احترام به .. حقوق دیگران .. است.

6-مشکلات عدم رعایت قوانین و مقررات در جامعه را بنویسید.
عدم رعایت قوانین و مقررات در جامعه، علاوه بر به هم زدن نظم و امنیت اجتماعی موجب پایمال شدن حقوق افراد می شود.

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر استفاده کنید

۱_ تا چه حد مجاز به برخورداری از حقوق هستیم؟
جواب:  در استفاده از حقوق خود قوانین الهی را نادیده نگیریم.
نمی توانیم با اعمال حق خود سبب خسارت و زیان دیگران شویم.

۲_ چه زمانی ما نسبت به یکدیگر حقوقی پیدا می کنیم؟
جواب:  با ورود به اجتماع، روابط اجتماعی میان ما و دیگران برقرار می شود و نسبت به یکدیگر حقوقی پیدا می کنیم.

۳_ به طور کلی قانون و مقررات به چند دلیل به وجود آمده است؟
جواب:  ۱_ حفظ حقوق افراد ۲_ برقراری نظم و امنیت

۴_ آیا ما می توانیم در استفاده از حقوق خود آزادی مطلق داشته باشیم؟
جواب:  هیچ یک از ما در استفاده از حقوق خود، آزادی مطلق و بی قید و شرط نداریم؛ بلکه تا آنجا می توانیم حق خود را اعمال کنیم که مغایر٭ قانون نباشد. برای مثال نمی توانیم در استفاده از حقوق خود قوانین الهی را نادیده بگیریم یا نمی توانیم با اعمال حق خود سبب خسارت و زیان دیگران شویم.

۵_ مهمترین علت به وجود آمدن مقررات و قوانین در جامعه چیست؟
جواب:  برقراری نظم و حفظ حقوق افراد

۶_ عدم رعایت قوانین و مقررات در جامعه سبب چه چیزی می شود؟
جواب:  عدم رعایت قوانین و مقررات در جامعه، علاوه بر به هم زدن نظم و امنیت اجتماعی موجب پایمال شدن حقوق افراد می شود.

۷_ از مهمترین علل پدید آمدن مقررات و قوانین در جامعه، برقراری نظم و حفظ حقوق افراد بوده است.

۸_ ما تا جایی می توانیم حق خود را اعمال کنیم که سبب خسارت و زیان دیگران نباشد.

۹_ ایجاد نظم و امنیت به نفع همگان بوده و احترام به حقوق دیگران است.

۱۰_ با ورود انسان ها به اجتماع و برقراری روابط اجتماعی میان آنها و دیگران، نسبت به یکدیگر حقوقی پیدا می کنند.

۱۱_ برخی از افراد جامعه در استفاده از حقوق خود، آزادی مطلق و بی قید شرط دارند.
جواب:  غلط است.

۱۲_ مکان هایی مانند کتابخانه، سینما، پارک، مسجد، ورزشگاه و … نیز مقررات مخصوص به خود را دارند.
جواب:  صحیح است.

۱۳_ کدام یک از گزینه های زیر از مهم ترین علل پدید آمدن قوانین در جامعه است؟

الف) برقراری نظم ب) ایجاد عدالت ج) حفظ حقوق افراد د) گزینه های «الف» و «ج»
جواب:  د) گزینه های «الف» و «ج»

» همچنین در ادامه سوالات با پیشنهاد میشود از جواب درس 3 مطالعات هفتم و نیز برای سوالات درس بعدی از سوالات درس 4 مطالعات هفتم دیدن فرمایید

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت “همگام درس” در گوگل جست و جو کنید.

دیدگاهتان را بنویسید