سبک زندگی

ایا میتوان به رای قطعی دادگاه تجدید نظر اعتراض کرد

رسیدگی به اعتراض به رای تعزیرات و صدور رأی ، پس از استماع دفاعیات متهم خواهد بود. اعتراض به تعزیرات به صورت حضوری یا ارسال لایحه صورت می گیرد. در صورتی که متهم پس از اخطار از ناحیه شعبه رسیدگی کننده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه ای ارسال ندارد غیاباً در مورد وی رسیدگی خواهد شد.

اعتراض به جریمه تعزیرات

مطابق ماده 22 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، اعتراض به تعزیرات شعب بدوی در دعاوی تعزیرات حکومتی در مواردی که مجازات پیش بینی شده برای آن در قانون برای هر بار تا یک میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظرخواهی است. همچنین تبصره الحاقی 11/06/1374 آیین نامه اعتراض به رای تعزیرات مقرر داشته است: “هر گاه محکوم علیه و یا روسای سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، آرای قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند می توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

اعتراض به تعزیرات

اعتراض به حکم تعزیرات

چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا رأسآً اعتراض به تعزیرات را غیرقانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که در مرکز تشکیل می گردد ارجاع خواهد داد. رأی این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدید نظر اعتراض به رای تعزیرات خواسته نخواهد شد.

اعتراض به رای سازمان تعزیرات حکومتی

در دعاوی اعتراض به رای تعزیرات اشخاص ذیل حق تجدید نظرخواهی از آراء شعب بدوی را دارند:

  • شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم
  • اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه
  • روسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت
  • وزیر دادگستری براساس تبصره ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی

اعتراض به تعزیرات

آراء قابل تجدیدنظر در اعتراض به تعزیرات حکومتی با محاکم دادگستری متفاوت است و صرفاً آراء در شعب بدوی تعزیرات حکومتی در خصوص جریمه نقدی اعتراض به تعزیرات قابل تجدیدنظر می باشد در سایر موارد از جمله تعطیلی محل کسب، نصب پارچه و قطع سهمیه و… آیین نامه مسکوت می باشد. در این خصوص دو نظر وجود دارد. عده ای معتقدند با توجه به سکوت آیین نامه و با توجه به اصل بر قطعیت آراء در محاکم عمومی دادگستری صرفاً آراء شعب بدوی در مواردی که مجازات مقرر قانونی بیش از یک میلیون ریال باشد ، اعتراض به رای تعزیرات قابل تجدیدنظر خواهی است. نظر دیگر این است که به جهت رعایت حقوق محکوم علیه و رعایت اصل تفسیر قوانین و مقررات به نفع متهم بهتر است اصل را بر قابل تجدیدنظر بودن آراء قرار دهیم. چرا که در مواردی نصب یک پارچه حتی برای یک روز برای یک کاسب، از مجازات جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال هم شدیدتر است.

اعتراض به رای تعزیرات

اعتراض به رای تعزیرات حکومتی

نحوه اعتراض به رای تعزیرات حکومتی در دعاوی تعزیرات بدین صورت می باشد که الزامی به ابطال تمبر یا پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی نیست و تجدیدنظرخواه می تواند اعتراض خود را به صورت یک لایحه یا درخواست بدون رعایت تشریفات مذکور تقدیم کند.

مهلت اعتراض به رای تعزیرات برای محکوم علیه و شاکی 10 روز پس از تاریخ ابلاغ و نسبت به اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات و روسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت تا سه ماه پس از تاریخ صدور حکم است. شعب تجدید نظر در دعاوی اعتراض به تعزیرات حکومتی با حضور یک رئیس و دو نفر عضو تشکیل می گردند جلسه شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و آراء با دو رأی موافق، معتبر و لازم الاجراء خواهد بود. محکوم علیه می تواند درخواست اعتراض به رای تعزیرات حکومتی خود را به دفتر شعبه صادر کننده رأی ارائه نماید و دفتر شعبه آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام تجدید نظرخواه و طرف دعوای اعتراض به تعزیرات او و تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم کننده بدهد. تاریخ ثبت وصول، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می شود. دفتر شعبه بدوی درخواست را تکمیل می نماید و مدیر دفتر شعبه بدوی ظرف مدت دو روز پرونده را در صورتی که یک شعبه تجدیدنظر وجود داشته باشد به همان شعبه، در غیر اینصورت شعبه اول، پرونده اعتراض به رای تعزیرات را به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می دهد. در صورتی که متقاضی تجدیدنظر درخواست خود را خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم نموده باشد ارسال پرونده به شعبه تجدیدنظر فاقد وجاهت قانونی است.

نحوه اعتراض به رای تعزیرات حکومتی

اعتراض به رای تعزیرات به دلیل تخصصی بودن موضوع و قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی نیازمند داشتن وکیل تعزیرات حکومتی می باشد. موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای متخصص در زمینه دعاوی اعتراض به رای تعزیرات آماده ی ارائه خدمات تخصصی خویش در حوزه دعاوی تعزیرات حکومتی، اعتراض به رای تعزیرات حکومتی ، تهیه و تنظیم لایحه در دعاوی تعزیراتی و مشاوره حقوقی تخصصی می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه دادپویان حامی تماس حاصل فرمائید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 20 امتیاز: 3.6)

دیدگاهتان را بنویسید