سبک زندگی

شرایط دریافت وام 100 میلیون تومانی با سود 4درصد برای فعالان فرهنگی

چند روز گذشته نعمت الله ترکی-مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به افزایش رقم و سقف پرداخت تسهیلات وام در سال 1402 تا 100 درصدی به نسبت سال گذشته گفت: پرداخت وام ضروری تا سقف 30 میلیون تومان برای 460 هزار نفر در سال جاری در نظر گرفته شده است که مجموع اعتبار صرف شده بدین منظور حدود 15 هزار میلیارد تومان می شود.

این وام که در قالب تسهیلات در نظر گرفته شده است، تا پایان امسال به این تعداد پرداخت می شود و متقاضیان می توانند با ثبت نام در سایت صندوق، درخواست خود را اعلام کنند.

البته به گفته مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، به این منظور هر ماه قرعه کشی خواهد شد و ماهانه به 35 هزار نفر این تسهیلات پرداخت می شود.

شرایط دریافت وام

مبلغ وام 300.000.000 میلیون ریال است و فقط به حساب متقاضی در بانک صادرات که در سیستم احکام درج شده و از این حساب حقوق بازنشستگی/وظیفه دریافت می کند، واریز خواهد شد.

هرگونه تسویه حساب مربوط به وام های ادوار گذشته تاثیری در اولویت بندی و یا احراز شرایط دریافت وام ایجاد نخواهد کرد.

متقاضیانی که از تاریخ صدور حکم بازنشستگی آنها کمتر از یک سال گذشته، مجاز به ثبت نام نیستند.

وراث ذکوری که تا سه سال آینده از لیست وظیفه بگیری حذف می شوند، مجاز به ثبت نام نیستند.

متقاضیانی که حکم ترمیم سال جاری برای آنان صادر نشده است، مجاز به ثبت نام نیستند.

فقط یکی از وراث وظیفه بگیر با رضایت سایر وراث وظیفه بگیر می تواند از وام استفاده کند لذا سایر وراث می بایست پس از ورود به لینک «سامانه تعهد وراث» و تکمیل آن، رضایت خود را از دریافت وام توسط متقاضی اعلام کنند.

لازم به ذکر است جهت تکمیل مشخصات در سامانه تعهد وراث برای وظیفه بگیران بیش از یک نفر الزامی است.

تنها در صورت تکمیل و تایید مشخصات در سامانه تعهد وراث درخواست ثبت نام کننده در لیست متقاضیان وام ضروری قرار خواهد گرفت.

درخصوص تعهد وراث صغیر و محجور، تنها از طریق سامانه مدیریت های استانی و با ارائه مستندات ( قیم نامه، حکم سرپرستی صادره توسط دادگستری جمهوری اسلامی ایران) قابل تائید است.

«بازنشسته» متقاضی که علاوه بر حقوق بازنشستگی خود به همراه سایر وراث از حقوق وظیفه استفاده می کند، به منظور امکان بهره مندی یک نفر از وراث وظیفه بگیر از تسهیلات وام ضروری، توصیه می شود «بازنشسته» متقاضی، از «دفتر کل بازنشستگی» خود اقدام به ثبت نام کند.

«وظیفه بگیر» متقاضی که علاوه بر اینکه به تنهایی از دفترکل اول حقوق وظیفه دریافت می کند، به اتفاق وراث دیگر از دفترکل دوم نیز حقوق وظیفه دریافت می کند. توصیه می شود «وظیفه بگیر» متقاضی، از «دفتر کل اول» اقدام به ثبت نام کند تا امکان ثبت نام یک نفر از مابقی وراث وظیفه بگیر از «دفترکل دوم» فراهم شود.

ذکر شماره دفترکل بازنشستگی، شماره ملی، شماره حساب بانک صادرات ایران و شماره تلفن همراه الزامی است.

ثبت نام در سامانه، حقی را برای پرداخت وام به متقاضی ایجاد نخواهد کرد.

پس از اتمام مهلت ثبت نام، سوابق متقاضیان از جمله مجموع وام های دریافتی، بهره مندی از سایرتسهیلات، میزان حقوق و… مورد بررسی و اولویت بندی قرار گرفته و بر اساس میزان اعتبار تخصیصی توسط بانک عامل، «واجدین شرایط» تعیین و اسامی در سامانه اعلام می شود.

بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری می توانند با توجه به شرایط و ضوابط مذکور اقدام به ثبت درخواست وام ضروری خود کنند. پس از اعلام اسامی متقاضیان واجد شرایط، مبلغ وام بر اساس اولویت تعیین شده به شماره حساب متقاضی نزد بانک صادرات ایران واریز می شود.

223225

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان زنجان گفت: با اجرای طرح ساماندهی و حمایت مشاغل خانگی، مردم می توانند در رشته های فرهنگی، هنری و قرآنی تسهیلاتی با سود 4 درصد دریافت کنند.
حسنی با بیان اینکه طرح ساماندهی و حمایت مشاغل خانگی از سال 1396 اجرا می شود، گفت: در راستای این طرح که در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان نیز اجرا می شود، افراد می توانند در رشته های فرهنگی، هنری و قرآنی تسهیلاتی با سود 4 درصد دریافت کنند.

جزئیات پرداخت تسهیلات 4 درصدی به فعالان فرهنگی، هنری و قرآنی

او افزود: پشتیبان طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در رشته های تخصصی با ادارات مربوطه آن حوزه نیز همکاری می کنند و متقاضیان دریافت تسهیلات می توانند برای ثبت نام اولیه و اطلاع از اینکه رشته آن ها جزو 128 عنوان تعریف شده در حوزه فرهنگی، هنری و قرآنی است، به سایت مشاغل خانگی به آدرس https://mashaghelkhanegi.mcls.gov.ir مراجعه کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان ادامه داد: در راستای طرح ساماندهی و حمایت مشاغل خانگی، کسانی که می خواهند در محدوده خانه یا کارگاه کاری شروع کرده یا کسب و کار خود را توسعه دهند از تسهیلات استفاده کنند که این وام به 2 صورت مستقل و پشتیبان اعطاء می شود.

حسنی با بیان اینکه در بخش مستقل، افرادی که به تنهایی می خواهند کاری شروع کرده یا ادامه دهند تا سقف 100 میلیون تومان می توانند تسهیلات دریافت کنند، گفت: در بخش پشتیبان تسهیلات به افرادی اعطا می شود که حداقل برای پنج نفر و حداکثر برای 20 نفر کارآفرینی کنند و از 250 میلیون برای پنج نفر شروع شده و به ازای هر فرد 50 میلیون تومان به میزان تسهیلات افزوده می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان افزود: وام تبصره 18 با سود 10 تا 12 درصد نیز برای آموزشگاه های هنری و موسسات فرهنگی و هنری وجود دارد که شرایط سخت تری داشته و افراد باید طرح ارایه دهند که بازرسی های را نیز به همراه دارد.