سبک زندگی

فرم دادخواست خلع ید + راهنمای جامع

نمونه دادخواست خلع ید

خلغ ید عنوان دعوایی است که مالک بر علیه متصرف غیر قانونی بر پا می دارد. این مال غیر منقول است. در این موارد ممکن است فرد متصرف از خلع ید پرهیز کند که در این صورت لازم است اقدام به ارائه نمونه دادخواست خلع ید کرد.

در این موارد می توان از مشاوره وکیل ملکی در زمینه ارائه دادخواست کمک گرفت.

نیاز به گرفتن مشاوره از یک وکیل مجرب دارید؟ برای مشاوره با ما تماس بگیرید
09122805791

در برخی از پرونده ها می توان اقدام به طرح شکایت کیفری تصرف عدوانی کرد و در دیگر پرونده ها تنها می توان به ارائه دادخواست خلع ید اکتفا کرد.

 

شرایط لازم برای تنظیم نمونه دادخواست خلع ید

 

داشتن سند مالکیت:

اولین پیش نیازی که برای دادخواست خلع ید مورد توجه قرار می گیرد وجود سند مالکیت است. از این رو ملک تصرف شده باید دارای سابقه ثبتی باشد. علاوه بر این باید بر روی ملک مورد دعوا مالکیت رسمی وجود داشته باشد. در صورتی که موارد ذکر شده در رابطه با ملک مورد دعوی وجود نداشته باشد، امکان تقدیم دادخواست خلع ید وجود ندارد.

 

متصرف بودن شخص ثالث:

در صورتی که شخصی به جز مالک که دارنده اجازه باشد در ملک مورد نظر تصرفی انجام دهد و یا اقدام به احداث بنایی کند در اولین قدم طی یک اظهارنامه قانونی به وی اعلام می شود که ملک مورد نظر را تخلیه کند.

در صورتی که متصرف از تخلیه سر باز زند می توان اقدام به ارائه نمونه دادخواست خلع ید کرد.

 

عناوین مهم در نمونه دادخواست خلع ید

خواهان: اسامی مالک یا مالکین رسمی ملک

خوانده: اسامی شخص یا اشخاص متصرف که ملک را تصرف کرده اند.

وکیل خواهان: اگر دادخواست توسط وکیل تنظیم و ارائه شده باشد نام وی نیز به عنوان وکیل خواهان ذکر می شود.

تعیین دقیق خواسته و بهای آن: بسیار مهم است که در این قسمت به طور کامل ویژگی های مربوط به خواسته و بهای آن درج شود. برای نمونه در زیر بخشی از آن ذکر شده است.

خواهان درخواست صدور حکم به خلع ید خوانده از پلاک ثبتی………. واقع در….. به قیمت چهارصد و پنجاه میلیون ریال به انضمام پرداخت هزینه های مربوط به اجرت المثل ایام تصرف، پرداخت هزینه‌های مرتبط با دادرسی و حق الوکاله وکیل خواهان.

دلایل و منضمات : در هنگام ارائه دادخواست خلع ید لازم است که برخی از مدارک و اسناد به همراه آن ارائه شود که شامل:

تصویر مصدق کارت ملی، تصویر مصدق سند مالکیت، تصویر اظهارنامه قانونی ارسال شده و گواهی ابلاغ، تصویر استشهادیه شهود، درخواست استعلام ثبتی، درخواست ارجاع به کارشناس و معاینه محل

متن نمونه دادخواست خلع ید

در ادامه به معرفی برخی از نمونه دادخواست خلع ید می پردازیم. با استفاده از نمونه های زیر می توانید نسبت به ارائه دادخواست خلع ید اقدام کنید:

 

نمونه دادخواست خلع ید شماره 1

ریاست محترم مجتمع قضایی/ دادگاه عمومی شهرستان/ دادگاه عمومی بخش(محل وقوع ملک مورد تصرف)

با سلام و احترام، با توجه به مندرجات ستون های بالا، موارد زیر جهت روشن شدن موضوع به استحضار می‌رسد:

اول: به موجب سند رسمی شماره 555555 این جانب خواهان پرونده، مالک رسمی یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 50000 متر مربع واقع در رشت می باشم.

دوم: خوانده محترم در جریان احداث ساختمان در مجاورت زمین بنده، یک متر از عرض زمین این جانب را در طول 18 متر تصرف نموده است که با ارسال اظهارنامه قانونی، مشارالیه اظهار می دارد، بدون قصد تصرف اقدام به تصرف ملک بنده نموده است.

سوم: با توجه به مندرجات قانون مدنی و لزوم احترام به مالکیت افراد، از زمان اطلاع ایشان از تصرف در ملک بنده ید ایشان غاصبانه است ولی مشارالیه از خلع ید و رفع تصرف خودداری می‌نماید.

با تقدیم دادخواست حاضر و مستندات پیوست، رسیدگی به موضوع و عنداللزوم، ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین میزان دقیق تصرفات خوانده و در نهایت صدور حکم به خلع ید از تصرفات غیر قانونی خوانده محترم، پرداخت به اجرت المثل ایام تصرفات عدوانی مشارالیه، قلع بنا و مستحدثات در ملک و پرداخت کلیه هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.

با احترام مجدد- امضا خواهان

 

نمونه دادخواست خلع ید2

خواهان : …

خوانده : …

وکیل : …..

تعیین خواسته و بهای آن : خلع ید مقوم به      ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل و  منضمات : کپی مصدق سند مالکیت، معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری

ریاست محترم مجتمع قضائی “‌نام شهرستان محل وقوع ملک “

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

به موجب سند مالکیت شماره           دانگ پلاک ثبتی   /     بخش  “شماره ونام شهرستان”  واقع درنشانی          متعلق به اینجانب می باشد نظر به اینکه خوانده/خواندگان بدون اذن و اجازه اینجانب پلاک ثبتی مذکور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مکرر از رفع تصرفات غاصبانه خود و تحویل آن به اینجانب امتناع می نماید فلذا با تقدیم این دادخواست مستندات به ماده ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی صدور حکم به خلع ید غاصبانه خوانده/خواندگان جزء پلاک ثبتی فوق الذکر به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.(خلع ید)

عند الاقتضا برای اثبات ادعای خود به معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری استناد می نماید.(خلع ید)

 

نمونه دادخواست خلع ید 3

تعیین خواسته و بهای آن : خلع ید مقوم به      ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلائل و منضمات دادخواست :  کپی مصدق سند مالکیت، معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری

ریاست محترم مجتمع قضائی “‌نام شهرستان محل وقوع ملک “

با سلام احتراماً به استحضارمی رساند:

به موجب سند مالکیت شماره      ،     دانگ پلاک ثبتی      /       بخش  “شماره ونام شهرستان”  واقع درنشانی      متعلق به اینجانب می باشد نظر به اینکه خوانده/خواندگان بدون اذن و اجازه اینجانب پلاک ثبتی مذکور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مکرر از رفع تصرفات غاصبانه خود و تحویل آن به اینجانب امتناع می نماید فلذا با تقدیم این دادخواست مستندات به ماده ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی صدور حکم به خلع ید غاصبانه خوانده/خواندگان جزء پلاک ثبتی فوق الذکر به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.عند الاقتضا برای اثبات ادعای خود به معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری استناد می نماید.(دادخواست خلع ید)

محل امضاء مهر

اثر انگشت

 

نیاز به گرفتن مشاوره از یک وکیل مجرب دارید؟ برای مشاوره با ما تماس بگیرید
44020793 – 021 ۰۹۱۲۲۸۰۵۷۹۱

نکات مهم در نمونه دادخواست خلع ید

دعاوی مربوط به خلع ید دعاوی ای هستند که مالی بوده و رسیدگی به آن ها در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست.
قیمت منطقه ای ملک در زمان ارائه دادخواست با توجه به جدولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می شود، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و یا دفاتر دادگاه ها محاسبه می‌شود.

روند رسیدگی به دادخواست خلع ید

در تهران و مراکز استان ها اولین مرحله ارائه دادخواست خلع ید باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه شود و در دیگر شهرستان ها باید به دادگاه های عمومی که در محل وقوع ملک می باشند مراجعه کرد.
در مرحله دوم دادگاهی که پرونده به ان ارجاع داده شده است، دستوری برای تعیین زمان رسیدگی و دعوت از طرفین و همچنین استعلام وضعیت ثبتی ملک می‌باشد.
طبق قوانین در اولین جلسه دادگاه، کارشناسی تعیین می شود و خواهان مکلف است هزینه های مربوط به کارشناسی را پرداخت کند.

در صورتی که پس از رای دادگاه فرد خوانده متصرف شناخته شد دادگاه حکم به خلع ید صادر می کند و در صورتی که خواهان مایل باشد، حکمی نسبت به پرداخت هزینه ها و خسارات دادرسی توسط خوانده داده می شود.

ارکان دادخواست خلع ید:

الف:مالکیت رسمی خواهان:

همانطور که اشاره شد یکی از مهم ترین ارکان خلع ید مالکیت خواهان است. به این صورت که به منظور طرح دعوی خلع ید برای اموال غیر منقول می بایست مالکیت خواهان به اثبات رسد و در ادامه اقدام به ارسال و تقدیم دادخواست خلع ید کند.

ب: عدوانی بودن تصرفات خوانده

(توجه داشته باشید استفاده از نمونه دادخواست های ارائه شده ضامن پیروزی شما در دعاوی حقوقی نمی باشد حتما برای طرح دادخواست و اقدامهای قضایی از وکلای متخصص استفاده کنید.)

شرایط لازم برای تنظیم نمونه دادخواست خلع ید پیست؟

متصرف بودن شخص ثالث و داشتن سند مالکیت.

یکی از مهم ترین ارکان خلع ید چیست؟

همانطور که اشاره شد یکی از مهم ترین ارکان خلع ید مالکیت خواهان است. به این صورت که به منظور طرح دعوی خلع ید برای اموال غیر منقول می بایست مالکیت خواهان به اثبات رسد و در ادامه اقدام به ارسال و تقدیم دادخواست خلع ید کند.

خلع ید به چه معناست؟

خلغ ید عنوان دعوایی است که مالک بر علیه متصرف غیر قانونی بر پا می دارد. این مال غیر منقول است. در این موارد ممکن است فرد متصرف از خلع ید پرهیز کند که در این صورت لازم است اقدام به ارائه نمونه دادخواست خلع ید کرد.