سبک زندگی

فرم دادخواست قابل ویرایش + راهنمای جامع

کاربر محترم میتوانید مشخصات فایل دانلود فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم نمونه برگ درخواست به دادگاه عمومي نخستين قوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شوراي حل اختلاف راي دادگاه با فرمت آفيس ورد Office Word به صورت (Doc)1 صفحه را مشاهده و در صورت نیاز آن را دانلود کنید.

دانلود فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم نمونه برگ درخواست به دادگاه عمومي نخستين قوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شوراي حل اختلاف راي دادگاه با فرمت آفيس ورد Office Word به صورت (Doc)1 صفحه

دانلود فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم نمونه برگ درخواست به دادگاه عمومي نخستين  قوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شوراي حل اختلاف راي دادگاه با فرمت آفيس ورد Office Word به صورت (Doc)1 صفحه با قابليت ويرايش و چاپ در دسترس شماست. براي دانلود فرم از کادر زير اقدام به دانلود نماييد.  مستخرج از مواد قانون آيين دادرسي مدني (سابق )  ماده 74- مدعي بايد رونوشت يا عكس يا گراور اسناد خود را پيوست دادخواست كند ، رونوشت و عكس يا گراور خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد . ماده 75- در صورتي كه اسناد به زبان فارسي نباشد بايد علاوه بر رونوشت گواهي شده سند ترجمه شده آن نيز پيوست دادخواست شود . گواهي صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمي يا مامورين كنسولي خواهند نمود . ماده 77- دادخواست و  كليه برگ هاي پيوست به آن بايد در دو نسخه در صورت تعدد مدعي عليه به عده آنها به علاوه يك نسخه باشد . ماده 146- مدعي بايد اصولي اسنادي كه رونوشت آن را ضميمه دادخواست كرده در جلسه دادرسي حاضر نمايد . مدعي عليه بايد اصول و رونوشت اسنادي را كه مي خواهد به آ …

دریافت فایل