سبک زندگی

فرم دادخواست قابل ویرایش + راهنمای جامع

کاربر محترم میتوانید مشخصات فایل دانلود فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم نمونه برگ درخواست به دادگاه عمومی نخستین قوه قضاییه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شورای حل اختلاف رای دادگاه با فرمت آفیس ورد Office Word به صورت (Doc)1 صفحه را مشاهده و در صورت نیاز آن را دانلود کنید.

دانلود فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم نمونه برگ درخواست به دادگاه عمومی نخستین قوه قضاییه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شورای حل اختلاف رای دادگاه با فرمت آفیس ورد Office Word به صورت (Doc)1 صفحه

دانلود فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم نمونه برگ درخواست به دادگاه عمومی نخستین  قوه قضاییه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شورای حل اختلاف رای دادگاه با فرمت آفیس ورد Office Word به صورت (Doc)1 صفحه با قابلیت ویرایش و چاپ در دسترس شماست. برای دانلود فرم از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.  مستخرج از مواد قانون آیین دادرسی مدنی (سابق )  ماده 74- مدعی باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست دادخواست کند ، رونوشت و عکس یا گراور خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد . ماده 75- در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد باید علاوه بر رونوشت گواهی شده سند ترجمه شده آن نیز پیوست دادخواست شود . گواهی صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی خواهند نمود . ماده 77- دادخواست و  کلیه برگ های پیوست به آن باید در دو نسخه در صورت تعدد مدعی علیه به عده آنها به علاوه یک نسخه باشد . ماده 146- مدعی باید اصولی اسنادی که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده در جلسه دادرسی حاضر نماید . مدعی علیه باید اصول و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آ …

دریافت فایل