سبک زندگی

فرم دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت + راهنمای جامع

نمونه دادخواست انحصار وراثت چیست ؟

نمونه دادخواست انحصار وراثت دادخواستی است که طی آن ورثه از دادگاه درخواست می کنند تا گواهی انحصار وراثت برای آنان صادر شود. از این جهت دادخواستی تنظیم می شود تا به دادگاه ارائه شود.

نمونه دادخواست انحصار وراثت در درجه اول بایستی توسط ورثه ارائه شود. اگر ورثه ی دیگر نیز در ارائه این گواهی همکاری نکنند اختلالی در روند رسیدگی ایجاد نمی شود.  البته انحصار وراثت به مذهب شخص ارتباط دارد، زیرا در مذاهب مختلف نحوه تقسیم ارث متفاوت است پس باید در گواهی انحصار وراثت مذهب شخص ذکر شود.

این مطلب را هم بخوانید : انحصار ورثه چقدر طول میکشد

نمونه دادخواست باید به کجا ارسال شود؟

گواهی دادخواست انحصار وراثت بایستی حتما به دادگاهی ارائه شود که صلاحیت رسیدگی به این موضوع را داشته باشد. دادگاهی که در نزدیکی اخرین محل زندگی متوفی باشد، دادگاه صالح برای رسیدگی به موضوع انحصار وراثت است. دادگاه های عمومی و انقلاب محل هایی هستند که بایستی نمونه دادخواست انحصار وراثت به آنان ارائه گردد.

نیاز به گرفتن مشاوره از یک وکیل مجرب دارید؟ برای مشاوره با ما تماس بگیرید
09122805791

مدارک لازم :

برای دریافت گواهی انحصار وراثت بایستی تعدادی از مدارک به همراه دادخواست انحصار وراثت تقدیم دادگاه ارائه گردد. در ادامه اسنادی که باید توسط ورثه به دادگاه ارائه شود ذکر می شود:

1-شناسنامه متوفی

2-گواهی فوت متوفی

3-استشهادیه محضری (شامل اسامی ورثه، امضای دو شخصی که ورثه را میشناسند، گواهی اسناد رسمی برای امضاها)

4- رسید گواهی مالیاتی

نمونه دادخواست گواهی انحصار وراثت 

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

شادروان …………… (مورث اینجانب) فرزند ……… به شماره شناسنامه ………… متولد سال ……… صادره از ………… که نسبت ………… با بنده دارند، در تاریخ …………… به علت …… در منزل/ بیمارستان مرحوم گردیده اند. متوفی پیرو دین …… و مذهب ……… بوده اند و وراث در زمان فوت ایشان عبارتند از: ۱- ………………… فرزند …………………… به شماره شناسنامه ……………… متولد …………………… ۲- ………………… فرزند …………………… به شماره شناسنامه ………………… متولد …………………… ۳- ………………… فرزند …………………… به شماره شناسنامه ………………… متولد ……………………  و …

متوفی به جز ورثه فوق وراث دیگری ندارند و دارایی ایشان طبق گواهی مالیات بر ارث پیوست می باشد. لذا رسیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت مورد استدعاست

نمونه دادخواست باید به کجا ارسال شود؟

گواهی دادخواست انحصار وراثت بایستی حتما به دادگاهی ارائه شود که صلاحیت رسیدگی به این موضوع را داشته باشد. دادگاهی که در نزدیکی اخرین محل زندگی متوفی باشد، دادگاه صالح برای رسیدگی به موضوع انحصار وراثت است. دادگاه های عمومی و انقلاب محل هایی هستند که بایستی نمونه دادخواست انحصار وراثت به آنان ارائه گردد.

نمونه دادخواست انحصار وراثت باید توسط چه کسی ارائه شود؟

نمونه دادخواست انحصار وراثت در درجه اول بایستی توسط ورثه ارائه شود.

مدارک لازم جهت گرفتن گوتهی انحصار وراثت چیست؟

1-شناسنامه متوفی
2-گواهی فوت متوفی
3-استشهادیه محضری (شامل اسامی ورثه، امضای دو شخصی که ورثه را میشناسند، گواهی اسناد رسمی برای امضاها )
4- رسید گواهی مالیاتی