سبک زندگی

فرم دادخواست دیوان + راهنمای جامع

دیوان عدالت اداری از جمله مراجع مهم رسیدگی به دعاوی علیه دستگاه‌های عمومی و دولتی  و شکایات مردم و تظلمات آنان می‌باشد. برای مثال بسیار شایع است که شما علیه شهرداری یا مصوبات دستگاه دولتی شکایت داشته باشید. در این حالت؛ لازم است در دیوان عدالت اداری به طرح دعوا و شکایت اقدام کنید.

تشریفات رسیدگی و طرح دعوا در دیوان عدالت اداری تابع اصول و شرایط خاص خود است که در این خصوص لازم است تا حتما با وکیل متخصص و مجرب دیوان عدالت اداری مشورت نمایید.

با توجه به اهمیت آشنایی با شرایط و چگونگی طرح شکایت و تقدیم دادخواست نزد دیوان عدالت اداری در این مقاله قصد داریم تا ضمن بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری در قوانین مربوطه، با ارائه نمونه فرم دادخواست دیوان عدالت اداری و نقش وکیل دیوان عدالت اداری شما را با دعاوی و پرونده‌های مطرح در شعب مختلف دیوان عدالت اداری کشور بیشتر آشنا کنیم.

صلاحیت دیوان عدالت اداری

در دیوان عدالت اداری نیز همانند سایر محاکم عمومی قضایی رسیدگی به دعوی و پرونده‌های مطرح نیازمند تقدیم دادخواست است. تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری دارای شرایط و خصوصیاتی متفاوت و متمایز از طرح و تقدیم دادخواست در دادگاه‌های عمومی است. در حقیقت؛ در دیوان عدالت اداری سخن از تقدیم دادخواست به لحاظ قانونی شاید چندان صحیح نباشد زیرا در قانون طرح دعوی با عنوان شکایت یاد شده است. اما آنچه که در عرف و رویه ملاحظه می شود تقدیم دادخواست نزد دیوان عدالت اداری است.

دیوان عدالت اداری مطابق با قانون دارای ارکانی تحت عنوان شعب بدوی، شعب تجدید نظر و هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. هر یک از این شعب مطابق با قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارای وظایف و صلاحیت‌های خاص خود است.

مطابق با قانون شعب بدوی دیوان عدالت اداری دارای صلاحیت‌هایی مانند طرح شکایت از تصمیمات و اقدامات واحد‌های دولتی،طرح شکایت نسبت به تصمیمات و اقدامات مامورین واحد‌های دولتی، طرح شکایت از آرای قطعی مراجع اداری و مراجع قضایی غیر دادگستری، رسیدگی به شکایت‌های ماموران واحدهای دولتی از حیث حقوق استخدامی آنان و… می باشد.

تنظیم دادخواست دیوان عدالت اداری و ارائه ادله و مستندات قوی در دیوان عدالت اداری مسئله ای کاملا تخصصی است که لزوم مراجعه به وکیل متخصص دیوان عدالت اداری را بیش از پیش روشن می‌کند. نمونه فرم دادخواست دیوان عدالت اداری اگرچه در سایت های مختلف حقوقی موجود است اما این نکته را باید توجه داشت که تقدیم دادخواست دیوان عدالت اداری با توجه به شرایط ناظر بر هر پرونده می تواند متفاوت و متمایز باشد با این حال توجه به نمونه فرم دادخواست دیوان عدالت اداری می تواند در خصوص آشنایی اجمالی با چگونگی طرح و تقدیم دادخواست مفید واقع شود.

با دقت در فرم دادخواست دیوان عدالت اداری و نمونه شکایت به دیوان عدالت اداری مشخص می شود که عملا دادخواست دیوان عدالت اداری دارای شرایط و مندرجات متفاوت از دادخواست‌های دعاوی حقوقی است.همانطور که گفته شد در قانون به جای خواهان در دیوان عدالت اداری از شاکی نام برده شده است و در مقابل به جای خوانده در دعاوی حقوقی با طرف شکایت در دیوان عدالت اداری که یک دستگاه یا واحد دولتی است مواجهیم.

طبیعتا نحوه ارائه مستندات و ادله محکمه پسند در ضمیمه دادخواست دیوان عدالت اداری مسئله‌ای کاملا تخصصی است و مشورت با وکیل دیوان عدالت اداری متخصص را می‌طلبد. به این منظور و جهت آگاهی بیشتر با چگونگی تقدیم دادخواست دیوان عدالت اداری و آشنایی با نمونه فرم دادخواست دیوان عدالت اداری می توانید با وکلای متخصص و مجرب آژانس حقوقی صلح طلب در تماس باشید.

دادخواست دیوان عدالت اداری

تنظیم دادخواست دیوان عدالت اداری امری تخصص محور است و اشخاص بیگانه از تشریفات پیچیده دادرسی عملا در پیچ و خم‌های دادرسی با مشکل مواجه می شوند و چنین امری علاوه بر آنکه برای آنان صرف هزینه بسیار و اطاله دادرسی به همراه خواهد داشت در برخی از موارد ممکن است علیرغم ذی نفع و ذی حق بودن به دلیل عدم آشنایی لازم با تشریفات تقدیم دادخواست دیوان عدالت اداری با قرارهایی چون ابطال دادخواست دیوان عدالت اداری مواجه می شوند.

مطالعه و توجه به نمونه فرم دادخواست دیوان عدالت اداری و نمونه شکایت به دیوان عدالت اداری اگرچه مفید خواهد بود اما کفایت نخواهد کرد. ایجاد زمینه لازم برای برخورداری عموم افراد جامعه از خدمات تنظیم دادخواست دیوان عدالت اداری به صورت کاملا تخصصی امری است که اخیرا با جدیت تمام و با ایجاد فضا و بسترهای آنلاین لازم به صورت های مختلف دنبال می شود.

در این راستا؛ آژانس حقوقی صلح طلب بسیار مفتخر است تا با ایجاد شرایط و بستر لازم ارائه خدمات مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری و با حضور کادر مجرب وکلای دیوان عدالت اداری یاری رسان موکلین عزیز در جهت احقاق حقوق از دست رفته‌شان باشد.

نمونه شکایت به دیوان عدالت اداری

در غالب نمونه شکایت به دیوان عدالت اداری و در خصوص دادخواست شعب بدوی دیوان عدالت اداری با مندرجات خاصی مواجه هستیم. مطابق با ماده ۱۶ و ۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، فرم دادخواست دیوان عدالت اداری بایستی دارای مندرجاتی به شرح زیر باشد:

  • دادخواست بایستی به زبان فارسی و روی برگه‌های مخصوص تقدیم شود.
  • قید مشخصات شاکی
  • قید مشخصات طرف شکایت و نام کامل دستگاه دولتی مربوطه
  • قید موضوع شکایت و خواسته
  • ضمیمه کردن مدارک و دلایل استنادی
  • مدرک اثبات سمت

با بررسی نمونه فرم دادخواست دیوان عدالت اداری و نمونه شکایت به دیوان عدالت اداری مشخص می شود که رسیدگی و تقدیم دادخواست نزد دیوان عدالت اداری امری کاملا حرفه ای است و علاوه بر علم و دانش وکیل مستلزم تجربه و مهارت عملی لازم در هدایت پرونده‌های دیوان عدالت اداری نیز می‌باشد. بررسی مصادیق قانونی هر یک از پرونده‌های مطروحه و تطبیق آن با قوانین و رویه‌های قانونی امری کاملا تخصصی است.

برای مثال با بررسی نمونه فرم دادخواست دیوان عدالت اداری و پرونده‌های مطرح در شعب مختلف دیوان عدالت اداری اعم از شعب بدوی و تجدید نظر مشخص می شود که در برخی از موارد رسیدگی به دعاوی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است و در صلاحیت محاکم عمومی و دادگاه‌های حقوقی قرار می گیرد. طبیعتا تفکیک چنین مواردی نیازمند مشورت و حضور وکیل دیوان عدالت اداری متخصص و مجرب است.‌

طرح دعاوی متعدد در دیوان عدالت اداری

رعایت مندرجات دادخواست دیوان عدالت اداری از اهمیت بسزایی برخوردار است این امر تا آن جا است که مطابق با ماده ۲۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صورت فقدان مشخصات یا اقامتگاه شاکی، قرار رد دادخواست بدون اخطار رفع نقص صادر می‌شود و قطعی می‌باشد. در طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری قواعد و تشریفات خاصی وجود دارد که با تشریفات خاص قانون آیین دادرسی مدنی متفاوت است.

مطابق با قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طرح و رسیدگی به دعاوی متعدد در دادخواست دیوان عدالت اداری واحد نیازمند وجود ارتباط بین شکایت‌ها و امکان رسیدگی همزمان به آن‌ها می باشد.

در خصوص تجمیع شکایات متعدد و رسیدگی واحد در شعب دیوان با بررسی نمونه فرم دادخواست دیوان عدالت اداری و نمونه شکایت به دیوان عدالت اداری متوجه خواهیم شد که در این خصوص لازم است تا شکایات توسط اشخاص متعدد مطرح شده باشد به علاوه آن که لازم است تا اشخاص شکایت خود را ضمن یک دادخواست مطرح کرده باشند و شکایات مزبور منشا و مبنای واحدی داشته باشد.

در این خصوص و برای آگاهی بیشتر از شرایط طرح دعوای متعدد در دادخواست واحد دیوان عدالت اداری می‌توانید با وکلای متخصص و مجرب دیوان عدالت اداری آژانس حقوقی صلح طلب مشورت کنید.

نمونه فرم دادخواست دیوان عدالت اداری

برای آشنایی و آگاهی از نمونه فرم دادخواست دیوان عدالت اداری و چگونگی تقدیم دادخواست دیوان عدالت اداری مشورت با وکیل دیوان عدالت اداری می تواند کارساز باشد. نمونه فرم دادخواست دیوان عدالت اداری بسته به نوع دعوا از این حیث که در صلاحیت شعب بدوی دیوان عدالت اداری باشد یا در صلاحیت شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری باشد، متفاوت خواهد بود.

در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی در دیوان عدالت اداری باید توجه داشت که مطابق با ماده ۴۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اصل بر آن است که دیوان برای رسیدگی نیازی به حضور و توضیحات طرفین شکایت ندارد. استثنائا در مواردی که دیوان عدالت اداری یکی از طرفین را برای ادای توضیح دعوت نماید در صورتی که آن شخص حاضر شود و توضیح دهد، دیوان عدالت اداری به رسیدگی ادامه می دهد و اقدام به صدور رای می‌کند اما اگر شخص حاضر نشود و از ادای توضیح امتناع کند برای شاکی ممکن است قرار ابطال دادخواست صادر شود و برای طرف شکایت نیز مطابق با قانون عملا ضمانت اجرایی وجود ندارد.

بنابراین همانطور که ملاحظه می‌شود عدم رعایت برخی تشریفات در ارائه دادخواست دیوان عدالت اداری و عدم توجه به نمونه فرم دادخواست دیوان عدالت اداری ممکن است شما را با قرار‌هایی چون قرار ابطال دادخواست مواجه سازد. به همین جهت است که مشورت با وکیل دیوان عدالت اداری متخصص و سپردن پرونده به او اهمیت ویژه می‌یابد.

وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان عدالت اداری متخصص در درجه اول یک وکیل مجرب در حیطه حقوق اداری است. در واقع با گسترش گرایش های حقوقی در حوزه وکالت هدایت هر یک از پرونده های مطرح در مراجع قضایی و اداری یا کیفری را بایستی از وکیل متخصص آن حوزه بخواهید. در انتخاب وکیل دیوان عدالت اداری توجه به تخصص و میزان موفقیت او در به نتیجه رساندن پرونده‌های مشابه قبلی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

تشریفات ناظر بر تنظیم دادخواست دیوان عدالت اداری و عدم آگاهی و آشنایی اشخاص با نمونه فرم دادخواست دیوان عدالت اداری و چگونگی رسیدگی به دعوا در شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری سبب شده است تا نقش پررنگ وکیل دیوان عدالت اداری بیش از پیش مورد توجه واقع شود. مشورت با وکیل دیوان عدالت اداری و سپردن پرونده های مربوطه به او این مزیت را دارد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن به انجام می رسد و اشخاص از اطاله دادرسی و صرف هزینه به دور می مانند.

پرونده های مطرح در دیوان عدالت اداری در برخی از موارد وارد پروسه پیچیده‌ای خواهد شد. برای مثال ممکن است اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری نسبت به پرونده‌ای خاص لازم شود. در این موارد وکیل متخصص دیوان عدالت اداری می‌تواند با اتخاذ بهترین تصمیم ممکن در احقاق حقوق موکل خویش نقش مهمی داشته باشد.

از آنجا که دیوان عدالت اداری عالی ترین مرجع اداری است از قضات کاربلد و برجسته‌ای برخوردار است و همین امر لزوم حضور وکیل دیوان عدالت اداری را بیش از پیش روشن می‌کند.از طرفی از آن جا که طرف شکایت در دیوان عدالت اداری یک دستگاه دولتی است پیچیدگی رسیدگی به این دسته از دعاوی را دوچندان می‌کند.

در برخی از موارد در خصوص تقدیم دادخواست دیوان عدالت اداری و با مطالعه نمونه فرم دادخواست دیوان عدالت اداری با موارد استرداد شکایت در دیوان عدالت اداری مواجه خواهیم شد. در خصوص استرداد دادخواست و شکایت دیوان عدالت اداری می توانید با وکلای متخصص دیوان عدالت اداری آژانس حقوقی صلح طلب در تماس باشید.

مطابق با قانون شاکی می‌تواند قبل از وصول پاسخ از طرف شکایت، دادخواست خود را مسترد کند در این حالت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر خواهد کرد.‌شاکی همچنین می تواند تا قبل از صدور رای از شکایت خود به طور کلی صرف نظر کند در این حالت شعبه دیوان قرار سقوط شکایت را صادر خواهد کرد و این قرار قطعی و دارای اعتبار امر مختوم می‌باشد.

جمع‌بندی

دیوان عدالت اداری از مهم‌ترین مراجع اداری کشور جهت رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم علیه دستگاه های دولتی و واحدهای دولتی می باشد‌. تشکیل دیوان عدالت اداری در واقع تحقق بخشیدن به یکی از آرمان‌های قانون اساسی محسوب می شود. طرح دعوا و شکایت در دیوان عدالت اداری تابع تشریفات خاصی است. این تشریفات با موازین و تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به دعاوی حقوقی در محاکم و دادگاه‌های حقوقی تفاوت‌هایی دارد.

این تفاوت‌های ظریف و توجه و تسلط به نکات قانونی و آشنایی با رویه سبب می‌شود تا سرنوشت پرونده مطرح در دیوان عدالت اداری به کلی تغییر یابد. طبیعتا در این خصوص نقش وکیل دیوان عدالت اداری می تواند بسیار پررنگ و مورد توجه باشد.