سبک زندگی

بخشش جریمه بدهی بیمه کارفرمایان بدهکار به تامین اجتماعی در ازای استخدام جدید

با توجه به قانون جدید آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که جایگزین قانون سابق شده است، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته منوط به احراز شرایطی است که در ماده 522 قانون اخیرالذکر احصا شده است.

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته

وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت وجود شرایط ذیل، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه می باشد :

  • موضوع دعوا دین باشد : چنانچه خواسته دعوا راجع به اعیان و یا الزام به انجام کار معین باشد، مطالبه خسارت تاخیر تادیه در دادگاه قابل استماع نیست.
  • موضوع دعوا، وجه نقد رایج کشور باشد : ارزهای خارجی به جهت رایج نبودن مشمول این ماده نمی شوند.
  • از سوی طلبکار مطالبه شده باشد : برابر ماده 226 قانون مدنی، صرف اثبات انقضای مدت در قرارداد برای مطالبه خسارت کافی است، اما در خصوص خسارت تادیه این قاعده با استثنا مواجه شده و لزوم مطالبه دائن به صراحت در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است.
  • مدیون با وجود تمکن از پرداخت خودداری نماید : در خصوص خسارت تادیه، چنانچه مدیون اثبات نماید که پرداخت نکردن وی عمدی نبوده، بلکه علت خارجی مانع از پرداخت بدهی گردیده است، از مسئولیت جبران خسارت تادیه معاف خواهد شد.
  • تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه : این شاخص از سوی بانک مرکزی اعلام می شود.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه سفته

بنا به ماده 304 قانون تجارت در برات، خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض محسوب می شود. حکم این ماده به موجب ماده 309 قانون تجارت درباره خسارت تاخیر تادیه وجه سفته نیز لازم الاتباع می باشد و خسارت تاخیر از روزی حساب می شود که اعتراض عدم تادیه به عمل آمده باشد و اولین روز، روزی است که واخواست نامه در دفتر دادگاه ثبت می گردد. بنابراین هرگاه سفته در سال 1399 صادر شده باشد اما دارنده سفته، در سال 1403 اعتراض و طرح دعوا نماید، خسارت تاخیر تادیه به این 4 سال تعلق نمی گیرد بلکه از تاریخ تقدیم دادخواست(مطالبه) محاسبه می شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در این زمینه اظهار میدارد طبق مادتین 304 و 309 قانون تجارت، خسارت تاخیر تادیه به مبلغ اصلی برات یا سفته که به واسطه عدم تادیه اعتراض شده است، از روز اعتراض محسوب می شود و مقصود از عبارت از روز اعتراض، تاریخ ثبت واخواست نامه در دفتر دادگاه است نه تاریخ ابلاغ واخواست.

نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته

رسیدگی و صدور حکم در دادگاه نسبت به خسارت تاخیر تادیه سفته منوط به تقدیم دادخواست از سوی دارنده می باشد. دادگاه رسیدگی کننده در صورت احراز شرایط قانونی، صادر کننده را محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان ثبت اعتراض عدم تادیه می نماید.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته

اگر میزان خواسته مندرج در دادخواست، بیش از دویست میلیون ریال نباشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت شوراهای حل اختلاف محل اقامت خوانده قرار داشته و اگر خواسته بیش از دویست میلیون ریال باشد، دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.

 

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟

(رای: 28 امتیاز: 4)


بخشودگی جرائم بدهی کارفرمایان به تامین اجتماعی

بخشش جریمه بدهی بیمه کارفرمایان بدهکار به تامین اجتماعی در ازای استخدام جدید

به موجب مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران سه قوه و دیگر اعضا برگزار شد، کارفرمایانی که تعداد کارگران شاغل خود را افزایش دهند، از بخشودگی جرائم بدهی به سازمان تامین اجتماعی برخودار خواهند شد.

به گزارش ایلنا، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست سیدابراهیم رئیسی (رئیس جمهور) و سران قوه مقننه و قضاییه تشکیل جلسه داد و مشوق هایی برای حفظ و توسعه اشتغال در کشور تصویب کرد.

بخوانید
افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 1401 اعلام شدافزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 1401 اعلام شد

بالاخره افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی ابلاغ شد (1401/05/27) به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (27 …

به موجب مصوبه جلسه شب گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران سه قوه و دیگر اعضا برگزار شد، کارفرمایانی که تعداد کارگران شاغل خود را افزایش دهند، از بخشودگی جرائم بدهی به سازمان تامین اجتماعی برخودار خواهند شد.

پیش از این در تیرماه سال جاری میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) به مناسبت هفته تامین اجتماعی در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود: «بدهی کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان است.»