سبک زندگی

اموال عمومی به چه اموالی می گویند با دو مثال توضیح دهید

جواب سوال اموال عمومی چیست و دو مثال بزنید هدیه های آسمانی کلاس پنجم را می توانید در زیر ببینید.

پاسخ: اموالی که مال یک نفر نیست و مال همه است و همه می توانیم از آن استفاده کنیم. اموال عمومی می باشد. مانند نیمکت و وسایل بازی پارک ها، اتوبوس و …

در این نوشته از بخش آموزش و پرورش ماگرتا جواب سوال گفته شده را قرار دادیم. اگر پاسخ دیگری در مورد این سوال داشتید، آن در بخش دیدگاه بنویسید. همچنین برای دسترسی سریعتر به پاسخ سایر سوال های خود، آن را به همراه کلمه ماگرتا جستجو کنید. 🤗


: اخبار و اطلاعیه ها

دینا » حقوقی » مالکیت » مال منقول و انواع آن

“;

myFunction();

}
else
{ alert(“اطلاعات را به درستی تکمیل نمایید”);
document.getElementById(“txtHint”).innerHTML=xmlhttp.responseText;
document.getElementById(“txtHint”).innerHTML=”;
document.getElementById(‘payam’).innerHTML=”
}
}
}

xmlhttp.open(“GET”,”https://www.heyvalaw.com/inc/comments.php?q=”+str+ “&name2=” +str2+ “&text2=” +str3+ “&idcc=” +str4+ “&hiddenrid=” +str5+ “&t1=” +str6,true);
xmlhttp.send();
}

دیدگاهتان را بنویسید