سبک زندگی

اگر حق طلاق با زن باشد مرد میتواند زن را طلاق بدهد

در این مطلب به موضوع اگر زن حق طلاق داشته باشد مرد میتواند طلاق ندهد اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با موسسه حقوقی تهران وکیل در تماس باشید.

  1. حق طلاق
  2. حق طلاق به دو صورت به زن داده می شود :
  3. در نهایت لازم به یادآوری است که در موارد زیر وکالت باطل می‌شود:
  4. ابطال حق طلاق

 

اگر زن حق طلاق داشته باشد مرد میتواند طلاق ندهداگر زن حق طلاق داشته باشد مرد میتواند طلاق ندهد

حق طلاق

طبق  قانون شرع وماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران ، حق طلاق با مرد است و می تواند با مراجعه به دادگاه همسر خود را طلاق دهد در حالیکه زن به طور مستقل از این حق برخوردار نیست و برای  ارائه درخواست طلاق نیاز به ارائه دلیل و اثبات آن نزد قاضی دادگاه دارد و در صورت عدم ارائه دلیل زن نمی تواند از شوهرش طلاق بگیرد .مگر در صورتیکه مرد به او برای طلاق وکالت دهد.در این صورت زن می تواند  حتی بدون رضایت همسرش به صورت یک طرفه طلاق بگیرد و مرد دیگر نمی تواند ‏مخالفتی کند. ضمناً زن میتواند باوجود وکالت در طلاق مهریه، نفقه و سایر حق وحقوق مالی خود را از ‏زوج دریافت نماید.‏ مرد می تواند برای اجرای این حق به همسرش یا هر شخص دیگری وکالت دهد که به اصطلاح حق طلاق می گویند .

اگر زن حق طلاق داشته باشد مرد میتواند طلاق ندهداگر زن حق طلاق داشته باشد مرد میتواند طلاق ندهد

مطابق قانون زن با داشتن دلایلی مثل عسر و حرج ، غیبت شوهر ، عدم پرداخت نفقه  و شروط دوازدگانه طلاق و… می تواند برای جدایی اقدام ، و از دادگاه تقاضای طلاق کند و مخالفت مرد موجب رد دادخواست طلاق از طرف زن نخواهد شد اما اثبات آن دلایل در دادگاه بسیار مشکل است به همین دلیل امروزه اکثر زنها با بخشیدن تمام یا قسمتی از مهر خود با مرد در گرفتن حق طلاق معامله می کنند.

هرگاه مرد به زن یا دیگری برای طلاق وکالت بدهد،حق طلاق اواز بین نمی رود و می تواند ‏خودش برای طلاق اقدام کند حتی در صورتیکه به زن وکالتنامه ی بلاعزل نیز داده باشد حق طلاق مرد همچنان پابرجاست به عبارت دیگرمرد همچنان می‌تواند ازهمسر خود طلاق بگیرد و با وکالت، صرفا به زوجه نیز این امکان را می‌دهد که به همراه یک وکیل دادگستری برای گرفتن طلاق اقدام کند .

دادن حق طلاق به زن به این معنی است که زن وکیل شوهر درمراجعه به وکیل دادگستری ‏و واعطای وکالت و امضا وکالتنامه جهت پیمودن مراحل طلاق درحدود مندرجات و اختیارات قید شده دروکالتنامه محضری ‏طلاق است وباید مراحل مربوط به طلاق را سپری نماید و نسبت به اخذ گواهی عدم امکان سازش اقدام نماید.

اگر زن حق طلاق داشته باشد مرد میتواند طلاق ندهداگر زن حق طلاق داشته باشد مرد میتواند طلاق ندهد

حق طلاق به دو صورت به زن داده می شود :

حق طلاق رامی توان به صورت شرط ضمن عقد درسند ازدواج قید کرد و یا اینکه مرد با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی ، وکالت در طلاق را به همسرش یا دیگری می دهد که شایع است که این حق را به همسرش می دهد .اگرمرد خارج از کشور باشد می تواند به سفارت یا کنسولگری ایران  در آن کشور مراجعه کند وحق طلاق را به همسرش یاهر کس که بخواهد اعطا کند.

بهتر است برای جلوگیری ازروبرو شدن با مشکلات احتمالی در صورت نیاز به استفاده ، حق طلاق در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود واگر قصد دادن یا گرفتن حق طلاق را دارید چه به صورت قید درعقدنامه ویا تنظیم وکالتنامه رسمی به ‏دلیل مسائل و نکات مهم وحتی خیلی جزئی که باید به آن توجه شود قبلش برای راهنمایی و مشاوره حتما به یک وکیل مجرب و متخصص ‏مراجعه کنید.‏ متن وکالت‌نامه و اقرارنامه‌ای که توسط مرد امضا می‌شود باید دقیق باشد. درغیراین صورت ممکن است در آینده قابلیت اجرایی نداشته باشد.

اگر زن حق طلاق داشته باشد مرد میتواند طلاق ندهداگر زن حق طلاق داشته باشد مرد میتواند طلاق ندهد

نکته: در سند ازدواج دربخش شروط ضمن عقد نکاح گاها به عمد یا به سهو نوشته می شود که حق طلاق به زوجه داده شد. این عبارت کاملا غلط  ومورد قبول دادگاه نبوده وهیچ اثرحقوقی ندارد زیرا حق طلاق مرد قابل واگذاری نیست وباید برای دادن حق طلاق وکالت داده شود که بهتر است با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وتنظیم یک وکالتنامه رسمی بلاعزل داده شود .

اگر مرد به زن  برای طلاق وکالت بدهد، زن می‌تواند بدون حضور شوهر خود به کمک وکیل دادگستری برای ‏طلاق توافقی اقدام کند.

مرد می تواند این حق طلاق یا وکالت در طلاق را بصورت قطعی و مطلق واگذار نماید یا بصورت مقید یا مشروط واگذار نماید اما بهتر است وکالت اعطا شده مطلق باشد،‌ چراکه وکالت ‏مشروط و معلق به راحتی قابل اجرا نیست و زن باید تحقق شروط ذکر شده در سند وکالت ‏را اثبات کند  تا بتواند از وکالت گرفته شده استفاده کند.‏

هرگاه وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی  ثبت و تنظیم می شود، حتما سه مورد زیردروکالت‌نامه قید شود:

  • حق توکیل به غیر دارد
  • حق عزل وکیل را ندارد
  • حق ضم وکیل را ندارد

نکات ظریفی وجود دارد که عدم رعایت ان موجب می شود زن نتواند از وکالت استفاده کند :

‏1- هرگاه وکالت درطلاق ( حق طلاق) اعم از مقید یا مطلق  در ضمن عقد ازدواج شرط شود وکالت بلاعزل بوده ومرد حق عزل زن را ندارد .

2- این وکالت باید به صورت “شرط نتیجه” باشد. براساس بند دو ماده ۲۳۴ قانون مدنى شرط نتیجه آن ‏است که حتما تحقق امرى در خارج شرط شود. هرگاه تحقق این امر نیاز به فراهم آمدن مقدماتى نداشته ‏باشد به محض عقد ازدواج موضوع شرط نتیجه (عقد وکالت) هم محقق مى شود. اما اگر به ‏صورت شرط فعل آورده شود مرد بعد از عقد ازدواج مکلف مى شود به زن وکالت دهد و چنانچه این عقد وکالت در ضمن عقد لازم دیگرى شرط نشده باشد (از ‏آنجایى که عقد وکالت ماهیتا عقدى است جایز و نه لازم) شوهر بلافاصله بعد دادن وکالت حق ‏عزل همسرش را از وکالت خواهد داشت. و در واقع شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلى بر ‏یکى از متعاملین یا بر شخص خارجى شرط شود.‏

اگر زن حق طلاق داشته باشد مرد میتواند طلاق ندهداگر زن حق طلاق داشته باشد مرد میتواند طلاق ندهد

به بیان ساده تر تحقق وکالت به عنوان شرط نتیجه باید اینگونه قید شود که: «از جانب شوهر به زن براى مطلقه ساختن خویش وکالت داده شد.» و شرط فعل اینگونه بیان می شود که «از جانب شوهر به زن براى مطلقه کردن خویش وکالت داده مى شود یا وکالت داده خواهد ‏شد.»

می توان نتیجه گرفت که تفاوت فعل د راین دو جمله موجب تفاوت درنتایج واثرحقوقی آنها می شود .

‏3- هرگاه زن با استفاده ازوکالت در طلاق ، طلاق گرفت  واز نوع رجعی بود اگر شوهر به او رجوع کند زن مى تواند مجددا از وکالت در طلاق  داده شده اقدام به گرفتن طلاق کند  . رجوع به معنی بازگشت به همان عقد ازدواج قبلى با همان شروط مندرج در آن است .

در نهایت لازم به یادآوری است که در موارد زیر وکالت باطل می‌شود:

  • در صورت فوت فرد
  • در صورتیکه فرد سفیه یا محجور شود
  • در صورتیکه فرد صغیر باشد

ابطال حق طلاق

ابطال  حق طلاق بستگی به نوع وکالت و شروطی دارد که در وکالتنامه تنظیم شده واگر بلاعزل باشد امکان عزل آن وجود ندارد واگر وکالتنامه بلاعزل نباشد این امکان برای مرد وجود دارد که با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی زن ( وکیل ) راعزل کند.همچنین با تعیین کردن ضم وکیل یا ناظر استصوابی در وکالتنامه مرد میتواند با افزودن اختیارات ناظر از اختیارات زن یا وکیل کم کند.

اگر زن حق طلاق داشته باشد مرد میتواند طلاق ندهداگر زن حق طلاق داشته باشد مرد میتواند طلاق ندهد

مرد می تواند به دفتراسناد رسمی مراجعه کند و فردی راکه مورد اعتماد وی می باشد را به عنوان ضم وکیل قراردهد. در این صورت شخص با همسر مرد با هم وکیل در طلاق هستند وباید قید شود  با موافقت یکدیگر برای استفاده از وکالت در طلاق اقدام نمایند وبعد از وکیل کردن شخص ثالث و محدود کردن اختیارات زوجه، این مسئله طی اظهارنامه ای که توسط وکیل تنظیم می شود به زن اطلاع داده می شود.

برای ارتباط با وکیل خانواده متخصص به صفحه فوق مراجعه نمایید.

مطالب مرتبط


تنفیذ طلاق صادره و اجرا شده در…


مشاوره حقوقی خانواده111 views

اظهارنامه تمکین زوجه


اظهارنامه تمکین زوجه


مشاوره حقوقی خانواده664 views

دعوای مطالبه مهریه از زوج متوف...


دعوای مطالبه مهریه از زوج متوف…


مشاوره حقوقی خانواده535 views

دادخواست ملاقات فرزند مشترک پد...


دادخواست ملاقات فرزند مشترک پد…


مشاوره حقوقی خانواده1932 views


وکیل مهریه


مشاوره حقوقی خانواده899 views

تعدیل مجدد مهریه + دلایل رد تع...


تعدیل مجدد مهریه + دلایل رد تع…


مشاوره حقوقی خانواده3447 views

دادخواست استرداد جهیزیه


دادخواست استرداد جهیزیه


مشاوره حقوقی خانواده108 views

اظهارنامه نسبت به طلاق با توجه...


اظهارنامه نسبت به طلاق با توجه…


مشاوره حقوقی خانواده185 views

دیدگاهتان را بنویسید