سبک زندگی

اگر درخواست طلاق از طرف زن باشد مهریه تعلق میگیرد

اگر زن درخواست طلاق کند مهریه تعلق میگیرد ؟

ازدواج همیشه به مسیری که طرفین قصد دارند و برای آن ها مطلوب می باشد منتهی نمی شود. در حقیقت هر ازدواجی ممکن است روزی به مرحله ای برسد که طرفین قادر به ادامه ی زندگی مشترک نباشند. در این صورت است که طلاق تنها راه پایان دادن به زندگی پر عسر و حرج  زوجین می باشد. درخواست طلاق می تواند از جانب زن یا مرد صورت بگیرد ، اما یکی از مهم ترین سوالاتی که در هنگام ثبت این درخواست برای زوجه به وجود می آید این است که آیا اگر زن درخواست طلاق کند مهریه تعلق میگیرد یا خیر.

در این مطلب ما به طور کامل مالکیت زن بر روی مهریه را توضیح خواهیم داد و به تشریح سوال اگر زن درخواست طلاق کند مهریه تعلق میگیرد می پردازیم. پس در این مطلب با ما همراه باشید.

مالکیت زن بر مهریه

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید با مفهوم مهریه و مالکیت زن برمهر آن آشنا شوید. در ماده ی 1082 قانون مدنی در مورد مالکیت زن بر این حق چنین نوشته شده است :

“به مجرد عقد زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.”

به خوبی در این ماده از قانون مدنی تصریح داشته داشته شده است و به محص انعقاد عقد نکاح و طی شدن مراحل عقد نکاح مهر به مالکیت زن در می آید و می تواند در هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند یا نصف آن را مطالبه کند یا حتی به طول کلی آن را ببخشد. از مفهوم این ماده حتی می توان به خوبی به پاسخ این سوال که اگر زن درخواست طلاق کند مهریه تعلق میگیرد نیز پاسخ داد.

  • شایان ذکر است مفهوم این ماده بیشتر بر مهریه عند المطالبه صدق می کند و در مورد مهریه عند الاستطاعه زوجه باید صبر داشته باشد تا مرد توامندی مالی برای پرداخت مهریه را داشته باشد.
  • مهریه رایجی که امروزه در سطح جامعه تعیین می شود مهریه عند المطالبه است که محض درخواست زن قابلیت مطالبه و پیگیری دارد.

ماده 1085 قانون مدنی حتی اهمیت مالکیت زن بر مهر را مورد تاکید قرار داده است :

“زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود.”

این ماده به خوبی تصریح میدارد که زن به طور کامل مالک مهریه است هرچند که اگر یکبار این وظایف را به انجام برساند دیگر حق استفاده از مفاد ماده فوق را نخواهد داشت.

با وجود این که در این قسمت مالکیت زن بر روی مهریه را مورد توضیح دادیم اما شاید در مورد این حق در زمان طلاق دچار شک و تردید باشید. اگر دچار شک و تردید گشته اید که اگر زن درخواست طلاق کند مهریه تعلق میگیرد یا خیر ادامه ی این مطلب را تحت هیچ عنوان از دست ندهید.

در طلاق غیر توافقی اگر زن درخواست طلاق کند مهریه تعلق میگیرد ؟

طلاق غیر توافقی و یک طرفه با وجود دشواری های بسیار زیادی که دارد باز هم تمایل بسیاری از افراد است. اگر زنی درخواست طلاق یکطرفه داشته باشد احتمالا برای دریافت حکم طلاق راه بسیار سختی را در پیش خواهد داشت مگر آن که ادله اثبات عسر و حرج او قوی و غیر قابل انکار باشد. با وجود سختی این طلاق باز هم افراد زیادی از این طریق اقدام به دریافت حکم طلاق می کنند و دلیل آن هم پاسخ این سوال است که اگر زن درخواست طلاق کند مهریه تعلق میگیرد یا خیر.

یکی از مهم ترین مزیت ها و شاید باید گفت تنها مزیت طلاق غیر توافقی نسبت به طلاق توافقی ، توانایی دریافت مهریه به صورت کامل است. در حقیقت اگر زن بتواند با ارائه مدارک و اسناد لازم حکم طلاق را یک طرفه دریافت کند ، مرد باید مهریه را پرداخت کند و که در این صورت اگر توانایی پرداخت مهریه به طور یکجا داشته باشد باید آن را بپردازد و در غیر این صورت بر اساس شرایط وی اقدام از جانب دادگاه اقدام به تقسیط مهریه می شود.

شایان ذکر است :

  • دریافت حکم طلاق یک طرفه از جانب زن منوط به تحقق شرایط عسر و حرج می باشد که کار دریافت حکم طلاق را کمی دشوار می نماید.
  • اگر زن درخواست طلاق کند مهریه تعلق میگیرد ولو اینکه حکم طلاق صادر و در دفاتر ثبت طلاق به ثبت رسیده باشد. در حقیقت حتی اگر زن به طور کامل طلاق گرفته باشد می تواند همچنان مهریه خود را مورد مطالبه قرار دهد.
  • دریافت حکم طلاق و مطالبه مهریه از این طریق سخت و زمانبر می باشد و بهتر است از جانب وکیل مربوطه مورد پیگیری قرار بگیرد.

اگر زن درخواست طلاق کند مهریه تعلق میگیرد

در طلاق توافقی اگر زن درخواست طلاق کند مهریه تعلق میگیرد ؟

اگر در فکر گرفتن طلاق هستید قطعا توافق با همسر یکی از مطلوب ترین راه هایی است که در این زمان به ذهن شما می رسد. این طلاق هم مراحل آسانی دارد و هم در سریع ترین زمان به نتیجه می رسید. اما باید آگاه باشید که اگر قصد دریافت حکم طلاق ار این راه را دارید باید عواقب آن را نیز بپذرید که یکی از این عواقب تاثیرات طلاق توافقی بر دریافت مهریه می باشد.

این نوع از طلاق به طور مستقیم بر دریافت مهریه تاثیری ندارد چرا که این یک حق می باشد و به در حالت عادی متعلق به زن است. اما در هر حال دریافت حکم جدایی در این روش ، بر پایه توافق طرفین استوار می باشد و یکی از توافقات رایج میان زن و مرد این می باشد که با بخشش مهریه ، مرد به دریافت حکم طلاق رضایت دهد. در این روش نیز اگر زن درخواست طلاق کند مهریه تعلق میگیرد مگر اینکه توافق طرفین بر خلاف آن باشد.

شایان ذکر است :

  • تا زمان تعیین و تکلیف در مورد حقوق زن و حضانت فرزندان ، حکم طلاق صادر نمی شود.
  • اگر زن در زمان دریافت حکم طلاق اعلام دارد که مهریه را بخشیده است ، دیگر نمی تواند آن را مجددا مطالبه کند.
  • در ابتدای شروع به دریافت حکم طلاق توافقی نیز یکی از طرفین باید درخواست طلاق نماید و اگر زن درخواست طلاق کند مهریه تعلق میگیرد مگر آنکه توافق زوجین به گونه ی دیگری صورت بگیرد.

از طریق حق طلاق اگر زن درخواست طلاق کند مهریه تعلق میگیرد؟

بسیاری از افراد در زمان عقد نکاح یا بعد از آن از طریق حق طلاق محضری اقدام به دریافت حق طلاق می کنند ، که این حق زن را در دریافت حکم طلاق وکیل می گرداند. یعنی زن می تواند یکجانبه و بدون نیاز به حضور مرد اقدام به دریافت حکم طلاق کند. اما در زمان اقدام از این روش این سوال پیش می آید که از طریق حق طلاق اگر زن درخواست طلاق کند مهریه تعلق میگیرد یا خیر ؟

پاسخ این سوال بسته به شروطی می باشد که در ذیل این وکالتنامه ذکر می گردد. اگر ذکر شود که زن به موجب بخشش مهریه حق طلاق دارد در این صورت است که مهریه ای به زن تعلق نمی گیرد در غیر این صورت زن حق دریافت مهریه به طور کامل خواهد داشت .

شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی با گروه آوای وکیل تماس حاصل فرمایید.

اگر زن درخواست طلاق کند مهریه تعلق میگیرد

در چه صورتی اگر زن درخواست طلاق کند مهریه تعلق میگیرد ؟

در نهایت در پاسخ به این سوال باید گفت که درخواست طلاق از جانب زن هیچ ارتباطی با دریافت مهریه ندارد. مهریه یک حق است که از زمان انعقاد نکاح به تملک زن در می آید و او بر اساس اراده خود می تواند در مورد این حق تعیین تکلیف نماید. پس این تصور که با درخواست طلاق این حق از او ساقط می شود کاملا غلط می باشد. در حقیقت هیچ امری نمی تواند حق دریافت مهریه را از زن پس بگیرد و آن را ساقط نماید.

حتی اگر زن درخواست طلاق کند مهریه تعلق میگیرد و تنها چیزی که مانع از دریافت مهریه از جانب زن می باشد ، اراده ی خود زن و توافقاتی است که میان طرفین صورت می گیرد در غیر این صورت است که قانون از زوجه و مهریه او به طور کامل دفاع می دارد هرچند که دریافت آن گاها کمی سخت می گردد.

در سالیان گذشته با توجه  به اوضاع اقتصادی کشور دریافت مهریه در هنگام طلاق یا حتی در طول زندگی مشترک کمی سخت شده است و قانون از مردان در زمینه تادیه مهریه کمی جانب داری می کند. اما این جانب داری قانونی به این معنی نمی باشد که زوجه به طور کامل از دریافت حقوق خود باز می ماند بلکه به این معنی است که شرایطی برای تسهیل تادیه ی مهریه از جانب دادگاه تعیین می شود که ممکن است زن را دچار مشکل کند.

سوال ” اگر زن درخواست طلاق کند مهریه تعلق میگیرد ” در این مطلب پاسخ داده شد. شایان ذکر است با وجود قوانینی که صراحتا از مهریه و حقوق زن دفاع می کنند ، مطالبه و دریافت آن به صورت عادلانه همیشه ممکن نمی باشد و گاها حتما مدت زمان بسیار زیادی به طول می انجامد. به همین علت است که به شما پیشنهاد می کنیم اگر به دنبال مهریه خود در ضمن دریافت حکم طلاق هستید حتما از جانب وکیل مهریه اقدام نمایید تا از تضییع حق شما ار هر منظری جلوگیری به عمل آید.

کافیست با گروه آوای وکیل و تیم حقوقی آن تماس حاصل فرمایید تا مشکلات حقوقی و قانونی خود را در سریع ترین زمان ممکن حل نمایید.

آیا اگر زن درخواست طلاق کند امکان دریافت مهریه وجود دارد؟

بله – زن حتی در زمانی که درخواست طلاق نماید می تواند مهریه را دریافت نماید ؟

چه مواردی سبب اسقاط حق مطالبه مهریه از زن می گردد؟

هیچ چیزی نمی تواند حق مطالبه مهریه را از زن ساقط نماید.

زن در زمان طلاق چقدر از مهریه خود را می تواند مطالبه کند؟

این موضوع بستگی به توافق طرفین ، اوضاع مالی مرد و تشخیص دادگاه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید