سبک زندگی

آموزش دوخت تشک خواب نوزاد • آموزش دوخت سبد خواب بچه به صورت تصویری

آموزش تصویری دوخت تشک خواب نوزاد 

در بخش آموزش خیاطی ، آموزش دوخت تشک خواب نوزاد زیبا را برایتان آماده کرده ایم. تا به جای پرداخت هزینه ای گزاف بابت خرید آن ، با تکه پارچه های اضافی منزل این سبد خواب نوزاد را خودتان بدوزید. در بخش هنرهای دستی مجله تصویر زندگی با ما همراه باشید.

 

لوازم مورد نیاز جهت دوخت تشک خواب نوزاد

الیاف برای پر کردن تشک

پارچه در طرح دلخواه

بند قیطون

الگو

روش دوخت تشک خواب نوزاد

الگوی تشک خواب نوزاد را طبق اندازه های نوشته شده در شکل زیر روی کاغذ الگو پیاده کنید.

الگو را روی پارچه بگذارید.

جای برش را روی پارچه مشخص کنید.

و پارچه را برش بزنید.

بعد از برش دور تشک را کوک بزنید.

محل دوخت در تصویر زیر با رنگ قرمز مشخص شده است.

و دور کار را که با کوک  مشخص کرده اید را چرخ کنید.

قسمت های هلالی شکل را چرت دهید.

دور تشک را به این صورت نوار اریب قرار دهید.

نوار اریب را بین 2 درز قرار داده و از 1 میل از هر طرف از نوار اریب را بدوزید.

و به این صورت نوار اریب را دور کار دوخت بزنید.

برای پر کردن داخل تشک از الیاف استفاده کنید.

فاصله بالشت دور تشک خواب نوزاد را تا جای خواب اندازه زده و با سنجاق مشخص کنید.

داخل تشک را پر کرده و فاصله بین تشک و بالشت دور تشک را با سنجاق مشخص کنید.

و بدوزید.

بعداز پر کردن داخل تشک جای دوختهای وسط تشک را نیز با سنجاق مشخص کرده و دوخت بزنید.

و وسط تشک را به این صورت بدوزید.

بعد ازدوخت وسط تشک بالشت دور آنرا پر کنید.

دوخت تشک خواب نوزاد تا اینجای کار به شکل زیر است.

بعد از پر کردن بالشت ،قسمتی که باز بود را با سنجاق گرفته و بدوزید.

قسمت جلوی تشک را نیز نوار اریب بدوزید.

و بند قیطون را از داخل نوار اریب که به کناره هادوخته بودید رد کنید.

(پشت کار تشک خواب نوزاد )

(جلوی کار سبد خواب نوزاد )

و بعد بند را می کشیم.

و بند را به این صورت گره میزنیم

تشک خواب کودک آماده شد.

آموزش دوخت تشک خواب نوزاد • آموزش دوخت سبد خواب بچه به صورت تصویری

منبع:anastasias/نمدکده