سبک زندگی

حکم قضایی رابطه نامشروع مرد متاهل با دختر باکره

: اخبار و اطلاعیه ها

دینا » کیفری » رابطه نامشروع » مجازات سکس و رابطه با مرد متاهل

“;

myFunction();

}
else
{ alert(“اطلاعات را به درستی تکمیل نمایید”);
document.getElementById(“txtHint”).innerHTML=xmlhttp.responseText;
document.getElementById(“txtHint”).innerHTML=”;
document.getElementById(‘payam’).innerHTML=”
}
}
}

xmlhttp.open(“GET”,”https://www.heyvalaw.com/inc/comments.php?q=”+str+ “&name2=” +str2+ “&text2=” +str3+ “&idcc=” +str4+ “&hiddenrid=” +str5+ “&t1=” +str6,true);
xmlhttp.send();
}


افراد بالغی که بدون علقه زوجیت روابطی خارج از چهارچوب شرع و قانون با هم داشته باشند، مرتکب رابطه نامشروع شده اند. علقه زوجیت بدین معنی است که زن و مرد با خواندن صیغه محرمیت به عقد نکاح یکدیگر درآیند. انجام اعمالی مانند تقبیل (بوسیدن)، مضاجعه (هم بستری)، دست دادن و … که متعارض با نظم و عفت جامعه باشند جزو روابط نامشروع هستند. روابطی از قبیل دوستی دختر و پسر نامحرم باهم، ارتباط تلفنی، اینترنتی یا مجازی آنها، قرار ملاقات هایی از قبیل قرار کافی شاپ، قدم زدن در پارک که منافی عفت باشند نیز جزو روابط نامشروع محسوب می شوند. در حالت کلی رابطه نامشروع عبارت است از ارتباطات جسمی یا حتی کلامی با محتوای غیر قانونی و غیر شرعی که به زنا نرسد. تشخیص روابط نامشروع برعهده مرجع قضایی است و معیار او برای این تشخیص، عرف است. چنانچه طی بررسی مراجع قضائی، روابط زن و مرد نامتعارف باشد نامشروع شمرده می شود. در تشخیص جرم باید دقت فراوانی شود تا منجر به اشتباه نشود.

انواع رابطه نامشروع

 • رابطه نامشروع دون زنا
 • رابطه نامشروع زنا

رابطه نامشروع دون زنا

طبق ماده 637 موجود در قانون مجازات اسلامی روابطی فیزیکی که به مواقعه (رابطه جنسی) ختم نشود، نظیر بوسه، بغل، یا همبستری روابط نامشروع نامیده می شوند. اعمالی غیر فیزیکی نظیر چشمک زدن، لبخند زدن از روی شهوت جزو روابط نامشروع محسوب نمی شوند.

رابطه نامشروع منجر به زنا

روابطی که بین دختر و پسر نامحرم شکل می گیرد و در نهایت منجر به رابطه جنسی می شود، رابطه نامشروع منجر به زنا محسوب می شود.

انواع رابطه نامشروع منجر به زنا

 • زنای محصنه
 • زنای غیر محصنه
 • تجاوز به عنف
زنای محصنه چیست

زن یا مردی که با وجود داشتن همسر و امکان برقراری رابطه جنسی با او در هر زمان، مرتکب زنا با دیگری شود زنای محصنه گویند.

 • مجازات زن مرتکب به زنا محصنه: 100 ضربه شلاق، سنگسار
 • مجازات مرد مرتکب به زنا محصنه: 100 ضربه شلاق، تبعید از محل سکونت به مدت 1 سال و تراشیدن سر
زنای غیر محصنه چیست

زن یا مردی که همسر ندارد یا همسرش بنابه دلایلی مثل بیماری، امکان برقراری رابطه جنسی با او ندارد اگر مرتکب زنا با دیگری شود زنای غیر محصنه گویند.

مجازات مرتکبین: بار اول 100 ضربه شلاق
مجازات در صورت تکرار آن برای بار چهارم: اعدام

تجاوز به عنف

برقراری رابطه جنسی بدون رضایت طرف مقابل، زنای به عنف (تجاوز) محسوب می شود. مجازات تجاوز، اعدام است.

نکته: اگر زنای به عنف در ارتباط با دختر باکره باشد، مجازات مرتکب علاوه بر اعدام، پرداخت مهر المثل یا ارش البکاره است.

روش های اثبات ارتکاب زنا با رضایت طرفین

 • اقرار به زنا
 • شهادت شاهدان (شهادت 4 مرد عادل یا 3 مرد عادل و 2 زن عادل)
 • علم قاضی به زنا (بر حسب نظریه پزشکی قانونی یا موارد مشابه)
 • وجود قراین و امارات (فیلم، عکس، پیامک)

مصادیق ارتباطات نامشروع

 • اعمال دون زنا
 • ملامسه (لمس کردن)
 • مصافحه (دست دادن و روبوسی)
 • مقابله (مواجهه و رویارویی)
 • بوسه توام با شهوت
 • حضور بانوان در انظار عمومی بدون حجاب شرعی
 • تاسیس مراکز فساد
 • پوشش نامناسب و آرایش غلیظ منجر به فساد
 • انتشار محتوای مبتذل و کسب درآمد از طریق آن
 • اشاعه فساد و شهوت در جامعه
 • تن فروشی

مراحل شکایت کیفری و حقوقی

 • تماس با وکیل مجرب
 • تنظیم شکوائیه توسط وی
 • پیگیری شکایت و مراجعه به دادگاه توسط وکیل با در دست داشتن مدارک شناسایی شاکی از قبیل شناسنامه و کارت ملی
 • ارائه شاهد معتبر، مدارکی از قبیل فیلم و عکس و پرینت مکالمات

اقامه دعوی رابطه نامشروع می تواند به صورت حقوقی از طریق دادگاه خانواده یا به صورت کیفری و از طریق دادسرا باشد. در شهر تهران دادسرای ارشاد به این منظور معین شده است. اما در سایر شهر ها این شکایت همانند دیگر جرائم کیفری، در دادسرا پیگیری می شود.

دادگاه صالح برای رابطه نامشروع

رسیدگی به زنا و لواط : دادگاه کیفری یک
رسیدگی به سایر روابط نامشروع نظیر تفخیذ(رابطه دو مرد در حدی کمتر از لواط)، قوادی(واسطه‌ گری در جرم نامشروع)، مساحقه(رابطه دو زن با یکدیگر) و همجنس‌ گرایی) : دادگاه کیفری دو

حقوق قربانی تعرض جنسی

قربانیان جرائم تعرض جنسی (حتی اگر تعرض منجر به زنا یا لواط نشده باشد) می توانند علیه تعرض‌ کنندگان شکایت نمایند. باید دانست که هیچ گونه مجازاتی شامل حال قربانی نخواهد شد.

نکات مهم و قابل توجه

 • رابطه نامشروع غیر قابل گذشت است. حتی در صورت رضایت شاکی خصوصی، مجازات فرد مرتکب پابرجاست.
 • رابطه نامشروع تنها منوط به رابطه جنسی نیست. بلکه ارتکاب کاری خلاف عفت عمومی جامعه نظیر بی حجابی، رابطه نامشروع محسوب می شود.
 • ارتکاب رابطه نامشروع توسط زن متاهل، منجر به حصول حق طلاق به مرد می شود و در صورتی که زن حق طلاق داشته باشد، این حق از وی ساقط می شود.
 • ارتکاب رابطه نامشروع توسط زن متاهل، در حق دریافت مهریه وی بی تأثیر بوده و این حق از وی ساقط نمی شود.
 • ارتکاب رابطه توسط زن متاهل، حق دریافت نفقه گذشته را از وی ساقط نمی کند.
 • ارتکاب رابطه توسط زن متاهل، حق ارث وی را از جانب شوهر ساقط نمی کند.
 • ارتکاب رابطه توسط مرد متاهل، منجر به حصول حق طلاق به زن می شود.
 • تعیین تکلیف حضانت فرزند در حالتی که زن مرتکب رابطه نامشروع شده، بر عهده قاضی و بنابه مصلحت فرزند خواهد بود.
 • طلاق بدون علت زن توسط مرد، منجر به پرداخت نصف اموال و اجرت المثل از جانب مرد به زن خواهد بود.
 • ترک خانه و زندگی مشترک توسط زن و سکونت در محلی دیگر و در عین حال ارتکاب رابطه نامشروع توسط وی، منجر به دریافت اجازه ازدواج مجدد از جانب دادگاه به مرد می شود و زن به دلیل ازدواج مجدد شوهرش حق طلاق نخواهد داشت.
 • تحت تعقیب قرار دادن ارتکاب اعمال منافی عفت توسط زن و مرد در حریم خصوصی خود و با رضایت هر دو آنها، ساده نبوده و مراجع قانونی مجاز به تحقیق در خصوص آنها نیستند.

نتیجه گیری و جمع بندی

از جمله عوامل گرایش زنان و مردان متاهل به روابط نامشروع جنسی عبارتند از:

 • نارضایتی جنسی در روابط زناشویی
 • نارضایتی عاطفی در روابط زناشویی
 • انتقام از همسر در قبال بی وفایی وی
 • تنوع طلبی

درخواست وکیل یا کسب مشاوره

برای رفع اتهام ارتکاب روابط نامشروع، خود شخص به تنهایی قادر به انجام آن نخواهد بود. برای کارساز بودن دفاعیات شخص، وجود وکیل مجرب ضروری است. دفاع وکیل از فرد بی گناه منجر به تبرئه راحت تر و سریع تر متهم می شود. در صورت نیاز به وکیل یا مشاوره با شماره 09120708310 تماس حاصل فرمایید.


تفاوت زنا و رابطه نامشروع در چیست؟ در جامعه ی ایرانی، با توجه به باورها و اعتقادات حاکم بر جامعه، هر نوع رابطه ی عاطفی و جنسی بین دختر و پسر نامحرم باید در قالب ازدواج صورت گیرد. ارتباط با نامحرم خارج از چارچوب ازدواج امری ناپسند است.

به همین دلیل، قوانین کیفری ما با توجه به شرع مقدس اسلام، برای روابط نامشروع مجازات در نظر گرفته است.

 

در این گفتار به بررسی مجازات رابطه ی نامشروع بین دختر و پسر می پردازیم.  با گروه وکلای آسا همراه باشید.

 

جرم رابطه ی نامشروع چیست؟

رابطه ی نامشروع رابطه ای است که بین زن و مرد نامحرم برقرار می شود. در واقع بین زن و مرد به صورت قانونی رابطه ای وجود ندارد.

رابطه ی نامشروع می تواند به دو شکل زیر باشد:

 • دختر و پسر مرتکب عمل نامشروعی غیر از زنا شوند، مانند بغل کردن، بوسیدن و …
 • دختر و پسر مرتکب زنا شوند. منظور از زنا برقراری رابطه ی جنسی کامل (دخول، جماع) است.

 

 

تفاوت زنا و رابطه ی نامشروع چیست؟

تفاوت های جرائم یاد شده عبارتند از:

 • زنا یک جرم مستوجب حد است، یعنی موجب، نوع، میزان و کیفیت مجازات در شرع تعیین شده است. اما رابطه ی نامشروع یک جرم تعزیری است، یعنی در شرع برای آن مجازات تعیین نشده اما حکومت برای آن مجازات در نظر گرفته است.
 • در جرم زنا قابلیت تخفیف مجازات، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد. ولی در رابطه ی نامشروع امکان تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات وجود دارد.
 • نحوه ی اثبات دو جرم یاد شده با یکدیگر تفاوت دارد.
 • زنا محدود به یک رفتار یعنی جماع بین مرد و زن نامحرم است. اما دایره ی رابطه ی نامشروع از کمترین رفتارها نظیر دست دادن تا همخوابگی بدون دخول می باشد.

 

 

مجازات جرم رابطه ی نامشروع چیست؟

اگر زن و مردی مرتکب رابطه ی نامشروع شوند، مجازات هر یک از آنها، تا نود و نه ضربه شلاق تعزیری است. یعنی قاضی اختیار دارد از یک تا نود و نه ضربه شلاق را برای هر یک از زن و مرد تعیین کند.

چون این جرم تعزیری است، قاضی در تعیین میزان مجازات به موارد زیر توجه می کند:

 1. انگیزه ی مرتکب و وضع ذهنی شخص زمان ارتکاب جرم.
 2. شیوه ی ارتکاب جرم و نتایح حاصل از آن.
 3. اقدامات مرتکب بعد از ارتکاب جرم.
 4. سوابق و وضعیت فردی و خانوادگی و اجتماعی مرتکب.
 5. تاثیری که اعمال مجازات تعزیری بر او دارد.

 

 

با توجه به بخش انتهایی ماده ی 636 قانون مجازات اسلامی، اگر یکی از طرفین به انجام رابطه ی نامشروع رضایت نداشته باشد و به زور و با اکراه، مجبور به برقراری رابطه شده باشد، مجازات نمی شود. به این ترتیب مجازات گفته شده برای طرفی است که به زور رابطه برقرار کرده است.

 

 

مجازات جرم زنا چیست؟

با توجه به ماده ی 230 قانون مجازات اسلامی، اگر بین دختر و پسر نامحرم جماع اتفاق افتد، مجازات هر یک از آنها صد ضربه شلاق است. 

اما اگر زن راضی به انجام زنا نباشد و به زور مورد تعرض قرار گیرد، مجازات مرد اعدام است.

همچنین اگر به زنی که راضی به زنا نیست، در حالت مستی و بیهوشی با خواب تعرض شود، مجازات مرد اعدام شود.

مجازات زنا برای مردی که با اغفال نابالغ با با تهدید و ربودن زن به او تعرض می کند، نیز اعدام است.

این موارد تحت عنوان زنای به عنف یا تجاوز به عنف مورد بررسی قرار می گیرند.

 

 

مجازات رابطه ی نامشروع و زنا با دختر باکره:

اگر دختری دوشیزه باشد و شخصی با او رابطه ی نامشروع برقرار کند، یعنی دخول صورت نگیرد، با توجه به اینکه به دوشیزگی او آسیبی نرسیده تنها همان مجازات گفته شده اعمال می شود.

اما اگر دختری دوشیزه باشد و دخول صورت گیرد تکلیف چیست؟ در پاسخ باید فروض را بررسی کنیم:

 • اگر دختر راضی به زنا نباشد و بدون رضایت به او تعرض شده باشد، در این صورت مرتکب علاوه بر اعدام، به پرداخت مهرالمثل محکوم می شود. مهرالمثل، نوعی مهریه است که با توجه به وضعیت خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی، ظاهری و … زن تعیین می شود.
 • اما اگر زنا و مقاربت با رضایت دختر انجام شده باشد، به دختر مهرالمثل تعلق نمی گیرد و هر دو به تحمل 100 ضربه شلاق محکوم می شوند.

 

مجازات رابطه نامشروع

اگر رابطه ی نامشروع بین دختر باکره و مرد متاهل باشد:

اگر بین دختر باکره و مرد متاهل رابطه ی نامشروع رخ دهد، هر به مجازات گفته شده محکوم خواهند شد. البته اگر مرد به زور به دختر تعرضی کرده باشد، دختر مجازات نمی شود.

اما اگر بین دختر باکره و مرد متاهل زنا اتفاق افتد، مجازات دختر 100 ضربه شلاق و مجازات مرد متاهل در شرایط زیر سنگسار است:

 • مرد دارای همسر دائم باشد.
 • همسر او بالغ باشد.
 • قبلا بین مرد با همسرش مقاربت بر قرار شده باشد.
 • مرد امکان رفع نیاز جنسی با همسرش را داشته باشد.

البته در حال حاضر به جای مجازات سنگسار اعدام اجرا می شود.

در صورتی که بین مرد و همسرش مقاربت صورت نگرفته باشد، مجازات زنای او با دختر دیگر، 100 ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید است. 

 

رابطه ی نامشروع زن متاهل:

اگر زن متاهلی با پسر مجرد یا مرد متاهلی غیر از همسرش، رابطه ی نامشروع برقرار کند، به تحمل 1 تا 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم می شود.

اما اگر متاهلی با رضایت با مرد یا پسری زنا کند، مجازات او در شرایط زیر سنگسار است:

 • زن دارای همسر دائم باشد.
 • همسر او بالغ باشد.
 • قبلا بین زن با همسرش مقاربت بر قرار شده باشد.
 • زن امکان رفع نیاز جنسی با همسرش را داشته باشد.

البته در حال حاضر به جای مجازات سنگسار اعدام اجرا می شود.

 

 

نحوه ی اثبات رابطه ی نامشروع چگونه است؟

رابطه ی نامشروع با دلایل زیر اثبات می شود:

 • متهم یکبار اقرار (اعتراف) کند.
 • شهادت دو شاهد مرد.
 • علم قاضی که از مستندات و امارات روشن حاصل شود.

 

 

نحوه ی اثبات زنا چگونه است؟

اگر زنا با رضایت باشد با دلایل زیر اثبات می شود:

 • متهم چهار بار اقرار کند.
 • شهادت چهار شاهد مرد، یا سه مرد و دو زن یا دو مرد و چهار زن.

اگر زنا بدون رضایت باشد با دلایل زیر اثبات می شود:

 • چهار بار اقرار متهم.
 • شهادت چهار شاهد مرد یا سه مرد و دو زن.

اگر مرد یا زنی کمتر از چهار بار به زنا اقرار کند، به تحمل 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم می شود.

 

 

آیا چت کردن با مرد نامحرم رابطه ی نامشروع محسوب می شود؟

ابتدا برخی قضات عقیده داشتند که رابطه ی نامشروع تنها زمانی محقق می شود که به صورت فیزیکی باشد.

اما اکنون با توجه به گسترش استفاده از فضای مجازی، روابط نامشروع در این فضا هم مشمول مجازات می شود.

البته اینگونه نیست که صرف چت کردن با نامحرم، رابطه ی نامشروع باشد. در این زمینه محتوای گفتگوهای طرفین اهمیت زیادی دارد.

البته اثبات رابطه ی نامشروع به این شکل، آسان نیست. زیرا:

 • اولا در حقوق ایران اسکرین شات دلیل محسوب نمی شود و صرفا می تواند ذهن قاضی را به سوی وجود رابطه هدایت کند.
 • دوما اسکرین شات ها ممکن است جعلی و ساختگی باشند. بنابراین صحت اسکرین شات باید توسط کارشناسان حوزه ی فناوری بررسی شود.

 

اگر اثبات شود دختر و پسری زنا کرده اند، آیا پسر مجبور به ازدواج با دختر است؟

خیر چنین چیزی وجود ندارد. طرفین مجبور به ازدواج با هم نیستند. زیرا ازدواج یک عقد است و هر عقدی نیازمند رضایت و قصد. بنابراین ازدواج اجباری از نظر قوانین ما باطل است.

حتی اگر تجاوز صورت گیرد، مرد مجبور به ازدواج با دختر نیست. اساسا کدام قربانی تجاوزی حاضر به شروع زندگی مشترک با یک متجاوز به عنف است؟ 

 

حکم روابط دختر و پسر اگر در خانه دستگیر شوند چیست؟

صرف حضور دختر و پسری در یک خانه نمی تواند رابطه ی نامشروع باشد.

اما اگر پلیس وارد منزل شود و آنها را در وضع نامناسبی دستگیر کند و دلایلی هم بر انجام رابطه ی نامشروع باشد، ممکن است به مجازات جرم رابطه ی نامشروع محکوم شوند.

اگر طبق بررسی های پزشکی قانونی بین طرفین مقاربت انجام شده باشد، طرفین ممکن است به مجازات جرم زنا محکوم شوند.

 

حکم دستگیری دختر و پسر در ماشین:

صرف اینکه دختر و پسر در ماشین باشند رابطه ی نامشروع تلقی نمی شود.

اما چنانچه آنها حین اعمال دیگری نظیر بوسیدن، بغل کردن و … مشاهده شده و دستگیر شوند، عمل آنها مصداق رابطه ی نامشروع است.

 

مجازات دختری که باکره نباشد:

صرف اینکه دختر باکره نباشد موجب مجازات نیست. ممکن است بکارت دختر در اثر مسائلی غیر از زنا از بین رفته باشد.

زمانی می توان دختر را مجازات کرد که ثابت شود دوشیزه نبودن او، به دلیل انجام زنا آن هم با رضایت وی است.

 

رسیدگی در پرونده زنا و رابطه نامشروع:

تحقیقات مقدماتی جرم رابطه ی نامشروع و زنا، در دادسرا انجام نمی شود. این جرائم از جمله جرائم منافی عفت هستند، بنابراین دادگاه عهده دار انجام تحقیقات مقدماتی است.

در رابطه ی نامشروع و زنای با رضایت دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم، در جرم تجاوز به عنف و زنا بدون رضایت، دادگاه کیفری یک محل وقوع جرم صالح برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی است.

 

 

پاسخ گویی به سوالات متداول در خصوص جرم رابطه نامشروع و جرم زنا

 

 آیا بوسیدن و بغل کردن رابطه نامشروع محسوب می شود؟

بله طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات) اعمالی از قبیل بوسیدن و بغل کردن اشخاصی که  بین آنها رابطه زوجیت نباشد و محرم نباشند رابطه نامشروع است و این عمل جرم است.

 

 صیغه نامه ازدواج موقت حتما لازم است به صورت رسمی ثبت شود؟

خیر می تواند غیر رسمی ( بدون نیاز به تنظیم در دفاتر ازدواج) نیز باشد، مگر در مواردی که قانون حمایت خانواده مصوب سال 92 الزام به ثبت آن نموده است.

 

 آیا برای اثبات رابطه نامشروع می توانم از دادگاه درخواست کنم پرینت مسیج ها و تماس های همسرم را به من بدهد؟

بدون داشتن دلیلی بر وجود رابطه نامشروع دادگاه این کار را برای شما انجام نمی‌دهد. پس از اثبات این امر نیز خیلی در موارد نادر و امنیتی دادگاه پرینت تماس ها و مسیج ها را می گیرد.

اگر مردی دختری را فریب دهد و به این بهانه با او  رابطه نامشروع داشته باشد آیا این جرم است؟

داشتن رابطه نامشروع جرم است . اما اگر دختر سن درک مسائل اخلاقی را داشته باشد، نمی‌توان گفت او اغفال شده است.  و اثبات این امر بسیار سخت است.

 

 

نمونه رای رابطه نامشروع

 

 

 

 

چند نکته در خصوص جرم رابطه نامشروع

 

 • صرف اینکه زن و مرد غریبه با یکدیگر در یک مکان بدون شخص دیگر در منزل باشند رابطه نامشروع نیست.

 •  دادگاه امکان استعلام گرفتن از واتس آپ و تلگرام را ندارد. و پیامهای تبادل شده در آنها نیز در صورت کتمان، برای دادگاه قابلیت استناد ندارد.

 • مجازات ارتباط نامشروع قابل تعلیق نیست. گرچه قابل تخفیف است.

 

 جهت مشاوره و عقد قرارداد با وکیل کیفری با ما در ارتباط باشید. 22350512 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید