سبک زندگی

فرم دادخواست مطالبه وجه + راهنمای جامع

مطالبه وجه زمانی به کار می رود که فردی طلبی از دیگری دارد اما بدهکار با وجود اتمام مهلت، وجه را پرداخت نکرده است. بنابراین، طلبکار از راه قانونی و مراجعه به مراجع قضایی یا ثبتی می خواهد وجه خود به دست آورد. یکی از راه های مطالبه وجه، دادخواست مطالبه وجه می باشد که به موجب آن طلبکار از راه قانونی و رسمی اقدام به مطالبه مال خود مشروط بر آنکه موعد مطالبه آن رسیده باشد، می نماید.

 

نمونه ای از دادخواست مطالبه وجه را به شرح ذیل مطالعه فرمایید.

 

جهت تنظیم آنلاین دادخواست میتوانید اینجا کلیک نمایید.

 

نمونه دادخواست مطالبه وجه

خواهان: …………… به شماره ملی ……………..

خوانده:1)………………….. به شماره ملی……………

2) ……………….. به شماره ملی……………….. به آدرس ………………………………………………………………………….به شماره تماس …………………………………..

دلایل و مستندات: 1. مبایعه نامه  2. فیش واریز وجه 3. استشهادیه شهود 4. استشهادیه اعسار 5. اظهارنامه قانونی

خواسته: صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ…………………….ریال و بدواً صدور حکم به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی. به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه  .

 

شرح خواسته:

 

ریاست محترم دادگاه

باسلام و عرض ادب

احتراماً به استحضار می‌رساند خانم …………………………به موجب قرارداد شماره …………………..مورخ ……………………. یک واحد آپارتمان  به آدرس ………………………….به قیمت ……….ریال  از آقای …………..خریداری نموده اند.

…………………….ریال از وجه این معامله را پسر بنده ……….. (همسر خانم ………………..) پرداخت نموده است و قرار بوده است ما بقی وجه معامله به میزان …………….ریال را خانم ……………پرداخت نمایند.

با توجه به عدم تمکن مالی ایشان و به درخواست وی (که مورد شهادت شهود است)، اینجانب مبلغ ………………..ریال( به موجب فیش واریزی)  از بدهی ایشان از ثمن معامله  را به حساب فروشنده آقای …………………….. ( خوانده ردیف دوم) واریز نمودم .

بنده هیچ گاه رابطه مالی با آقای ………………………..نداشته ام و صرفا به درخواست خانم …………………………………بدهی ایشان به آقای …………………………را واریز نموده اند.

در همین راستا جهت مطالبه وجه به ایشان مکررا مراجعه نموده و در مورخ ……………………..اظهارنامه ای به خانم ………….ارسال کردم که با وجود دریافت اظهارنامه از عودت وجه استنکاف می نمایند.

لذا با توجه به مراتب فوق ابتدا درخواست قبول اعسار اینجانب از پرداخت هزینه دادرسی و متعاقب آن محکومیت خانم ……………………..به مبلغ ………………….ریال از بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی مورد استدعاست.

 

 

دانلود نمونه دادخواست مطالبه وجه به صورت WORD

دانلود نمونه دادخواست مطالبه وجه به صورتPDF

 

جهت مطالعه مقاله ای کامل در خصوص مطالبه وجه اینجا کلیک کنید.

 

 

جهت مشاوره و انعقاد قرارداد در رابطه با دعوا مطالبه وجه با وکیل حقوقی در ارتباط باشید. 22350512