سبک زندگی

مشاهده ابلاغیه الکترونیکی سامانه ثنا – سایت اصلی رویت ابلاغ

“;

myFunction();

}

else

{ alert(“اطلاعات را به درستی تکمیل نمایید”);

document.getElementById(“txtHint”).innerHTML=xmlhttp.responseText;

document.getElementById(“txtHint”).innerHTML=”;

document.getElementById(‘payam’).innerHTML=”

}

}

}

xmlhttp.open(“GET”,”https://www.hamrahmoshaver.com/inc_newtheme2/comments.php?q=”+str+ “&name2=” +str2+ “&text2=” +str3+ “&idcc=” +str4+ “&hiddenrid=” +str5+ “&t1=” +str6,true);

xmlhttp.send();

}

دیدگاهتان را بنویسید