سبک زندگی

ایا زن بخاطر ضرب و شتم به بار اول میتواند حق طلاق بگیرد


طلاق زن با یک بار ضرب و جرح

یکی از علل طلاق زوجین در ایران، خشونت، سوء رفتار و ضرب و جرح عمدی همسر است و بسیاری از دعاوی و دادخواست های طلاق به همین دلیل مطرح می شوند.

هرچند در اکثر موارد ضرب و شتم، توسط مرد انجام می گیرد اما در موارد معدودی نیز برعکس آن اتفاق می افتد و مرد مورد ضرب و جرح قرار می گیرد که در این حالت مرد با توجه به داشتن حق طلاق با مشکل خاصی مواجه نمی شود و می تواند زن را طلاق دهد.

بنابراین عمدتا برای خانوم ها مشکلات بسیاری در این زمینه وجود دارد و با توجه به این که جامعه و فرهنگ و سنت نیز اختیارات بیشتری به مردان می دهد و همچنین به سبب حمایت کمتری که قانون از زن ها دارد، متاسفانه مشکل ضرب و شتم از مشکلات رایجی است که پرونده های بسیاری را در دادگاه های ایران تشکیل داده است.

آیا در صورت ضرب و جرح از سوی مرد، زن حق طلاق دارد؟

با توجه به اینکه در قانون ایران، حق طلاق با مرد است و زن اختیار طلاق ندارد، برای ایجاد تعادل در روابط زوجین و جلوگیری از تعدی به زن، تحت شرایطی به زن در عقدنامه های چاپی این حق داده می شود که به دادگاه خانواده مراجعه کند و درخواست صدور حکم طلاق را داشته باشد.

یکی از شروطی که زن به واسطه آن می تواند درخواست طلاق بدهد شرط دوم عقد نامه مذکور است که: سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج (مرد)، به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند را مجوز حق طلاق برای زن می داند.

علاوه بر این، قانون مدنی نیز در ماده 1130 صریحا به موضوع ضرب و شتم زوجه پرداخته است. در این ماده برخی شرایطی که زن به موجب وقوع آن ها می تواند تقاضای طلاق کند بیان شده است.

در بند  ۴ تبصره این ماده آمده است: ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد از مصادیق عسر و حرج است که به واسطه وقوع آن زن می تواند درخواست طلاق بدهد.

کتک زدن زن توسط مرد و طلاق

طبق موارد گفته شده، در صورتی که مرد همسر خود را مورد ضرب و شتم قرار دهد، زن می تواند با استناد به این شروط و قوانین تقاضای طلاق خود را مطرح نماید.

اما سوال مهمی که برای بسیاری از خانم ها وجود دارد این است که آیا زن به خاطر ضرب و جرح وارده از سوی شوهر در دفعه اول نیز می تواند درخواست طلاق بدهد؟ در ادامه به این سوال پاسخ داده می شود.

آیا زوجه حق طلاق را با یک بار ضرب و جرح به دست می آورد؟

برای پاسخ به این سوال باید به متن قانون دقت کرد. با دقت در بند 4 تبصره ماده 1130 قانون مدنی مشخص می شود  که یک بار ضرب و جرح مشمول این ماده نمی شود چرا که در این بند تصریح شده است که ضرب و شتم باید مستمر باشد تا موجب عُسر و حرج برای زن شود و بر مبنای آن بتواند حق طلاق را دریافت کند.

بنابراین یک بار ضرب و شتم مشمول عنوان مستمر نیست و موجب به دست آوردن حق طلاق نمی شود. هرچند که در هر صورت زن می تواند بخاطر ضرب و جرح و صدمات وارده به دادسرا مراجعه کند و از مرد شکایت کند و تقاضای مجازات او را داشته باشد اما زن باید این موضوع را بداند که یک بار ضرب و شتم به سبب آنکه مشمول حکم مستمر نیست باعث پذیرفتن درخواست طلاق او از سوی دادگاه نمی شود.

بیشتر بخوانید: حق وکالت طلاق

قطعا با تکرار این کار زن، می تواند با استاد به حکم دادگاه کیفری به دادگاه خانواده مراجعه کند و درخواست طلاق خود را مطرح کند.

لازم به ذکر است، درصورتی که زن مورد ضرب و شتم از سوی همسر خود قرار بگیرد و صدمات بدنی به او وارد شود بهتر است با ثبت شکایت در کلانتری یا دفتر خدمات و دریافت معرفی نامه سریعا به پزشکی قانونی مراجعه کند تا قبل از بین رفتن آثار این صدمات، میزان صدمات وارد شده مشخص شود.

اثبات ضرب و جرح از سوی همسر

اثبات ضرب و شتم مرد

زوجه برای درخواست طلاق به علت ضرب و جرح، باید در مرحله اول وقوع ضرب و جرح را اثبات کند.

وقوع ضرب و جرح از جنبه کیفری و در موارد شکایت بوسیله ادله ای مانند اقرار، شهادت، سوگند، نظر پزشکی قانونی و علم قاضی قابل اثبات است.

از نظر حقوقی و برای استفاده در دادخواست طلاق نیز ضرب و جرح به وسیله اقرار مرد، شهادت شهود، سوگند و با استفاده از نظر پزشکی قانونی قابل اثبات است.

موارد دیگر مانند: صدا و تصویر و متن که دال بر وقوع ضرب و جرح باشد به عنوان اماره نه به عنوان دلیل برای اثبات وقوع ضرب و جرح مورد استفاده قرار می گیرد.

لازم به ذکر است که گواهی پزشکی قانونی به تنهایی برای طلاق کفایت نمی کند و معمولا دادگاه های خانواده تنها به استناد گواهی پزشکی قانونی حکم طلاق صادر نمی کنند. چراکه پزشکی قانونی فقط میزان ضرب و جرح را مشخص می کند و مرتکب جرم را تعیین نمی کند.

بنابراین زن بعد از گرفتن گواهی پزشکی قانونی باید شکایت خود را تا مرحله آخر و اثبات وقوع ضرب و جرح از سوی مرد و محکومیت او پیگیری کند تا با استفاده از رای دادگاه کیفری، بتواند حکم طلاق به علت ضرب و جرح را  بگیرد.

یکی دیگر از روش های کمک کننده به اثبات سوء رفتار مرد، تقاضا از دادگاه برای ارجاع موضوع به مددکاری است. در این صورت مددکار به صورت محسوس و نامحسوس از همسایگان زوجین در این رابطه تحقیق می کند.

در هر صورت بهتر است طرح دعاوی و پیگیری آن با اخذ مشورت از یک وکیل طلاق یا توسط وکیل انجام شود تا مشکلی پیش نیاید.

به همین منظور، گروه وکلای حامیان عدالت، جهت ارائه انواع خدمات حقوقی، خانواده و کیفری از جمله طرح و پیگیری دعاوی حوزه خانواده، با حضور وکلای متخصص و با تجربه در خدمت شهروندان محترم می باشد.

تماس و مشاوره با وکیل طلاق :

(۱۰ خط ) ۰۲۱۴۴۸۵۰۳۳۵📞  ۰۲۱۴۴۸۷۲۲۳۰ 📞  ۰۲۱۴۴۸۷۲۲۳۱ 📞

دیدگاهتان را بنویسید